Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 MPSV - SSZ Úřad práce hl. m. Prahy tf 221 921 111 - - Praha Helsinki 4.12.2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 MPSV - SSZ Úřad práce hl. m. Prahy tf 221 921 111 - - Praha Helsinki 4.12.2007."— Transkript prezentace:

1 1 MPSV - SSZ Úřad práce hl. m. Prahy tf 221 921 111 - posta@aa.mpsv.cz - http://portal.mpsv.czposta@aa.mpsv.czhttp://portal.mpsv.cz Praha Helsinki 4.12.2007

2 2 Studijní stáž pracovníků IPS úřadů práce ve Finsku pořádaná Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy ve dnech 10.6. – 13.6.2007 ÚP hl.m. Prahy Program prezentace  Veřejné služby zaměstnanosti ve Finsku  Úřad práce Kluuvi – Helsinky  Vzdělávací politika  Státní politika pro imigraci

3 3 ÚP hl.m. Prahy

4 4 Veřejné služby zaměstnanosti ve Finsku ORGANIZACE SPRÁVY ZAMĚSTNANOSTI:  Ministerstvo práce  Regionální úřady pracovního trhu při Centrech zaměstnanosti a hospodářského rozvoje (15)  Úřady pro zaměstnanost (127) - služby zaměstnanosti - služby odborného rozvoje - opatření na pracovním trhu podporující zaměstnanost  Pracovní úřady (30) - spojené s většími úřady pro zaměstnanost - samoobslužné služby, informace o pracovním trhu, vzdělávání, pracovní kluby  Centra služeb zaměstnanosti (38) - oddělené služby pro dlouhodobě nezaměstnané lidi se zvláštními potřebami ÚP hl.m. Prahy

5 5 Problém nedostatku pracovní síly: v příštích 10 letech odejde do důchodu 40% zaměstnanců mladí lidé odcházejí do ciziny problém- zdravotnictví, stavebnictví, doprava, strojírenství, stále se zvyšuje počet vysokoškoláků na TP imigranti - potřebná a hledaná pracovní síla - nejlepší cesta k integraci imigrantů je nalezení pracovního místa ÚP hl.m. Prahy

6 6 Úřad práce Kluuvi – Helsinky Pracovní týmy : vstupní – prvotní evidence podpůrný – pro dlouhodobě nezaměstnané(po 12 m.) poskytující profesní a vzdělávací informace (i pro veřejnost) kariérově poradenský - 5 poradců, 2 psychologové (pomoc při sestavení kariérového plánu, psaní životopisu, přijímací pohovor, jak hledat práci) Eures administrativní ÚP hl.m. Prahy

7 7 Strukturální reforma Veřejných služeb zaměstnanosti (VSZ) Centra služby pro zaměstnání -personál se zkušeností z VSZ spolupracuje se sociálními pracovníky -cílová skupina: dlouhodobě nezaměstnaní Úřady pro zaměstnanost * Služby zaměstnavatelům * Služby uchazečům o zaměstnání: - Osobní služby pro zaměstnání - Podpora zaměstnatelnosti + opatření na trhu práce Pracovní úřady - většinou samoobslužné - pomoc personálu VSZ * Služby pro odborný rozvoj: - Odborná příprava pro trh práce - Poradenství pro odborný rozvoj a volbu povolání - Informační služby pro vzdělávání a odbornou přípravu - Pracovní rehabilitace E-služby Telefonic- ké služby E-služby Telefonic- ké služby Samoobslužné služby, e-služby Osobní služby, zvláštní služby * Služby přistěhovalcům - Poradenství pro integraci - Výcvik pro integraci

