Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Formy mezilidské komunikace Seminář č. 2. Vyjadřovací schopnosti a verbální komunikace 0 Obsah a forma komunikace by měly být ve shodě; je značně matoucí,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Formy mezilidské komunikace Seminář č. 2. Vyjadřovací schopnosti a verbální komunikace 0 Obsah a forma komunikace by měly být ve shodě; je značně matoucí,"— Transkript prezentace:

1 Formy mezilidské komunikace Seminář č. 2

2 Vyjadřovací schopnosti a verbální komunikace 0 Obsah a forma komunikace by měly být ve shodě; je značně matoucí, pokud si vzájemně protiřečí 0 Význam formy se nejlépe projeví v intonaci, tónu, modulaci hlasu 0 Formou pronesení nejlépe ukážeme svůj záměr, vztah k partnerovi, emoce

3 Tak třeba … 0 … oslovení kamaráde, kolego 0 … větička Co ty o tom můžeš vědět? 0 Kdeže jste to slyšel? 0 To je opravdu zajímavý člověk 0 Jsem skutečně rád, že jste přišla včas.

4 Slovní zásoba a pohotovost vyjádření 0 Je chytrý jako … 0 Je zvědavý jako … 0 Je rychlý jako … 0 Je chudý jako … 0 Je to jasné jako …

5 Jaké mohou být … 0 … požadavky 0 … dohoda 0 … kancelář je zařízena … 0 … výhodný je vlastně … 0 Je to špatně, udělal jsi hloupost!

6 Jak vnímáte sdělení druhých? 0 Čeho si nejvíce ceníte na formální stránce sdělení? 0 Co ve vás jako v příjemcích sdělení vyvolává pozitivní dojem? 0 Co na vás působí výrazně nepříznivě? 0 Forma: příznivě působí nepříznivě působí 0 Obsah: příznivě působí nepříznivě působí

7 1) Intrapersonální komunikace - Mluvím sám k sobě - Jaký může mít průběh a jaký cíl?

8 2) Interpersonální komunikace - Interakce s druhou osobou - Osobní kontakt nebo komunikace na dálku - Prostředek vzájemného ovlivňování, nutný předpoklad pro budování a udržování osobních vztahů

9 Rozhovor 0 Dovednost: vhodně formulovat a klást otázky, naslouchat, správně interpretovat a analyzovat získané odpovědi. 0 Základní rozdělení – neřízený/volný - řízený/strukturovaný

10 Neřízený rozhovor 0 Dává možnost volného vyjádření 0 Přináší často i nečekané informace 0 Volný řečový projev nám dá velkou příležitost poznat mluvící osobnost 0 Klade značné nároky na čas 0 Tendence odbíhat od tématu, ulpívat na bezvýznamných detailech 0 Riziko nezávazného tlachání

11 Řízený rozhovor 0 Pracuje s inventářem připravených otázek 0 Získávání potřebných základních informací 0 Tazatel často zapojuje přímé pozorování a dělá si poznámky

12 Rozhovor / pohovor Otázky pracovního / motivačního pohovoru: a) Proč bychom si měli vybrat právě vás/absolventa? b) Proč jste opustili své předchozí zaměstnání? c) Jaké jsou vaše tři nejsilnější a nejslabší stránky? d) Jakých cílů chcete v životě dosáhnout? e) Jak velký chcete nástupní plat? f) Které pracovní zařazení by vám přinášelo největší uspokojení? g) Diskriminující otázky??

13 Strukturovaný rozhovor 0 Otázky jsou předem připraveny, takže šetří čas zúčastněných 0 Výsledky je možné srovnat s ostatními 0 Druhá strana ale ztrácí možnost volného vyjádření 0 Může působit jako výslech

14 Rozhovor podle cíle 1) Záměrem je získat informace 2) Záměrem je přesvědčit a ovlivnit druhého partnera Ad 1) kocábovákocábová

15 Rozhovor s cílem získat, přesvědčit, změnit 1) Poradenský rozhovor 2) Hodnoticí rozhovor

16 Rozhovor – to jsou otázky 0 Pozor na chybně formulované otázky! Mohou vyvolat neochotu partnera komunikovat 0 Schizofrenika se psychiatr nikdy neptá, zda slyší hlasy, nýbrž co říkají jeho hlasy!! 0 polívková polívková

17 Otázky prozrazující despekt 0 S patřičnou intonací se zeptám: 1) Přemýšlíte o tom někdy? 2) Jak můžete o něčem takovém uvažovat? 3) O tomhle asi moc nevíte? 4) To myslíte opravdu vážně? 5) Tak už jste to pochopil?

