Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NPGR010, radsolution.pdf 2008© Josef Pelikán, 1 Řešení radiační soustavy rovnic © 1996-2008 Josef Pelikán KSVI MFF UK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NPGR010, radsolution.pdf 2008© Josef Pelikán, 1 Řešení radiační soustavy rovnic © 1996-2008 Josef Pelikán KSVI MFF UK."— Transkript prezentace:

1 NPGR010, radsolution.pdf 2008© Josef Pelikán, http://cgg.ms.mff.cuni.cz/~pepca 1 Řešení radiační soustavy rovnic © 1996-2008 Josef Pelikán KSVI MFF UK Praha e-mail: Josef.Pelikan@mff.cuni.cz WWW: http://cgg.ms.mff.cuni.cz/~pepca/

2 NPGR010, radsolution.pdf 2008© Josef Pelikán, http://cgg.ms.mff.cuni.cz/~pepca 2 Soustava lineárních rovnic vektor neznámých [B i ]

3 NPGR010, radsolution.pdf 2008© Josef Pelikán, http://cgg.ms.mff.cuni.cz/~pepca 3 Veličiny  B i.. neznámé radiosity jednotlivých plošek –při barevném výpočtu je třeba spočítat radiosity pro všechny požadované vlnové délky (barevné složky - např. R, G, B )  E i.. vlastní (emitované) radiosity ( R, G, B )   i.. faktory odrazivosti materiálu ( R, G, B )  F ij.. kongurační faktory –závislé pouze na geometrii scény

4 NPGR010, radsolution.pdf 2008© Josef Pelikán, http://cgg.ms.mff.cuni.cz/~pepca 4 Vlastnosti matice soustavy M  matice M je poměrně řídká pro složitější scény  M je diagonálně dominantní a dobře podmíněná –lze ji úspěšně řešit iteračními metodami (Jacobi, Gauss-Seidel)

5 NPGR010, radsolution.pdf 2008© Josef Pelikán, http://cgg.ms.mff.cuni.cz/~pepca 5 Gauss-Seidelova metoda Maticový tvar soustavy: První odhad: Krok: Výpočet v praxi:

6 NPGR010, radsolution.pdf 2008© Josef Pelikán, http://cgg.ms.mff.cuni.cz/~pepca 6 Fyzikální interpretace (sbírání) BiBi BjBj

7 NPGR010, radsolution.pdf 2008© Josef Pelikán, http://cgg.ms.mff.cuni.cz/~pepca 7 Reziduum Reziduum (odhad chyby) k-té iterace: V jednom kroku výpočtu se aktualizuje jedna složka vektoru řešení B i : (Jacobiho metoda.. rezidua se opravují po dokončení iterace, Gauss-Seidel.. oprava po každém kroku)

8 NPGR010, radsolution.pdf 2008© Josef Pelikán, http://cgg.ms.mff.cuni.cz/~pepca 8 Southwellova iterační metoda  Jacobiho i Gauss-Seidelova metoda v každém kroku výpočtu vynulují jednu složku rezidua (na úkor ostatních!) –složky se aktualizují v pořadí 1, 2,... N  Southwellova metoda vybírá k aktualizaci vždy složku s největší absolutní hodnotou rezidua  složky s velkou chybou se opravují častěji –rychlejší konvergence vektoru řešení

9 NPGR010, radsolution.pdf 2008© Josef Pelikán, http://cgg.ms.mff.cuni.cz/~pepca 9 Southwellova iterační metoda  výběr složky s maximálním reziduem: | r i | = max j { | r j | }  aktualizace i-té složky řešení B i  aktualizace vektoru reziduí r  kroky  až  se opakují, dokud soustava nesplňuje konvergenční kriterium

10 NPGR010, radsolution.pdf 2008© Josef Pelikán, http://cgg.ms.mff.cuni.cz/~pepca 10 Inkrementální výpočet rezidua Aktualizace vektoru řešení v jednom kroku výpočtu: Oprava rezidua: Protože se změnila pouze i-tá složka vektoru řešení:

11 NPGR010, radsolution.pdf 2008© Josef Pelikán, http://cgg.ms.mff.cuni.cz/~pepca 11 Southwellův algoritmus double B[N], E[N], r[N], M[N][N]; // inicializace řešení a rezidua for ( int i=0; i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/42/11419663/slides/slide_11.jpg", "name": "NPGR010, radsolution.pdf 2008© Josef Pelikán, http://cgg.ms.mff.cuni.cz/~pepca 11 Southwellův algoritmus double B[N], E[N], r[N], M[N][N]; // inicializace řešení a rezidua for ( int i=0; i

12 NPGR010, radsolution.pdf 2008© Josef Pelikán, http://cgg.ms.mff.cuni.cz/~pepca 12 Fyzikální interpretace (střílení)  B i.. radiosita i-té plošky (přímá i nepřímá)  jeden krok výpočtu.. rozdělení (výstřel) radiosity z i-té plošky do okolí  r i.. dosud nevystřelená radiosita i-té plošky  konvergence metody.. celková nevystřelená energie ve scéně se zmenšuje

