Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY : Základní škola Hostouň, okres Domažlice, příspěvková organizace NÁZEV PROJEKTU: Moderní škola REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2880.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY : Základní škola Hostouň, okres Domažlice, příspěvková organizace NÁZEV PROJEKTU: Moderní škola REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2880."— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY : Základní škola Hostouň, okres Domažlice, příspěvková organizace NÁZEV PROJEKTU: Moderní škola REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2880 ŠABLONA: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV A ČÍSLO MATERIÁLU: VY_32_INOVACE_20_S02-Čj-3 VYTVOŘENO : Září 2012 AUTOR: Anna Matějovicová VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBOR: Český jazyk a literatura SADA: Český jazyk pro 3. ročník NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU: Riskuj – opakování 1. pololetí

2 ANOTACE:ANOTACE: ROČNÍK: 3. DRUH UČEBNÍHO MATERIÁLU: Prezentace - hra STUPEŇ A TYP VZDĚLÁVÁNÍ: Základní vzdělávání – první stupeň POMŮCKY: Učebnice, obrázky CÍL – INOVACE: Podporuje aktivní zopakování a procvičování učiva Čj v 1.pololetí formou hry. METODICKÉ POKYNY: Žáci hrají hru podle doporučených pravidel. Materiál slouží k opakování a procvičení probraného učiva 1. pololetí Čj ve třetím ročníku. OČEKÁVANÝ VÝSTUP: Žák umí řadit hlásky do skupin, určit počet slabik ve slovech, spočítat slova ve větě, určit slovní druhy, určit druh vět, najít význam slov, zvládá vyjmenovaná slova a hledá slova příbuzná a umí určit základní skladební dvojice ve větách.

3

4 Soutěží dvě družstva (dvojice). Před zahájením hry dostanou družstva 2 min na poradu o taktice a zvolení si pořadí zástupců. Zástupci se v soutěži střídají. Na odpověď mají vždy jen 1 min. Za správné odpovědi si zapisují a přičítají body. Při nesprávné odpovědi může odpovídat druhé družstvo, tím získává body a zároveň volí i další otázku. P R A V I D L A H R Y

5 100 400 300200 100 400 300200 400300 400300 200 100 300 400 300 400300 400 300 HLÁSKY SLABIKY SLOVA VĚTY VÝZNAM SLOVA SLOVA PŘÍBUZNÁ VYJMENOVANÁ SLOVA ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE

6 a) tvrdé, měkké a obojetné b) tvrdé, měkkoučké a ostatní c) tvrdé, měkké a ostatní HLÁSKA 100 Hlásky rozdělujeme na tři skupiny.

7 b) vždy jen i,í c) vždy y,ý a) někdy í,/í a někdy y,ý Po tvrdých souhláskách píšeme: HLÁSKA 200

8 a) vždy i,í b) někdy i,í a někdy y,ý c) vždy y,ý HLÁSKA 300 Po měkkých souhláskách píšeme :

9 b) xo|xo|xo a) xo|xoo|xxo c) xo|xo|xxo HLÁSKA 400 Hlásková a slabičná stavba slova – holoubě- je: Hlásková a slabičná stavba slova – holoubě- je:

10 b) jednoslabičná a) jednohlásková c) jednoslovná SLABIKA 100 Slovům, která mají jednu slabiku, říkáme:

11 a) jen souhlásky a samohlásky b) samohlásky nebo slabikotvorné souhlásky c) slabikotvornou souhlásku SLABIKA 200 Slabika musí mít určitě:

12 a) hlásky b) věty c) slova SLABIKA 300 Ze slabik skládáme:

13 a) slova bezhlásková b) slova neslabičná c) slova souslabičná SLABIKA 400 Slovům, která nemají samohlásku ani slabikotvornou souhlásku, říkáme:

14 a) 4 b) 6 c) 5 SLOVA 100 Kolik má věta slov: Zlesavyšelstatnýjelen. Kolik má věta slov: Zlesavyšelstatnýjelen.

