Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Ladislav Sýs vedoucí oddělení správy povodí Ministerstvo zemědělství w w w. v o d a. g o v. c z w w w. w a t e r. g o v. c z w w w. v o d a. g o v.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Ladislav Sýs vedoucí oddělení správy povodí Ministerstvo zemědělství w w w. v o d a. g o v. c z w w w. w a t e r. g o v. c z w w w. v o d a. g o v."— Transkript prezentace:

1 Ing. Ladislav Sýs vedoucí oddělení správy povodí Ministerstvo zemědělství w w w. v o d a. g o v. c z w w w. w a t e r. g o v. c z w w w. v o d a. g o v. c z / w a p Brno, 10. září 2008

2 ČESKÁ REPUBLIKA „střecha Evropy“

3 „rozvodnice tří moří“ „76 000 km vodních toků“

4 Ministerstvo zemědělství Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo dopravy Ministerstvo obrany Informační systém veřejné správy - VODA zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů – „ústřední vodoprávní úřady“ Brno, 10. září 2008

5 Ministerstvo zemědělství Ministerstvo životního prostředí § 22 odst. 3 a 4 vodního zákona ukládá MZe a MŽP povinnost spravovat příslušné informační systémy veřejné správy pro vedení evidencí podle § 21 odst. 2 písm. c) vodního zákona vyhláška č. 391/2004 Sb. – specifikace, rozsah údajů a způsob ukládání do ISVS Informační systém veřejné správy - VODA Brno, 10. září 2008

6 Hlavní principy ISVS - VODA prezentace informací o vodním hospodářství nezávisle na dělení kompetencí v ČR, prezentace informací o vodním hospodářství nezávisle na dělení kompetencí v ČR, prezentace informací jednotnou formou, prezentace informací jednotnou formou, prezentace informací na jednom místě, prezentace informací na jednom místě, zajistit věrohodné informace z oblasti vod, zajistit věrohodné informace z oblasti vod, přispět ke zkvalitnění výkonu státní správy. přispět ke zkvalitnění výkonu státní správy. Informační systém veřejné správy - VODA Brno, 10. září 2008

7 Informační systém veřejné správy - VODA Zásady meziresortního projektu cíl – jednotná prezentace informací nezávisle na rozdělení kompetencí ve vodním hospodářství ČR, cíl – jednotná prezentace informací nezávisle na rozdělení kompetencí ve vodním hospodářství ČR, společný portál – „Vodohospodářský informační portál“, společný portál – „Vodohospodářský informační portál“, internetová adresa portálu - www.voda.gov.cz internetová adresa portálu - www.voda.gov.cz - www.water.gov.cz - www.water.gov.cz - www.voda.gov.cz/wap - www.voda.gov.cz/wap každý resort – své projektové úlohy + financování, každý resort – své projektové úlohy + financování, délka trvání projektu: 2005 – 2009. délka trvání projektu: 2005 – 2009. Brno, 10. září 2008

8 II. I. III. Organizační struktura Projektu ISVS - VODA

9 Hlavní principy publikace dat na Portálu VODA: decentralizovaný (distribuovaný) systém prezentace informací – jednotlivé aplikace (evidence) provozují ty subjekty, které jsou autory dat (s.p. Povodí, ZVHS, Lesy ČR, s.p., ČHMÚ, VÚV T.G.M., v.v.i.), decentralizovaný (distribuovaný) systém prezentace informací – jednotlivé aplikace (evidence) provozují ty subjekty, které jsou autory dat (s.p. Povodí, ZVHS, Lesy ČR, s.p., ČHMÚ, VÚV T.G.M., v.v.i.), dílčí aplikace, které využívají centrální služby přístupového portálu – „rozcestník“ k jednotlivým datovým základnám, dílčí aplikace, které využívají centrální služby přístupového portálu – „rozcestník“ k jednotlivým datovým základnám, portálové řešení – v gesci ministerstev + koordinace všech aktivit souvisejících s publikací a prezentací dat. portálové řešení – v gesci ministerstev + koordinace všech aktivit souvisejících s publikací a prezentací dat.

10

11

12

13

14 Centrální evidence vodních nádrží Evidence jakosti povrchových vod Evidence odběrů, vypouštění a akumulace vod Evidence oblastí povodí Evidence zdrojů pitné vody Vodoprávní evidence …

15 „panika při povodni“

16 Brno, 10. září 2008


Stáhnout ppt "Ing. Ladislav Sýs vedoucí oddělení správy povodí Ministerstvo zemědělství w w w. v o d a. g o v. c z w w w. w a t e r. g o v. c z w w w. v o d a. g o v."

Podobné prezentace


Reklamy Google