Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GRANADA 2015 23.4 – 9.5 ERASMUS + Specifika ošetřovatelské a nutriční péče u seniorů v zahraničí. Alan Hájek a Tereza Havlíková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GRANADA 2015 23.4 – 9.5 ERASMUS + Specifika ošetřovatelské a nutriční péče u seniorů v zahraničí. Alan Hájek a Tereza Havlíková."— Transkript prezentace:

1 GRANADA 2015 23.4 – 9.5 ERASMUS + Specifika ošetřovatelské a nutriční péče u seniorů v zahraničí. Alan Hájek a Tereza Havlíková

2 Centro geriátrico de estancia diurina „Alcatraz“

3

4

5  Tělesně postižení  Mentálně postižení  Nevidomí  S kognitivní poruchou  S Alzheimerovou demencí  S Parkinsonovou demencí  Se stařeckou demencí Cílová skupina v zařízení

6  Dopomoc s hygienou a stravováním  Fyzioterapie  Ergoterapie  Muzikoterapie  Plnění duchovních a spritituálních potřeb  Rehabilitace  Individuální ošetřovatelská péče (npř. Převazy)  Podávání léků a inzulínu. Druh poskytované péče

7  Komunikací s klientem popřípadě s rodinou  Lékařskou zprávou  Pozorováním klienata  Chorobopisem, dokumentací  Denním hlášením  Vizitou  Individuální výšetření 1. Krok-Ošetřovatelská anamnéza A) zjišťování problémů

8 B) Zápis zjištěných problémů do oš. dokumentace

9  Problémy se kterými už klient přišel  Současné problémy (dg.)  Zlepšení/Zhoršení stavu klienta  Omezení klienta  Abúzus  Alergie  Dieta  Speciální péče B) Zápis zjištěných problémů do oš. dokumentace

10  Porucha soběstačnosti  Porucha přijmu potravy  Dehydratace  Porucha kožní integrity  Porucha vyprazdňování  Psychické a duševní poruchy  Časová a prostorová dezorientace  Spokojenost klienta (dotazník) C) Hodnocení problémů

11  Intervence kognitivních problémů  Barthelův test  Tinettiho balanční test  Test kognitivních funkcí (MMSE)  Alzheimer dotazník  Timlisonův test D) Názvy jednotlivích problémů

12 Intervence kognitivních problémů

13 Barthelův test

14 Tinettiho balanční test

15 Test kognitivních funkcí (MMSE)

16 Alzheimer dotazník

17 Timlisonův test

18 VS Krok 2 oše. dokumentace A) ČR X ŠPANĚLSKO

19 2. Krok- Ošetřovatelská anamnéza ČR  Elektronická dokumentace  Papírová dokumentace  Dekurz  Bilance tekutin  Vážení a měření - Španělsko  Elektronická dokumentace - Fyzioterapeutická dokumentace Deníky

20  Individuální schůzky  Pozorováním klientů  Při aktivizaci klientů  Komunikací  Dotazníky B) Jak zdravotníci posuzují problémy

21  Zde pouze funguje verze elektronická  U dotazníků tištěná C) Záznam problémů

22 3. Krok – Plán ošetřovatelské péče

23  Anamnézou  Diagnózou  Stavem klienta  Potřebami klienta A) Jak se stanoví plán oš. péče

24  Zdravotní bratr/sestra  Fyzioterapeut  Ošetřovatel  Stážisté B) Kdo zapisuje plán oš. péče

25  Dotazníky  Podle jednotlivých škal a testů  Komunikací  Zlepšení / zhoršení stavu klienta  Pozorování C) Hodnocení problémů

26  Porucha soběstačnosti  Časová a prostorová dezorientace  Porucha vyprazdňování  Porucha přijmu potravy  Omezení hybnosti D) Jak se nazývají oš. problémy

27 E) Plán oš. péče

28  Odvoz klienta do centra  Hygienická péče  Pomoc se stravováním  Ergoterapie  Fyzioterapie  Dopomoc na toaletu  Kognitivní procvičování 4. Krok- Realizace oš. Plánu A) Vykonávání jednotlivých činností

29  Odvoz klienta do centra  Hygienická péče  Pomoc se stravováním  Ergoterapie  Fyzioterapie  Dopomoc na toaletu  Kognitivní procvičování A) Vykonávání jednotlivých činností

