Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PREVENCE VÝSKYTU CHOROB A ŠKŮDCŮ BRUKVOVITÉ ZELENINY V SYSTÉMU INTEGROVANÉ PRODUKCE MARTIN KOUDELA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PREVENCE VÝSKYTU CHOROB A ŠKŮDCŮ BRUKVOVITÉ ZELENINY V SYSTÉMU INTEGROVANÉ PRODUKCE MARTIN KOUDELA."— Transkript prezentace:

1 PREVENCE VÝSKYTU CHOROB A ŠKŮDCŮ BRUKVOVITÉ ZELENINY V SYSTÉMU INTEGROVANÉ PRODUKCE MARTIN KOUDELA

2 Integrovaná produkce zeleniny→integrovaná ochrana rostlin Filozofie – regulace /nikoliv hubení/ škodlivého organismu (pod prahem ekonomické škodlivosti) Implementace nových poznatků výzkumu a vývoje umožňuje Nahradit významný podíl chemických prostředků využitím -prevence -biologické (predátoři, paraziti, nákaza, Strophariaceae…) -fyzikální (HWT, ozón, UV záření…) -mechanické ochrany (netkaná textilie…)

3 Omezení množství používaných pesticidů v širších souvislostech -Úspora nákladů -Ochrana životního prostředí (principy udržitelného zemědělství) -Zachování diverzity agroekosystému (dlouhodobé hledisko přirozené schopnosti agroekosys. potlačovat kalamitní výskyt patogena) -Vyšší bezpečnost potravin (snížení rizika výskytu reziduí pesticidů)

4 I. Střídání plodin (osevní postupy) Minimální časový odstupu (4 roky) Po sklizni raných odrůd – násl. plodiny ne brukvovité Likvidace brukvovitých plevelů (plevelná ředkev ohnice) → o mezení výskytu chorob a škůdců brukvovitých  nádorovitost kořenů  bakteriální černá žilkovitost  alternariová skvrnitost  rizoktoniová hniloba  fomová hniloba  černání kořenů ředkve  virové mozaiky  plísně brukvovitých  háďátko zhoubné (4 – 6 let nepěstovat cibulovou a brukvovitá zeleninu, kukuřici, obilniny)

5 I. Střídání plodin (osevní postupy) Prevence nádorovitosti kořenů brukvovitých → brukvovitou zeleninu ne po řepce, br. krmných plodinách a meziplodinách → zelené hnojení - ne řepka, řepice, hořčice - vhodnější svazenka, ozimé obilniny, LOS - např. peluška a oves → Výskyt nádorovitosti → 6–8 let nepěstovat brukvovité

6 Výběr půdně-klimatických podmínek pro brukvovitou zeleninu Rané kultury - půdy lehčí v teplejších regionech (záhřevnější – rychlejší zapojení a vývoj porostu) Pozdní odrůdy - půdy středně těžké až těžší - lokality s mírnějším průběhem především letních teplot (vododržné - lepší a vyrovnanější zásobování rostlin vodou - ↑ přirozená odolnost rostlin vůči chorobám a škůdcům) II. Agrotechnická opatření

7 Organizace porostu brukvovité zeleniny Soulad s kultivační technikou zamezit mechanickému poškozování zeleniny ↓ vstupní brána pro infekci – především fomová hniloba brukvovitých Pozn. Mechanické poškození - také napadením živočišnými škůdci - účelná efektivní ochrana

8 Rozrušování půdního škraloupu omezuje - ztráty půdní vláhy neproduktivním výparem - výskyt rizoktoniové hniloby na brukvovité zelenině Spon - porosty nepřehuštěny - omezí náchylnost k napadení -alternariová skvrnitost brukvovitých, plíseň brukvovitých, rizoktoniová hniloba) (V souladu s nařízením vlády č. 79/2007 Sb. - minimální počet jedinců na hektar.) Prognóza rizika napadení houbovými chorobami - podle vývoje teploty a vlhkosti II. Agrotechnická opatření

9 Netkaná textilie - zakrývání porostů (brukvovitá) - zlepší podmínky teplotní (snížení rizika poškození mrazem) vlhkostní (omezení neproduktivního výparu) -účinným prostředek mechanické ochrany (dřepčíci a krytonosec čtyřzubý) - ke konci vegetace – odstranit z porostu s předstihem 1 – 2 týdny v závislosti na druhu a počasí (jinak přehřívání – negativní vliv na zdrav. stav zeleniny) II. Agrotechnická opatření

10 III. Odolné nebo tolerantní odrůdy Adaptabilita vůči abiotickým stresorům (↓ světelným, ↓ teplotním a ↓ vláhovým podmínkám, praskání) Při výskytu nádorovitosti - omezit pěstování citlivějších druhů (květák, brokolice, hlávkové zelí) Zelí hlávkové – preferovat odrůdy -↑ odolností vůči bakteriální černé žilkovitosti brukvovitých a Fusarium -tolerantní k třásněnkám

11 Ozimá kultura kapusty - odrůdy s vyšší odolností vůči mrazovým teplotám Omezení škod dřepčíky, krytonoscem čtyřzubým - ranější odrůdy brukvovité zeleniny - rychlejší vývoj v poč. stádiu - zkracují dobu kdy mohou škůdci napadat rostliny Moderní odrůdy ↑ odolnost vůči virové mozaice III. Odolné nebo tolerantní odrůdy