18 Sugestivní otázky nabádající k určité konkrétní odpovědi 0 Vytvářejí tlak, vynucují souhlas 0 Jde o projev manipulace, komunikace silou 0 Často se v nich mluvčí odvolává na nějakou autoritu, obecně přijímaný morální princip apod. 0 Mohou ovšem vést k apriornímu odmítání a odporu – vnitřně souhlasím, ale nechci být předmětem manipulace

19 Příklady 1) A to si přeješ být spojován s takovými lidmi? 2) Tak tohle přeci musí uznat každý rozumný člověk?! 3) To snad máte nějaký lepší nápad než …? 4) Doufám, že se na věc díváte stejně?

20 Ironické otázky 0 Ironie a sarkasmus jsou projevem agresivity 0 Neříkejte, na jste vážně přišel sám? 0 To je náramně chytré. To jste vyčetl kde? 0 To je moc hezký model. Jistě stál spoustu peněz, že?

21 Řečnické otázky 0 I zde může jít o prvek manipulace, řečník si pak odpovídá sám 0 A víte, kdo z nás si nakonec jako první koupil luxusní auto? Pan Bořivoj Novák. Ano, představte si … 0 A slyšeli jste, jak to komentoval pan Bořivoj Novák? 0 A napadlo by vás, co mu v té chvíli odpvěděl?

22 Typy otázek podle odpovědí 0 Otevřené otázky 0 Uzavřené otázky 0 Máte dost času na přípravu? 0 Četl jste to? 0 Souhlasíte s mým hodnocením? 0 Kontroloval jste to? 0 Je vám to jasné? 0 Znáte naše pokyny? 0 eva a vašek eva a vašek

23 Protiotázky 0 Forma obrany i obrana útokem: - Pochopil jste, co mám na mysli? - Můžete se naopak trochu snažit pochopit vy mě?

24 Příklady 0 Udělal jste stejně zbytečnou chybu jako minulý týden. Teď už vám musím sáhnout na prémie. 0 Ale chyby dělá každý. Vy snad ne? 0 Jenomže teď mluvíme o vás a o vašich chybách! Ne o mých! S důsledky jste byl seznámen předem.

25 Pohotové univerzální rady Jde to přes závit? Tak to namlať kladivem. To bych na tvém místě nedělal. To bych na tvém místě udělal. Panák to spraví. Tak se s ním nepárej, dej mu pár facek a příště bude klid. Vyrazil bych je jednoho po druhým.

26 Signalizace zpětné vazby 0 Jakým způsobem dáváte druhému najevo, že ho posloucháte? 0 Co si myslíte o přehnané signalizaci zájmu?

27 Jak v rozhovoru snížit napětí? 0 „Kdo říká, co chce, uslyší, co nechce.“ 0 Upřímnost nebo neomalenost? 0 Spolupráci nikdy nepovzbudí záměrné deptání, ponižování nebo zahánění do opozice 0 Předstíraný souhlas nebo neutralita 0 Dnes se opravdu vyskytuje řada takových, kteří… 0 Jak myslíte, ale od politiky a politiků snad raději honem dál

28 Projevování údivu a překvapení 0 Neříkejte! 0 No to je hrozné! 0 No něčemu takovému se mi vůbec nechce věřit! 0 No to je děs, tohle udělat mně, ten by koukal!!

29 Minimalizace, bagatelizace 0 To je teda fakt, že jsi to nezvládl. 0 V podobné situaci by se ale takto zachovala spousta lidí. 0 Ta tvá situace je fakt šílená. 0 S podobným problémem se dnes potýká spousta lidí.

30 Stavba rozhovoru 0 Úvod rozhovoru: jak překonat napětí, získat důvěru a navázat kontakt? Na co nesmíme nikdy zapomenout? 0 Vzestup rozhovoru: plynule přejít k meritu, ale neodradit od výpovědi. Čím vzbudíte ochotu k výpovědi? 0 Vrchol a rozuzlení: jak dát najevo pochopení, jak druhého získat pro svůj záměr? 0 Závěr rozhovoru: nekonfliktní tečka, jak si neuzavřít dveře. Jak si zajistit další spolupráci?

