Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední škola technická, příspěvková organizace Ústeckého kraje, MOST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední škola technická, příspěvková organizace Ústeckého kraje, MOST."— Transkript prezentace:

1 Střední škola technická, příspěvková organizace Ústeckého kraje, MOST

2 O škole … jsme tzv. páteřní školou Ústeckého kraje a poskytujeme střední vzdělání v 9. technických a ekonomických oborech s maturitní zkouškou a v 13. technických oborech s výučním listem, široká škála vyučovaných oborů (od zedníka a jezdce – chovatele, přes pozemní stavitelství až k oboru bezpečnostně právní činnost) uspokojuje poptávku po vzdělání nejen na Mostecku, ale zhruba třetina našich žáků pochází z Lounska, Teplicka, Chomutovska; výjimkou nejsou ani žáci z jiných krajů republiky, v současnosti studuje na naší škole cca 1 100 žáků.

3 Realizované projekty školy Přeshraniční spolupráce – Cíl 3: -ve spolupráci s Gymnáziem Marienberg, Krajským ředitelstvím Policie ČR Ústeckého kraje a Polizeidirektion Chemnitz zrealizován projekt „Bezpečná cesta“ v hodnotě 11 599 EUR, -obsahem byla vzájemná setkávání studentů naší školy a Gymnázia Marienberg, společný výcvik s policejními složkami obou států, tvorba materiálů k prevenci trestné činnosti, -výstupem projektu bylo mj. i zhotovení informačních letáčků pro turisty z obou států obsahujícího rady, návody a doporučení k předcházení autokriminality, které jsou prostřednictvím města Mostu a Marienberg předávány turistům druhého státu.

4 Informační letáček pro české turisty v Sasku

5 OPVK: -podíl na projektu „EU pomáhá školám“, který spočíval především ve tvorbě digitálních učebních materiálů v celkové hodnotě 3,5 mil. Kč, Erasmus +: -v rámci projektu v hodnotě 46 tis. EUR jsou financovány výjezdy našich žáků a učitelů do SRN k získávání odborných dovedností a zkušeností u zahraničních partnerských subjektů,

6 Česko-německý fond budoucnosti: -ve spolupráci s Krajským ředitelstvím Policie ČR Ústeckého kraje a Polizeidirektion Chemnitz, společně s Gymnáziem Marienberg a česko-německým Gymnáziem Thomase Manna Praha realizován projekt „Přeshraniční prevence drogové kriminality“ v hodnotě 160 tis. Kč, -cílem projektu je prostřednictvím dotazníkového šetření ze strany studentských týmů navrhnout taková preventivní opatření, která by mladým lidem z pohledu jejich budoucího života vysvětlila, že požívat drogy se jim nevyplatí.

7 Školení zástupců studentských týmů z drogové problematiky

8 Regionální operační program Severozápad: -realizován projekt „Implementace moderních technologií do výuky“ v celkové hodnotě 4,9 mil. Kč, spočívající v pořízení potřebných strojů a nástrojů do dílen praktického vyučování a dále v pořízení moderních interaktivních pomůcek do školy ke zkvalitnění výuky, Operační program životní prostředí: -realizován projekt k energetickým úsporným opatřením v celkové hodnotě 42 mil. Kč spočívající v zateplení plášťů a střech objektu a ve výměně výplní.

9 Očekávaný výsledek zateplení

10 Spolupráce s partnery školy – technické obory -dlouhodobě spolupracujeme s místními firmami, které pro naše žáky zajišťují výkon odborné praxe a podílejí se i na hodnocení studijních výsledků žáků, -mezi naše největší partnery patří významné firmy působící na Mostecku jako např. Bilfinger, s.r.o., Inelsev Group a.s., Herkul a.s., Hipodrom a Autodrom Most apod., -některé z těchto firem částečně hradí náklady vzdělávání žáků, se kterými v průběhu studia na naší škole uzavírají dohodu o jejich budoucím zaměstnání v provozech svých firem, zájem je především o obory obráběč a mechatronik, -řadu let již spolupracujeme se vzdělávacími centry Svobodného státu Sasko, zejména s Bildung – Werkstatt GmbH Chemnitz, BFW- Bau Glauchau, se kterými uskutečňujeme vzájemné výměnné pobyty žáků a učitelů odborných předmětů, k tomu se podařilo navázat spolupráci s hospodářskou komorou Chemnitz.

