Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Petr Holý. Aktivity Více jak 20 aktivit pro různé cílové skupiny Workshopy pro mládež, Videokonference, Semináře pro starosty, tajemníky, mikroregiony.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Petr Holý. Aktivity Více jak 20 aktivit pro různé cílové skupiny Workshopy pro mládež, Videokonference, Semináře pro starosty, tajemníky, mikroregiony."— Transkript prezentace:

1 Petr Holý

2 Aktivity Více jak 20 aktivit pro různé cílové skupiny Workshopy pro mládež, Videokonference, Semináře pro starosty, tajemníky, mikroregiony a MAS, místní experty, realizátory MA 21, Gemeinde 21, Tematické studijní cesty, Konference pro podnikatele, Sociologický průzkum, Seminář Aktivní občanství, setkání Angažovanců, Jak psát Projekty a realizovat změny, Přeshraniční cena, cykloštafeta Klimatour, Zpravodaj o MA21 v Kraji Vysočina a Dolním Rakousku, nové www stránky, Facebookové stránky, prezenatční videa, publikace příkladů dobré praxe...

3 Cílová skupina – samospráva, NNO Tematické studijní cesty I. 2013 - Inovativní ekonomické aktivity ve venkovských oblastech – venkovské prodejny, časová banka, regionální měna, regionální spoření a úvěry II. – listopad 2013 – Tematické obce - budovy k cestovnímu ruchu, církevní dílny: sociální projekt zaměstnanosti – výroba mýdel a košů III. – 28. březen 2014 - Dobrovolnická činnost, sousedská výpomoc – motivace občanů pro dobrovolnictví Aktivity

4 Videospoty Propagace témat MA21  Regionální potraviny  Klimatour – 10/2013  Obec MA21 v CZ – Křižánky  Obec MA21 v AT – NeuPölla  Obec MA21 v CZ – Okříšky  Obec MA21 v AT - Harmannsdorf  Přeshraniční cena  Angažovanost, rozhovory Aktivity

5 Informace o aktivitách www.zdravykrajvysocina.cz ; Facebook: zdravykrajvysocina

6  podpořit realizátory  zvyšovat kvalitu MA21 Počet realizátorů MA21 Jak dál V AT 2012: 430 místních + 35 regionálních n. městských MA 21 V CZ 2012: 143 registrovaných z toho obcí 113 + 15 st. měst, krajů a mikroregionů

7 Budoucnost MA21 v Dolním Rakousku Obec 21 – základní kámen obnovy venkova 1. Strategie w.i.N (wir in Niederösterreich) 2. Sledování sociálních změn (demografie) 3. Oživení místního podnikání 4. Využívání místních zdrojů (energie, půda,...) 5. Spotřebitelské chování a životní styl 6. Zapojení všech skupin obyvatel

8 Téma 1 - Strategie budoucího rozvoje Top down Buttom up gemeinde 21 Zapojování lidí na obecní úrovni Vnější podmínky (Země, Region) http://www.zukunft.noe- lak.at/ergebnisse.php Jak vidí Dolnorakušané svoji blízkou budoucnost Jejich nejdůležitější životní cíle Co si představují pod pojmem domovina Srovnání kvality života se spolkovými zeměmi Zda je regionální politika realizována pro občany Jak spolupracuje zemská vlády s občany Důležité aktivity země do budoucna Osobní sdělení

9 Téma 2 – Demografické změny Plánování aktivit na základě změn demografie a sociální struktury Počet narozených – Školy, školky, veřejná doprava Nárůst počtu seniorů – Nositelé know-how, Potřeba péče, Infrastruktura Rodiny na venkově – Prorodinná opatření, Obchody (místní zásobování) Migrace – Spolky, Kultura v obci, Integrace do společnosti

10 Téma 3 - Oživení podnikání Místní podnikání jako základ budoucnosti obce Společné rozvíjení identity obce Zatraktivnění místní nabídky Zvýšení povědomí o místních produktech Společné podnikatelské aktivity Čím silnější je hospodářství, tím je silnější obec (logo, nákupní den, závod historických vozidel, obchodní kruhy – noční nákupy s občerstvením, nedělní nákupy, článek ve zpravodaji obce) Globální, regionální, obecní cíle Směr rozvoje Zapojení občanů Zapojení podnikatelů Podnikatelské cíle

