Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problémové situace při výkonu SZD. Zákoník práce „……předcházet riziku stresu spojenému s prací“ Jak kontrolovat? „domácí řád“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problémové situace při výkonu SZD. Zákoník práce „……předcházet riziku stresu spojenému s prací“ Jak kontrolovat? „domácí řád“"— Transkript prezentace:

1 Problémové situace při výkonu SZD

2 Zákoník práce „……předcházet riziku stresu spojenému s prací“ Jak kontrolovat? „domácí řád“

3 Pracovní tempo - vnímání času Muslimské vnímaní času Klidná filozofie okamžiku, nemají tendenci udělat si přesný plán, protože budoucnost náleží Alláhovi a když plánování zapadá do jeho záměrů, přijde to samo, pokud ne, není třeba si to vynucovat. Nedoceňují stanovené lhůty. Čínské vnímaní času Podle taoistické filozofie má uspořádání věcí a událostí svůj vlastní pořádek, vše se děje na správném místě a ve správném čase, není třeba předvídat a plánovat, spíše se snažit proniknout k podstatě uspořádání věcí. Nechat plynout čas a nechat věci, aby se navzájem uspořádaly. Pasivný, trpělivý přístup manažerů, schopnost ustoupit, počkat, jak se věci přirozeně vyvinou. Negativem je defenzivní přístup, nic neřešit. http://havlik.blog.idnes.cz/c/321421/Zaklady-elementarni-debility-I.html ´ Zejtra napořád Západní vnímaní času Dopředu vědět jasné, co má být uděláno, naprogramovat si to a potom uskutečnit podle plánu. Není možné nic nedělat, ve výrobní sféře jde o propagování nepřetržité práce zaměstnanců, orientovaný na produkci. Pozitiva: plánování a řízení času vede k jasnosti a přehlednosti.

4 Chronotyp - ranní/večerní typ Příčinou psychických i tělesných potíží může být intolerance ke směnové práci. Je častější u osob s vyhraněným denním typem, které: - nejsou schopny se přizpůsobit normálnímu dennímu režimu a mají zvýšené problémy při větších změnách časového režimu - směnová práce může vyvolat částečnou spánkovou deprivaci či poruchy spánku, a to zvláště u ranních typů při noční práci a u večerních typů při časném ranní vstávání. - lépe se na směny přizpůsobují večerní typy. Pokud jde o vztah mezi chronotypem a noční prací, zhruba 70–80 % pracovníků si na ní zvykne. Pro ranní typy bývá směnová práce častěji doprovázena narušením fyziologických funkcí.

5 Zjišťování chronotypu Aby bylo možno se vyhnout účinkům směnového režimu na zdraví, bylo by vhodné provádět lékařské i psychologické vyšetření, které by zahrnovalo i určení denního typu. Povědomí o svém chronotypu usnadňuje osobám rozhodnutí o vhodnosti zařazení do směnového provozu. Pro zjišťování denního typu slouží různé dotazníky. Nejznámější je „Morninngness – Eveningness – Questionnaire“ Českou verzi MEQ je možno nalézt na: http://zdenka-zidkova-psvz.webnode.cz/metody/ Doporučení psychologa - zjištění denního typu je jedním z ukazatelů, který by měl být zvažován při nástupu na směnovou práci.

6 Ranní typ - jak to vidí? „ Nikdy bych nemohla dělat na směny. Je mi 48 let a vždy jsem dělala jen v ranních směnách. Dvakrát v životě jsem dělala celou noc a dospávala jsem to týden. Přes den mi nevadí být jakkoli dlouho v práci, klidně dělám nepravidelně, přesčasy, přijdu klidně o víkendu. Vstávám již 25 let po páté hodině ranní a chodím do práce na šestou. To mi nedělá problémy, jsem hned čilá. Musím ale snídat, pokud nejsem do půl hodiny po probuzení pořádně nasnídaná, tak začnu mít „ vlčí“ hlad a nesoustředím se na práci. Vstávám kolem sedmé hodiny i v sobotu a v neděli, déle mne nikdo v posteli neudrží. Že nevydržím v noci o mně moji známí vědí, když se jdeme někam bavit, kolem 22 hodiny na mne padne šílená únava a pasivita a už od mládí se snažím dostat co nejdříve do postele. Myslím si, že kdybych chodila do práce na směny, že bych brzy dopadla jako vymačkaná houba s poruchami spánku.

