Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Milan Kyselák Ministerstvo průmyslu a obchodu Energetické využívání odpadů z pohledu MPO ODPADY 2013 a jak dál? Kongresové centrum Výstaviště BVV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Milan Kyselák Ministerstvo průmyslu a obchodu Energetické využívání odpadů z pohledu MPO ODPADY 2013 a jak dál? Kongresové centrum Výstaviště BVV."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Milan Kyselák Ministerstvo průmyslu a obchodu Energetické využívání odpadů z pohledu MPO ODPADY 2013 a jak dál? Kongresové centrum Výstaviště BVV Brno, sál „C“, 24. 4. 2013

2 Mgr. Milan Kyselák Ministerstvo průmyslu a obchodu Energetické využívání odpadů z pohledu MPO Obsah Statistika energetického využití odpadu v ČR Odpad jako Podporovaný zdroj energie SEK a energetické využití odpadů Závěr

3 Mgr. Milan Kyselák Ministerstvo průmyslu a obchodu Energetické využívání odpadů z pohledu MPO

4 Mgr. Milan Kyselák Ministerstvo průmyslu a obchodu Energetické využívání odpadů z pohledu MPO

5 Mgr. Milan Kyselák Ministerstvo průmyslu a obchodu Energetické využívání odpadů z pohledu MPO

6 Mgr. Milan Kyselák Ministerstvo průmyslu a obchodu Energetické využívání odpadů z pohledu MPO

7 Mgr. Milan Kyselák Ministerstvo průmyslu a obchodu Energetické využívání odpadů z pohledu MPO

8 Mgr. Milan Kyselák Ministerstvo průmyslu a obchodu Energetické využívání odpadů z pohledu MPO

9 Mgr. Milan Kyselák Ministerstvo průmyslu a obchodu Energetické využívání odpadů z pohledu MPO

10 Mgr. Milan Kyselák Ministerstvo průmyslu a obchodu Energetické využívání odpadů z pohledu MPO

11 Mgr. Milan Kyselák Ministerstvo průmyslu a obchodu Energetické využívání odpadů z pohledu MPO

12 Mgr. Milan Kyselák Ministerstvo průmyslu a obchodu Energetické využívání odpadů z pohledu MPO

13 Mgr. Milan Kyselák Ministerstvo průmyslu a obchodu Energetické využívání odpadů z pohledu MPO

14 Mgr. Milan Kyselák Ministerstvo průmyslu a obchodu Energetické využívání odpadů z pohledu MPO Zákon POZE Transpozice směrnice EP a Rady 2008/29/ES podpoře OZE Předložení a schválení zákona č. 165/2012 Sb.,o podporovaných zdrojích energie (2009 – 2012) a prováděcích právních předpisů Úprava definice biomasy BRKO považováno za biomasu, resp. obnovitelný zdroj energie Rehabilitace využití odpadu Provozní podpora elektřiny, provozní podpora tepla do inst. výkonu 7,5 MWe ve výši 50 Kč/GJ Nutno zpřesnit postup evidence množství odpadu a dalších záležitosti Cenové rozhodnutí ERÚ: OZE - 680/1830 Kč/MWh, DZE – 45Kč/MWh

15 Mgr. Milan Kyselák Ministerstvo průmyslu a obchodu Energetické využívání odpadů z pohledu MPO SEK Hlavním posláním SEKu je zajistit spolehlivou, bezpečnou a k životnímu prostředí šetrnou dodávku energie pro potřeby obyvatelstva a ekonomiky ČR, a to za konkurenceschopné a přijatelné ceny za standardních podmínek. Současně musí zabezpečit nepřerušené dodávky energie v krizových situacích v rozsahu nezbytném pro fungování nejdůležitějších složek infrastruktury státu a přežití obyvatelstva. Takto vymezená dlouhodobá vize energetiky ČR je shrnuta v trojici vrcholových strategických cílů energetiky ČR, těmi jsou bezpečnost – konkurenceschopnost – udržitelnost.

16 Mgr. Milan Kyselák Ministerstvo průmyslu a obchodu Energetické využívání odpadů z pohledu MPO Koncepce energetiky do roku 2040 Strategické vrcholové cíle vychází z energetické strategie EU a směřují k naplnění poslání Státní energetické koncepce a k dosažení dlouhodobé vize energetiky ČR. Bezpečnost dodávek energie = zajištění nezbytných dodávek energie pro spotřebitele i při skokové změně vnějších podmínek (výpadky dodávek primárních zdrojů, cenové výkyvy na trzích, poruchy a útoky) v kontextu EU; cílem je garantovat rychlé obnovení dodávek v případě výpadku a současně garantovat plné zajištění dodávek všech druhů energie v rozsahu potřebném pro „nouzový režim“ fungování ekonomiky a zásobování obyvatelstva při jakýchkoliv nouzových situacích.

