Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Bc. Michael RADIMERSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_9_6_ DOBA ŘÍMSKÁ Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1115.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Bc. Michael RADIMERSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_9_6_ DOBA ŘÍMSKÁ Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1115."— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Bc. Michael RADIMERSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_9_6_ DOBA ŘÍMSKÁ Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1115 Anotace: Prezentace pro 6. ročník. K výkladu UČEBNÍ LÁTKY DLE ŠVP

2 DOBA ŘÍMSKÁ

3 Silný vliv antické civilizace, zvl. ve střední Evropě za opevněnou hranici římského impéria – za limes romanus (rýnsko-dunajská hranice, budovaná od r. 83 n.l.) – jižně od ní římské provincie, např. ILLYRICUM – od Sávy k Dunaji, nebo PANNONIE – jižně a západně od Dunaje, severně od ní svobodná GERMÁNIE. Silný vliv antické civilizace, zvl. ve střední Evropě za opevněnou hranici římského impéria – za limes romanus (rýnsko-dunajská hranice, budovaná od r. 83 n.l.) – jižně od ní římské provincie, např. ILLYRICUM – od Sávy k Dunaji, nebo PANNONIE – jižně a západně od Dunaje, severně od ní svobodná GERMÁNIE.

4

5

6 STARŠÍ DOBA ŘÍMSKÁ Na přelomu letopočtu – expanze římského impéria a posun germánských kmenů (nepříznivé přírodní podmínky, nedostatek potravin – hlad, přelidnění) ze severu (z jižní Skandinávie, Jutského poloostrova a severního pobřeží Německa) vějířovitě k jihu, k hranicím římské říše (nájezdy nejdříve germánských Teutonů). Na přelomu letopočtu – expanze římského impéria a posun germánských kmenů (nepříznivé přírodní podmínky, nedostatek potravin – hlad, přelidnění) ze severu (z jižní Skandinávie, Jutského poloostrova a severního pobřeží Německa) vějířovitě k jihu, k hranicím římské říše (nájezdy nejdříve germánských Teutonů).

7 GERMÁNI Osídlili oblast střední Evropy – zpočátku rodová občina, pak silné kmenové svazy a pevná organizace (Alamani, Frankové, Sasové, Langobardi, Vandalové, Gótové)  3 velké skupiny Germánů – východní, severní, západní. Osídlili oblast střední Evropy – zpočátku rodová občina, pak silné kmenové svazy a pevná organizace (Alamani, Frankové, Sasové, Langobardi, Vandalové, Gótové)  3 velké skupiny Germánů – východní, severní, západní.

8 GERMÁNI

9 ZPŮSOB OBŽIVY Převážně zemědělství a pastevectví, nízké výnosy polí, orba jen dřevěným hákem. Převážně zemědělství a pastevectví, nízké výnosy polí, orba jen dřevěným hákem. Chov ovcí, koz, prasat, krav. Chov ovcí, koz, prasat, krav. Potrava – mléko, sýr, maso. Potrava – mléko, sýr, maso.

10 ŘEMESLNÁ VÝROBA Znali zpracování železa. Znali zpracování železa. V umělecké dovednosti ovlivněni Kelty a antickým světem, ale úpadek. V umělecké dovednosti ovlivněni Kelty a antickým světem, ale úpadek. Poměrně dobrá úroveň tkalcovství a textilní výroby. Poměrně dobrá úroveň tkalcovství a textilní výroby. Masivní keramika (bez hrnčířského kruhu). Masivní keramika (bez hrnčířského kruhu). Germáni znali mince (brakteáty – ražba po jedné straně), ale nerazili je. Germáni znali mince (brakteáty – ražba po jedné straně), ale nerazili je.