7 Večerní typ - jak to vidí? „ Jsem noční můra. Ráno se nejsem schopná probrat a když musím do práce, jdu v polospánku a jsem naprosto nevýkonná nejméně do 9 hodin. Když nemusím ráno vstávat, tak klidně spím do 10 hodin i déle. Zato večer, to je jiná, domácí práce klidně začnu dělat ve 10 nebo v 11 v noci, ožiji, na televizi bych se dívala klidně do rána. Po ránu mi nechutná, žaludek je neprobuzený, jím první jídlo třeba až v poledne. Nejvýkonnější jsem v odpoledních hodinách, kdyby ale po mně někdo chtěl výkon brzy dopoledne, tak nevím, nevím…. Noční nebo odpolední směny mi zase tak moc nevadí, dokážu klidně bez problémů prospat den. Kdybych získala práci, ve které musím chodit do práce v časných ranních hodinách nebo musela do práce dojíždět a vstávat brzy, tak bych myslím brzy skončila “.

8 Sociální „jet lag“ – hygiena světla Jet lag - únava a malátnost - choroba z časového posunu (let proti časovému pásmu) Víkendový (sociální) jet lag - Po víkendovém ponocování je návrat do pracovního procesu ztížen časovým posunem spánku a vlivem modrého světla počítače O víkendu neponocovat, spát a vstávat stále ve stejný čas.„Přispat si o víkendu znamená stres při ranním vstávání v pondělí“ (Helen Burgess). Pojem „sociální jet lag“ vytvořil chronobiolog Till Rönneberg “ - časté opakování může působit negativně na zdraví (snížená schopnost přemýšlení, únava, podrážděnost a špatná nálada)

9 Spánek v práci – Power Nap Dobíjejte si baterky, dejte si šlofíka (dvacet)! Deník Bangkok Post (2007) otiskl fotografii, na níž je vidět místnost s dřevěným obložením.Státní úředníci sedí kolem konferenčního stolu s hlavou položenou na jeho desce, rolety na oknech jsou stažené. „Už dlouho si dávám po obědě šlofíka, a tak jsem se rozhodl v listopadu představit tento projekt svým podřízeným“ vysvětlil autor programu Surakjet Limčaren, podle něhož tímto způsobem pracovníci ideálně „dobijí baterie“ před odpolední a večerní službou.

10 Podtížení - Boreaut Prvky práce – nevytíženost - nezájem - nuda kvantitativní nevytížení - nedostatek práce. kvalitativní nevytížení – nedostatek náročné práce strategie chování „působit vytíženě“ Příklady Boreout strategie: Strategie dokumentů: Změny dokumentů na obrazovce šéf/volno Strategie komprese: Splnit úkol a využít volný čas Strategie hluku: psaní na klávesnici Strategie pseudo - závazek: Dojít dřív než ostatní a odejít později, Strategie plošného válcování: Disponibilní práci rozdělit do co nejmenších kroků, v co největší možné době. Strategie kufříková: Pracovní kufřík vzít vždy sebou z práce. Strategie pseudo-Burnout: všem říkat jak jsem vystresován. Philippe Rothlin a Peter R. Werder –Boreaut -2007

11 Příznaky boreoutu osoba je často vidět „žvanit“ v jiných kancelářích dělá častěji jídelní,kuřácké aj. přestávky činnost, například při pohovoru nebo workshopu je malá – není vidět nemá žádný zájem na dalším vzdělávání nemá touhu po povýšení chybí zájem o klienta četnost chyb se zvyšuje počet dnů pracovní neschopnosti je vysoká nejsou žádné zlepšovací návrhy

12 Sociální interakce Práce spojená s vysokými nároky v oblasti jednání a vzájemné kooperace mezi jednotlivci a činnosti, kdy je zaměstnanec vystaven konfliktům, frustraci a negativním emočním tlakům. Stupnice „interakční“ zátěže: Nízká: Jednání s klientem, zákazníkem, stranami Zvýšená: Jednání s osobami vyžadující zvláštní způsob nakládání, zvláštní péči, s osobami ve stresu Vysoká: práce s problémovými osobami (nebezpečné, nezvladatelné, sociálně nepřizpůsobivé)

