Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KONTROLNÍ METODA podle H.E. BIOLLEY Výtah toho podstatného z klasické kontrolní metody Jan Kadavý Biolley, H.E. (1919): Hospodářské lesní zřízení Vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KONTROLNÍ METODA podle H.E. BIOLLEY Výtah toho podstatného z klasické kontrolní metody Jan Kadavý Biolley, H.E. (1919): Hospodářské lesní zřízení Vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 KONTROLNÍ METODA podle H.E. BIOLLEY Výtah toho podstatného z klasické kontrolní metody Jan Kadavý Biolley, H.E. (1919): Hospodářské lesní zřízení Vzdělávání v lesnických disciplínách (CZ.1.07/1.3.00/19.0004)

2 2 1. Oč tu běží? Získat hospodářství (tvorbě zásoby) podklad na základě stálého a nepřetržitého průzkumu (inventarizace) Kontrolovat výsledek – užitek = přírůst Spojit teorii s praxí k dosažení nejvyššího užitku Tedy:  pěstovat dřeva co nejvíce  prostředky co nejhospodárnějšími  a dříví co nejhodnotnější

3 3 2. Základní sled prací kontrolní metody 1.Všeobecný popis lesa 2.Tvorba oddělení (rozdělení lesa) 3.Inventarizace stromových zásob (objemů) 4.Kontrola (evidence) těžeb 5.Výpočet přírůstu 6.Těžební osnovy 7.Periodická rekapitulace

4 4 2.1 Všeobecný popis lesa Vše to, čím může být:  vyložen a vysvětlen stav porostů  doložena povaha růstových poměrů

5 5 2.2 Tvorba oddělení (rozdělení lesa) Oddělení má povahu zkusné plochy (velikost a umístění musí být stálé a neměnné!) Označování nepřetržitou číselnou řadou (evidence…) Doporučovaná velikost: 5 ha (max. 12 – 15 ha):  požadavek pohodlné venkovní práce  velikost má být v opačném poměru k obtížnosti území (svěrkování naplno…!)  pracovní skupina by měla jedno oddělení vysvěrkovat za 1 – 2 dny

6 6 2.3 Inventarizace stromových zásob (objemů) – část 1 I nventarizacemi zásob a jejich opakováním chceme získat postupnou řadu stavů, které by bylo mezi sebou možno porovnávat! O becná pravidla: jednotnost měření stromů (výška, poloha…) provádění následujících inventarizací v témže ročním období průměrky (přikládání vodorovné, odstupňování dělení přijatelné)  označování měřiště črtákem nebo značkovacím kolečkem ten, kdo práci provádí, aby ji konal svědomitě a spolehlivě

7 7 2.3 Inventarizace stromových zásob (objemů) – část 2 C o je evidováno? Stromové četnosti od 17.5 cm tloušťky podle:  tloušťkových tříd (příp. druhů dřevin) – 5 cm interval  třída: slabého, prostředního a silného dříví

8 8 2.4 Kontrola (evidence) těžeb S leduje veškerý objem, který odchází z porostních zásob: Zásoba hlavního porostu  nad tzv. registrační hranicí Zásoba podružného porostu Zásoba hroubí (7cm+ na slabším konci b.k.) Zásoba nehroubí – dříví „oklestové“ Vyjadřuje se podle lokálního tarifu v jednotce silve (sv), obdobě m 3.

9 9 2.5 Výpočet přírůstu Z ákladní vztah: A = M + E – m A ….. přírůst M ….. zásoba na začátku následující periody E ….. hmota vytěžená m ….. zásoba první inventarizace (Poznámka: Metoda kontrolní nepracuje s „dorostem do kmenoviny“!)

10 10 2.5 Výpočet přírůstu – pokračování C o takto vypočítaným přírůstem vlastně získáme? 1.Pro počáteční zásobu určitého oddělení: přírůst v každé tloušťkové třídě a celku její přírůst na hektar a rok (i v %) 2.Pro oddělení:  celkový přírůst, podíl na hektar a rok (i v %)  dorost do porostu hlavního a jeho průměrné hodnoty  charakteristiku vývoje (zvětšení, zmenšení) zásoby

11 11 2.6 Těžební osnovy J ak a k čemu zjištěný přírůst použijeme? k návrhu, odhadu budoucí výtěže neboli etátu k samotné realizaci přírůstu, tj. k jeho těžbě, která je však plně v rukou lesního hospodáře! T rojí otázka – navržená těžba bude: stejná, menší či větší než přírůst?

12 12 2.6 Těžební osnovy - pokračování Vyústění, tj. základní principy kontrolní metody: vedoucí princip = hospodařit pro přírůst! nutná stálá přítomnost zásoby neodnímat tu část zásoby, která ještě dostatečně přirůstá směřování k tvorbě nepřetržitého lesa a trvale plodivého prostředí časté a k témuž cíli směřující inventarizace zásob ochrana dříví, které nepřekročilo registrační hranici („dorost do kmenoviny“) těžbu (etát) navrhovat na základě nejen předpokládaného, ale skutečně dosaženého přírůstu

13 13 2.7 Periodická rekapitulace Seskupení hlavních výkazů všech oddělení podle:  Rozlohy  Zásoby  Přírůstu  Těžby

14 14 3. K čemu to vše je vlastně dobré? K definování tzv. dokonalého neboli rovnovážného stavu lesa, tj. k cíli směřování kontrolní metody! Kdy ten cíl nastane? „ J e-li nějaký porost přiveden ke své maximální produktivnosti a zásoba pro tuto produkci je dostatečná a nikoliv nadbytečně veliká, složení porostu pak takové, že jeho tvorba může býti maximální a zároveň se tak udržovati, tu říkáme, že porost je plný, čili v dokonalém stavu. V tomto stavu bude pak udržován těžbou, která ve všech tloušťkových stupních bude rovna přírůstu. Těžba splňuje tak své pěstební poslání“. Biolley, H.E. (1919): Hospodářské lesní zřízení, s. 65


Stáhnout ppt "KONTROLNÍ METODA podle H.E. BIOLLEY Výtah toho podstatného z klasické kontrolní metody Jan Kadavý Biolley, H.E. (1919): Hospodářské lesní zřízení Vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google