Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní K620 – ÚSTAV ŘÍDICÍ TECHNIKY A TELEMATIKY ČVUT FD, Konviktská 20, Praha 1 17. května 2016 Stávající.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní K620 – ÚSTAV ŘÍDICÍ TECHNIKY A TELEMATIKY ČVUT FD, Konviktská 20, Praha 1 17. května 2016 Stávající."— Transkript prezentace:

1 České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní K620 – ÚSTAV ŘÍDICÍ TECHNIKY A TELEMATIKY ČVUT FD, Konviktská 20, Praha 1 17. května 2016 Stávající tarifní systémy v ČR a možnosti dynamického jízdného Ing. Patrik Horažďovský

2 2 Fakulta dopravní ČVUT Dynamické jízdné Pohyblivá cena (časová platnost, platnost dle ujeté vzdálenosti) jízdních dokladů na základě daných specifických podmínek  Nastavení, doplnění stávajícího tarifu o dynamickou složku  Nastavení dynamiky tak, aby nezvýhodňoval žádnou z účastněných stran  Využití v IDS i mimo IDS  Využití pro všechny druhy dopravy  Využití pro všechny druhy tarifu  Bez nutnosti využití bezkontaktní platební karty  V současnosti jsou některé prvky jízdného v provozu již využívány

3 3 Fakulta dopravní ČVUT Dynamické jízdné Představa využití  Motivace k vyššímu využívání VHD cestujícími (včetně „černých pasažérů“)  Zvýšení konkurenceschopnosti VHD vůči IAD  Zjednodušení systému VHD pro cestující Typy dynamického jízdného  Množstevní slevy Jednorázový nákup Postupný nákup  Vzdálenostní, časové zvýhodnění (každodenní využití)  Specifické zvýhodnění (P+R, speciální jednorázové akce, airportexpress, kompenzace jízdného,…)

4 4 Fakulta dopravní ČVUT Příklady prvků dynamického jízdného Zahraniční dopravní systémy:  Londýn  Paříž  Stockholm Tuzemské dopravní systémy:  Připravuje se v Brně spočítání nejvýhodnější jízdné na konci dne

5 5 Fakulta dopravní ČVUT Studentská grantová soutěž (SGS) ČVUT Dynamické jízdné v systémech veřejné hromadné dopravy SGS16/108/OHK2/1T/16  Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum  Pod záštitou rektora ČVUT v Praze  Návaznost problematiky řešena v disertační práci řešitele

6 6 Fakulta dopravní ČVUT Jednotlivé fáze projektu  1.Fáze Určení dopravních systémů pro analýzu Provedení detailní analýzy tarifních systémů  2. Fáze Vyhodnocení nalezených informací a výsledků předchozích analýz Návrhy jednotlivých prvků dynamického jízdného  3. Fáze Navržení metodiky pro vhodnost zavedení dynamického jízdného, posuzování matematického modelu v závislosti na metodice  4. Fáze Praktické návrhy zavedení dynamického jízdného dle konkrétního dopravního systému

7 7 Fakulta dopravní ČVUT Tarifní systém - analýza  Analýza a vyhodnocení existujících tarifních systémů v České republice Zónový, pásmový tarifní systém, tarif IDS Způsoby odbavování Typy dopravních prostředků Druhy jízdních produktů Platnost jízdních produktů Možnosti platby Kontrola dodržování přepravních podmínek

8 8 Fakulta dopravní ČVUT Zavedení dynamického jízdného  Vytvoření metodiky pro zavedení dynamického jízdného Shromáždění tarifních dat daného dopravního systému Porovnávání nalezených parametrů jednotlivých systémů VHD Regresní model Nalezení podobných parametrů nebo naopak výrazně rozdílných Tvorba podpůrného matematického algoritmu Přiřazení návrhu dynamiky  Jeden model, více modelů, kombinace

9 9 Fakulta dopravní ČVUT Spolupráce se zástupci dopravních systémů  Poskytnutí informací o tarifu, dat dopravními subjekty  Snaha o spolupráci s různými dopravními subjekty  Poskytnutí návrhů řešení dopravním subjektům

10 10 Fakulta dopravní ČVUT Současný stav řešení, cíle projektu Současný stav  Zvolení vhodných dopravních systémů pro analýzu  Analýza tarifních podmínek dopravních systémů Tvorba samostatného dokumentu s informacemi o tarifech Cíle projektu  Druhy dynamického jízdného  Metodika učení vhodnosti zavedení a samotného zavedení dynamického jízdného  Návrhy možných řešení pro existující dopravní systémy  Navázání spolupráce s dopravními subjekty

11 11 Fakulta dopravní ČVUT Projektový tým  Navrhovatel projektu: Ing. Patrik Horažďovský  Školitel: Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek dr. h. c.  Člen týmu: Bc. Martin Heindl  Člen týmu: Ing. Martin Langr Ph.D.

12 České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní K620 – ÚSTAV ŘÍDICÍ TECHNIKY A TELEMATIKY ČVUT FD, Konviktská 20, Praha 1 Děkuji za pozornost Ing. Patrik Horažďovský horazpat@fd.cvut.cz


Stáhnout ppt "České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní K620 – ÚSTAV ŘÍDICÍ TECHNIKY A TELEMATIKY ČVUT FD, Konviktská 20, Praha 1 17. května 2016 Stávající."

Podobné prezentace


Reklamy Google