Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy:Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Autor: Datum tvorby: Mgr. Daniela Čapounová 17. 2. 2013 Název:VY_32_INOVACE_01A_07_Motolice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy:Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Autor: Datum tvorby: Mgr. Daniela Čapounová 17. 2. 2013 Název:VY_32_INOVACE_01A_07_Motolice."— Transkript prezentace:

1 Název školy:Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Autor: Datum tvorby: Mgr. Daniela Čapounová 17. 2. 2013 Název:VY_32_INOVACE_01A_07_Motolice Téma:ZOOLOGIE BEZOBRATLÝCH – Motolice Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0816

2 ANOTACE Materiál obsahuje výkladovou prezentaci k tématu ZOOLOGIE BEZOBRATLÝCH – Motolice, navazuje na DUMy VY_32_INOVACE_01A_05_Ploštěnci – charakteristika kmene a VY_32_INOVACE_01A_06_Ploštěnky. Je určen pro výuku biologie ve 2. ročníku čtyřletého gymnázia nebo v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. Do výkladu jsou vloženy kontrolní otázky pro zpětnou vazbu učitele. Žáci odpovídají na otázky ústně nebo písemně, v uzavřených položkách provádějí výběr u tabule s pomocí interaktivního pera. Otázky je možné je použít k opakování i k různým formám zkoušení. Na správné odpovědi se v prezentaci posuneme tlačítkem akcí. Součástí prezentace je pracovní list / test, který lze vytisknout a využít pro samostatnou práci nebo domácí přípravu, lze jej také použít k ověřování znalostí žáků. Je přiloženo autorské řešení. Materiál je určen k interaktivní výuce.

3 MOTOLICE (Trematoda) Kmen: PLOŠTĚNCI Třídy:- PLOŠTĚNKY - JEDNORODÍ - MOTOLICE - TASEMNICE

4 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA: -endoparazité obratlovců -ploché, nečlánkované tělo -povrch těla – soubuní = syncitium (vznik splýváním buněk) -svaly a smysly zakrnělé -živí se krví a rozrušenou tkání hostitele –přichycení – přísavky (břišní, ústní), někdy háčky –potravu nasává hltanem → rozvětvené střevo (gastrovaskulární soustava)

5 ROZMNOŽOVÁNÍ MOTOLIC : -složité vývojové cykly -střídání hostitelů – –měkkýši – zde partenogeneze –obratlovci – zde pohlavní část cyklu –oploz.vaj. → miracidium (obrvená invazivní larva → do hepatopankreatu plžů → sporocysta (neobrvený váček bez úst) → uvnitř sporocysty partenogenezí vzn.redie → cerkarie → opouštějí plže → do vody: plavou, přisedají na rostliny → definitivní hostitel

6 Životní cyklus motolic: Obr. 1

7 Motolice jaterní (Fasciola hepatica), 3 – 5 cm - MH: plž bahnatka → cysty na vodních rostl. → DH: žlučovody přežvýkavců (ovce, kozy; čl. vzácně) Obr. 2

8 Dospělá motolice v játrech skotu Obr. 3

9 Plž BAHNATKA (Galba truncatula) – mezihostitel motolice jaterní Obr. 4

10 Motolice střevní – DH: střeva čl., prasat, psů (JV + V Asie), MH: plž okružák -asi 7 cm velká, způsobuje střevní potíže, bolesti břicha, závratě Obr. 5

11 Okružák ploský – mezihostitel motolice střevní Obr. 6

12 Nejčastější výskyt motolice střevní – JV Asie Obr. 7

13 Motolice psí – plž bahnivka → ryba → játra, žlučník šelmy (čl.) Obr. 8 Motolice jaternímotolice střevní motolice psí krevničky

14 Krevnička močová (Schistosoma sp.) -!! gonochoristé, dimorfismus; parazit cév urogenitálního systému, některé druhy střevní -choroby – schistozomóza (dříve bilharzióza) -Egypt, J Afrika, Asie Vajíčko Schistosoma mansoni Obr. 9

15 Rozšíření schistosomosy ve světě Obr. 10

16 OTÁZKY 1)Tělo motolic je: a - ploché, článkované b - ploché, nečlánkované c - na průřezu kruhové, článkované d - na průřezu kruhové, nečlánkované SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: PŘEJÍT NA DALŠÍ OTÁZKU:

17 OTÁZKY 2) Motolice: a. jsou endoparazité b. jsou exoparazité c. jsou komenzálové d. nejsou parazité ani komenzálové SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: PŘEJÍT NA DALŠÍ OTÁZKU:

18 OTÁZKY 3) Vyberte správné pořadí vývojových stadií motolic: a. miracidium – cerkarie – redie b. redie – miracidium – cerkarie c. miracidium – redie – cerkarie d. cerkarie – redie - miracidium SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: PŘEJÍT NA PRACOVNÍ LIST / TEST:

19 SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: 1)Tělo motolic je: a - ploché, článkované b - ploché, nečlánkované c - na průřezu kruhové, článkované d - na průřezu kruhové, nečlánkované ZPĚT NA ZADÁNÍ OTÁZKY: PŘEJÍT NA ZADÁNÍ DALŠÍ OTÁZKY:

20 SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: 2) Motolice: a. jsou endoparazité b. jsou exoparazité c. jsou komenzálové d. nejsou parazité ani komenzálové PŘEJÍT NA ZADÁNÍ DALŠÍ OTÁZKY: ZPĚT NA ZADÁNÍ OTÁZKY:

21 SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: 3) Vyberte správné pořadí vývojových stadií motolic: a. miracidium – cerkarie – redie b. redie – miracidium – cerkarie c. miracidium – redie – cerkarie d. cerkarie – redie - miracidium ZPĚT NA ZADÁNÍ OTÁZKY: PŘEJÍT NA PRACOVNÍ LIST / TEST:

22 PRACOVNÍ LIST / TEST ZOOLOGIE BEZOBRATLÝCH – MOTOLICE 1)Zařaďte motolice systematicky (kmen). Uveďte další třídy, které tento kmen zahrnuje. 2)Mezihostitelem motolice jaterní je plž: a. bahnatka b. okružák c. plovatka d. pásovka 3)Onemocnění schistozomóza způsobuje: a. motolice střevní b. motolice jaterní c. krevnička močová d. motolice psí

23 4) Vyberte správnou možnost: a. motolice jsou endoparazité / ektoparazité b. motolice jsou obvykle gonochoristé / hermafroditi c. svaly a smysly motolic jsou zakrnělé / dobře vyvinuté d. motolice přijímá potravu celým povrchem těla / hltanem e. trávicí soustava motolic je redukovaná / dobře vyvinutá f. vývojový cyklus motolic zahrnuje / nezahrnuje partenogenezi 5) Obrvená invazivní larva motolic pronikající do mezihostitele je: a. trochofora b. nauplius c. miracidium d. redie 6) Vysvětlete termín syncitium. Popište, kde se u motolic vyskytuje.

24 PRACOVNÍ LIST / TEST ŘEŠENÍ 1)Zařaďte motolice systematicky (kmen). Uveďte další třídy, které tento kmen zahrnuje. - kmen: ploštěnci – zahrnuje třídy: ploštěnky, motolice, jednorodí, tasemnice 2)Mezihostitelem motolice jaterní je plž: a. bahnatka b. okružák c. plovatka d. pásovka 3)Onemocnění schistozomóza způsobuje: a. motolice střevní b. motolice jaterní c. krevnička močová d. motolice psí

25 4) Vyberte správnou možnost: a. motolice jsou endoparazité / ektoparazité b. motolice jsou obvykle gonochoristé / hermafroditi c. svaly a smysly motolic jsou zakrnělé / dobře vyvinuté d. motolice přijímá potravu celým povrchem těla / hltanem e. trávicí soustava motolic je redukovaná / dobře vyvinutá f. vývojový cyklus motolic zahrnuje / nezahrnuje partenogenezi 5) Obrvená invazivní larva motolic pronikající do mezihostitele je: a. trochofora b. nauplius c. miracidium d. redie 6) Vysvětlete termín syncitium. Popište, kde se u motolic vyskytuje. - syncitium = soubuní – vzniká splýváním buněk, kryje povrch těla motolic

26 1 - AUTOR NEUVEDEN. www.wikipedia.org [online]. [cit. 28.1.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fasciola_LifeCycle.gif, zdroj: http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/images/ParasiteImages/A-F/Fascioliasis/Fasciola_LifeCycle.gif http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fasciola_LifeCycle.gif http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/images/ParasiteImages/A-F/Fascioliasis/Fasciola_LifeCycle.gif 2 - CUERDEN, Adam. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 28.1.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fasciola_hepatica2.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fasciola_hepatica2.jpg 3 - FLUKEMAN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 28.1.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:F._hepatica_adults_in_bile_duct.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:F._hepatica_adults_in_bile_duct.jpg 4 - FLUKEMAN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 28.1.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Galba_truncatula_2.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Galba_truncatula_2.jpg 5 - CDC. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 28.1.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fasciolopsis_buski_adult_GA.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fasciolopsis_buski_adult_GA.jpg 6 - ABLEITER, Claus. www.wikipedia.org [online]. [cit. 28.1.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Posthornschnecke1.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Posthornschnecke1.jpg 7 - AUTOR NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 28.1.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapfbuski1.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapfbuski1.jpg 8 - AUTOR NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 28.1.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nema_Fig5.gif, zdroj Comparative table of trematode eggs on the website of the Division of Parasitic Diseases and Malaria (Centers for Disease Control and Prevention) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nema_Fig5.gifComparative table of trematode eggs 9 - AUTOR NEUVEDEN. www.wikipedia.org [online]. [cit. 28.1.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Schistosoma_mansoni_egg_4841_lores.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Schistosoma_mansoni_egg_4841_lores.jpg 10 - PERCHERIE. www.wikipedia.org [online]. [cit. 28.1.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bilharziose.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bilharziose.png

27 LITERÁRNÍ ZDROJE: PAPÁČEK, Miroslav a kol. Zoologie. Praha: Scientia, 1994, ISBN 80- 85827-57-3. ROSYPAL, Stanislav a kol. Přehled biologie. 2. vydání (1. vydání ve Scientia).Praha: Scientia, 1994, ISBN 80-85827-32-8. BUCHAR, Jan. Stručný přehled soustavy bezobratlých - učební texty vysokých škol. Praha: nakladatelství Peres, 1995, ISBN 80-901691- 0-4. ZRZAVÝ, Jan. Fylogeneze živočišné říše. Praha: Scientia, 2006, ISBN 80-86960-08-0. ZICHÁČEK, Vladimír; JELÍNEK, Jan. Biologie pro gymnázia. Olomouc: nakladatelství Olomouc, 1998, ISBN 80-71820-70-9.


Stáhnout ppt "Název školy:Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Autor: Datum tvorby: Mgr. Daniela Čapounová 17. 2. 2013 Název:VY_32_INOVACE_01A_07_Motolice."

Podobné prezentace


Reklamy Google