15 a) Auto ze zatáčky vyřítilo paní učitelky. Dbej se pokynů. b) Ze zatáčky dbej pokynů paní učitelky. Auto se vyřítilo. c) Ze zatáčky se vyřítilo auto. Dbej pokynů paní učitelky. SLOVA 200. Uspořádej slova do dvou vět: zatáčky, auto, dbej, učitelky, vyřítilo, paní, se, pokynů, ze Uspořádej slova do dvou vět: zatáčky, auto, dbej, učitelky, vyřítilo, paní, se, pokynů, ze

16 a) věty b) slabiky c) hlásky SLOVA 300 Ze slov skládáme:

17 a) 1 10 6 8 4 b) 7 10 2 8 4 c) 7 1 2 8 2 SLOVA 400 Urči slovní druh těchto slov: okolo, bú, pěkný, aby, třetí Urči slovní druh těchto slov: okolo, bú, pěkný, aby, třetí

18 a) 5 b) 4 c) 3 VĚTY 100 Kolik známe druhů vět?

19 a) věta ptací a věta rozkazovací c) věta tázací a věta přací b) věta zeptací a věta přací VĚTA 200 Urči druh těchto dvou vět. Jak se ti daří? Ať se máš dobře! Urči druh těchto dvou vět. Jak se ti daří? Ať se máš dobře!

20 a) určitě 3 slova b) určitě 1 podstatné jméno c) určitě 1 sloveso VĚTA 300 Co musí každá věta obsahovat?

21 a) 2 věty a 3 souvětí b) 3věty a 2 souvětí c) 4věty a 1 souvětí VĚTA 400 V textu jsou věty a souvětí. Urči kolik. Maminka a tatínek jedou nakupovat. Já se těším do bazénu. Už je ráno? Když si pospíším, určitě to stihnu. Kočička vařila dort a pejsek jí pomáhal. V textu jsou věty a souvětí. Urči kolik. Maminka a tatínek jedou nakupovat. Já se těším do bazénu. Už je ráno? Když si pospíším, určitě to stihnu. Kočička vařila dort a pejsek jí pomáhal.

22 a) nemají žádný vztah b) ne c) ano VÝZNAM 100 Slovo, které do řady slov nepatří, je slovo nadřazené: Rizoto, knedlík, chleba, jídlo, omáčka, řízek. Slovo, které do řady slov nepatří, je slovo nadřazené: Rizoto, knedlík, chleba, jídlo, omáčka, řízek.

23 a) pelášil b) zpomalil c) se loudal VÝZNAM 200 Nahraď podtržené slovo slovem souznačným (synonymem). Zajíc rychle utíkal k lesu, aby se zachránil před lovci. Nahraď podtržené slovo slovem souznačným (synonymem). Zajíc rychle utíkal k lesu, aby se zachránil před lovci.

24 a) zjevila se b) víla c) bylinkářka VÝZNAM 300 Nahraď vyjmenované slovo vhodným příbuzným slovem. V pohádce se objevila stará, kouzelná bylina, která za kousek chleba Marušce pomohla. Nahraď vyjmenované slovo vhodným příbuzným slovem. V pohádce se objevila stará, kouzelná bylina, která za kousek chleba Marušce pomohla.

25 a)odvážně a umím dobře a nechci b) každý den a chci nedbale a ovládám c) velmi často a umím nedbale a nejde mi VÝZNAM 400 Podtržená slova nahraď nejprve synonymy a potom i antonymy. Vyjmenovaná slova se pilně učím a zvládám doplňovat i,í/y,ý. Podtržená slova nahraď nejprve synonymy a potom i antonymy. Vyjmenovaná slova se pilně učím a zvládám doplňovat i,í/y,ý.