31 Chyby v hodnocení komunikačních partnerů 1) Tendence k průměru (středová odchylka) 2) Zakotvenost a neochota měnit názor 3) Sériový efekt 4) První dojem 5) Přebírání jiných názorů

32 b) komunikace v malé skupině 0 Skupina 5 – 10 lidí 0 Uspokojení vztahových potřeb 0 Uspokojení úkolových potřeb

33 c) Veřejná komunikace 0 Komunikace mezi jedním řečníkem a různě velkou skupinou příjemců

34 d) CMC (computer-mediated communication) 0 Komunikace realizovaná prostřednictvím počítačového spojení

35 e) Masová komunikace 0 Komunikace vychází z jednoho zdroje a je určena mnoha příjemcům

36 Několik omylů o lidské komunikaci 1) Čím více komunikujete, tím je vaše komunikace lepší. 2) Dva lidé v blízkém vztahu nepotřebují explicitně vyjadřovat své potřeby a požadavky. Druhý je dokáže poznat. 3) Konflikt ve skupině je bezpečným indikátorem problémů. 4) Dobrým komunikantem se člověk nestává, ale rodí. 5) Strach z projevu na veřejnosti je škodlivý; dobrý řečník se jej musí nutně zbavit.

37 Modely komunikace 1) Lineární model 2) Interakční model 3) Transakční model

38

39

40

41

42 Komponenty komunikační situace 0 Kontext komunikace a) Fyzický kontext b) Kulturní kontext c) Sociálně-psychologický kontext d) Časový kontext 0 Zdroje – příjemci 0 Sdělení a) Předběžná sdělení b) Zpětná vazba c) Metakomunikace d) Informační přetížení

43 Co teď?? Informační přetížení Jak situaci nejlépe vyřešit? 0 Kamarádi / příbuzní vám posílají prakticky všechno, co při surfování najdou na internetu a považují to za vtipné, zajímavé apod. 0 Informační přetížení už vás dost unavuje a chcete ho nějak ukončit 0 Co říct? 0 Komu? 0 Jakým kanálem? 0 Jaké načasování?

44 Komponenty transakčního modelu 0 Komunikační kanál 0 Specifika komunikace „ochuzené“ o určitý druh neverbálních informací 0 Pozitiva a negativa komunikace na síti 0 Současné rozdělení na komunikaci osobní a elektronickou 0 ? Synchronní a asynchronní sdělení ?

45 Komponenty transakčního modelu 0 Šum 1) Fyzický šum 2) Fyziologický šum 3) Psychologický šum 4) Sémantický šum 0 Poměr signálu a šumu

46 Komponenty transakčního modelu 0 Efekty komunikace 0 Co teď?? 0 Jak nejlépe oslabit negativní účinky ve vzteku nebo bez hlubšího uvážení odeslaného mailu?

47 Komponenty transakčního modelu 0 Komunikační způsobilost 1) Způsobilost a kultura 2) Způsobilost a kritické myšlení 3) Způsobilost a etika 4) Způsobilost a moc 5) Způsobilost a naslouchání

48 Etika komunikace a různé přístupy Objektivní přístupSubjektivní přístup 0 Absolutní a neměnné hodnocení toho, co je a co není morální 0 Etické měřítko platí pro každého za všech okolností 0 Lhát se nemá ani v reklamě, ani v odpovědi na otázku: „Tak jak vám dnes chutnalo?“ 0 Etika komunikace je závislá nejenom na dané kultuře, ale také na konkrétní situaci 0 Lež je etická, pokud vede k pozitivnímu výsledku: To zvládneš, Dnes ti to moc sluší, neboj, z toho nic nebude

49 Co teď ?? 0 Kolega si z práce neustále odnáší kancelářské potřeby 0 Jeho argument: Za práci jsem mizerně zaplacený, navíc jsem měl být povýšen a stejně mě zase nechali tam, kde jsem 0 Jeho argumenty jsou „pravdivé“, přesto převládá u vás při jeho hodnocení objektivní, nebo subjektivní hledisko?