11 Záměry projektové činnosti v v technických oborech -ve spolupráci se vzdělávacím centrem Bildungs – Werkstatt Chemnitz a BFW - Bau Glauchau vytváření podmínek pro postupné vyrovnávání úrovně řemeslných znalostí žáků tak, aby se v širší míře umožnila migrace kvalifikované pracovní síly bez ohledu na hranice, -k dosažení tohoto cíle je nezbytné postupně slaďovat metody a formy vzdělávání, vzájemně vytvářet studijní materiály pro žáky, slaďovat školní vzdělávací programy a přirozeně rozvíjet jazykovou gramotnost žáků i pedagogů a pořídit potřebné stroje a nářadí do dílen praktického vyučování všech partnerů.

12 Obor 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost -tento obor je naší školou vyučován od roku 2010 na základě smlouvy s Ministerstvem vnitra ČR a připravuje studenty k budoucímu povolání především v rámci bezpečnostních sborů ČR a složek integrovaného záchranného systému, -mezi vyučované odborné předměty patří zejména Právo, Veřejný pořádek, Kriminalistika, Kriminologie, Střelecká příprava a další, -naším významným zahraničním partnerem je Gymnázium Marienberg, se kterým spolupracujeme při praktické výuce žáků (se zájmem o práci v bezpečnostních složkách SRN), -díky vynikající spolupráci s Krajským ředitelstvím Policie ČR Ústeckého kraje a Polizeidirektion Chemnitz, u kterých naši žáci vykonávají odbornou praxi, účastní se stáží a hospitací, a s jejichž útvary se podílejí na projektové a výcvikové činnosti, je o tento obor velký zájem, přičemž naší školu limituje maximální povolený počet 280 studentů oboru.

13 Cvičení „šílený střelec“ v r. 2013

14 Vyhodnocení cvičení a zpětná vazba Policii ČR v r. 2014

15 Záměry projektové činnosti Vzhledem k charakteru oboru a výraznému vlivu útvarů Policie ČR a Svobodného státu Sasko na výchovu a vzdělávání našich žáků, z nichž část po ukončení školy nastupuje do bezpečnostních složek a sborů, nabízíme KŘP Ústeckého kraje a PD Chemnitz partnerství na projektové činnosti v rámci přeshraniční spolupráce, kdy by žáci a pedagogové naší školy zajišťovali: -tvorbu informačních materiálů pro veřejnost o projektu a zároveň i zpracovávání informací, letáčků a dalších podkladů v rámci preventivního předcházení kriminalitě na obou stranách hranice, -jazykové vzdělávání českých a saských policistů ukončené příslušným evropským certifikátem dle požadované úrovně (A1, A2, v případě zájmu i vyšší), -společně s nositeli projektu realizaci propagačních opatření.

16 Cíl těchto záměrů projektové činnosti Krom základního cíle – přispět k úspěšné realizaci projektu, podporujícího přeshraniční policejní spolupráci a tím i zvyšovat pocit bezpečí občanů přeshraničního regionu, je naším záměrem i: -ve vyšší formě zapojit naše žáky a pedagogy, z velké části právě obyvatele Euroregionu Krušnohoří, do spolupráce při pozitivním ovlivňování bezpečnostní situace v dotačním území a -naše žáky, budoucí potencionální uchazeče o práci v bezpečnostních sborech a složkách, dokonaleji připravit na jejich budoucí povolání.

17 Děkuji za pozornost. Ing. Čestmír Pastyřík statutární zástupce ředitele školy tel. 476137301; 723520431 Ing. Judita Lechová vedoucí úseku projektové činnosti tel. 476137229


Stáhnout ppt "Střední škola technická, příspěvková organizace Ústeckého kraje, MOST."

Podobné prezentace


Reklamy Google