11

12

13 GERMÁNSKÉ BRAKTEÁTY

14 SPOLEČENSKÉ VZTAHY Růst bohatství z válečných výprav  majetkové rozdíly (žárové hroby řadových členů kmene X kostrové hroby s bohatou výbavou). Růst bohatství z válečných výprav  majetkové rozdíly (žárové hroby řadových členů kmene X kostrové hroby s bohatou výbavou). Bojovnická vrstva s mocnými náčelníky. Bojovnická vrstva s mocnými náčelníky. Boje vzájemně mezi sebou a zvláště s Římany (nejdříve obrana, pak nápor na Římany). Boje vzájemně mezi sebou a zvláště s Římany (nejdříve obrana, pak nápor na Římany).

15 Na území Čech Germánský kmen MARKOMANŮ (v čele s MAROBUDEM). Germánský kmen MARKOMANŮ (v čele s MAROBUDEM). Na území Slovenska – germánský kmen KVÁDŮ, S Vandaly vytvořen mocný kmenová svaz. Na území Slovenska – germánský kmen KVÁDŮ, S Vandaly vytvořen mocný kmenová svaz.

16 OBYDLÍ Vesnice s poměrně malými příbytky Vesnice s poměrně malými příbytky (4-5 x 5-6 m). (4-5 x 5-6 m). Hliněné stěny, dřevěné trámy. Hliněné stěny, dřevěné trámy. Společné bydlení s dobytkem (oddělen jen dřevěnou příčkou). Společné bydlení s dobytkem (oddělen jen dřevěnou příčkou).

17

18

19 DUCHOVNÍ ŽIVOT Písmo o 24 znacích (posvátné runy) – tajemné znaky s kouzelnou mocí a silou. Písmo o 24 znacích (posvátné runy) – tajemné znaky s kouzelnou mocí a silou. Nesloužilo k dorozumívání, ale k zaklínání, náboženským obřadům, tesáno do skalních stěn, ryto jako ozdoba na zbraně a kultovní předměty. Nesloužilo k dorozumívání, ale k zaklínání, náboženským obřadům, tesáno do skalních stěn, ryto jako ozdoba na zbraně a kultovní předměty.

20

21

22 POHŘBÍVÁNÍ Původně bohaté výbavy hrobů, slavnostní oděv, šperky, potraviny, předměty denní potřeby, kůň. Původně bohaté výbavy hrobů, slavnostní oděv, šperky, potraviny, předměty denní potřeby, kůň. Později změna – zánik pohřbů žehem, zemřelí ukládáni do země v rakvích, výbavy a cenností ubývalo, a až zcela vymizely. Později změna – zánik pohřbů žehem, zemřelí ukládáni do země v rakvích, výbavy a cenností ubývalo, a až zcela vymizely. Hroby označovány náhrobky – dřevěné kůly, otesané kameny s nápisy. Hroby označovány náhrobky – dřevěné kůly, otesané kameny s nápisy.

23 MLADŠÍ DOBA ŘÍMSKÁ MARKOMANSKÉ VÁLKY (166-180 n.l.) s Římany – pronikání Germánů až do severní Itálie, odraženi římskými vojsky v čele s císařem Marcem Aureliem. MARKOMANSKÉ VÁLKY (166-180 n.l.) s Římany – pronikání Germánů až do severní Itálie, odraženi římskými vojsky v čele s císařem Marcem Aureliem. Budování předsunutých římských opěrných stanic (kastely) s vojenskými posádkami (legiemi) za severní hranicí impéria na území Slovenska (Děvín), Dolních Rakous, Moravy (Mušov). Budování předsunutých římských opěrných stanic (kastely) s vojenskými posádkami (legiemi) za severní hranicí impéria na území Slovenska (Děvín), Dolních Rakous, Moravy (Mušov).