26 a) jen kořen slova b) jen význam slova c) kořen i význam slova PŘÍBUZNÁ 100 Slova příbuzná mají společný:

27 b) myslit plynout a) myslivec uplynout c) myslit plyn PŘÍBUZNÁ 200 Vyber v řadě slov slovo vyjmenované: myslivec, myslící, myšlenka, myslit, vymýšlet si Plyn, uplynout, splývání, plynovod, plynout Vyber v řadě slov slovo vyjmenované: myslivec, myslící, myšlenka, myslit, vymýšlet si Plyn, uplynout, splývání, plynovod, plynout

28 a) jazyk, vysoký, mlýn, být, syn b) jazyk, být, syn c) vysoký, mlýn, syn. PŘÍBUZNÁ 300 N ajdi slovo vyjmenované k těmto slovům příbuzným: jaz-ček, v-žka, ml-t mouku, přib-l žák,s-náček N ajdi slovo vyjmenované k těmto slovům příbuzným: jaz-ček, v-žka, ml-t mouku, přib-l žák,s-náček

29 a) 4 chyby b) 5 chyb c) 6 chyb 24. PŘÍBUZNÁ 400 Kolik chyb najdeš v doplněných slovech? Dobytčí farma, lískový oříšek, semlýt kávu, mýt radost, vysoko, vodní výr, brzičko, kus síra, pyšně Kolik chyb najdeš v doplněných slovech? Dobytčí farma, lískový oříšek, semlýt kávu, mýt radost, vysoko, vodní výr, brzičko, kus síra, pyšně

30 a) vždy y,ý b) vždy i,í c) někdy y,ý a někdy i,í VYJMENOVANÁ 100 Ve vyjmenovaných slovech píšeme:

31 a) bydlet, lýko, brzy b) výskot, umýt, kopýtko c) bydlet, umýt, kopýtko VYJMENOVANÁ 200 Mezi vyjmenovaná slova nepatří: bydlet, sytý, výskot, lýtko, umýt, lýko, kopýtko, brzy Mezi vyjmenovaná slova nepatří: bydlet, sytý, výskot, lýtko, umýt, lýko, kopýtko, brzy

32 c) sýkora, netopýr, hlemýžď, třpytí se, syn, pýcha, plýtvat b) sýkora, slepýš, hlemýžď, blýskat se, syn, pýcha, plynout a) sýkora, výr, hlemýžď, třpytí se, syn, pýcha, plynout VYJMENOVANÁ 300 Uhodni vyjmenovaná slova. malý ptáček, noční savec, unese si domeček, leskne se, kluk v rodině, namyšlenost, nešetřit Uhodni vyjmenovaná slova. malý ptáček, noční savec, unese si domeček, leskne se, kluk v rodině, namyšlenost, nešetřit

33 a) být spokojený se svými činy stydět se, červenat se b) být potrestán za své činy namyšleně se předvádět c) trápit se a přemýšlet o svých činech namyšleně se předvádět VYJMENOVANÁ 400 Vysvětli význam vyjmenovaných slov : zpytovat čepýřit se Vysvětli význam vyjmenovaných slov : zpytovat čepýřit se

34 a)Kdo, co ? a slovesem z věty. Co? a slovesem z věty. b) Koho, co? a slovesem z věty. Co? a slovesem z věty. c) Kdo, co? a slovem z věty. Co? a slovem z věty. ZÁKL. SKLADEB. DVOJICE 100 Na základní skladební dvojici ve větě se ptám: Na základní skladební dvojici ve větě se ptám:

35 a) malý chlapec si hraje b) chlapec si hraje c) chlapec hraje ZÁKL. SKLADEB. DVOJICE 200 Ve větě je základní skladební dvojice: Na zahradě si hraje malý chlapec s fotbalovým míčem. Ve větě je základní skladební dvojice: Na zahradě si hraje malý chlapec s fotbalovým míčem.

36 a) klempíř pobyl b) Ježíšek urovná c) pokrývač pobil ZÁKL. SKLADEB. DVOJICE 300 Do věty doplň vhodnou základní skladební dvojici: Šikovný střechu novým plechem. Do věty doplň vhodnou základní skladební dvojici: Šikovný střechu novým plechem.

37 a) nevyjádřený b) chybějící c) nepoznaný ZÁKL. SKLADEB. DVOJICE 400 Když ve větě není jeden člen základní skladební dvojice vyjádřen, říkáme mu: Když ve větě není jeden člen základní skladební dvojice vyjádřen, říkáme mu:

38 V DUMu byly použity vlastní materiály.


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY : Základní škola Hostouň, okres Domažlice, příspěvková organizace NÁZEV PROJEKTU: Moderní škola REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2880."

Podobné prezentace


Reklamy Google