50 Zásady komunikace 1) Komunikace je způsob přizpůsobování 0 Komunikační akomodace 2) Komunikace je nejednoznačná 3) Komunikace má obsahové a vztahové rozměry 4) Komunikace má mocenský rozměr 5) Komunikace má svůj cíl 6) Komunikace je nevyhnutelná, nevratná, neopakovatelná

51 Dokážete odlišit obsahová a vztahová sdělení? 0 Ty si bereš tohle? 0 Ty mě voláš? 0 Řekl jsi, že chceš studovat medicínu? 0 Ty jsi za to dal 3 a půl tisíce? 0 A to je všechno, co jsi jí udělal?

52 Mocenský rozměr komunikace 1) Legitimní moc 2) Referenční moc 3) Odměňovací moc 4) Donucovací moc 5) Odborná moc 6) Informační moc

53 Cíle prezentace vlastní osoby 0 Chci podat obraz sebe sama, chci být určitým způsobem vnímána a přijímána

54 Cíle vztahové 0 Chci si vytvořit vztah, chci získat něčí přízeň apod. 0 Cíl instrumentální – komunikace je prostředek pro dosažení určitého cíle (např. nejprve někomu lichotím, abych ho pak o něco požádala)

55 Ne/efektivní komunikace

56 Základní projevy neefektivní komunikace 1. Výčitky 2. Kritika, programové zaměření na chyby 3. Poučování a moralizování 4. Lamentace a citové vydírání 5. Pokyny a příkazy 6. Negativní scénáře a černá proroctví 7. Nálepkování 8. Srovnávání a předhazování dobrých vzorů 9. Urážky a ponižování 10. Ironie a ponižování 11. Křik

57 Respektující komunikace 1. Komunikační partner je opravdu partner 2. Nepřebírej odpovědnost za ostatní 3. Není dobré řešit vše sám, úkoly je dobré delegovat 4. Zveřejňuj své emoce 5. Není špatné občas připomenout pravidla a zvyklosti 6. Primárně nehodnotit, raději pozorovat 7. Chválit!

58 Popis a strategie 0 Popis  Nechci bojovat, chci řešit  Tón popisu je vždycky věcný  Popis je zaměřen na to, co vidím, slyším, zažívám  V první větě popisu je dobré vyslovit pochvalu  Informace  Smysluplně a bez emocí proč a jak je třeba věc udělat  Raději ještě neužívat 2. os. sg.: Je třeba … Většinou pomůže, když…. 0 Vlastní očekávání  Co chceme a potřebujeme MY  Vždy v 1. os. sg.  Rozhoduji se:  CO  KDY  JAK  S KÝM  KOLIK

59 Spoluúčast a zpětná vazba 0 Výzva ke spoluúčasti  Následuje hned za popisem  Deleguje zodpovědnost  Nabízí samostatná řešení 0 Ocenění a uznání  Každé nahlas vyslovené uznání je jednoznačný klad 0 Zpětná vazba 1) Popis Stalo se …, Vidím, že … Slyším od tebe, že … 2) Pozitiva Líbí se mi, když … Je v pořádku, že … Myslím, že je fajn … 3) Doporučení Bylo by lepší, kdyby … Většinou pomůže, když … Pro příště navrhuji, aby …

60 Popis – přizvání ke spoluúčasti – možnost volby - očekávání 0 Hele, tentokrát si ten termín poznač pořádně, dobře víš, jak jsme to celej večer tahali z mailů 0 Kam jsi zase založil ty instrukce od šéfa. To tady musím pořád něco hledat? 0 Jak to, že to ještě nemáš? To je takovej problém zeptat se deseti lidí, jestli nesháněj privát?

61 Jak mohu řešit konflikt 1. Podmíněný souhlas 2. Filtrační technika 3. Technika trychtýře 4. Asertivní NE

62 Podmíněný souhlas 1) Přijetí, vcítění, pochopení 2) Pauza (místo ALE) 3) A. Vyjádření vlastního stanoviska 3) B. Nabídka řešení, výběr, zpětná vazba

63 1. fáze: Přijetí, vcítění, pochopení 0 Zrcadlení - Říkáte, že … - Jestli jsem vám dobře rozuměl, tak vy si myslíte, že … - Připouštím, že celou věc můžete vidět i takto … - Je celkem pochopitelné, že … - Pokud bych přistoupil na váš názor, … - Chápu váš názor a respektuji ho. - Ano, to je jistě nepříjemné

