Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní cesta Předmět: Technologie silniční nákladní dopravy Ing. František Lachnit,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní cesta Předmět: Technologie silniční nákladní dopravy Ing. František Lachnit,"— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní cesta Předmět: Technologie silniční nákladní dopravy Ing. František Lachnit, Ph.D.

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Automobilová doprava používá veřejnou dopravní síť pozemních komunikací, které nepatří do jejich výrobních fondů. Nezabezpečuje tedy přímo ani jejich výstavbu, údržbu a opravy.

3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

4

5 200520062007200820092010 Délka silnic a dálnic celkem55 509,855 585,255 595,155 653,655 718,555 751,9 z toho evropská silniční síť typu E2 600,92 598,62 594,62 604,22 603,12 635,8 Dálnice v provozu564,4633,3656,6690,5728,7733,9 Rychlostní komunikace 1) 322,3330,9354,0359,7370,1422,3 Silnice 54 945,554 951,954 938,654 963,154 989,855 018,0 v tom silnice I. třídy 6 153,86 174,16 191,46 209,76 198,46 254,6 silnice II. třídy 14 667,614 659,814 642,814 592,314 622,714 634,8 silnice III. třídy 34 124,134 118,034 104,334 161,134 168,734 128,6 Místní komunikace 72 927,074 919,0 1) Délka rychlostních komunikací je obsažena v délce silnic I. třídyZdroj: ŘSD, ČSÚ

6 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dělení pozemních komunikací - z hlediska technické hodnoty - silniční komunikace - cesty - chodníky – pěší zóny Silniční komunikace - dálnice - silnice - místní komunikace

7 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dělení silničních komunikací: - podle počtu dopravních směrů - jednosměrné - obousměrné - podle rozdělení dopravních směrů - směrově rozdělené - směrově nerozdělené - podle počtu jízdních pruhy - 1-pruhové - 2- pruhové - 3- pruhové - vícepruhové

8 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dálnice – hlavní vnitrostátní spojovací trasy s napojením na evropskou dopravní síť (po dobudování). Budovány od roku 1966, základ však již v roce 1935. Silniční magistrála podle J. A. Bati

9 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Mapa české sítě dálnic a rychlostních silnic

10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Stav d á lničn í s í tě k 11. červenci 2011 je n á sleduj í c í : D á lnice D é lka tahu v km* z toho v provozuve výstavběv př í pravě plný profil1/2 profilplný profil1/2 profilplný profil1/2 profil D1 3773466 24 D2 61 D3 172171825 129** D5 151 D8 9276 16 D11 1558435 66 Celkem 1008735247 219 * zaokrouhlen é na cel é kilometry ** včetně dostavby na plný profil

11 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti D á lničn í s í ť o d é lce 1008 km byla definovan á n á sledovně: D1 Praha - Brno - Vy š kov - Přerov - Lipn í k n.Bečvou - státní hranice ČR/Polsko, d é lka tahu je 377 km D2Brno - Břeclav - st á tn í hranice ČR/Slovensko, d é lka tahu je 61 km D3 Praha - T á bor - Česk é Budějovice - st á tn í hranice ČR/Rakousko, d é lka tahu je 172 km D5Praha - Plzeň - Rozvadov - st. hranice ČR/Německo, d é lka tahu 151 km. D8 Praha - Lovosice - Ú st í nad Labem - st á tn í hranice ČR/Německo, d é lka tahu je 92 km D11 Praha - Hradec Kr á lov é - Jaroměř - Trutnov - st á tn í hranice ČR/Polsko, d é lka tahu je 155 km

12 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Silnice – druh silniční komunikace spojující zastavěné oblasti, města, rekreační oblasti. (V roce 1799 bylo v Čechách dobudována síť státních silnic o délce 728 km.) Silnice I. tř. – 11% silniční sítě, značení 1 – 99 některé označeny jako mezinárodní E xx nebo E xxx Silnice II. tř. – 26% silniční sítě, značení 100 – 999 - silnice krajského významu Silnice III. tř. – 62% silniční sítě, značení 4-místné - silnice místního významu

13 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dělení dle určení: - mezinárodní silnice zapojené do mezinárodní silniční sítě – 4,6% silniční sítě - dálkové silnice – pro dálkovou dopravu, která tvoří více jak 30% celkové dopravy - rychlostní silnice – návrhová rychlost alespoň 100 kmh -1 - výpadové silnice – z center velkých měst za jeho hranice - okružní silnice – pro odklon dopravy, která nemá procházet městem - rekreační silnice – pro rekreační dopravu

14 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dělení podle dopravně-hospodářského významu: - hlavní síť – silnice budované pro svou dopravní důležitost s návrhovou rychlostí nejméně 100 kmh -1 - základní síť - silnice budované s návrhovou rychlostí 80 kmh -1 - silnice doplňkové sítě – ostatní silnice s návrhovou rychlostí menší jak 80 kmh -1

15 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Seznam všech silnic I.říd s popisem Komunikace mezinárodního významu Silnice I.tříd Seznam tahů s označením E http://www.rsd.cz/doc/Silnicni-a-dalnicni- sit/Silnice/komunikace-mezinarodniho-vyznamu http://www.rsd.cz/doc/Silnicni-a-dalnicni-sit/Silnice/silnice- itrid

16 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Místní komunikace: I. třída – hlavní městské komunikace pro všechny druhy dopravy, pro hromadnou veřejnou dopravu II. třída – ostatní městské komunikace, pokud vyhovují provozu všech druhů motorových vozidel, méně významné komunikace ve městech, komunikace na vesnicích III. třídy – ostatní místní komunikace, alespoň částečně přístupné motorovými vozidly, prašné cesty pro dvoustopá vozidla IV. třídy - ostatní místní komunikace, pro nemotorová vozidla, chodníky, veřejné schody, podchody, samostatné cyklistické stezky

17 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní zařízení - objekty dopravních podniků - autobusová nádraží - překladiště - sklady - řídící a informační systémy

18 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

19


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní cesta Předmět: Technologie silniční nákladní dopravy Ing. František Lachnit,"

Podobné prezentace


Reklamy Google