11 Téma 4 - Využívání místních zdrojů Zajištění a využití potenciálu pro rozvoj obce: energie – využití dostupných (nových) obnovitelných zdrojů plochy –„jedinečnost“ obecního majetku voda – zabezpečit kvalitu a dostupnost pro budoucnost...kulturní hodnoty, krajina, lidé, suroviny, výrobky – učit se poznávat místní odlišnosti (energetická závislost na zahraničí – pouze 10,5 % z vlastní produkce je z obnovitelných zdrojů; využití biomasy, bioplynu, biopaliv, solární energie, geotermální a větrná energie,...energeticky soběstačný region Murau http://energievision.at a energeticky soběstačná obec Mureck http://www.mureck.gv.at/)http://energievision.athttp://www.mureck.gv.at/

12 Téma 5 – Konzum a životní styl Životním stylem a spotřebním chováním přispět k udržitelnému rozvoji globální spravedlnost – výrobky Fair Trade, Clean Clothes spotřební udržitelnost – sezónní a regionální výrobky, bioprodukty volnočasové aktivity – zábava doma, turistika v místě, ježdění na kole s přáteli – nový životní trend http://www.noe.gv.at/Umwelt/Umweltschutz/Lebensstil- Konsum/Fairetrade_Gemeinden.html http://www.suedwind- noesued.at/files/proseminararbeit_melanie_reisinger.pdf Letáky s problematikou fair trade, prezentace biozemědělců, šetření v obchodech zda nabízí produkty fair trade.

13 Pramen: www.learn-line.nrw.de/angebote/ agenda21 zhotovitel dostane 0,4 % z ceny za odpracovaných 12-16 hodin denně za katastrofických pracovních podmínek

14 Téma 6 - Integrace Silný rozvoj obce díky začlenění všech skupin obyvatel zastoupení mužů a žen (genderová vyrovnanost) respektování mladých a starších (generační smlouvy, zájmy) integrace „menšin a okrajových skupin“ (dojíždějící za prací, cizinci, životní styl...) vyváženost ve výběru účastníků (týmu i pracovních skupin), vytvoření nového z již existujícího (oborová spřízněnost, např. lesnictví o zemědělství), přizpůsobení metod pracovním skupinám (způsob informování, termíny setkání, události, interview, dotazníky, workshopy, akce, dětský nebo studentský parlament, oslavy, hry... použít srdce a rozum), sjednat jasná pravidla pro společné práce

15 Budoucnost MA21 v Dolním Rakousku Obec 21 – základní kámen obnovy venkova 1.Strategie w.i.N (wir in Niederösterreich) 2.Sledování sociálních změn (demografie) 3.Oživení místního podnikání 4.Využívání místních zdrojů (energie, půda,...) 5.Spotřebitelské chování a životní styl 6.Integrace a zapojení všech skupin obyvatel 7.Další možnosti, které můžete využít při rozvoji vaší obce. RADOST A INSPIRACI PRO DALŠÍ ROZVOJ VAŠÍCH OBCÍ.

16 Sociologický průzkum – výběr respondentů Správní obvod ORPPočet ob. ORPObce (počet)relativní počet počet respondentů Bystřice nad Pernštejnem20172393,9%39 Havlíčkův Brod521675610,2%102 Humpolec17421253,4%3435 Chotěboř22338314,4%4445 Jihlava994197919,4%194195 Moravské Budějovice23732474,6%46 Náměšť nad Oslavou13450272,6%26 Nové Město na Moravě19429303,8%38 Pacov9759241,9%19 Pelhřimov45231718,8%88 Světlá nad Sázavou20134323,9%39 Telč13259452,6%26 Třebíč756519314,8%148 Velké Meziříčí35868577,0%70 Žďár nad Sázavou43177488,4%84 Celkem511207704100,0%1000

