Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rodinná politika v EU a ČR Rodinná politika v centru pozornosti krajů a obcí Jihlava 31.3.2011 KATEDRA DEMOGRAFIE A GEODEMOGRAFIE Přírodovědecká fakulta.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rodinná politika v EU a ČR Rodinná politika v centru pozornosti krajů a obcí Jihlava 31.3.2011 KATEDRA DEMOGRAFIE A GEODEMOGRAFIE Přírodovědecká fakulta."— Transkript prezentace:

1 Rodinná politika v EU a ČR Rodinná politika v centru pozornosti krajů a obcí Jihlava 31.3.2011 KATEDRA DEMOGRAFIE A GEODEMOGRAFIE Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze Tel: (+420) 221 951 418 E-mail: demodept@natur.cuni.cz URL: https://www.natur.cuni.cz/demografie RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. Tel: (+420) 724 258 629 E-mail: koc@natur.cuni.cz

2 Otázky: Co je cílem rodinné politiky v rámci EU Zda mají opatření nějaký efekt Jaké je postavení ČR Rodinná politika v centru pozornosti krajů a obcí, Jihlava 31.3. 2011 2 Struktura prezentace

3 Rodinná politika v centru pozornosti krajů a obcí, Jihlava 31.3. 2011 3 ČR má úhrnnou plodnost pod kritickou hranicí (státy EU, Švýcarsko, Island, Norsko - 2007)

4 Východisko 1 - obavy z nízké úrovně plodnosti, která nezajišťuje demografickou obnovu Cíl 1 – vytvořit podmínky pro ženy, aby mohly mít tolik dětí, kolik plánují Východisko 2 - zaostávání v ekonomickém růstu EU Lisabonská strategie 2000 – zvýšit konkurenceschopnost Politika zaměstnanosti (do roku 2010 zvýšit míru zaměstnanosti na 70% aktivního obyvatelstva) Evropa 2020 – nová evropská hospodářská strategie Zvýšení míry zaměstnanosti u osob ve věku 20-64 let ze současných 69 % na nejméně 75 %, mimo jiné prostřednictvím aktivnějšího zapojení žen, starších pracovníků a větší integrace migrujících pracovních sil Cíl 2 – vytvořit podmínky pro zvýšení zaměstnanosti žen, avšak ne na úkor nízké plodnosti, tj. aby ženy nemusely volit mezi zaměstnáním a rodinou Rodinná politika v centru pozornosti krajů a obcí, Jihlava 31.3. 2011 4 Východiska a cíle rodinné politiky v EU

5 Mateřská, rodičovská a otcovská dovolená 1992 – Směrnice o mateřské dovolené 1996 – Směrnice o rodičovské dovolené Od roku 2009 je připravována revize Směrnic Prodloužení MD ze 14 na 18 (20) týdnů s plnou náhradou mzdy Prodloužení RD ze 3 na 4 měsíce pro každého rodiče (mohou se střídat či 3 měsíce převést na partnera, tj. maximální délka až 7 měsíců) Zařízení pro péči o děti 1992 – Doporučení o péči děti, kde zdůrazněn význam zařízení, která jsou přístupná, cenově dostupná a vysoce kvalitní 2002 – Barcelonské cíle – dohoda, že do roku 2010 Bude ve školkách nejméně 90% všech dětí ve věku od tří let do věku zahájení školní docházky Bude ve formální péči také nejméně 33% všech dětí mladších tří let Rodinná politika v centru pozornosti krajů a obcí, Jihlava 31.3. 2011 5 Umožnit rodinám sladit zaměstnání a rodinný život

