Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyjmenovává pravomoci zřizovatele, ředitele a školské rady Zřizovatel vydává zřizovací listinu školy; rozhoduje o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyjmenovává pravomoci zřizovatele, ředitele a školské rady Zřizovatel vydává zřizovací listinu školy; rozhoduje o."— Transkript prezentace:

1 Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyjmenovává pravomoci zřizovatele, ředitele a školské rady Zřizovatel vydává zřizovací listinu školy; rozhoduje o změnách zřizovací listiny; rozhoduje o sloučení, rozdělení a zrušení školy; jmenuje a odvolává ředitele školy a stanoví jeho plat; schvaluje rozpočet školy; schvaluje zlepšený výsledek hospodaření školy a schvaluje vytvoření dalších peněžních fondů školy. Uvedený výčet pravomocí je taxativní, nad jejich rámec zřizovatel do činnosti školy zasahovat nemůže.

2 Co musí jediná škola v malé obci: Rovným způsobem se postarat o všechny svoje žáky – netvořit elity a ani se o ně neopírat Nespoléhat se na rodinné zázemí svých žáků – nemusí být vždycky podpůrné a motivující, může vyvíjet velký tlak, být stresující Podporovat sounáležitost, vztahy a osobní rozvoj

3 Škola je samostatnou právnickou osobou O všech vnitřních záležitostech, ať již jde o věci pedagogického, personálního nebo ekonomického charakteru, rozhoduje její ředitel, který je jejím jediným statutárním orgánem. Ředitel školy mj. odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávací a školské služby v souladu se školským zákonem, odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb, stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu. Právní úprava je koncipována tak, že veškeré pravomoci, které nejsou výslovně svěřeny jiným orgánům, náleží řediteli školy.

4 Školská rada je orgánem povinně zřizovaným při každé základní škole Její zákonné kompetence lze rozdělit na schvalovací - schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a ostatní - vyjadřuje se k ŠVP a jeho realizaci, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu, inspekční zprávy ČŠI, podává podněty a oznámení řediteli, zřizovateli, ostatním orgánům státní správy, podává návrh na konkurs na ředitele školy. Obecně lze konstatovat, že úkolem školské rady je pomáhat řediteli při správě školy. Ředitel jí není ze své činnosti odpovědný.


Stáhnout ppt "Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyjmenovává pravomoci zřizovatele, ředitele a školské rady Zřizovatel vydává zřizovací listinu školy; rozhoduje o."

Podobné prezentace


Reklamy Google