13 Emoční práce 1.Součástí pracovního úkolu je výraz emocí 2.Snaha firem kontrolovat - diktát výrazu emocí 3.Emoce jako tržní zboží PravidlaPravidla (scénář chování - standardy „ošetřující lidskou komunikaci“), TrváníTrvání (emoce ve vztahu k délce interakce), IntenzitaIntenzita (povrchová emoce vs. hluboká emoce), Rozmanitost a změna v časeRozmanitost a změna v čase, Konflikt rolíKonflikt rolí – disonance, „ znásilnění“ vs. „zhlédnutí“ se v roli

14 Francouzská norma v cestovním ruchu Přijímající personál musí: zahájit rozhovor pozdravem a přivítáním, mít na tváři přirozený úsměv, být trpělivý a nerozčilovat se, být dvorný a přívětivý, dát přednost návštěvníkovi před administrativními úkony; umět naslouchat a projevovat známky zájmu. Některé požadavky na pracovníky mají sofistikovanou dovednostní podobu.Přijímající personál musí: umožnit návštěvníkovi zpřesnit široké nebo obecné otázky, rozšířit otázku, aby se zaměřil i na nepřímá očekávání, odhalit, co návštěvník hledá; podávat na otázky jasné a správné odpovědi; přinést návštěvníkovi takové informace, které ho uspokojí a již předem budou odpovědí na jeho žádost o radu. Usmívejte se na povel! Zbyněk Vybíral (2000)

15 Způsoby šikany na pracovišti Znevažování sociálního postavení zákeřné šuškání tajuplné narážky zveličování a zevšeobecňování osočování očerňování připisování provinění, kterých se nedopustila odmítnutí podpory zavírání dveří ignorování zabránit vyjádření názoru zadržování informací zapírání (se) náhlé ukončení hovoru vyloučení ze spol. účasti prostorová izolace Znevažování výkonů a schopností z komára velblouda kritika a výčitky kompromitace zpochybňování rozhodnutí zpochybňování odborné způsobilosti sabotování práce Poškození soukromí a osobnosti vtipkování o vzhledu napodobování oběti vysmívání vadám rýpání v otevřených ranách kritika přesvědčení, rodiny přetřásání soukromí poškozování osobních předmětů zveřejňování důvěrných informací anonymy

16 Vztah s nadřízenými Vztah vy - šéf 1.Má k vám respekt? 2.Můžete se na něho vždy spolehnout, když se dostanete do těžkostí? 3.Máte 100% podporu vaší práce ? 4.Mluvíte o něm kladně, není-li přítomen? 5.Jste pod šéfem pracovně spokojen? 6. Máte ze šéfa drobné výhody? Vztah šéf - vy 1.Je šéf ve vašem vztahu dominantnější, silnější? 2.Může se na vás vždy spolehnout, když má problémy? 3.Má šéf pocit vaší 100% práce? 4.Myslíte, že o vás mluví kladně, pokud nejste přítomen? 5.Je šéf s vámi pracovně spokojen? 6.Jste pro šéfa přínosem? Podniková atmosféra

17 Burnout - syndrome (vyhoření) Postupná ztráta energie, smysluplnosti, důvěry ve vlastní výkonnost, příčiny jsou: 1.úsilí neodpovídá vyvinuté snaze 2.nerealistické požadavky na úspěch v profesi 3.sociální klima podniku Kebza (2003) - MKN 10: Z 73.0 ve skupině s názvem “Problémy spojené s obtížemi při zvládání životních situací”, F48 Jiné neurotické poruchy, F48.0 -Neurastenie,F48.1 - Depersonalizační syndrom, F43.0 Reakce na těžký stres Současnost Z73.0 - Vyhasnutí (vyhoření) - burn-out Test BO