24

25

26

27 Doklad bojů s Římany – tesaný latinský nápis na skále pod trenčínským hradem z roku 179-180 n.l. (oznamuje místo přezimování II. Římské legie na území pod Trenčínem) a pozůstatky cihel z opevnění s čísly (kolky) římských legií. Doklad bojů s Římany – tesaný latinský nápis na skále pod trenčínským hradem z roku 179-180 n.l. (oznamuje místo přezimování II. Římské legie na území pod Trenčínem) a pozůstatky cihel z opevnění s čísly (kolky) římských legií. Pokus Říma porobit si Germány za Dunajem byl neúspěšný. Pokus Říma porobit si Germány za Dunajem byl neúspěšný. Bezprostřední styk Germánů s antickou civilizací  příznivý vliv, napodobování římských vzorů. Bezprostřední styk Germánů s antickou civilizací  příznivý vliv, napodobování římských vzorů. Boje Římanů s Dáky (území dnešního Rumunska). Boje Římanů s Dáky (území dnešního Rumunska).

28

29 STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ (4. – 6. století) – velké kmenové přesuny v důsledku tažení turkotatarských HUNŮ z východní Asie do Evropy (vliv tlaku a rozpínavosti čínské říše + výbojnost Hunů) a relativní přelidnění některých oblastí. (4. – 6. století) – velké kmenové přesuny v důsledku tažení turkotatarských HUNŮ z východní Asie do Evropy (vliv tlaku a rozpínavosti čínské říše + výbojnost Hunů) a relativní přelidnění některých oblastí. Hunové poč. 5. století pronikli na Slovensko a dále k Rýnu, r. 451 poraženi na Katalaunských polích, zastaveni. Hunové poč. 5. století pronikli na Slovensko a dále k Rýnu, r. 451 poraženi na Katalaunských polích, zastaveni. Po smrti vůdce ATTILY (453) zánik hunské říše. Po smrti vůdce ATTILY (453) zánik hunské říše.

30

31

32 ZMĚNA SITUACE V EVROPĚ Zánik západořímské říše r. 476 n.l. Zánik západořímské říše r. 476 n.l. S příchodem „barbarských“ kmenů do střední a západní Evropy (vrchol 6. stol.) vznik prvních barbarských říší. S příchodem „barbarských“ kmenů do střední a západní Evropy (vrchol 6. stol.) vznik prvních barbarských říší. Příchod slovanských kmenů do střední a jihovýchodní Evropy (z původních sídel mezi Odrou a Dněprem). Příchod slovanských kmenů do střední a jihovýchodní Evropy (z původních sídel mezi Odrou a Dněprem). Rozpad rodové společnosti, ukončení vývoje starověkých civilizací a počátek středověku. Rozpad rodové společnosti, ukončení vývoje starověkých civilizací a počátek středověku.

33 Použité zdroje: Obrázky jsou z www.google.cz a nepodléhají žádným autorským právům. Obrázky jsou z www.google.cz a nepodléhají žádným autorským právům.www.google.cz Není-li uvedeno jinak je materiál dílem autorky podle učebních osnov odpovídajících ŠVP vyučovaných podle učebnic: Není-li uvedeno jinak je materiál dílem autorky podle učebních osnov odpovídajících ŠVP vyučovaných podle učebnic: BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. KYSUČAN, Lubor. FEJFUŠOVÁ, Marie. Dějepis pro 6. ročník. Pravěk a starověk. 1. vydání. Brno: Nová škola, s. r. o., 2007. učebnice vytvořená v souladu s RVP ZV. ISBN 80-7289-082-4. Učebnice je vybavena doložkou: „Schválilo MŠMT čj. 11653/2007-22 dne 15. května 2007 k zařazení do seznamu učebnic pro základní školy jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Dějepis s dobou platnosti šest let.

