Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Podnik a podnikání Název vyučovací oblasti:Zánik a zrušení podniku Ročník / obor studia:II. –

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Podnik a podnikání Název vyučovací oblasti:Zánik a zrušení podniku Ročník / obor studia:II. –"— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Podnik a podnikání Název vyučovací oblasti:Zánik a zrušení podniku Ročník / obor studia:II. – III. r./ Hotelnictví a turismus Vypracoval:Ing. Kovač Lukáš Škola: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice (do 31.08.2012 – SŠHGS) Ověřeno : I. a II. pololetí šk. r. 2012/2013 DUM 617 Klíčová slova: Zánik podniku, zrušení podniku, likvidace, úpadek, konkurz. Anotace: Výkladová prezentace pro podporu výuky předmětu ekonomika, na téma: zánik a zrušení podniku.

2 Zánik a zrušení podniku

3 Podnik zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Věcně a časově zániku předchází jeho zrušení. Zrušení společnosti (§68 obchodního zákoníku)

4 Zrušení podniku způsoby zrušení podniku jsou následující: 1. likvidací  neexistuje právní nástupce,  statutární orgán je nahrazen likvidátorem a vstup do likvidace je zapsána v OR.  Dochází k mimosoudnímu vyrovnání majetkových vztahů zanikající společnosti, zjistí-li ovšem likvidátor, že je společnost předlužena, prohlásí se konkurz. 2. bez likvidace  existuje právní nástupce  dochází ke sloučení firem, prodeji či rozdělení formy,  obchodní jmění společnosti přechází na právního nástupce,  nastupující organizace převezme všechen majetek i závazky původní – zaniklé společnosti.

5 Zrušení podniku 3. Řešením úpadku  Věřitelé firmy mohou na základě insolvenčního zákona podat k příslušnému krajskému soudu návrh na řešení úpadku dlužníka. Možnosti řešení úpadku:  Konkurz Majetek je rozprodán a ze získaných peněz jsou uhrazeny dluhy (zcela, částečně). O tom, které dluhy budou uhrazeny a kdy, rozhoduje insolvenční soud na základě šetření insolventního správce. Řízení bývá časově náročné s nejistým koncem pro věřitele.

6 Zrušení podniku  Reorganizace Dochází k změnám v organizační struktuře podniku, po odsouhlasení věřitelů a insolvenčního soudu. Tento typ je vhodný především pro velké firmy s obratem nad 100 mil. Kč.  Oddlužení Forma řešení pro fyzické osoby – nepodnikatele, tzv. vyhlášení osobního bankrotu.

7 Příčiny zániku podniku na základě dobrovolného ukončení činnosti: uplynutím doby, na kterou byl založen, rozhodnutím společníků, přeměnou právní formy, sloučením, splynutím úmrtím majitele, prohlášením konkurzu, vyrovnáním. na základě donucení: rozhodnutím soudu, prohlášením konkurzu.

8 Použitá literatura PETR KLÍNSKÝ, Otto Münch. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy. 4. vyd. Praha: EDUKO. ISBN 978- 808-7204-375. KOČÍ, Jana a Lenka ŠAMŠOVÁ. Základy ekonomiky: pro střední a vyšší hotelové školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2009, 143 s. ISBN 978-80-7373-059-8.


Stáhnout ppt "Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Podnik a podnikání Název vyučovací oblasti:Zánik a zrušení podniku Ročník / obor studia:II. –"

Podobné prezentace


Reklamy Google