Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální akční plán Libereckého kraje Inovační platforma pro Strategii inteligentní specializace 6. března 2015, science centrum iQLANDIA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální akční plán Libereckého kraje Inovační platforma pro Strategii inteligentní specializace 6. března 2015, science centrum iQLANDIA."— Transkript prezentace:

1 Regionální akční plán Libereckého kraje Inovační platforma pro Strategii inteligentní specializace 6. března 2015, science centrum iQLANDIA

2 Nové nástroje krajů na období 2014 - 2020 Rozhodnutím ministryně pro místní rozvoj č. 124 ze dne 14. srpna 2014: 1. Regionální stálá konference 2. Regionální akční plán

3 Regionální stálá konference – RSK Co je RSK: Dobrovolné regionální uskupení územních partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje na principu partnerství Regionální platforma složena ze zástupců regionální a místní veřejné správy, hospodářských a sociálních partnerů a subjektů zastupujících občanskou společnost Statut a jednací řád

4 Regionální stálá konference - RSK Úloha RSK: Zajišťuje trvalou diskusi v regionu mezi aktéry regionálního rozvoje, definuje společnou představu o potřebách regionu a zacílení finančních prostředků ESIF do území Projednává a dává doporučení pro územní a věcné zaměření výzev ŘO Řídí zpracování a schvaluje Regionální akční plán Trvale sleduje absorpční kapacitu území Předkládá Zprávu o plnění RAP na MMR

5 Regionální stálá konference - RSK zástupci regionálních a místních orgánů veřejné správy, hospodářských a sociálních partnerů v území a subjektů zastřešujících občanskou společnost Členská instituce RSKPočet členů s hlasovacím právem Zástupci kraje 5 Zástupce statutárních měst zastoupený nositelem ITI/IPRÚ (SMO ČR) 1 Zástupce středně velkých měst (zpravidla okresních měst mimo nositele ITI/IPRÚ) 1/2/3 (podle populační velikosti kraje) Zástupce malých měst 1/2/3 (podle populační velikosti kraje) Zástupce za venkov - SMS ČR 1 Zástupce za venkov - SPOV 1 Zástupce Strategie inteligentní specializace (např. regionální RIS3 manažer) 1 Zástupce krajské sítě MAS 1 Zástupce krajské hospodářské komory 1 Zástupce nestátních neziskových organizací 1 Zástupce akademického sektoru 1 Zástupce Agentury pro sociální začleňování 1 Zástupce krajské pobočky Úřadu práce ČR 1 Vlastní výběr dle potřeb regionu (specifický partner výše neuvedený) 1

6 Regionální stálá konference Aktuální stav RSK v LK 12.11. 2014 - ustavující zasedání 18.2. 2015 - druhé jednání Témata: -statut a jednací řád, -schválení členů, zvolení předsedy - hejtman, zástupce v NSK, sekretariát ORREP KÚ LK, informace o tvorbě RAPU Zápis, prezentace na www.kraj-lbc.cz/rskwww.kraj-lbc.cz/rsk

7 Regionální a národní stálá konference

8 Zacílení výzev OP Sekretariát NSK sleduje harmonogram výzev OP ŘO na dalším zasedání NSK informuje o zohlednění/nezohlednění doporučení NSK ŘO OP projedná s MMR doporučení NSK k zacílení výzev Sekretariát NSK předloží projednané návrhy Řídícím orgánům OP NSK projedná návrhy na zacílení výzev Sekretariát NSK zkompletuje návrhy RSK dle OP RSK navrhne věcné a územní zacílení výzev NSK žádá RSK o konkretizaci věcného a územního zacílení výzev

9 Vazba RSK a inovace Každá RSK může dle potřeb regionu vytvořit odborné PS RSK v LK navrhla zatím 5 pracovních skupin: 1.Vzdělávání 2.Inovace – zacílení výzev OP VVV 3.Neziskový sektor 4.Zaměstnanost 5.Obce a města

10 Regionální akční plán Dokument obsahující souhrn záměrů, projektů a aktivit realizovaných z ESIF, národních krajských a ostatních zdr. Cílem podklad pro vyjednávání správné zacílení a upřesnění výzev Zpracovává sekretariát RSK, aktualizace 2 roky Schvaluje příslušná RSK a předkládá k projednání do NSK,

11 Regionální akční plán Aktuální stav v LK východiskem pro RAP absorpční kapacita území od listopadu 2014 trvalý sběr projektů, záměrů, všech subjektů v regionu a všech témat databáze projektů 1900 položek, projekty rozděleny tematicky do „typových aktivit“, filtrovat dle potřeby RAP = tabulka s „typovými aktivitami“ 5.12.2014 - první verze RAP zpracována a předána na MMR 2.3.2015 - zpětná vazba z MMR a pokyny pro dopracování 15.4.2015 - odeslat novou verzi RAP na MMR

12 Vazba RAP a inovace Ve stávající verzi RAPU pouze záměry a projekty převzaté z RIS3 – 07/2014 Potřeba aktualizovat a doplnit záměry a projekty z oblasti INOVACE – opora pro vyjednávání o výzvách Žádost o informace o připravovaných projektech členů inovační platformy a jejich zařazení do RAPU Projekty budou využity i pro tvorbu Akčního plánu S3 Strategie

13 Regionální akční plán – Databáze projektů Struktura: Název Projektu Realizátor projektu Stručný popis projektu Oblast zaměření projektu Charakter projektu (I/N) Předpokládané celkové náklady Hlavní zdroj financování Stav rozpracovanosti projektu Termín realizace Poznámky Souhlas se zveřejněním www.kraj-lbc.cz/rsk Forma tabulka MS Excel on-line formulář

14 Rozpracovanost projektů – počet projektů

15 Zaměření projektů – počet

16 Zaměření projektů – v mil. Kč

17 Děkuji za pozornost RNDr. Ivana Pecháčková Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK Tel.: 485 226 572 E-mail: ivana.pechackova@kraj-lbc.cz


Stáhnout ppt "Regionální akční plán Libereckého kraje Inovační platforma pro Strategii inteligentní specializace 6. března 2015, science centrum iQLANDIA."

Podobné prezentace


Reklamy Google