8 8 ÚP hl.m. Prahy Prohlubování úrovně služby podle potřeb klientů VSZ Samoobslužné služby Osobní služby v místních úřadech pro zaměstnanost (3-5) 1) Samo- obslužné služby na internetu 3) Osobní poradenství pro zaměstnání pohovory -akční plány -poskytnutí zaměstnání, odborné přípravy, aktivní programy - EURES - poradci pro vzdělávání108 - asi 2 500 pracovních konzultantů -specializovaní konzultanti (pro mladé lidi, imigranty) 4) Pracovní rehabilitace pro tělesně postižené - asi 300 specializovaných pracovních konzultantů (a psychologů) 5) Plánování profesního rozvoje, 269 psychologů 6) Multiprofesní individuální poradenství -asi 20 psychologů a 300 pracovních konzultantů, spolupracujících se sociálními a zdravotnickými odborníky v obcích (300) 2) Podporované samoobslužné služby na úřadech práce (místních úřadech pro zaměstnanost) - individuální rady při hledání práce, možnosti odborné přípravy, psaní C.V. - Pracovní kluby, kolem 300 poradců a pracovních konzultantů

9 9 Rozvoj pracovní síly -> služby pro odborný rozvoj Účelem služeb pro odborný rozvoj je zlepšit kompetence a motivaci klientů pracovních úřadů a jejich přístup na trh práce poskytováním Poradenství pro odborný rozvoj a volbu povolání = vysoce kvalitní služby v oblasti plánování profesního rozvoje Informační služby pro vzdělávání a odbornou přípravu = informace o možnostech pracovního života, vzdělávání a odborné přípravy Odborné přípravy pro trh práce Služby v oblasti pracovní rehabilitace ÚP hl.m. Prahy

10 10 Poradenství pro odborný rozvoj a volbu povolání Nástroje používané v poradenství pro odborný rozvoj - Osobní rozhovor s poradcem - Hodnotící testy: - schopnost a způsobilost - osobnost - zájmy - Úkoly pro období mezi schůzkami - Vyzkoušení si práce - Umístění v odborných školách, centrech odborné přípravy - Zdravotní nebo psychologický posudek - Posouzení potíží s učením - Spolupráce s odbornými školami, sociálními službami, zdravotními službami, institucemi sociálního pojištění atd. - Průměrná délka poradenského procesu: 2,6 schůzky ÚP hl.m. Prahy

11 11 Samoobslužné služby na internetu Poskytovat snadno použitelné informační služby vhodné pro dospělé Zlepšit dostupnost návodů a poradenských služeb: poskytování návodu a poradenství na internetu Vyvíjet nové prostředky pro zjišťování stavu znalostí a dovedností populace v pracovním věku Posílit strategické postavení poradenství a výzkumu a prohloubit odbornou přípravu osob poskytujících poradenské služby (v institucích vzdělávání dospělých, na pracovišti a v úřadech pro zaměstnanost) Posilovat spolupráci a síťové propojení (na vnitrostátní, regionální a místní úrovni): Koordinační skupina (složená ze zástupců ministerstev práce a školství, zástupců univerzit a zainteresovaných skupin) ÚP hl.m. Prahy

12 12 Úkoly Zajistit dostupnost služeb Zavést Akční program informačních služeb, doporučení a poradenství souvisejících se vzděláváním a odbornou přípravou dospělých: Evropský sociální fond – projekty začínají v roce 2007 Posílit spolupráci s institucemi poskytujícími služby lidem, kteří hledají práci a záruku za mladé lidi Rozvíjet služby přesahující jeden sektor, tj. poradenství studentům, sociální práce, vzdělávání a odborná příprava dospělých, služby zaměstnavatelům a služby v oblasti mezinárodní zaměstnanosti Provést hodnocení a výzkum dopadu poradenství v oblasti profesního rozvoje - 2007: počet uživatelských kontaktů ve vedení odborného a profesního rozvoje (řízení podle výsledků: cíle dohodnuté pro účely plánování) Posílit kompetence a znalosti v poradenství při plánování profesního rozvoje ve službách zaměstnanosti i službách plánování profesního rozvoje ÚP hl.m. Prahy

13 13 Rozvoj odborných kompetencí Kvalifikace na základě kompetencí  Zpřístupněná i přistěhovalcům (smysl a motivace)  Metody odborného vzdělávání a hodnocení přihlížející ke kulturním rozdílům Uznávaní akademických diplomů  Možnost doplňkového studia na univerzitách Rozvoj kompetencí na pracovištích  Investují též zaměstnavatelé ÚP hl.m. Prahy

