Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0029 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_05-09 Název školy Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice AutorIng.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0029 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_05-09 Název školy Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice AutorIng."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0029 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_05-09 Název školy Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice AutorIng. Věra Čechová Tematický celekEkologie Ročník1. Datum tvorby13.12.2012 Anotace - pro učitele - názorný výklad - prezentace Metodický pokynVýklad nové látky – zpestření teoretického výkladu prezentací Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 EKOLOGIE Životní prostředí - hydrosféra

3 Atmosféra -...... obal Země Hydrosféra -..... obal Země Pedosféra -..... obal Země Tři základní oblasti životního prostředí vzdušný vodní půdní

4 Hydrosféra 71% zemského povrchu pokrývá voda Oceány, moře i veškerá voda povrchová (tekoucí, stojatá i ve formě ledu a sněhu), podzemní voda a voda v atmosféře Základem koloběhu vody je vypařování Součást živočichů a rostlin

5

6 Koloběh vody

7 Význam vody Voda a její...... úzce souvisí s procesy v atmosféře. Oceán je obrovským rezervoárem....., které získává ze..... záření a se zpožděním ho opět..... do atmosféry. Pohyb..... mas o různé teplotě je jedním z hnacích kol klimatického stroje. Blízkost..... také významně ovlivňuje místní klima (oceánské a pevninské podnebí). Kromě zásadní funkce v globálním měřítku má..... význam také pro funkci živých organizmů. Je totiž základní..... látkou živých těl. Organizmy normálně..... kolem 60, ale často až 99 % vody. koloběh tepla slunečního uvolňuje vodních oceánu voda stavební obsahují nápověda

8 Voda a její koloběh úzce souvisí s procesy v atmosféře. Oceán je obrovským rezervoárem tepla, které získává ze slunečního záření a se zpožděním ho opět uvolňuje do atmosféry. Pohyb vodních mas o různé teplotě je jedním z hnacích kol klimatického stroje. Blízkost oceánu také významně ovlivňuje místní klima (oceánské a pevninské podnebí). Kromě zásadní funkce v globálním měřítku má voda význam také pro funkci živých organizmů. Je totiž základní stavební látkou živých těl. Organizmy normálně obsahují kolem 60, ale často až 99 % vody. Řešení

9 Spotřeba vody Srážky, rychlost výparu, zásoby podzemní vody ani odtok nejsou z hlediska času ani prostoru rozděleny rovnoměrně. Např. díky vysokým srážkám má každý Kanaďan možnost využít až 120 000 m 3 vody za rok, kdežto obyvatel Malty musí vystačit s max. 70 m 3. Průměr: 7-8 000 m 3, v ČR: 41 000 m 3 (Praha 2011)

10 Kvalita vody - voda pro zavlažování (nemusí být pitná) - pitná voda (pro produkci potravin) – nejpřísnější kriteria - voda využívaná v průmyslu (nesmí obsahovat příliš pevných látek a nesmí mít korozivní účinky) - pro dopravu a energetické využití vody v přehradách (jediným limitujícím faktorem je dostatek vody)

11 Znečišťování vody Eroze (voda, déšť, sníh) Lidská obydlí Průmysl Zemědělství

12 Faktory způsobující znečištění vody Patogenní organizmy- viry, bakterie, plísně - odpadní vody: z lidských sídel, ze zemědělské výroby, ze skládek tuhého komunálního odpadu Netoxické organické látky- tuky, bílkoviny, polysacharidy, zbytky rostlinných a živočišných tkání - z textilního, potravinářského, papírenského průmylu, zemědělství - ve vodě se pomalu rozkládají, spotřebovávají kyslík, vody zapáchají Toxické kovy- sloučeniny rtuti, olova, zinku, kadmia, mědi, chromu, niklu, arzenu - z těžby a zpracování rud, z chemického průmyslu Toxické organické látky- polychlorované bifenyly (PCB), polyaromatické uhlovodíky, ropné látky, DDT, pesticidy, org. rozpouštědla - ze zpracování ropy a uhlí, výroby barev a laků, používání pesticidů

