Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Politický rámec pro podporu přizpůsobení se demografickým změnám Autor prezentace Jméno organizace Název akce | Místo | Datum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Politický rámec pro podporu přizpůsobení se demografickým změnám Autor prezentace Jméno organizace Název akce | Místo | Datum."— Transkript prezentace:

1 Politický rámec pro podporu přizpůsobení se demografickým změnám Autor prezentace Jméno organizace Název akce | Místo | Datum

2 Uvědomění si reality smršťování Minulá desetiletí: vlády se soustředily na řízení růstu, pojmy ‚růst’ a ‚vývoj’ často považovány za synonyma Nyní, ‚slepý’ růst již není zapotřebí (změna klimatu, finanční krize, atd.)  Potřeba politické odpovědnosti Příprava na pokles populace – zcela nový problém Možnosti: politika orientovaná na kvalitativní pokles

3 Výzvy kladené demografickými změnami jsou komplexní, akce může zafungovat jen v delším časovém rozpětí a musí zahrnovat více aktérů  dlouhodobé, strategické myšlení je nutné Z pohledu jednotlivého legislativního období nelze vyprodukovat příliš efektivních řešení Reakce na současnou krizi je dražší, než dlouhodobé plánování Myšlení v dlouhodobém horizontu

4 Plánování v kontextu dané lokality Proveditelnost a efektivita akcí závisí na jejich zakotvení v národním, regionálním, lokálním kontextu  lokální plánování je nutné, včetně: Komplexní analýza včetně geografických, sociálních, ekonomických atd. funkcí přidaných k demografickým změnám Víceúrovňová analýza s ohledem k jiným měřítkům

5 Pilot action approach Přístupy obsažené v pilotní akci jsou alternativním a doplňkovým nástrojem politiků při působení od větších správním celků k těm menším (shora dolů) To umožní důkladněji identifikovat řešení na základě kontextu s místními zdroji. Umožní to také otestovat inovační politiku před tím, než se aplikuje v širším měřítku Důležité: rozvíjet a udržovat komunikační kanály/zaprotokolovat začlenění zkušenosti pilotů do politik

6 Politiky jsou jen vyjmečně úplně nové, výsledkem předchozích, nebo již existujících politických garnitur jsou dobré příklady a projekty Avšak řešení nemohou být kopírována z jedné oblasti do druhé Měla by být adaptována na: fyzické, geografické ekonomické sociální administrativní právní kulturní rysy postižených oblastí. Znalosti ohledně zodpovědnosti, financování a způsobů poskytování služeb jsou zásadní Přenositelnost politik

7 Pokles populace a efekt stárnutí ovlivňuje hned několik politických oblastí  ideální je komplexní a rozsáhlý program Ale akce zahrnující všechny relevantní oblasti jsou těžko řiditelné omezení jednotlivých aktérů  Při výběru priorit je nutno zvážit několik faktorů: Jaké jsou problémy, potřeby a aktiva oblasti? Jaké jsou finanční, lidské kapacity a mandáty aktérů? Jak jsou potencionální akce propojeny? Najít kompromis mezi komplexitou možných akcí a skutečnou selekcí dle potřeb určením omezeného počtu problémů a politických oblastí přitom věnovat pozornost propojení Kompromis mezi komplexností a určením priorit

8 Zaměstnanost jako rozhodující faktor Zlepšení služeb a infrastruktury není hlavní faktor, když si lidé vybírají kde chtějí žít: klíčovým faktorem je zaměstnání  Poskytnutí zaměstnání je zásadní

9 Přístup z pohledu více aktérů Je zapotřebí různé druhů zdrojů  měli by být bráni v úvahu všichni možní aktéři Participace Dovoluje využití lokálních znalostí  pro návrh relevantních akcí Dovoluje využití lokálních zdrojů Pomáhá pochopit širokou veřejnost Iniciuje proces motivace a učení se zúčastněnými stranami Posiluje závazky Potenciál pro nové typy kooperací Včasná účast je zásadní!

10 Participace Potenciální zúčastnění např.: lokální obce; rozvojové agentury; poskytovatelé služeb; civilní a náboženské asociace; instituce reprezentující kolektivní zájmy; skupiny místních občanů

11 Dobrovolné zapojení Často klíčem k úspěšným akcím, : Zahrnuje další zdroje (lidské, také finanční) Zvyšuje zapojení komunity  Podpora dobrovolných závazků je užitečná Nicméně, příliš velká závislost na dobrovolných závazcích překáží dlouhodobému plánování

12 Multiúrovňový přístup Komplexnost  přístup z několika různých úrovní je nutný, od jednotlivých občanů až po národní vlády S ohledem na vyšší územní úroveň je pro lokální akce je důležitá regionální a národní koordinace. Důležité: priority týkající se demografických změn by měly mít podporu jak veřejné správy, tak i z úrovně ostatních sektorů.

13 Územní spolupráce a koordinace Účinná opatření pravděpodobně překročí danou územní úroveň/spolupráce na úrovni obcí, měst a oblastí je nezbytná To může pomoci zabránit zbytečnému soupeření, či nevraživosti

14 Složitost akcí, nedostatek rychlých řešení  ekonomická proveditelnost by měla být posuzována spíše v dlouhodobém horizontu Výsledky nemusejí mít přímou souvislost s úsporami nákladů, ale: vyhnutí se větším/budoucím nákladům nepřímé úspory získání nových příjmů Adaptace může zahrnovat počáteční náklady  Je zapotřebí integrovaný výpočet ziskovosti V určitých případech je na prvním místě dodávka služby z důvodu přezkumu výdajů z hlediska zákonných povinností  systémová reorganizace při zachování stejné úrovně nákladů s dlouhodobou proveditelností. Středně/dlouhodobý odhad nákladů bývá obtížný, měl by být však k dispozici. Je nutné nezávislé zhodnocení, včetně kvantitativních ukazatelů. Zásady ekonomické proveditelnosti

15 Inovativní financování Vršení složitých problémů, méně finančních prostředků  inovativní financování jako například: Nové participační modely zahrnující orgány veřejné správy, soukromé subjekty i místní občanská sdružení Inovativní modely financování v sociální oblasti Kombinace různých zdrojů financování Plánování adekvátních zdrojů pro všechny fáze akce

16 Revize norem a předpisů Právní normy a předpisy jsou většinou koncipovány pro města s vysokou hustotou obyvatelstva, a nepočítají s rekcemi na smršťování v důsledku demografických změn  je tedy potřeba nastavit vyšší flexibilitu: Nové standardy Vyjímky z existujících standardů Diferencované standardy posuzování

17 Změna regionální politiky EU Současný přístup: politiky orientované investičně, lokální a regionální vedení mají tendenci budovat novou infrastrukturu i když není potřeba/není možné udržet Navrhovaný přístup: dlouhodobá udržitelnost, větší důraz na úsporné projekty a politiky

18 Otázky a komentáře


Stáhnout ppt "Politický rámec pro podporu přizpůsobení se demografickým změnám Autor prezentace Jméno organizace Název akce | Místo | Datum."

Podobné prezentace


Reklamy Google