17 Sociologický průzkum - respondenti

18 Obsah dotazníku – Aalborsgké závazky Správa věcí veřejných Místní řízení k trvalé udržitelnosti Společné přírodní statky Volba zodpovědné spotřeby a životního stylu Plánování a rozvoj Lepší mobilita, menší provoz Místní akce pro zdraví Živá a udržitelná ekonomika Sociální rovnost a spravedlnost Od místního ke globálnímu Aalborgská charta (Charta evropských měst a obcí směřujících k trvale udržitelnému rozvoji) byla vytvořena 27.května 1994 v dánském městě Aalborg, a podepsalo ji jiř zhruba 2600 (stav v únoru 2010) místních samospráv z 39 zemí. Dohoda navazuje na program Agenda 21.

19 Správa věcí veřejných

20 Místní řízení k trvalé udržitelnosti

21 Společné přírodní statky

22 Zodpovědná spotřeba a životní styl

23 Plánování a rozvoj

24 Lepší mobilita, menší provoz

25 Místní akce pro zdraví

26 Živá a udržitelná ekonomika

27 Sociální rovnost a spravedlnost

28 Od místního ke globálnímu

29 Správa věcí veřejných

30 Plánování a rozvoj

31 Lepší mobilita, menší provoz

32 Sociální rovnost a spravedlnost

33 Největší problémy kraje Fórum Zdravého kraje je projednání největších problémů v rozvoji kraje se zástupci veřejnosti. Průnik formulovaných problémů z fóra s nejvíce zastoupenými problémy ve výsledcích sociologického průzkumu tvoří tzv. „ověřené problémy.“ Toto ověření znamená pouze to, že se na definici problémů shodli jak účastníci veřejného fóra, tak širší skupiny náhodně vybraných obyvatel kraje. Otázky na největší problémy kraje byly součástí loňského sociologického průzkumu. Zatímco na fóru bylo nejdůležitějším problémem Podpora zemědělství, v průzkumu to byla zaměstnanost.

34 Ověřené problémy z Veřejného fóra Výsledky veřejného fóra 2014 v porovnání se sociologickým průzkumem Ověření průzkumem 1.Podpora intenzívního, udržitelného a moderního zemědělství v Kraji VysočinaA 2.Špatný stav silniční infrastrukturyA 3.Zajistit a udržet kvalitní lidské zdroje v regionuA 4.Zachování a dostupnost služeb na venkově (pošta, škola, prodejna, lékař, sociální péče)N 5. Nedostatečná a nekvalifikovaná koordinace subjektů v cestovním ruchu ve městech a regionu (VS, podnikatelé…) k oboustranně výhodné spolupráci N 6.Ochrana půdy a vody v krajiněA 7.Podpora technických i řemeslných oborů i v oblasti vzdělávání dospělýchA 8.Potřeba zvýšení dostupnosti terénních sociálních služebN 9.Provozování a údržba sportovišť a táborových základen a klubovenN 10. – 12. Nedostatek jeslí a míst v nichN 10. – 12. Zaměřit se na primární prevenci zejména u dětí (kouření, strava, alkohol, drogy)A 10. – 12. Chybí provázanost sociálně-zdravotnických služebN

35 Největší problémy ze sociologického průzkumu PořadíProblém 1zajistit a udržet kvalitní lidské zdroje v regionu 2špatný stav silniční infrastruktury 3 podpora intenzívního, udržitelného a moderního zemědělství v Kraji Vysočina 4snížit kriminalitu mládeže 5 zaměřit se na primární prevenci zejména u dětí (kouření, strava, alkohol, drogy) 6ochrana půdy a vody v krajině 7omezit vznik odpadů 8koordinovat dopravní obslužnost 9zajistit vhodné bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel 10podpora technických i řemeslných oborů i v oblasti vzdělávání dospělých


Stáhnout ppt "Petr Holý. Aktivity Více jak 20 aktivit pro různé cílové skupiny Workshopy pro mládež, Videokonference, Semináře pro starosty, tajemníky, mikroregiony."

Podobné prezentace


Reklamy Google