17 Mgr. Milan Kyselák Ministerstvo průmyslu a obchodu Energetické využívání odpadů z pohledu MPO Konkurenceschopnost (energetiky a sociální přijatelnost)= konečné ceny energie (elektřina, plyn, ropné produkty) pro průmyslové spotřebitele i pro domácnosti srovnatelné v porovnání se zeměmi regionu a dalšími přímými konkurenty + energetické podniky schopné dlouhodobě vytvářet ekonomickou přidanou hodnotu Udržitelnost (udržitelný rozvoj) = struktura energetiky, která je dlouhodobě udržitelná z pohledu životního prostředí (nezhoršování kvality ŽP), finančně-ekonomického (finanční stabilita energetických podniků a schopnost zajistit potřebné investice do obnovy a rozvoje), lidských zdrojů (vzdělanost) a sociálních dopadů (zaměstnanost) a primárních zdrojů (dostupnost)

18 Mgr. Milan Kyselák Ministerstvo průmyslu a obchodu Energetické využívání odpadů z pohledu MPO Strategické priority energetiky ČR Pro zajištění spolehlivých, bezpečných a k životnímu prostředí šetrných dodávek energie pro potřeby obyvatelstva a ekonomiky ČR za konkurenceschopné a přijatelné ceny je nutno se zaměřit zejména na následující klíčové priority: Vyvážený mix zdrojů založený na jejich širokém portfoliu, efektivním využití všech dostupných tuzemských energetických zdrojů a udržení přebytkové výkonové bilance ES s dostatkem rezerv. Udržování dostupných strategických rezerv tuzemských forem energie.

19 Mgr. Milan Kyselák Ministerstvo průmyslu a obchodu Energetické využívání odpadů z pohledu MPO Strategické priority energetiky ČR Zvyšování energetické účinnosti a dosažení úspor energie v hospodářství i v domácnostech. Rozvoj síťové infrastruktury ČR v kontextu zemí střední Evropy, posílení mezinárodní spolupráce a integrace trhů s elektřinou a plynem v regionu včetně podpory vytváření účinné a akceschopné společné energetické politiky EU

20 Mgr. Milan Kyselák Ministerstvo průmyslu a obchodu Energetické využívání odpadů z pohledu MPO Strategické priority energetiky ČR Podpora výzkumu, vývoje a inovací zajišťující konkurenceschopnost české energetiky a podpora školství, s cílem nutnosti generační obměny a zlepšení kvality technické inteligence v oblasti energetiky. Zvýšení energetické bezpečnosti a odolnosti ČR a posílení schopnosti zajistit nezbytné dodávky energií v případech kumulace poruch, vícenásobných útoků proti kritické infrastruktuře a v případech déletrvajících krizí v zásobování palivy.

21 Mgr. Milan Kyselák Ministerstvo průmyslu a obchodu Energetické využívání odpadů z pohledu MPO

22 Mgr. Milan Kyselák Ministerstvo průmyslu a obchodu Energetické využívání odpadů z pohledu MPO

23 Mgr. Milan Kyselák Ministerstvo průmyslu a obchodu Energetické využívání odpadů z pohledu MPO

24 Mgr. Milan Kyselák Ministerstvo průmyslu a obchodu Energetické využívání odpadů z pohledu MPO

25 Mgr. Milan Kyselák Ministerstvo průmyslu a obchodu Energetické využívání odpadů z pohledu MPO

26 Mgr. Milan Kyselák Ministerstvo průmyslu a obchodu Energetické využívání odpadů z pohledu MPO

27 Mgr. Milan Kyselák Ministerstvo průmyslu a obchodu Energetické využívání odpadů z pohledu MPO Nástroje na prosazování SEK Nástroje v oblasti legislativní Nástroje v oblasti výkonu státní správy Nástroje v oblasti fiskální a daňové Zahraniční politika Nástroje v oblasti vzdělávání a podpory vědy a výzkumu Výkon vlastnických práv státu k energetickým společnostem s majetkovou účastí ČR Komunikace a medializace

28 Mgr. Milan Kyselák Ministerstvo průmyslu a obchodu Energetické využívání odpadů z pohledu MPO SEK obsahuje konkrétní úkol pro vládu, a to realizovat úpravu legislativy v oblasti odpadového hospodářství do konce roku 2013 Problematika je také obsažena ve Státní politice životního prostředí a Akčním plánu pro biomasu Nutno dokončit Plán odpadového hospodářství ČR Ted nutno změnit legislativu….

29 Mgr. Milan Kyselák Ministerstvo průmyslu a obchodu Energetické využívání odpadů z pohledu MPO

30 Mgr. Milan Kyselák Ministerstvo průmyslu a obchodu Energetické využívání odpadů z pohledu MPO Děkuji Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "Mgr. Milan Kyselák Ministerstvo průmyslu a obchodu Energetické využívání odpadů z pohledu MPO ODPADY 2013 a jak dál? Kongresové centrum Výstaviště BVV."

Podobné prezentace


Reklamy Google