6 Srovnání vybraných států – zástupců modelů rodinné politiky Pro-natalitní model – France (podpora vícedětných rodin) Pro-egalitářský model – Sweden (rovné příležitosti mužů a žen ) Konzervativní model – Germany (tradiční role muže živitele rodiny) Liberální model – Netherlands (omezená podpora nízkopříjmovým rodinám) Východoevropský model – Czech Republic (časté změny,nesystematičnost) Jihoevropský model – Italy (nízká podpora rodin) Vede uplatňování nových přístupů v rodinné politice ke sbližování modelů RP? Bylo zaznamenáno nedávné zvýšení zaměstnanosti žen ve státech, kde byla přijata nová opatření na podporu slučitelnosti práce a rodiny? Jaké je postavení ČR v rámci EU? Rozvoj systému rodičovské dovolené (od 1.1.2007 – zdvojnásobení rodičovského příspěvku, od 1.1.2008 – třírychlostní systém) Nízká podpora zajišťování formální péče o děti do 3 let, navíc problémy s umisťováním dětí do školek v souvislosti s „baby boomem“ Rodinná politika v centru pozornosti krajů a obcí, Jihlava 31.3. 2011 6 Dopady jednotné EU politiky na vybrané členské státy

7 Rodinná politika v centru pozornosti krajů a obcí, Jihlava 31.3. 2011 7 ČR nepodporuje včasný návrat žen s malými dětmi do zaměstnání ČR je stát s nejnižším podílem dětí mladších 3 let v zařízeních péče o děti ČR má nejdelší rodičovskou dovolenou, ale Švédko nebo Německo má delší lépe placenou dovolenou

8 Rodinná politika v centru pozornosti krajů a obcí, Jihlava 31.3. 2011 8 Z hlediska intenzity zaměstnanosti žen se ČR postupně přibližuje Itálii Vývoj ekonomické aktivity žen ve věku 15-64 let v ČR stagnuje Rozdíl v intenzitě zaměstnanosti mezi muži a ženami se v ČR nemění a zůstává vysoký

9 Rodinná politika v centru pozornosti krajů a obcí, Jihlava 31.3. 2011 9 Zaměstanost žen s dětmi do 6 let se zvyšuje v Nizozemsku a Německu, nemění se v ČR a Itálii NizozemskoNěmecko ČR Itálie

10 Rodinná politika v centru pozornosti krajů a obcí, Jihlava 31.3. 2011 10 Vztah mezi úrovní ekonomické aktivity žen (15-64 let) a úrovní úhrnné plodnosti (průměrný počet dětí na 1 ženu) v roce 2008 Vyšší ekonomická aktivita žen je ve státech s vyšší úrovní plodnosti

11 Rodinná politika v centru pozornosti krajů a obcí, Jihlava 31.3. 2011 11 Souvislost mezi podílem dětí mladších 3 let v zařízeních péče o děti a zaměstnaností žen s dětmi mladších 6 let v roce 2008 Intenzita zaměstnanosti žen s malými dětmi významně souvisí s využíváním formální péče o děti. ČR stále vykazuje nejnižší zaměstnanost žen s malými dětmi

12 Rodinná politika v centru pozornosti krajů a obcí, Jihlava 31.3. 2011 Chybí stabilní a komplexní podpora rodin s dětmi. Pouze systematicky a dlouhodobě rozvíjená rodinná politika může být úspěšná Vývoj rodinné politiky v ČR byl zatím spíše v rozporu s trendy prosazovanými v rámci EU Topolánkova vláda (2006-2009)- zdrženlivost k doporučením EU ohledně souběžné podpory plodnosti i zaměstnanosti žen Hledání vlastní cesty, jak zajistit péči o děti do 3 let Alternativní neinstitucionální řešení (institut vzájemné rodičovské výpomoci) Nebylo počítáno se zvyšováním počtu míst v MŠ s odůvodněním, že zřizovateli MŠ jsou převážně obce Současná Nečasova vláda – zatím pouze omezování finanční podpory rodin bez koncepčního přístupu Opatření v systému rodičovské dovolené nejsou doprovázena adekvátní státní podporou zajištění formální péče o děti 12 Problémy současné rodinné politiky ČR

13 Jiřina Kocourková E-mail: koc@natur.cuni.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Rodinná politika v EU a ČR Rodinná politika v centru pozornosti krajů a obcí Jihlava 31.3.2011 KATEDRA DEMOGRAFIE A GEODEMOGRAFIE Přírodovědecká fakulta."

Podobné prezentace


Reklamy Google