Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ a MŠ Osoblaha, příspěvková organizace AUTOR: Jaroslava Lioliasová NÁZEV: VY_32_INOVACE_06_LIDOVÁ_SLOVESNOST TEMA: Pověst ČÍSLO PROJEKTU:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: ZŠ a MŠ Osoblaha, příspěvková organizace AUTOR: Jaroslava Lioliasová NÁZEV: VY_32_INOVACE_06_LIDOVÁ_SLOVESNOST TEMA: Pověst ČÍSLO PROJEKTU:"— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY: ZŠ a MŠ Osoblaha, příspěvková organizace AUTOR: Jaroslava Lioliasová NÁZEV: VY_32_INOVACE_06_LIDOVÁ_SLOVESNOST TEMA: Pověst ČÍSLO PROJEKTU: 1.07/1.4.00/21.0816 Staré pověsti české

2 Datum vytvoření projektu leden 2012 Ročník5. Popis prezentaceStaré pověsti české- ukázky, práce s textem.

3 POVĚST popisuje události z české historie založené na lidové slovesnosti a některých historických faktech lidové slovesnosti nejznámější Staré pověsti české napsal Alois Jirásek

4 ALOIS JIRÁSEK

5 Kdo byl Alois Jirásek? Alois Jirásek se narodil ve východočeském Hronově u Náchoda. HronověNáchoda Pocházel ze starého selského rodu. Zemřel v Praze 12. 3. 1930, ale pohřben byl v rodném Hronově.Praze12. 3.1930Hronově Staré pověsti české je kniha Aloise Jiráska, která popisuje události z české historie založené na lidové slovesnosti a některých historických faktech.Aloise Jiráskalidové slovesnosti

6 Co možná nevíš…..? Podle této knihy byl v roce 1952 natočen stejnojmenný barevný loutkový animovaný film o délce 91 minut, který režíroval Jiří Trnka.1952 stejnojmennýanimovaný filmJiří Trnka Knihu ilustroval - Mikoláš AlešMikoláš Aleš

7 Nejznámější pověsti jsou: O Čechovi O Krokovi a jeho dcerách O Bivoji O Libuši O Přemyslovi Libušina proroctví Dívčí válka O Křesomyslu a Horymírovi Lucká válka Durynk a Neklan

8 Pověst O …………. Podle Starých pověstí českých žil Čech a jeho bratr Lech v Charvátské zemi při řece Visle, kde se ale toho času strhly četné boje, a tak se tato země stala velmi nepříznivou pro lid, který byl zvyklý žít v pokoji, obdělávat půdu a pěstovat obilí. Jednoho dne se vojvodové Čech a Lech rozhodli tuto zemi opustit. Shromáždili svůj lid a vydali se směrem na západ Slunce. Šli dlouho a daleko, přes hluboké lesy, bažiny a křoviny. Čeleď už byla z cesty unavena a začala si stýskat, že není konce té klopotné cesty. Čech ukázal na vysokou horu před nimi, jež se zdvíhala z rovinné krajiny, a řekl, že pod ní si odpočinou. Došli a rozložili se na úpatí hory, jež se nazývala Říp. Druhý den ráno se vydal Čech sám na horu. Uviděl širý kraj s lesy, loukami a řekami. Zvěstoval ostatním, co zhlédl. Lid zvolal jednohlasně, ať se země jmenuje po Čechovi. Čech potěšen vůlí svého lidu, poklekl na kolena, líbal zem a žehnal jí.Starých pověstí českýchLech Charvátské zemiVisleobilíSlunce Říp

9 pokračování…. A tak se zde usadili, začali obdělávat půdu a stavět si obydlí. Po čase, když už se plémě Čechů hojně rozrostlo, rozhodl se Lech, že opustí ostatní lid z kmene a vybuduje si vlastní hrad a vesnici. S Lechem se těžko loučili, ale neodcházel daleko. Lidé zde žili spokojeně, všude panoval řád, kázeň a poctivost. Po téměř třiceti letech života v české zemi Čechovi minul osmdesátý šestý rok a zemřel. Všichni ho oplakávali a truchlili pro něj. Jeho tělo spálili na hranici, a pak ho i s pozůstatky uložili do hrobu. Ještě dlouho potom chodili k jeho hrobu, plakali a klaněli se vojvodovi Čechovi a jméno jeho šlo od pokolení do pokolení.