34 ZDROJE PRO OBRÁZKY: http://www.iabrno.cz/~skrdla/agalerie/holoce40.jpg http://www.iabrno.cz/~skrdla/agalerie/holoce40.jpg https://pf.ujep.cz/~velimskyt/pravek/09d_rimska/dr00.jpg https://pf.ujep.cz/~velimskyt/pravek/09d_rimska/dr00.jpg http://geschichtsverein-koengen.de/KarteLimes10.gif http://geschichtsverein-koengen.de/KarteLimes10.gif http://www.lovecpokladu.cz/img/2008/viky/viky20080202valecni k1_b.jpg http://www.lovecpokladu.cz/img/2008/viky/viky20080202valecni k1_b.jpg http://historie-mody.wz.cz/historiemody/germani.jpg http://historie-mody.wz.cz/historiemody/germani.jpg http://www.tyden.cz/obrazek/germani- 4942b0acce5b0_300x255.jpg http://www.tyden.cz/obrazek/germani- 4942b0acce5b0_300x255.jpg http://pohanstvi.files.wordpress.com/2012/01/023.jpg?w=600&h =570 http://pohanstvi.files.wordpress.com/2012/01/023.jpg?w=600&h =570 http://pohanstvi.files.wordpress.com/2012/02/a1.jpg?w=600&h= 509 http://pohanstvi.files.wordpress.com/2012/02/a1.jpg?w=600&h= 509 http://pohanstvi.files.wordpress.com/2012/02/11a.jpg?w=600&h =361 http://pohanstvi.files.wordpress.com/2012/02/11a.jpg?w=600&h =361

35 http://pohanstvi.files.wordpress.com/2012/02/04a.jpg?w=600&h=364 http://pohanstvi.files.wordpress.com/2012/02/04a.jpg?w=600&h=364 http://pohanstvi.files.wordpress.com/2012/02/15a.jpg?w=600&h=419 http://pohanstvi.files.wordpress.com/2012/02/15a.jpg?w=600&h=419 http://pohanstvi.files.wordpress.com/2012/02/14a.jpg?w=600&h=357 http://pohanstvi.files.wordpress.com/2012/02/14a.jpg?w=600&h=357 http://pohanstvi.files.wordpress.com/2012/02/03a.jpg?w=600&h=448 http://pohanstvi.files.wordpress.com/2012/02/03a.jpg?w=600&h=448 http://www.brinkum-in- fahrt.de/geschichte/germanen/grafiken/wohnstall.jpeg http://www.brinkum-in- fahrt.de/geschichte/germanen/grafiken/wohnstall.jpeg http://img213.imageshack.us/img213/6662/scan0001iq.jpg http://img213.imageshack.us/img213/6662/scan0001iq.jpg http://www.hubert-brune.de/bilder/runen.jpg http://www.hubert-brune.de/bilder/runen.jpg http://www.allmystery.de/dateien/ma59692,1263733982,runen.gif http://www.allmystery.de/dateien/ma59692,1263733982,runen.gif http://downloads.bbc.co.uk/rmhttp/schools/primaryhistory/images/rom ans/the_roman_army/r_birdoswald_fort.jpg http://downloads.bbc.co.uk/rmhttp/schools/primaryhistory/images/rom ans/the_roman_army/r_birdoswald_fort.jpg https://pf.ujep.cz/~velimskyt/pravek/09d_rimska/dr012.jpg https://pf.ujep.cz/~velimskyt/pravek/09d_rimska/dr012.jpg https://pf.ujep.cz/~velimskyt/pravek/09d_rimska/dr013.jpg https://pf.ujep.cz/~velimskyt/pravek/09d_rimska/dr013.jpg http://www.home.karneval.cz/0353861801/pictures/articles/legincz/tren cinl.jpg http://www.home.karneval.cz/0353861801/pictures/articles/legincz/tren cinl.jpg http://leccos.com/pics/pic/stehovani_narodu-_mapa.jpg http://leccos.com/pics/pic/stehovani_narodu-_mapa.jpg http://czechfolks.com/plus/wp-content/uploads/2011/02/anotace-mapa- st%C4%9Bhov%C3%A1n%C3%AD-n%C3%A1rod%C5%AF.jpg http://czechfolks.com/plus/wp-content/uploads/2011/02/anotace-mapa- st%C4%9Bhov%C3%A1n%C3%AD-n%C3%A1rod%C5%AF.jpg


Stáhnout ppt "Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Bc. Michael RADIMERSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_9_6_ DOBA ŘÍMSKÁ Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1115."

Podobné prezentace


Reklamy Google