14 14 Státní politika pro imigraci Přistěhovalci ve Finsku  2,3 % VŠECH OBYVATEL - 113 000 OSOB S CIZÍ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTÍ > TENTO POČET SE RYCHLE ZVYŠUJE  POPULACE IMIGRANTŮ SE SOUSTŘEĎUJE VE VĚTŠÍCH MĚSTECH A NA JIHU FINSKA  RUSOVÉ, ESTONCI, ŠVÉDOVÉ, SOMÁLCI, SRBOVÉ A ČERNOHORCI, IRÁČANÉ, ČÍŇANÉ, NĚMCI…  TRADIČNÍMI MENŠINAMI VE FINSKU JSOU ŠVÉDOVÉ, ROMOVÉ A SÁMIOVÉ  BUDE NARŮSTAT IMIGRACE ZA PRACÍ ÚP hl.m. Prahy

15 15 Státní politika pro imigraci Poradenství pro integraci: ucelená podpora kulturní a profesní identity přistěhovalce začíná sepsáním individuálního plánu integrace, pokračuje výcvikem důležitá je jazyková příprava (výuka finštiny, švédštiny), hodnocení a mapování znalostí a dovedností po výcviku pokračuje odbornou přípravou v institucích odborné přípravy, na pracovišti nebo školách zahrnuje uznávání kvalifikací odbornou přípravu organizují úřady práce a zaměstnavatelé velký rozvoj elektronických služeb a výchova imigrantů k jejich využívání, info služby jsou na internetu v 50 jazycích ÚP hl.m. Prahy

16 16 Státní politika pro imigraci Výcvik k integraci nové celostátní kurikulum 2007 45ti týdenní; individuální studijní program hodnocení a mapování znalostí a dovedností (jazyky, odborné dovednosti, pasivní vědomosti, schopnost učit se) jazyková výuka (finština nebo švédština): cíle stanovené podle evropské tabulky (B1.1) praktické dovednosti a studijní schopnosti pracovní život a vzdělání společnost a kultura pracovní poradenství a plánování profesního rozvoje doplňkové studium ÚP hl.m. Prahy

17 17 Program státní politiky pro imigraci za účelem zaměstnání Nábor především ze států EU Informace, pokyny a poradenství pro zájemce Odbornou přípravu organizují úřady pro zaměstnanost a zaměstnavatelé Úprava systému vzdělávání dospělých (odborného nebo všeobecného) podle potřeb přistěhovalců > Velké rozvojové projekty spolufinancované z ESF ÚP hl.m. Prahy

18 18 Podpora integrace přistěhovalců Zázemí dotyčné osoby - důvody pro imigraci - všeobecné a odborné vzdělání - profesní zkušenost - zdravotní stav, sociální situace apod. Poradenství pro integraci Výcvik k integraci - kursy finštiny - společnost, trh práce, vzdělávání - mapování znalostí a dovedností, ověřování a uznávání předchozího odborného výcviku a kvalifikací - pracovní poradenství Reha- bilitace Další jazykové kursy Základní Odborné vzdělání Uznávání diplomů Základní příprava TRH PRÁCE Imigrace za účelem získání práce Profesní zkušenost Externí pracovní síla Všeobec -né vzdělání Kvalifikace na základě schopností Podni- kání ÚP hl.m. Prahy

19 19 ÚP hl.m. Prahy Zaměstnávání cizích státních příslušníků v ČR

20 20 ÚP hl.m. Prahy

21 21 ÚP hl.m. Prahy

22 22 ÚP hl.m. Prahy

23 23 ÚP hl.m. Prahy

24 24 ÚP hl.m. Prahy

25 25 Děkuji za pozornost ÚP hl.m. Prahy

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33


Stáhnout ppt "1 MPSV - SSZ Úřad práce hl. m. Prahy tf 221 921 111 - - Praha Helsinki 4.12.2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google