64 2. fáze: Pauza 0 Místo explicitně vyjádřeného nesouhlasu pauza 0 Partner zjistí, že vás nevytočí 0 Zjistí, že se nemá s kým hádat 0 Současně může vaše mlčení využít k tomu, aby to ještě zkusil 0 Je ODZBROJEN

65 3. fáze: Vlastní stanovisko, očekávání nebo nabídka řešení 0 A 0 I nadále ale musím trvat na tom, že… 0 Můj postoj je tento… 0 Já v této chvíli můžu jenom zopakovat, že … 0 B 0 Tak se podíváme, co by se s tím dalo dělat 0 Můžeme probrat, co by se s tím dalo ještě dělat 0 Napadá VÁS nějaké řešení? 0 Tak co s tím budeme dělat

66 Filtrační technika 0 Pomůže nám přefiltrovat jádro problému: 1) Co tím konkrétně myslíte? 2) Jak si to mám představit? 3) Můžete být konkrétní? / Můžete mi to trochu konkretizovat? 4) V čem je tedy přesně problém?

67 3. fáze: Trychtýř 0 Vrací debatu do věcné roviny 0 Odděluje podstatné od nepodstatného 0 Pomáhá stanovit priority 0 Jde k jádru problému a udělá v situaci jasno 0 Konkretizuje problematiku aktivním ptaním: - Teď jsi uvedl spoustu věcí, které z nich považuješ za nejdůležitější? - Pro mě je důležité všechno stejně. - No dobře, tak pak se tedy rozhodni, čím chceš začít / připadá ti v tuto chvíli důležitější … nebo ….

68 Otázky v trychtýři 0 Obecné: kontext – postup – příčiny 0 Uzavřené otázky: Co se stalo – kdy – kde – proč 0 POZOR na návodné a podjaté otázky 0 Pak je dobře si pomoci filtrační otázkou: 0 Aha, a je tu ještě něco? 0 Byl ještě nějaký problém? 0 Už je to opravdu všechno? 0 Co z toho je pro vás nejdůležitější? 0 Když vyřešíme …, budete spokojen?

69 4: Asertivní NE 0 Musím říct jasné NE 0 Musím také říct proč NE 0 Negace nestačí, musí přijít alternativní řešení 1) Bohužel vám nemůžu vyhovět 2) Právě odcházím na domluvenou schůzku na děkanát, pak chci ještě stihnout oběd 3) Budu tady od půl druhé do čtyř, pak se vám budu ráda věnovat

70 Emoce

71 Jak se dnes cítíš? 0 Mít emoce je přirozené 0 Emoce má každý a každý má na ně právo 0 V emoci jde logika stranou 0 Emoce jsou nakažlivé

72 Empatie

73 Vcítění, porozumění pocitům a potřebám druhého člověka 1) Uvědomíme si, jaké má partner pocity 2) Uvědomíme si, jaké má potřeby 3) Svá zjištění vyjádřím nahlas oznamovací větou: Je ti asi líto, že … To se asi cítíš zklamaná…, ty jsi očekával, že … To člověka naštve, když … Tak teď jsi spokojený, když…

74 Neposkytujeme empatii 0 To chce klid… 0 Nic si z toho nedělej 0 No to je příšerný! 0 Máš naprostou pravdu… 0 Chudáčku, to tě teda lituju 0 A představ si, kdyby tak ještě … 0 Nemysli na to! 0 Dobře ti tak! 0 To máš za to, že … 0 Já bych na tvém místě … 0 Musíš okamžitě … 0 To je přeci jasný jako facka! 0 Falešné uklidňování, nechci to slyšet 0 Zlehčování 0 Zhoršování 0 Stranění 0 Litování 0 Katastrofické scénáře 0 Snaha odvést pozornost 0 Vzbuzování viny 0 Obviňování 0 Nevyžádané rady 0 Nabízení „hned“ rad a řešení 0 Hodnocení

75 0 Hušák Hušák


Stáhnout ppt "Formy mezilidské komunikace Seminář č. 2. Vyjadřovací schopnosti a verbální komunikace 0 Obsah a forma komunikace by měly být ve shodě; je značně matoucí,"

Podobné prezentace


Reklamy Google