Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akční plán Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj Materiál je připravován na základě usnesení vlády č. 851/2008, o Strategii vzdělávání pro udržitelný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akční plán Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj Materiál je připravován na základě usnesení vlády č. 851/2008, o Strategii vzdělávání pro udržitelný."— Transkript prezentace:

1 Akční plán Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj Materiál je připravován na základě usnesení vlády č. 851/2008, o Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj České Republiky.

2 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) Představuje aktuální přístup v oblasti vzdělávání, který aplikuje základní principy a témata udržitelného rozvoje do vzdělávání všech typů a úrovní Na zasedání na vysoké úrovni zástupců ministerstev životního prostředí a školství členských států EHK OSN ve Vilniusu 17. - 18. března 2005 byla přijata Strategie EHK OSN pro vzdělávání k udržitelnému rozvojiStrategie EHK OSN Strategie je současně koncipována jako příspěvek regionu EHK OSN k Desetiletí OSN pro vzdělávání k udržitelnosti, které koordinuje UNESCO pro léta 2005 – 2014.Desetiletí OSN pro vzdělávání k udržitelnosti

3 Evropská východiska VUR Strategie EHK OSN pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji byla přijata na zasedání na vysoké úrovni zástupců ministerstev životního prostředí a školství členských států EHK OSN ve Vilniusu 17. - 18. března 2005 Strategie EHK OSN Strategie je koncipována jako příspěvek regionu EHK OSN k Desetiletí OSN pro vzdělávání k udržitelnosti, které koordinuje UNESCO pro léta 2005 – 2014.Desetiletí OSN pro vzdělávání k udržitelnosti Kontaktním místem pro spolupráci na implementaci "Vilniuské strategie" je v České republice Ministerstvo životního prostředí.

4 VUR a Česká republika Dne 9. července 2008 přijala vláda České republiky Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (2008-2015), která stanovuje priority a strategická opatření v oblasti vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) pro období 2008 až 2015. Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (2008-2015)

5 Pracovní skupina ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj (PS VUR) K tvorbě AP SVUR byla zřízena při Radě vlády pro udržitelný rozvoj pracovní skupina v gesci MŠMT. Vedoucí této skupiny je náměstek ministra skupiny II a zástupce skupiny vedoucího ředitel odboru environmentálního vzdělávání MŽP. Hlavní úkol připomínkování vznikajícího dokumentu tak, aby úkoly akčního plánu byly v souladu s možnostmi jednotlivých resortů.

6 Spojení AP SVUR Začátek 2009 :na základě návrhu MŽP sloučeny přípravy dvou akčních plánů 1. Akčního plánu na léta 2010-2012 ke Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008-2015) 2.Akčního plánu Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a světy České republiky Návrh schválen Pracovní skupinou pro VUR Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Důvodem bylo především překrývání témat a věcných obsahů oblasti VUR a EVVO a efektivita řešení (snížení administrativní zátěže vlády i jednotlivých resortů).

7 Rozdělení AP SVUR Vymezení se setkalo s nesouhlasem jiných resortů, Důvod: z hlediska věcného obsahu se spojují dvě neslučitelné oblasti Vzdělávání pro udržitelný rozvoj je prioritně zaměřeno na vzájemnou interakci a souvislosti mezi ekonomickými, sociálními, environmentálními a právními aspekty rozvoje (globálního i lokálního), je významně interdisciplinární povahy opírá se o široké společensko-vědní disciplíny Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta klade důraz na vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek, což představuje pouze jeden pilíř udržitelného rozvoje.

8 Rozdělení AP SVUR Z výše uvedených důvodů byl akční plán rozdělen na: Akční plán EVVO v ČR v gesci MŽP (předložení do vlády do konce září 2009) Akční plán Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj v ČR Posunutí termínu předložení AP SVUR ČR do vlády z 30. 9. 2009 na 30. 4. 2010.

9 Příprava AP SVUR Příprava AP SVUR je nyní zcela v kompetenci MŠMT Je vytvořena Expertní pracovní skupina Bude vytvořena Konzultační skupina v rámci MŠMT, která se bude skládat ze zástupců odborů a příspěvkových organizací, jehož se Akční plán bude dotýkat. Struktura vychází ze schválené Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky Témata vychází ze Strategie udržitelného rozvoje, která bude předložena do vlády do konce listopadu 2009.

10 Odborné zabezpečení AP SVUR

11 Časový harmonogram Říjen 2009 - setkání expertní pracovní skupiny, vymezení témat AP ve vztahu k Aktualizované SUR Listopad, prosinec- práce v mikrotýmech Expertní skupiny Prosinec 2009 konsolidace výstupů mikrotýmu, připomínkové řízení ze strany konzultační skupiny MŠMT, Leden 2010- jednání PS VUR, připomínkové řízení ze strany PS VUR (připomínkové řízení bude probíhat i průběžně) Únor 2010 – vnitřní připomínková řízení na MŠMT Březen 2010 - meziresortní připomínkové řízení Duben 2010 - předložení do vlády

12


Stáhnout ppt "Akční plán Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj Materiál je připravován na základě usnesení vlády č. 851/2008, o Strategii vzdělávání pro udržitelný."

Podobné prezentace


Reklamy Google