10 Dokážeš říct, o kom je tato pověst?

11 Víš, jak se jmenuje tato pověst?

12 Ze starobylých proroctví Blaník je opředen mnoha nejrůznějšími pověstmi, z nichž některé mají původ zřejmě již v keltských dobách. Pověst o vojsku bojovníků spících v nitru hory, odkud vyjedou na pomoc svému lidu. Obsah pověsti: Uvnitř hory odpočívá vojsko, které čeká, až bude českému národu nejhůře. Jeho velitelem je sám patron země České svatý Václav. Ve chvíli, kdy bude naše vlast v největší tísni, zazelená se suchý dub na Blaníku a pramen pod ním vydá tolik vody, že se studánka přeplní a voda poteče až po stráni dolů.svatý Václav

13 Svatý Václav vyjíždí v čele blanických rytířů z hory (V. Černý, 1898)V. Černý

14 Vrchol Velkého Blaníka od jihozápadního úpatí

15 Víš, kdo řekl toto proroctví? „ Město vidím veliké,jehož sláva hvězd se bude dotýkat. Tam v lese je místo, kudy řeka Vltava protéká. I nazvete hrad, který tu vystavíte Prahou. A stejně jako knížata a vojvodové před prahem sklánějí hlavu, tak budou se klanět i mému městu. ”

16 Kdo řekl tato slova? „ Milostivý kníže, tvým soudem jsem odsouzen, a protože se můj život nachýlil, prosím, splň mi ještě poslední přání. Rád bych se naposledy projel na svém bílém koni. Potom učiň se mnou cokoliv budeš chtít! ”

17 Uhodneš i tuto bájnou postavu? „ Škoda, že jste tak časně přišli. Kdybych byl mohl tuto roli doorat, byla by po všechny časy hojnost chleba. Ale že jste si pospíšili a mě mé dílo přerušili, vězte že bude v zemi často hlad.”

18 Poznáš i tohoto statného muže? „Tu nesu divokého kance z Kavčích hor. Ať zhyne před vašima očima, chcete-li.” „Sám divočáka skolím. Já ho lapil, tak ho taky zabiju. Vy si stoupněte kolem, kdyby snad chtěl utéct. Ale nejprve mi k nohám položte oštěp.”

19 Kdopak to mluvil se svou manželkou? „Můj otec měl ve znaku orla, já pak si chci vydobýt lva,” řekl své manželce. Potom si z prstu sundal prsten a pravil: „Nechám ti svůj prsten a tvůj prsten si vezmu já. Nevěř nikomu, ať uslyšíš cokoliv. Leda by ti přinesl tento prsten. Když ho do sedmi let neuvidíš, věz, že nejsem již na živu.”

20 Vylušti křížovku 1 5 4 6 7 2

21 Doplň do křížovky 1. Porazil kance holýma rukama. 2. Nejmladší Krokova dcera. 3. Jeho velkým přítelem byl lev. 4. Čím byl Přemysl než se stal knížetem? 5. Jiráskovo křestní jméno. 6. Zaváděla obřady k poctě bohů. 7. Znala všeliké býlí a koření. Pouhým slovem krotila bolesti.

22 ŘEŠENÍ ÚKOLŮ- VÍŠ, KDO ŘEKL…?  LIBUŠE  HORYMÍR  BIVOJ  BRUNCVÍK

23 ŘEŠENÍ TAJENKY  J I R Á S E K

24 Použité odkazy http://cs.wikipedia.org/wiki/Alois_Jir%C3%A1s ek http://cs.wikipedia.org/wiki/Alois_Jir%C3%A1s ek http://cs.wikipedia.org/wiki/O_Krokovi_a_jeh o_dcer%C3%A1ch http://cs.wikipedia.org/wiki/O_Krokovi_a_jeh o_dcer%C3%A1ch http://cs.wikipedia.org/wiki/O_%C4%8Cechov i http://cs.wikipedia.org/wiki/O_%C4%8Cechov i http://cs.wikipedia.org/wiki/Blani%C4%8Dt%C 3%AD_ryt%C3%AD%C5%99i#Pov.C4.9Bst


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: ZŠ a MŠ Osoblaha, příspěvková organizace AUTOR: Jaroslava Lioliasová NÁZEV: VY_32_INOVACE_06_LIDOVÁ_SLOVESNOST TEMA: Pověst ČÍSLO PROJEKTU:"

Podobné prezentace


Reklamy Google