18 BO HODNOCENÍ: VŽDY = 4 ČASTO = 3 NĚKDY = 2 ZŘÍDKA = 1 1. OBTÍŽNĚ SE SOUSTŘEĎUJI. 2. NEDOKÁŽU SE RADOVAT ZE SVÉ PRÁCE. 3. PŘIPADÁM SI FYZICKY VYŽDÍMANÝ. 4. NEMÁM CHUŤ POMÁHAT PROBLÉMOVÝM LIDEM. 5. POCHYBUJI O SVÝCH PROFESIONÁLNÍCH SCHOPNOSTECH. 6. JSEM SKLÍČENÝ. 7. JSEM NÁCHYLNÝ K NEMOCEM. 8. POKUD JE TO MOŽNÉ, VYHÝBÁM SE ODBORNÝM HOVORŮM S KOLEGY. 9. VYJADŘUJI SE POSMĚŠNĚ O SPOLUPRACOVNÍCÍCH A JINÝCH LIDECH. 10.V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH SE CÍTÍM BEZMOCNÝ. 11.MÁM PROBLÉMY SE SRDCEM, DÝCHÁNÍM, TRÁVENÍM APOD. 12.FRUSTRACE Z MÉ PRÁCE NARUŠUJE MÉ OSOBNÍ VZTAHY. 13.MŮJ ODBORNÝ RŮST A ZÁJEM O OBOR ZAOSTÁVÁ. 14.JSEM VNITŘNĚ NEKLIDNÝ A NERVÓZNÍ. 15.JSEM NAPJATÝ. 16.PRÁCI OMEZUJI NA POUHÉ ZÁKLADNÍ ÚKOLY. 17.PŘEMÝŠLÍM O ODCHODU ZE SVÉHO POVOLÁNÍ. 18.TRPÍM NEDOSTATKEM UZNÁNÍ A OCENĚNÍ. 19.TRÁPÍ MĚ PORUCHY SPÁNKU. 20.VYHÝBÁM SE ÚČASTI NA DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU. 21.HROZÍ MI NEBEZPEČÍ, ŽE ZTRATÍM PŘEHLED V OBORU. 22.CÍTÍM SE USTRAŠENÝ. 23.TRPÍM BOLESTMI HLAVY. 24.POKUD JE TO MOŽNÉ, VYHÝBÁM SE I NUTNÝM SOCIÁLNÍM KONTAKTŮM.

19 VYHODNOCENÍ: KOGN: 1,5,9,13,17,21 CIT: 2,6,10,14,18,22 TĚL: 3,7,11,15,19,23 SOC: 4,8,12,16,20,24 BURNOUT: MAX = 96

20 Technostres Nemoc - neschopnost čelit novým technologiím zdravým způsobem“ (Craig Brod) Postoje k technologiím: nadšenci - pochybovači -odpůrci Nemoc z povolání? -následky podobné burnout- syndromu psychické a somatické projevy projevy odporu užívat určitou technologii - technofobie projevy úzkosti - strachu z poškození zdraví (SBS, rizika záření, zrak) krize schopnosti koncentrace a paměti Informační úzkost Technosis – podřízenost technice - odlidštění

21 Roboti vás připraví o místo Práce 4.0 - s čtvrtou průmyslovou revoluce přijdou o práci především lidé, kteří se věnují automatizované činnosti. Nejvíce ohrožení jsou úředníci, řidiči a pokladní. Dále prodavači po telefonu a pracovníci call center, sekretářky právnických kanceláří a finančníci. V ohrožení jsou také lidé, kteří cokoliv váží, měří, zapisují nebo třídí, stejně jako inspektoři, účetní nebo pojišťováci. Stroje zvládnou: automatizovanou práci v továrnách řadu administrativních činností (Když si kupujete dům a chcete hypotéku, musíte splnit několik kritérií, například mít určitou úroveň příjmů. Toto vše může schvalovat stroj. ) Přesun bude do služeb a kreativních profesí.

22 Kontrola pracovníkova počítače „Velký bratr tě sleduje“! Etapy 1.Scifi - Oko 1 oko 2 2.Pozor,vše je monitorováno a ukládá se 3.Pozor, sledujeme vás online 4.Monitorovací program sleduje jakákoliv stisknutí kláves uživatelem na obrazovce v reálném čase, hesla, e-maily, konverzace v chatu. Odstavec 2 paragrafu 316 zákoníku práce (1) Zaměstnanci nesmějí bez souhlasu zaměstnavatele využívat pro svou potřebu výpočetní techniku ani telekomunikační zařízení. Dodržování je zaměstnavatel oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat. (2) Zaměstnavatel nesmí narušovat soukromí zaměstnance tím, že ho podrobuje otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci. (3) Jestliže má závažný důvod ke kontrolním mechanismům, je povinen informovat zaměstnance.

