Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie rozvoje základního vzdělávání v oblasti ORP Ostrov vznikla v rámci projektu: „Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov“ Jak na společné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie rozvoje základního vzdělávání v oblasti ORP Ostrov vznikla v rámci projektu: „Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov“ Jak na společné."— Transkript prezentace:

1 Strategie rozvoje základního vzdělávání v oblasti ORP Ostrov vznikla v rámci projektu: „Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov“ Jak na společné vzdělávání v Karlovarském kraji VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ORP OSTROV DOPORUČENÍ PRO KRAJSKOU KONCEPCI A KAP

2 STRATEGIE ORP OSTROV STRATEGIE ROZVOJE ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ORP OSTROV „Ostrovsko – společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání pro všechny děti.“  vymezila hlavní priority rozvoje základního vzdělávání v oblasti ORP Ostrov  je prvním strategickým dokumentem obdobného charakteru a byla koncipována jako obecný základ pro tvorbu vzdělávací politiky v této oblasti  definuje minimální soubor činností, které podporují rozvoj základoškolského vzdělávání v regionu ORP Ostrov, a proto předpokládá navazující kroky potřebné pro úspěšnou implementaci navržených opatření

3 Zdroj: ČSÚ Horní Blatná Potůčky

4 STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ 6/2014 – 6/2015 ŠkolyObce ORP Ostrov Strategické plány rozvoje ZŠ Karty rozvoje vzdělávání v obci Strategie rozvoje základního vzdělávání v oblasti ORP Ostrov

5 PRIORITY STRATEGIE: o Z ÁKLADNÍ PŘEDPOKLAD : S YSTÉMOVÉ ZMĚNY 1.V YTVOŘIT SPOLUPRACUJÍCÍ A MOTIVOVANÝ PRACOVNÍ TÝM A ZAJISTIT STABILITU PEDAGOGICKÉHO SBORU V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH 2.Z AJISTIT DOSTATEK FINANCÍ PRO ŠKOLU A NA JEJÍ KONKRÉTNÍ POTŘEBY 3.R OZVÍJET KOMUNIKACI S RODIČI A VTÁHNOUT JE DO DĚNÍ ŠKOLY 4.Z AJISTIT FUNKČNÍ SPOLUPRÁCI MEZI ORGANIZACEMI, KTERÉ SE PODÍLÍ NA PÉČI O DÍTĚ / ŽÁKA (O RGÁN SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ, P EDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA K ARLOVARSKÉHO KRAJE, P OLICIE ČR, NEZISKOVÉ ORGANIZACE APOD.) 5.Z AJISTIT SPECIALISTY PRO ŠKOLY ( PSYCHOLOG, LOGOPED, SPECIÁLNÍ PEDAGOG, SPRÁVCE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ) 6.Z AJISTIT / PROHLOUBIT SPOLUPRÁCI SE ZŘIZOVATELEM ŠKOLY

6 ZÁVĚRY - NAVAZUJÍCÍ KROKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE STRATEGIE:  aktualizace koncepčních dokumentů zaměřených na rozvoj vzdělávání v regionu  zajištění systémové podpory základních škol a navázání na projekt „Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov: Systémová podpora škol v lokalitě ORP Ostrov 1.Zajištění specialistů (psychologové, speciální pedagogové, logopedi) a reedukačních aktivit v základních školách 2.Podpora pedagogických sborů a managementu škol 3.Podpora síťování a vzájemné výměny zkušeností 4.Zajištění podpory pro platformu ORP Ostrov 5.Revize strategických plánů a vytvoření nových pro další období

7 ROLE KÚKK PŘI PODPOŘE REALIZACE STRATEGIÍ:  koordinační - dosah na celý kraj (podpůrné instituce s krajskou působností: PPP, vzdělávací organizace)  informační  podpora obcím (obec jako důležitý aktér rozvoje vzdělávání, strategie vzdělávání)  provázanost vzdělávací politiky (návaznost jednotlivých stupňů vzdělávání - např. základní a středoškolské; odlišní zřizovatelé ZŠ a SŠ: obec, kraj)  omezené pravomoci kraje vzhledem k základnímu vzdělávání (samospráva obcí) - avšak v některých krajích je poskytována metodická podpora školám

8 JAK PŘISPĚT K ROZVOJI VZDĚLÁVÁNÍ?

9

10

11

12

13 JAK (NE)TVOŘIT VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE DOPORUČENÍ PRO KÚKK, KONCEPCI A KAP  zahrnout do procesu tvorby strategie všechny aktéry, jichž se strategie týká – společná tvorba  živý dokument – strategie jako nástroj rozvoje vzdělávání  být konkrétní, sledovat plnění, vyhodnocovat  nezapomínat, že nám jde o DĚTI  využít nové metody tvorby – např. design thinking  síťování – funkční partnerství  propagace - zajistit informovanost všech, o tom, co se tvoří + možnost reagovat, zapojit se

14 PROSTOR PRO DOTAZY A KRÁTKOU DISKUSI ? ? ? ??

15 Lenka Maxová Člověk v tísni, o.p.s E-mail: lenka.maxova@clovekvtisni.czlenka.maxova@clovekvtisni.cz Tel.: 778 482 295 DĚKUJI ZA POZORNOST A PŘEJI MNOHO ÚSPĚCHŮ PŘI ROZVOJI VZDĚLÁVÁNÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI


Stáhnout ppt "Strategie rozvoje základního vzdělávání v oblasti ORP Ostrov vznikla v rámci projektu: „Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov“ Jak na společné."

Podobné prezentace


Reklamy Google