Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpráva o činnosti ÚP ČR 2012 - osnova Podklad k projednání se zástupci Výboru pro sociální politiku květen 2013 Vypracovala Marie Bílková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpráva o činnosti ÚP ČR 2012 - osnova Podklad k projednání se zástupci Výboru pro sociální politiku květen 2013 Vypracovala Marie Bílková."— Transkript prezentace:

1 Zpráva o činnosti ÚP ČR 2012 - osnova Podklad k projednání se zástupci Výboru pro sociální politiku květen 2013 Vypracovala Marie Bílková

2 I. Základní informace o ÚP ČR stav k 31. 12. 2012? I/1. Vybraná ustanovení statutu ÚP, organizační struktura, základní kompetence a rozpočet Titul založení ÚP Základní schéma organizační struktury a počet systemizovaných míst/zaměstnanců v členění GŘ, KrPy a KoPy

3 Základní kompetence i. Politika zaměstnanosti ii. Nepojistné sociální dávky iii. Další odborné činnosti (právní a kontrolní činnosti, inspekce sociálních služeb, agentury práce, řízení projektů ESF apod.) iv. Ekonomické a obslužné činnosti Rozpočet ÚP ČR (upravený na rok 2012) v základní struktuře (případně zachytit vývoj rozpočtu od schváleného k upravenému)

4 I/2 Generální ředitelství ÚP Kompetence GŘ Struktura GŘ Počet systemizovaných míst/zaměstnanců

5 I/3 Krajské pobočky ÚP Kompetence KrPů a základní organizační struktura Základní údaje o jednotlivých KrP a informace o vedení KrPů Členění KrPů na KoP a DiP Počet systemizovaných míst jednotlivých KrPů v členění dle agendy nebo dle úrovně KrP a KoP (je to téměř totéž, ale z jiného úhlu pohledu)

6 II. Situace v oblasti politiky zaměstnanost 1. Úvodní informace o situaci na trhu práce v roce 2012, tj. míra nezaměstnanosti, míra zaměstnanosti, počet volných míst, obecná struktura UoZ 2. Uchazeči o zaměstnání, zprostředkování zaměstnání, výplaty podpor v nezaměstnanosti

7 2a) Evidence UoZ i.Měsíční údaje za ČR (2012) ve struktuře zveřejňované na portálu (ke zvážení je uvést ve struktuře dle KrP - doporučeno) i. Údaje o UoZ dle délky evidence (návrh členit dle KrP) ii. Srovnání s rokem 2011 2b) Umístění UoZ i. Měsíční údaje za ČR (2012) ve struktuře zveřejňované na portálu (ke zvážení je uvést ve struktuře dle KrP - doporučeno) ii. Srovnání s rokem 2011

8 2c) Výplaty podpor v nezaměstnanosti i. Definice podpor v nezaměstnanosti včetně stručné informace o způsobu řízení ii. Měsíční údaje za ČR (2012) ve struktuře zveřejňované na portálu (ke zvážení je uvést ve struktuře dle KrP - doporučeno) iii. Způsob výplaty podpor v nezaměstnanosti v členění dle způsobu výplaty (poštovní poukázka, na účet, sKarta) – celorok nebo dle měsíců iv. Srovnání s rokem 2011 2d) Insolvence 2e) DONEZ Základní kvalitativní a kvantitativní údaje o projektu (roční nebo měsíční), včetně informace o pokračování (útlumu) projektu

9 3. Poradenství 4. Aktivní politika zaměstnanosti (v úvodu definice nástrojů APZ, IAP) 4a) Zaměstnávání osob se ZP a pracovní rehabilitace i. Vymezování CHPM – počet za rok 2012 – doporučeno členit na KrP ii. Počty příspěvků na CHPM, objem v Kč – doporučeno členit na KrP iii. Základní informace o pracovní rehabilitaci 4b) Rekvalifikace (ke zvážení členit na ESF a národní) Počty rekvalifikací – celoročně dle KrP Počty zvolených rekvalifikací – za rok dle KrP Objemy vyplacených prostředků na rekvalifikace – za rok dle KrP

10 4c) VPP, SÚPM (ke zvážení členit na ESF a národní) Počty VPP a SÚPM – celorok dle KrP Objemy vyplacených prostředků na VPP a SÚPM – celorok dle KrP 4d. Investiční pobídky 4e. Veřejná služba – údaje celkem za ČR - celorok i. Informace o počtech a druzích realizátorů VS ii. Informace o počtech a druzích pracovních pozic iii. Informace o počtech výkonu VS