12 Odrůdy méně náchylné na nekrózy (relativní nedostatek Ca) Odrůdy s listy překrývajícími růžice květáku - omezení antokyanizace a mechovatění růžic Odrůdy vhodné pro určité klimatické podmínky - omezí vybíhání růžic květáku a brokolice III. Odolné nebo tolerantní odrůdy

13 Odrůdová tolerance zelí hlávkového vůči Alternaria brassicicola Po záměrné inokulaci A. brassicicola vykazovaly průkazně nejnižší stupeň napadení odrůdy Kiklop a Zeus. I záměrná infekce Alternaria brassicicola N varianta kontrolní - neinfikovaná Průkazně nižší stupeň napadení po záměrné infekci A. brassicicola

14 IV. Osivo a sadba Osivo a sadba prosté zárodků chorob (škůdců) -bakteriální černá žilkovitost brukvovitých a alternariová skvrnitost brukvovitých Moření osiva horku vodou (HWT) -fomová hniloba brukvovitých -krytonosec zelný

15 Vliv ošetření osiva zelí hlávkového horkou vodou (HWT) na rozvoj chorob → HWT průkazně snížilo rozvoj infekce u záměrně infikovaného osiva A. brassicicola → HWT průkazně snížilo výskyt dalších patogenů – spontánní výskyt na osivu K kontrola I záměrná infekce Alternaria brassicicola I + HWT ošetření horkou vodou po záměrné infekci A. brassiciccola

16 IV. Osivo a sadba ↑ vitalita osiva (dobrá polní vzcházivost) -urychluje poč. vývoj a zapojení porostů -omezuje počet abnormálních klíčních rostlin -eliminuje riziko infekce především půdními patogeny DOBRÝ ZDRAVOTNÍ STAV POROSTU = ↓ ČETNOST OŠETŘENÍ

17 V. Hnojení a závlaha Harmonická výživa = harmonický vývoj rostlin = přirozená schopnost odolávat infekčnímu tlaku Hnojení v IPZ – dle aktuálního obsahu živin v půdě a pH (ACH rozbor) ↑ využívat statková a organomin. hnojiva a zelené hnojení (x brukvovité) - zlepšuje fyz. vlastnosti půdy

18 Vápnění - (neutrální až mírně zásadité) – ne fyz. kyselá hnojiva -↓deficit Ca – nekrózy bez nadbytku K a N vyrovnaná závlaha (kořeny nesmí přeschnout) -↓ nádorovitost (žíravá forma) V. Hnojení a závlaha

19 Závlaha - v souladu s průběhem počasí - s ohledem na požadavky jednotlivých druhů a odrůd a vývojovou fázi Vliv na: -alternariová skvrnitost br. -plíseň brukvovitých -černání kořenů ředkve V. Hnojení a závlaha

20 Závlaha - urychluje odrůstání z kritického stádia (2 pravé listy) - napadení dřepčíky a krytonoscem čtyřzubým Půda suchá – zavlažit před výsevem nebo výsadbou V sušším období - postřikem ↓ osenice (v době líhnutí housenek), mšice zelné a třásněnky V. Hnojení a závlaha

21 Průběžná kontrola porostů odstraňování napadených rostlin (alternariová skvrnitost brukvovitých) Tepelná dezinfekce (propařování) půdy substrátu při pěstování ve sklenících Omezení půdou přenosných patogenů (např. nádorovitosti kořenů brukvovitých) - při přesunu nářadí a mechanizace VI. Hygienická opatření

22 Rozdrcení a následné dostatečně hluboké zaorání posklizňových zbytků (omezí zápředníčka polního a mšici zelnou) Jarní příprava půdy - částečná likvidace kukel můry zelné Vláčení likviduje vajíčka i dospělce plžů a podporuje vysýchání povrchu půdy (ještě více je omezí) VI. Hygienická opatření

23 Prostorová izolace mezi brukvovitými, od pozemků s produkcí br. v předchozím roce Odstraňování napadených posklizňových zbytků omezí bakteriální černou žilkovitost brukvovitých alternariovou skvrnitosti brukvovitých rizoktoniovou hnilobu fomovou hnilobu brukvovitých květilku zelnou VI. Hygienická opatření

24 VII. Ochrana a podpora užitečných organismů Biodiverzita ekosystému přispívá k rozvoji parazitoidů a predátorů -květilky zelné -můry zelné -běláska řepkového a zelného -zápředníčka polního -mšice zelné -pilatky řepkové -molice vlaštovičníkové

25 Zachování rozmanitosti a rovnováhy v agroekosystému -Nerušit krajinné prvky (meze, terasy, skupiny dřevin, stromořadí a travnaté údolnice) -Vyloučit změnu travní porost na orná půda -Nepálit bylinné zbytky -Nepoužívat neselektivní pesticidy -Nejpozději do 31. května oset příslušné biopásy VII. Ochrana a podpora užitečných organismů

26 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "PREVENCE VÝSKYTU CHOROB A ŠKŮDCŮ BRUKVOVITÉ ZELENINY V SYSTÉMU INTEGROVANÉ PRODUKCE MARTIN KOUDELA."

Podobné prezentace


Reklamy Google