Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní cesta Předmět: Technologie silniční nákladní dopravy Ing. František Lachnit,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní cesta Předmět: Technologie silniční nákladní dopravy Ing. František Lachnit,"— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní cesta Předmět: Technologie silniční nákladní dopravy Ing. František Lachnit, Ph.D.

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Automobilová doprava používá veřejnou dopravní síť pozemních komunikací, které nepatří do jejich výrobních fondů. Nezabezpečuje tedy přímo ani jejich výstavbu, údržbu a opravy.

3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

4

5 Délka silnic a dálnic celkem55 509, , , , , ,9 z toho evropská silniční síť typu E2 600,92 598,62 594,62 604,22 603,12 635,8 Dálnice v provozu564,4633,3656,6690,5728,7733,9 Rychlostní komunikace 1) 322,3330,9354,0359,7370,1422,3 Silnice , , , , , ,0 v tom silnice I. třídy 6 153,86 174,16 191,46 209,76 198,46 254,6 silnice II. třídy , , , , , ,8 silnice III. třídy , , , , , ,6 Místní komunikace , ,0 1) Délka rychlostních komunikací je obsažena v délce silnic I. třídyZdroj: ŘSD, ČSÚ

6 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dělení pozemních komunikací - z hlediska technické hodnoty - silniční komunikace - cesty - chodníky – pěší zóny Silniční komunikace - dálnice - silnice - místní komunikace

7 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dělení silničních komunikací: - podle počtu dopravních směrů - jednosměrné - obousměrné - podle rozdělení dopravních směrů - směrově rozdělené - směrově nerozdělené - podle počtu jízdních pruhy - 1-pruhové - 2- pruhové - 3- pruhové - vícepruhové

8 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dálnice – hlavní vnitrostátní spojovací trasy s napojením na evropskou dopravní síť (po dobudování). Budovány od roku 1966, základ však již v roce Silniční magistrála podle J. A. Bati

9 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Mapa české sítě dálnic a rychlostních silnic

10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Stav d á lničn í s í tě k 11. červenci 2011 je n á sleduj í c í : D á lnice D é lka tahu v km* z toho v provozuve výstavběv př í pravě plný profil1/2 profilplný profil1/2 profilplný profil1/2 profil D D2 61 D ** D5 151 D D Celkem * zaokrouhlen é na cel é kilometry ** včetně dostavby na plný profil

11 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti D á lničn í s í ť o d é lce 1008 km byla definovan á n á sledovně: D1 Praha - Brno - Vy š kov - Přerov - Lipn í k n.Bečvou - státní hranice ČR/Polsko, d é lka tahu je 377 km D2Brno - Břeclav - st á tn í hranice ČR/Slovensko, d é lka tahu je 61 km D3 Praha - T á bor - Česk é Budějovice - st á tn í hranice ČR/Rakousko, d é lka tahu je 172 km D5Praha - Plzeň - Rozvadov - st. hranice ČR/Německo, d é lka tahu 151 km. D8 Praha - Lovosice - Ú st í nad Labem - st á tn í hranice ČR/Německo, d é lka tahu je 92 km D11 Praha - Hradec Kr á lov é - Jaroměř - Trutnov - st á tn í hranice ČR/Polsko, d é lka tahu je 155 km

12 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Silnice – druh silniční komunikace spojující zastavěné oblasti, města, rekreační oblasti. (V roce 1799 bylo v Čechách dobudována síť státních silnic o délce 728 km.) Silnice I. tř. – 11% silniční sítě, značení 1 – 99 některé označeny jako mezinárodní E xx nebo E xxx Silnice II. tř. – 26% silniční sítě, značení 100 – silnice krajského významu Silnice III. tř. – 62% silniční sítě, značení 4-místné - silnice místního významu

13 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dělení dle určení: - mezinárodní silnice zapojené do mezinárodní silniční sítě – 4,6% silniční sítě - dálkové silnice – pro dálkovou dopravu, která tvoří více jak 30% celkové dopravy - rychlostní silnice – návrhová rychlost alespoň 100 kmh -1 - výpadové silnice – z center velkých měst za jeho hranice - okružní silnice – pro odklon dopravy, která nemá procházet městem - rekreační silnice – pro rekreační dopravu

14 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dělení podle dopravně-hospodářského významu: - hlavní síť – silnice budované pro svou dopravní důležitost s návrhovou rychlostí nejméně 100 kmh -1 - základní síť - silnice budované s návrhovou rychlostí 80 kmh -1 - silnice doplňkové sítě – ostatní silnice s návrhovou rychlostí menší jak 80 kmh -1

15 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Seznam všech silnic I.říd s popisem Komunikace mezinárodního významu Silnice I.tříd Seznam tahů s označením E sit/Silnice/komunikace-mezinarodniho-vyznamu itrid

16 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Místní komunikace: I. třída – hlavní městské komunikace pro všechny druhy dopravy, pro hromadnou veřejnou dopravu II. třída – ostatní městské komunikace, pokud vyhovují provozu všech druhů motorových vozidel, méně významné komunikace ve městech, komunikace na vesnicích III. třídy – ostatní místní komunikace, alespoň částečně přístupné motorovými vozidly, prašné cesty pro dvoustopá vozidla IV. třídy - ostatní místní komunikace, pro nemotorová vozidla, chodníky, veřejné schody, podchody, samostatné cyklistické stezky

17 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní zařízení - objekty dopravních podniků - autobusová nádraží - překladiště - sklady - řídící a informační systémy

18 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

19


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní cesta Předmět: Technologie silniční nákladní dopravy Ing. František Lachnit,"

Podobné prezentace


Reklamy Google