13 Nadměrný obsah živin Faktory způsobující znečištění vody - většinou rozpustné soli: dusičnany a fosforečnany - smyvem hnojiv, ze septiků a hnojišť (dusičnany), splaškové vody (mycí a prací prostředky obsahující fosforečnany) Jak se nazývá proces obohacování vod o živiny, především dusík a fosfor? A co způsobuje? nárůst řas a sinic (vodní květ) pomnožení zooplanktonu snížení obsahu kyslíku (dýchání a rozklad odumírajících těl) anaerobní podmínky, omezení života, zápach (stejné jako znečištění netoxickými organickými látkami)

14 Faktory způsobující znečištění vody Pevné látky ve vodě - suspenze Kyselé srážky Zvyšování teploty vody – odpadní teplo Radioaktivita - oxidy síry a dusíku, CO 2 slabé kyseliny - spalování fosilních paliv, automobilový průmysl - toxické i netoxické částečky pevných látek - erozí, zvířením usazenin, smyvy z prašných povrchů, vypouštění kalů - způsobují zanášení vodních nádrží, mohou znemožňovat fotosyntézu (omezují prostupnost vody pro světlo) - voda pro chladící účely, teplá voda z domácností, vypouštění vody z přehradních nádrží spodem (4°C) - ovlivňuje skladbu společenstev vodních organizmů, snižuje obsah kyslíku, usnadňuje přežívání choroboplodných zárodků - radium, thorium, uran (Labe, Vltava i Ohře); radon - následek těžby a zpracování uranové rudy (Ra, Th, U) - z podloží (Rn) - z jaderných havárií (Cs)

15 Znečištěná voda a zdraví člověka Toxické kovy, pesticidy, PCB -většinou v nízkých koncentracích, nepůsobí akutní otravy, v tělech se však kumulují a může docházet k chronickým otravám - akutní otravy Hg, Cd, Pb způsobují otravy centrálního nervového systému, jater a ledvin Dusičnany - vznikající dusitany poškozují funkci hemoglobinu (nebezpečné u kojenců – alimentární methemoglobinémie) Patogenní organizmy - ve znečištěných studních mohou způsobovat průjmy, nákazy tyfem a cholerou

16 Nevhodné vodohospodářské zásahy Odvodňovánímůže způsobit nedostatek podzemních vod, snížit rozmanitost druhů v přírodě, omezit zadržovací schopnosti vody Zavlažování - např. stavba Asuánské přehrady na Nilu omezila záplavy, ale tím i přísun úrodného bahna, které zaručovalo rolníkům v deltě řeky bohatou úrodu. Půda z horního toku řeky však přehradu zanáší a časem zřejmě zanikne

17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 umělá vodní nádrž 2 prvek, jehož hmotn. % ve vodě je 90 % 3 zařízení pro jímání a odběr podzemní vody 4 plynné skupenství vody 5 přírodní těleso tvořené ledem 6 bakterie způsobující v létě nepříjemné znečištění rybníků, tzv. vodní květ 7 prvek obsažený v pracích prostředcích, způsobující eutrofizaci ve vodách 8 největší zásobárna vody na Zemi 9 vlastnost vody způsobená přítomností vápenatých a hořečnatých iontů 10 vodní tok

18 PŘEHRADA KYSLÍK STUDNA PÁRA LEDOVEC SINICE FOSFOR OCEÁN TVRDOST ŘEKA

19 zdroje obrázků: Galerie Microsoft office SLADY. Wikimedia commons [online]. [cit. 12.12.2012]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Watercycleczechhigh.jpg?us elang=cs IMMANUEL GIEL. Wikimedia commons [online]. [cit. 12.12.2012]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Syene2.jpg


Stáhnout ppt "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0029 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_05-09 Název školy Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice AutorIng."

Podobné prezentace


Reklamy Google