23 Ale pozor…. Soudní řízení - shrnutí situace V posuzovaném případě zaměstnavatel – žalovaný okamžitě zrušil pracovní poměr se zaměstnancem – žalobcem pro porušení povinností zvlášť hrubým způsobem. Zvlášť hrubé porušení pracovních povinností spatřoval zaměstnavatel v neefektivní práci pracovníka na počítači, když během září 2009 strávil více než polovinu pracovní doby (cca 103 hodin) prohlížením internetových stránek, které nesouvisely s výkonem práce. Nejvyšší soud dovolání zamítl. Je třeba přihlédnout k tomu, že smyslem kontroly zaměstnavatele nebylo zjišťování obsahu e-mailů, SMS nebo MMS žalobce. Cílem kontroly bylo pouze zjištění, zda zaměstnanec neporušuje zákaz užívat pro svou osobní potřebu výpočetní techniku.Sledování pohybu pracovníka na internetu tak směřovalo jen k ochraně majetku zaměstnavatele, nikoli k narušení soukromí pracovníka. Soukromí pracovníka bylo zasaženo zcela zanedbatelně (pokud vůbec). Podle názoru soudu tak nebyl zaměstnavatel povinen předem informovat pracovníka o kontrole a způsobu / rozsahu jejího provedení. Nejvyšší soud tedy dospěl k závěru, že zaměstnavatel využil svého zákonného práva zkontrolovat, zda zaměstnanec dodržuje zákaz užívat pro svou osobní potřebu výpočetní techniku zaměstnavatele, když sledoval pohyb žalovaného na internetu.

24 A dále pozor……… Firma smí číst soukromé zprávy zaměstnanců, rozhodl evropský soud „Podle rozhodnutí soudu „dává smysl, že zaměstnavatel potřebuje ověřit, že pracovníci plní v pracovní době své úkoly“ a dodal, že společnost zkoumala vzkazy v přesvědčení, že obsahují pracovní vzkazy. Dodal také, že soukromé vzkazy zaměstnanec odesílal z firemního počítače.“

25 Chytré mobilní telefony Zneužívání pracovního času v českých firmách za rok 2015 celkově vzrostlo o šest minut. Jde téměř o jednu hodinu (58 minut,12 % času) denně. Převedeno do průměrné hrubé měsíční mzdy, zaměstnavatel za vyřizování soukromých záležitostí jednoho zaměstnance z firemního počítače nebo mobilu denně tratil 150 Kč, což je téměř o 20 Kč více než před rokem. „Za měsíc poflakování to v průměru představuje cca 3000 Kč a za rok 37 000 Kč ( o 5000 více než v 2014). Tyto částky vynaložily firmy na mzdových prostředcích, aniž byly podloženy reálnou prací. Počet firem, které již využívají nástroje pro monitoring mobilních telefonů a tabletů, činil koncem loňského roku 35 %. http://www.novinky.cz/kariera/400250-ucet-za-brouzdani-po-internetu-v-pracovni-dobe-roste.html

26 Mobil/telefon Kdo volí komunikaci face to face, kdo hlasovou, kdo neosobní mail? (typologie) (vývoj) Face to face – verbální i neverbální složka Mobil: „Z hlasu je možné poznat náladu druhého člověka, vážnost sdělení, naléhání, případně ironii. A to vše lze jistě zjistit věrněji než z emotikonů používaných v psané komunikaci. Jako jedná nevýhoda hlasové komunikace mne napadá obtížnější diktování čísel, jmen a adres, při ústním sdělení je v tomto případě větší pravděpodobnost omylu a nedorozumění než např. v e-mailu. Další nevýhodou je obtížnější použití cizího jazyka než v případě komunikace psané.“ Jak se změnila kontrola pracovní činnosti s nárůstem mobilů? 1.rozdíl mezi služebním a služebněsoukromým telefonem – ve služebním může zaměstnavatel kontrolovat čísla, soukromý ne – je považováno za benefit a ošetřeno! 2.možnost zakázat, nikoliv odposlouchávat – zaměstnavatel si může zjistit číslo, na které je často voláno, žádat zdůvodnění 3.styl života „stále připojen“ – mobily navždy smazaly hranice pracovního dne.Kdo to zvládne? mladí vs. staří

27 Právo odpojit se Zaměstnanci ve Francii mají přímo v zákoně získat pojistku, podle níž po skončení pracovní doby mohou ignorovat příchozí e-maily a telefony od svých nadřízených. Právo "vypnout se" je součástí reformy zákoníku práce, kterou se tamní vláda snaží nyní prosadit. O tom, zda začne platit, rozhodne prezident Francois Hollande. Možnost neodpovídat na e-maily či zprávy by se týkala zaměstnanců firem, v nichž pracuje více než padesát lidí. "Právo být offline" by se typicky uplatnilo ve večerních hodinách a o víkendech.