13 NPGR010, radsolution.pdf 2008© Josef Pelikán, http://cgg.ms.mff.cuni.cz/~pepca 13 Fyzikální interpretace (střílení) BiBi BjBj

14 NPGR010, radsolution.pdf 2008© Josef Pelikán, http://cgg.ms.mff.cuni.cz/~pepca 14 Celková nevystřelená energie Podle recipročního pravidla pro kongurační faktory: Distribuce energie v jednom kroku výpočtu: <1

15 NPGR010, radsolution.pdf 2008© Josef Pelikán, http://cgg.ms.mff.cuni.cz/~pepca 15 Progresivní radiační metoda  M. Cohen a spol., SIGGRAPH ‘88  interaktivní výpočet osvětlení –po každém kroku se nakreslí průběžný výsledek –snaha dobře odhadnout řešení již v několika prvních krocích  modikace Southwellovy metody –výběr plošky s největší dosud nevystřelenou energií –použití okolní složky osvětlení

16 NPGR010, radsolution.pdf 2008© Josef Pelikán, http://cgg.ms.mff.cuni.cz/~pepca 16 Progresivní radiační metoda double B[N], E[N], dB[N], F[N][N], A[N], ro[N]; for ( int i=0; i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/42/11419663/slides/slide_16.jpg", "name": "NPGR010, radsolution.pdf 2008© Josef Pelikán, http://cgg.ms.mff.cuni.cz/~pepca 16 Progresivní radiační metoda double B[N], E[N], dB[N], F[N][N], A[N], ro[N]; for ( int i=0; i

17 NPGR010, radsolution.pdf 2008© Josef Pelikán, http://cgg.ms.mff.cuni.cz/~pepca 17  vylepšení vzhledu průběžně kreslených mezivýsledků  aproximace dosud nespočítaných odrazů světla Okolní složka (“ambient term”) Celková dosud nevystřelená radiosita:

18 NPGR010, radsolution.pdf 2008© Josef Pelikán, http://cgg.ms.mff.cuni.cz/~pepca 18 Okolní složka Průměrný koecient odrazu: Odhad zbytkové (okolní) radiosity: Pro zobrazení se radiosita každé plošky upraví:

19 NPGR010, radsolution.pdf 2008© Josef Pelikán, http://cgg.ms.mff.cuni.cz/~pepca 19  urychlení konvergence iterační metody (Jacobi, Gauss-Seidel, progresivní radiační metoda)  při aktualizaci rozdělím/seberu o trochu větší množství energie –předpovídám budoucí vývoj konvergence –pozor na příliš velký koecient hyper-relaxace (metoda pak už nemusí konvergovat)! –je nutné počítat i se záporným reziduem! Hyper-relaxace

20 NPGR010, radsolution.pdf 2008© Josef Pelikán, http://cgg.ms.mff.cuni.cz/~pepca 20 Hyper-relaxace Hyper-relaxační koecient: Krok výpočtu s hyper-relaxací: Příslušná složka rezidua se již nenuluje, ale bude mít hodnotu:

21 NPGR010, radsolution.pdf 2008© Josef Pelikán, http://cgg.ms.mff.cuni.cz/~pepca 21  M. Feda, W. Purgathofer, 1992  při hyper-relaxaci beru v úvahu množství dosud nevystřelené energie –v prvních fázích výpočtu přestřeluji více, později již méně –jistější konvergence “Přestřelování” (“overshooting”)

22 NPGR010, radsolution.pdf 2008© Josef Pelikán, http://cgg.ms.mff.cuni.cz/~pepca 22 Literatura M. Cohen, J. Wallace: Radiosity and Realistic Image Synthesis, Academic Press, 1993, 109-130 (chyby!) M. Cohen, S. E. Chen, J. R. Wallace, D. P. Greenberg: A progressive renement approach to fast radiosity image generation, SIGGRAPH ‘88, 75-84

23 NPGR010, radsolution.pdf 2008© Josef Pelikán, http://cgg.ms.mff.cuni.cz/~pepca 23 Konec Další informace: A. Glassner: Principles of Digital Image Synthesis, Morgan Kaufmann, 1995, 900-916 J. Foley, A. van Dam, S. Feiner, J. Hughes: Computer Graphics, Principles and Practice, 800-803 M. Feda, W. Purgathofer: Accelerating radiosity by overshooting, The Third EG Workshop on Rendering, Bristol, 1992, 21-32


Stáhnout ppt "NPGR010, radsolution.pdf 2008© Josef Pelikán, 1 Řešení radiační soustavy rovnic © 1996-2008 Josef Pelikán KSVI MFF UK."

Podobné prezentace


Reklamy Google