Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

A KTUÁLNÍ INFORMACE K PROBLEMATICE VODOVODŮ A KANALIZACÍ RNDr. Pavel Punčochář, CSc. vrchní ředitel Sekce vodního hospodářství Ministerstvo zemědělství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "A KTUÁLNÍ INFORMACE K PROBLEMATICE VODOVODŮ A KANALIZACÍ RNDr. Pavel Punčochář, CSc. vrchní ředitel Sekce vodního hospodářství Ministerstvo zemědělství."— Transkript prezentace:

1 A KTUÁLNÍ INFORMACE K PROBLEMATICE VODOVODŮ A KANALIZACÍ RNDr. Pavel Punčochář, CSc. vrchní ředitel Sekce vodního hospodářství Ministerstvo zemědělství VAKINFO 2012

2  kritika smluvních vztahů vlastníků-provozovatelů z EK od roku 2004–2006  využití fondů ES z OPŽP pouze za přijetí „podmínek přijatelnosti SFŽP“  problém výkladu „nejlepší evropská praxe smluvních vztahů“  EK doporučuje/vyžaduje „centrální regulační instituci“ Diskuse k problematice „regulace“ VAKINFO 2012

3  MŽP uspořádalo k diskusi „kulaté stoly“  II. kulatý stůl za účasti zástupce EK – p. Christos Gogos  zástupci MZe, MF a SOVAK prezentovali regulační nástroje VaK v ČR s tím, že nedoporučují centrálního regulátora – nadbytečný úřad  poradce MŽP z Grant Thornton Advisory, s.r.o. naopak považuje zřízení regulátora za nutnou a jasnou podmínku EK i nadále Aktuální postoje k „centrální regulaci“ VAKINFO 2012

4  p. Ch. Gogos na II. kulatém stole získal řadu informací poprvé  doporučil regulaci „zprůhlednit a koordinovat činnost zapojených subjektů“  zavedení koordinátora považoval za vhodný a dostatečný přístup bez zřízení specielní instituce  následně však upravil záznam jednání do původního záměru EK – „regulátora“ založit Současné postoje EK k regulaci VAKINFO 2012

5  nejasné zadání – nevyjasněné očekávání  nestanoveny cíle – nedefinované pokračování  otázky a nejasnosti narůstají  doporučení reprezentace EK „nedostatečné“?  regulace ceny nebo komplexní – u všech nebo některých??  prosazování „podmínek OPŽP“ pro celý obor VaK – byť v rozporu k právnímu rámci v ČR??  vadí „dvojkolejnost“ – na obou stranách: dostupnost fondů ES x fragmentace x povinný fond obnovy na účtu v bance apod. Výstupy dosavadních setkání k „regulaci VaK“ VAKINFO 2012

6  reakce MŽP na změnu postoje zástupce EK ??  pozvání MZe a MF p. CH. Gogose k návštěvě resortů bez odezvy  poradce MŽP z Grant Thornton Advisory, s.r.o. dále doporučuje centrálního regulátora  závěry konferencí MŽP v Olomouci a Praze bez jasného závěru  III. kulatý stůl MŽP (? v plánu)  z tisku: Energetický regulační úřad je „připraven“ roli regulátora převzít „Problém regulace VaK“ – co dále VAKINFO 2012

7  neshody vlastníků s provozovateli infrastruktury vedou – zatím výjimečně – k zastavení provozu ČOV  zákon o vodovodech a kanalizacích v novele zpřísní sankce a přináší jasný postup zavedení „veřejné služby“  obdobně je zkvalitněno nasazení „opatření obecné povahy“ pro havarijní situace vodovodních systémů Úmyslné přerušení provozu ČOV – nový prvek? VAKINFO 2012

8  sledování pesticidů, léčiv, parfémů, drog a jejich zbytků či derivátů se rozšiřuje  poznatky směřují postupně k uplatnění opatření k omezení jejich zdrojů (zejména bodových – ČOV)  zavedení rozšířených technologií ve vodárnách a ČOV bude zjevně zapotřebí  zásadní význam má proto monitoring jakosti vod Výskyt prioritních znečišťujících látek VAKINFO 2012

9 Zjišťování výskytu drog v odpadních vodách v ČOV České Budějovice VAKINFO 2012 Zdroj: Water pages 2011/2012 (www.energieag-wasser.at)

10 VAKINFO 2012 Zdroj: Zpráva o výsledcích monitoringu jakosti a množství povrchových vod v povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce v období 2006-2010, s. p. Povodí Vltavy Maximální koncentrace terbutylazinu (ng/l) v povodí VN Švihov v roce 2010

11 Koncentrace terbuthylazinu na Želivce – Poříčí (hl. přítok) v letech 2006–2010 VAKINFO 2012 Zdroj: Zpráva o výsledcích monitoringu jakosti a množství povrchových vod v povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce v období 2006-2010, s. p. Povodí Vltavy

12 VAKINFO 2012 Zdroj: Zpráva o výsledcích monitoringu jakosti a množství povrchových vod v povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce v období 2006-2010, s. p. Povodí Vltavy Koncentrace terbuthylazinu v surové vodě a upravené vodě během roku 2010

13 Koncentrace diklofenacu v německých řekách v letech 2007–2011 VAKINFO 2012 Zdroj: Bewertung der Qualität von Fliessgewässern

14 Koncentrace terbuthylazin na Labi u Drážďan v letech 2006–2011 VAKINFO 2012 Zdroj: Bewertung der Qualität von Fliessgewässern

15 Koncentrace carbamazepinu na Labi a Mulde v letech 2005–2011 VAKINFO 2012 Zdroj: Bewertung der Qualität von Fliessgewässern

16  nelze paušálně odvozovat jako výpočet odpisu z objemu majetku  věcný průzkum stavu infrastruktury (stáří, materiály, poruchy, apod.)  podrobným vyhodnocením navrhnout postup obnovy (event. priority) a následně finančně posoudit pro sestavení plánu  ! udržitelnost – ohrožena přehnanými projekty využívající dotace !! Finanční plány obnovy infrastruktury VaK VAKINFO 2012

17 Z analýzy OECD (2012) Tab. 2.3 Financování nákladů v oblasti VaK [%] VAKINFO 2012 stát InvesticeProvozování vládauživatelévládauživatelé Anglie703050 Francie50 0100 Kanada752550-7030-50 Japonsko10000 USA703050

18  Provozní náklady hradí uživatelé, návratnost je 100 % pro „čisté“ provozní náklady, avšak klesají na 10-20 %, pokud by se promítly náklady na obnovu + investice.  Je to z části důsledek neodpisování … … náklady na management zdrojů vody činí 3-7 % vodného. Publikace OECD 2012 – popis situace v provozních nákladech – údaje o ČR VAKINFO 2012

19 pavel.puncochar@mze.cz Děkuji za pozornost VAKINFO 2012


Stáhnout ppt "A KTUÁLNÍ INFORMACE K PROBLEMATICE VODOVODŮ A KANALIZACÍ RNDr. Pavel Punčochář, CSc. vrchní ředitel Sekce vodního hospodářství Ministerstvo zemědělství."

Podobné prezentace


Reklamy Google