28 Jak telefonovat? Ohlašovat se vždy jménem, názvem organizace a pozdravem. Dotaz zda nerušíme a zda můžeme s volaným mluvit. Při přerušení telefonického rozhovoru navazuje volající hovor znovu. Délku hovoru určuje volající. Slušnost a zdvořilost dodržujeme i když se nedaří získat to, co od volaného potřebujeme. I při telefonování záleží na prvním dojmu, máme připravené kladné první věty rozhovoru. Po pozdravu přecházíme ihned k věci. Za každých okolností se ptáme, tedy nedomýšlíme si, ani nepředpokládáme. Jestli jsme v telefonickém rozhovoru vyrušeni, omluvíme se a přikryjeme sluchátko. Při telefonickém hovoru je nezdvořilé kouřit, jíst, pít, žvýkat. Jestliže nemůžeme splnit to, na čem jste se dohodli, volejte a omluvte se. Když nás někdo zavolá v nevhodnou dobu, požádejme o telefonické číslo a omluvme se, že zavoláme později. Poděkování na konec musí být. Dodržujme Time management svůj i svých kolegů. Dodržujme nepsaný zákon nevhodné doby pro volání – před 8 ráno, po 22 večer. Pozor na národnostní specifika.

29 Jak psát mail? Předmět Komu/Kopie/skrytá kopie Oslovení – 5. pád (příjmení nebo jméno?)/Vás? Oslovení (titul?), představení, hlavní část, rozloučení a podpis „Těším se na Vaši odpověď?????“ - S pozdravem. Ne velká písmena – zvýšení hlasu Ne velké přílohy Ne smajlíky Vizitka - formální pro pracovní komunikaci/ běžná provozní pro každodenní styk

30 Byrokracie „Tradiční byrokratické instituce pracují relativně uspokojivě za předpokladu, že je prostředí stabilní, úkol je relativně snadný, každý občan vyžaduje tutéž službu a kvalita služby není tím nejdůležitějším kritériem.“ Realita je: stálá změna vnějšího prostředí (globalizace, flexibilita, informační společnosti) nárůst počtu vysoce kvalifikovaných pracovníků vyžadujících autonomii pro svoji práci. Přehled několika konceptů byrokracie (Lane) : rigidní, strnulá, nepružná organizace, panství úředníků, chaos, nekontrolovaná a nekontrolovatelná moc. „Trénovaná neschopnost“ (Thorstein Veblen) - skutečnost, kdy jedinec v nadměrné míře spoléhá na pravidla, což způsobuje jeho omezenou schopnost reagovat na určité změny.Thorstein Veblen „Ritualismus“ - jev, kdy se dodržování předpisů stane hlavním cílem jednání byrokrata. Samoúčelnost této byrokracie je přímo závislá na stáří a zavedenosti úřadu.

31 Placení posunovači papírů Utopie pravidel (David Graeber) - podtitul „O technologii, hlouposti a tajných radostech byrokracie“ – odlidštěnost, absence fantazie, neosobní moc. Byrokracie organizuje vztahy, které jsou hloupé. Když mají porozumění situaci nahradit sebelépe vymyšlené kolonky ve formuláři, nemůže to dopadnout moc dobře. K čemu to vede? K nadprodukci popsaného papíru a vcelku sterilnímu myšlení. Dostali jsme se do podobné fáze jako středověká scholastika: utápíme se v nekonečných disputacích o slovech, větách či odstavcích a nejsme schopní přijít s původním nápadem. V naší společnosti existuje obecné pravidlo, že čím zjevněji prospívá něčí práce jiným lidem, tím méně za ni dostane zaplaceno. Práce na hovno (Bullshit work) je každá, jejíž vykonavatel ve skrytu duše ví, že by vůbec neměla existovat. http://bullshitguru.blogspot.cz/2014/07/prace-na-hovno.html

32 Důvěryhodnost Vysoký stupeň ethosu má člověk: a)odborně na výši b)charakterní c)řízený dobrými úmysly étos podnikatele - poctivost a velkorysost, étos bankéře - poctivost a mlčenlivost, étos státního úředníka - zodpovědnost, čestnost, pečlivost,nepodplatitelnost Aristoteles – mravní ovzduší!

33 Méně slov je vždy více!


Stáhnout ppt "Problémové situace při výkonu SZD. Zákoník práce „……předcházet riziku stresu spojenému s prací“ Jak kontrolovat? „domácí řád“"

Podobné prezentace


Reklamy Google