Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2008 - 2011 konference Sociální služby v Ústeckém kraji Krajský úřad Ústeckého kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2008 - 2011 konference Sociální služby v Ústeckém kraji Krajský úřad Ústeckého kraje."— Transkript prezentace:

1 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2008 - 2011 konference Sociální služby v Ústeckém kraji Krajský úřad Ústeckého kraje 19. listopadu 2007

2 Průběh přípravy střednědobého plánu stanovení pracovních skupin pro jednotlivé oblasti (výběr členů skupin za pomoci návrhů obcí, střešních organizací a současných spolupracujících subjektů červen – září 2006; realizátor: krajský úřad analýza poskytovaných služeb - typologie, využívanost služeb, financování červenec – září 2006; realizátor: Rozvojové centrum při Sociální agentuře v Ústí nad Labem, financováno v rámci projektu BROÚK příprava návrhů v pracovních skupinách říjen 2006 – květen 2007 připomínkování plánu a zpracování finální verze červen – září 2007 předložení plánu Radě a Zastupitelstvu Ústeckého kraje 24. října a 7. listopadu 2007

3 Metoda tvorby plánu výchozí metoda - komunitního plánování; pro jednotlivé kroky v pracovních skupinách byly vytvořeny jednotné postupy Střednědobý plán Ústeckého kraje v kontextu ostatních krajů –SPRSS - souhrn výstupů plánů na místní úrovni (Karlovarský, Královéhradecký kraj) –SPRSS – popis současného stavu a krátkodobý výhled (Plzeňský, Moravskoslezský, Olomoucký kraj, Hlavní město Praha, do jisté míry Liberecký a Zlínský kraj) –SPRSS zpracovaný na delší období za převážného využití metody komunitního plánování (Jihočeský, Pardubický, Ústecký kraj)

4 Úskalí při zpracování plánu nejednotný sběr dat o cílových skupinách uživatelů a o poskytovaných službách absence analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb různá metodika a kvalita plánů rozvoje sociálních služeb na místní úrovni otázka zařazení aktivit, které nemají charakter sociální služby (V minimální míře plán obsahuje některé aktivity zejména z oblasti zdravotní péče a vzdělávání. Jsou však finančně odděleny od sociálních služeb.) otázka formulace opatření v rámci plánu vůči jiným subjektům a otázka role plánu

5 Přínos tvorby střednědobého plánu vytvoření prostoru pro komunikaci poskytovatelů různých druhů sociálních služeb, zástupců obcí a uživatelů služeb prostor pro spolupráci s dalšími subjekty (např. Fakulta sociálně- ekonomická UJEP) vnímání sociálních služeb v kraji jako jednoho celku

6 Hlavní důrazy střednědobého plánu I.Aktivity společné pro všechny oblasti poskytování sociálních služeb zajištění informovanosti o poskytovaných sociálních službách zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb a efektivity poskytování soc. služeb vytvoření struktury pro naplňování a aktualizaci plánu podpora plánování rozvoje sociálních služeb na místní úrovni podpora mezioborové výměny zkušeností zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb rozvoj dobrovolnictví v sociálních službách

7 Hlavní důrazy střednědobého plánu II. Jednotlivé oblasti poskytování sociálních služeb zlepšení dostupnosti terénních a ambulantních služeb zejména na menších obcích zajištění služeb pro některé specifické cílové skupiny (např. v oblasti služeb pro seniory, sociální prevence rozvoj služeb zaměřených na integraci lidí na trh práce (např. v oblasti služeb pro osoby se zdravotním nebo mentálním postižením, duševním onemocněním a v oblasti služeb sociální prevence)

8 Přínos střednědobého plánu první ucelený souhrn informací o poskytování sociálních služeb v kraji podpůrný dokument pro přidělování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb ze státního rozpočtu vliv na přidělování finančních prostředků v oblasti sociálních služeb ze strukturálních fondů EU (zejména ESF) –příklad: individuální projekt kraje na zajištění služeb sociální prevence

9 Využitelnost střednědobého plánu I. Obce – plánování rozvoje soc. služeb na místní úrovni místní plány → krajský plán –základní zdroj údajů o místní síti služeb a potřebách uživatelů pro tvorbu a aktualizace krajského plánu –prvotní podklady pro plánování (např. místní zjišťování potřeb) krajský plán → místní plány –doporučená linie rozvoje sociálních služeb v kraji –využitelnost společných zdrojů dat pro plánování –přibližování metody zpracování plánů rozvoje sociálních služeb

10 Využitelnost střednědobého plánu II. Poskytovatelé sociálních služeb –výchozí materiál pro tvorbu strategie rozvoje organizace –výchozí materiál pro zpracování rozvojových projektů III. Uživatelé sociálních služeb –možnost uplatnit své podněty v otevřeném procesu plánování rozvoje sociálních služeb –dostupné a kvalitní sociální služby

11 DĚKUJI ZA POZORNOST Mgr. Jiří Mach odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajský úřad Ústeckého kraje e-mail: mach.j@kr-ustecky.czmach.j@kr-ustecky.cz tel.: 475 657 427, 603 192 626


Stáhnout ppt "Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2008 - 2011 konference Sociální služby v Ústeckém kraji Krajský úřad Ústeckého kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google