30 Ošetřovatel -Hygienická péče -Dopomoc s chůzí, jídlem, lékama -Zabavení klientů -Procházky s klientem -Pitný režim B) Členové oš. týmu a jejich kompetence

31 Zdravotní bratr -Aplikace injekcí a léků -Převaz rány -Základní vyšetření -Zajištění dalších ošetřovatelských činností -Základní dopomoc klientů B) Členové oš. týmu a jejich kompetence

32 Pomocný personál -Doprova klientů do centra -Příprava jídla -Aktivizace klientů -Doprovod klienta na toaletu B) Členové oš. týmu a jejich kompetence

33 Fyzioterapeut -Zápis do dokumentace -Rehabilitace -Ergoterapie -Aktivizace klientů -Psychická podpora -Individuální cvičení -Skupinové cvičení B) Členové oš. týmu a jejich kompetence

34  Nepoužívají se zde rukavice ani dezinfekce  Dodržuje se zde daný harmonogram  Je přesně dané kdy klienti pijí a chodí na wc  Lepší mezilidské vztahy v zařízení  Kurtování pacientů bez povolení lékaře  Nejsou zde nesoběstační klienti  Personál nenosí uniformu C) Rozdíly v činnostech ČR vs Španělsko

35  Porucha soběstačnosti  Porucha vyprazdňování  Porucha přijmu potravy  Riziko pádu  Časová a prostorová dezorientace  Psychické poruchy D) Jak se nazývají jednotlivé problémy

36 E) Fotky jednotlivých činností 1) Ergoterapie

37

38

39

40

41 2) Fyzioterapie

42

43 3) Kognitivní cvičení

44

45

46

47

48 4) Pro nevidomé

49 5) Ostatní činnosti

50

51

52

53

54

55 5.Krok- Zhodnocení jednotlivých činností

56  Pohledem  Chováním klienta  Stavem pacienta  Gestikulací  Reakcemi na jednotlivé zásahy  Psychické problémy A) Jak se posuzují reakce pacienta na oše. Zásahy

57  Komunikací s klientem  Pozorováním klienta  Vyhodnocením testů  Zlepšení / Zhoršení stavu  Spokojeností klienta (dotazníky...) B) Jak se zjištuje zda se cíle splnily

58  Klient pomáhá při jídle a pití  Klient se s dopomocí umyje  Klient si sám nebo s dopomocí dojde na toaletu  Klient si sám najde praci či nějakou aktivitu  Když se určí aktivita klient se zapojí C) Jak se klient podílí na činnostech a aktivizaci

59  Výrazem  Komunikací  Gestikulací  Pomocí dotazníků D) Sledování spokojenosti klientů

60  Klienti musí dodržovat přesný harmonogram  Klienti pijí v určený čas  Klienti chodí na toaletu v určitý čas  Nepoužívá se zde dezinfekce a rukavice  Nedostatečné vybavení „vyšetřovny“  Kurtovaní klientů bez domluvy s lékařem Mínusy v zařízení

61  Žena ve věku 83 let s alzheimerovou demencí a kognitivní poruchou je nespokojená v zařízení kam každý den dochází. Klientku kurtují proti její vůli z důvodu častých zlomenin a dezorientací v čase a prostoru. Klientka je částečně soběstačná, zmatená a chce domů. Kazuistika klientů

62  Oš. Problém – Riziko pádu  Cíl – Klientka je bez rizika pádu  Intervence – Dopomoc na toaletu, chodítko, aktivizace, rehabilitace, častá kontrola klientů

63  Muž ve věku 79 let je po cévní mozkové příhodě před 5 lety od té doby je ochrnutý na levou stranu těla. Nyní je klient připoután na pojízdný vozík. Klient je nesoběstačný a je odkázán na celodenní péči zdravotníků a rodiny. Klient docházi do zařízení každý den od pondělí do pátku, jsou zde také časté změny v chování. Klient je inkontinentní. Kazuistika klientů

64  Oš. Problém – Klient je nesoběstačný v oblastí hyg. péče.  Cíl – Klient se alespoň částečně umyje sám kam dokáže  Intervence – Klientovi zajistíme intimitu, přípravíme mu žinku s mýdlem a pokusíme se ho zaktivizovat.


Stáhnout ppt "GRANADA 2015 23.4 – 9.5 ERASMUS + Specifika ošetřovatelské a nutriční péče u seniorů v zahraničí. Alan Hájek a Tereza Havlíková."

Podobné prezentace


Reklamy Google