11 5. Projekty ESF realizované (ukončené) v roce 2012 i.Věcné, kompetenční a územní vymezení realizovaných projektů (RIP, NIP, MPSV, ÚP, FDV) i.Počty projektů a objemy vynaložených (rozpočtovaných) finančních prostředků

12 III. Situace v oblasti nepojistných sociálních dávek Definice dávkových titulů včetně informace o způsobu řízení o nároku na dávku a způsobu ověření nároku na výplatu a.SSP dle jednotlivých dávek b.HMN dle jednotlivých dávek c.Dávky pro OZP dle jednotlivých dávek d.Příspěvek na péči e.Dávky pro OZP dle vyhlášky č. 182/1991 f.SSP dle jednotlivých dávek

13 III/2. Formy výplaty dávek v roce 2012 a.Na účet určený příjemcem b.Poštovní poukázkou c.Poštovní poukázkou na adresu ÚP d.V hotovosti e.Prostřednictvím sKarty

14 c. Měsíční počty výplat NSD v roce 2012 i. Za jednotlivé dávkové tituly včetně meziročního srovnání dle odpovídajícího měsíce ii. Za jednotlivé KrP iii. Dle způsobu výplaty (dle dávky a KrP) d.Počty výplat dle dnů v měsíci i. Za jednotlivé dávkové tituly ii. Za jednotlivé KrP

15 e.Výplaty NSD dle věku příjemců dávek a v přepočtu na počet obyvatel v odpovídající věkové kohortě i. Počty výplat dle jednotlivých dávkových titulů a věku příjemců – členěno na KrP ii. Počty výplat dle jednotlivých dávkových titulů v přepočtu na počet obyvatel v odpovídající věkové kohortě – členěno dle KrP (věková kohorta je volena dle převažujícího věku příjemců, tj. například v SSP na děti a ekonomicky aktivní, v PnP na děti, ekonomicky aktivní a seniory, v HMN na ekonomicky aktivní a seniory apod.)

16 4. Počty řízení o NSD a sociálních šetření za rok 2012 a.Počet zahájených řízení i.Počty řízení dle jednotlivých dávkových titulů – celorok dle KrP b.Počet provedených sociálních šetření i.Počet sociálních šetření dle jednotlivých dávkových titulů (PnP, HMN, OZP) – celorok dle KrP

17 IV. Karta sociálních systémů 1.Základní definice sKarty 2.Popis způsobu zavedení sKarty 3.Počty a objemy výplat NSD a PvN prostřednictvím sKarty a.Celkem za období roku 2012 b.Dle jednotlivých dávkových titulů c.Dle způsobu čerpání NSD a PvN prostřednictvím sKarty

18 V. Informace o lhůtách řízení v roce 2012 1.Řízení v oblasti zaměstnanosti 2.Řízení v oblasti NSD 3.Řízení v dalších agendách

19 VI. Míra vytíženosti a dostupnosti pracovišť ÚP 1. Počet výplat NSD na systemizované místo a.Celkem ÚP a dle jednotlivých KrP – průměr / rok 2.Počet UoZ na systemizované místo a.Celkem ÚP a dle jednotlivých KrP – průměr / rok 3.Počet KoP a DiP

20 VII. Datové služby a informační systémy 1. Základní informace o informačních systémech, které ÚP využívá a.JVM b.Agendové IS c.Personální IS d.Spisová služba 2.Způsob zapojení ÚP do správy a vývoje IS 3.Formy podpory uživatelů informačních systémů

21 VIII. Sociální dialog, kolektivní smlouva, vzdělávání, odměňování, hodnocení zaměstnanců 1.Informace o uskutečněných jednáních s odbory v roce 2012 2.Vybrané informace z kolektivní smlouvy (benefity apod) 3.Rozsah a forma vzdělávání zaměstnanců 4.Průměrný plat 5.Způsob hodnocení zaměstnanců 6.Míra fluktuace zaměstnanců 7.Převod pracovně právních vztahů z obcí a krajů na ÚP 8.Rozsah přesčasové práce

22 III. Situace v oblasti nepojistných sociálních dávek Definice dávkových titulů včetně informace o způsobu řízení o nároku na dávku a způsobu ověření nároku na výplatu a.SSP dle jednotlivých dávek b.HMN dle jednotlivých dávek c.Dávky pro OZP dle jednotlivých dávek d.Příspěvek na péči e.Dávky pro OZP dle vyhlášky č. 182/1991 f.SSP dle jednotlivých dávek

23 Děkuji za pozornost! marie.bilkova@uradprace.cz


Stáhnout ppt "Zpráva o činnosti ÚP ČR 2012 - osnova Podklad k projednání se zástupci Výboru pro sociální politiku květen 2013 Vypracovala Marie Bílková."

Podobné prezentace


Reklamy Google