Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Zpracovala: Andrea Matějková Prevence rizikového chování u dětí a mládeže v MSK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Zpracovala: Andrea Matějková Prevence rizikového chování u dětí a mládeže v MSK."— Transkript prezentace:

1 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Zpracovala: Andrea Matějková Prevence rizikového chování u dětí a mládeže v MSK

2 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Obsah prezentace Harmonogram chystaných aktivit 2015/2016 Legislativa a dokumenty Certifikované programy v MSK Dotace z rozpočtu kraje Bezpečnostní prevence Web prevence Monitoring rizikového chování u dětí a mládeže v MSK

3 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Harmonogram – nejdůležitější aktivity ve školním roce 2015/2016 dotační řízení na podporu programů primární prevence (MŠMT) vyhodnocení monitoringu prevence dotační řízení na podporu programů primární prevence (KÚ MSK) příprava 9. krajské strategie prevence (celoroční práce) průběžné plnění krajské strategie primární prevence ve všech jejich úkolech s akcentem na koordinaci a rozvoj spolupráce na horizontální i vertikální úrovni vyhledávání a reagování na výzvy s tématem prevence u Evropských fondů (ukončen projekt Mentor – Lektor) aktualizace informací na webu prevence

4 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Legislativa v oblasti prevence § § Zákon a vyhlášky – beze změny § § Metodické doporučení k primární prevenci – nově přílohy (14 - 20) http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny § § Minimální standard bezpečnosti na školách http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/minimalni-standard-bezpecnosti-a-vyhlaseni- neinvesticniho Soubor pedagogicko organizačních pokynů Cit.: 12. 3 Primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Preventivní program školy Preventivní program (dříve minimální preventivní program) – konkrétní dokument školy zaměřený zejména na výchovu a vzdělávání žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a emočně sociální rozvoj a komunikační dovednosti. Preventivní program je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci nezletilých žáků školy. Preventivní program vychází z preventivní strategie školy, je zpracováván na jeden školní rok školním metodikem prevence, podléhá kontrole České školní inspekce, je vyhodnocován průběžně a na závěr školního roku je hodnocena kvalita a efektivita zvolených strategií primární prevence. Dané hodnocení je součástí výroční zprávy o činnosti školy. Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu náleží v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb. ke standardním činnostem školního metodika prevence.

5 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Certifikace programů primární prevence v MSK – 8 programů (5-2-1) Centrum pro rodinu a sociální péči - všeobecná prevence, „Škola osobního života – program školské primární prevence“ Nebuď oběť - všeobecná prevence, „Řidičský průkaz internetového surfaře“ Občanské sdružení AVE -Selektivní prevence, „Škola do života“ -indikovaná prevence, „Růstová skupina“ Renarkon, o.p.s -všeobecná prevence, „Dlouhodobý preventivní program BUĎ OK“ -indikovaná prevence, „Intervenční program“ Sociální služby města Havířova - všeobecná prevence, „Centrum prevence“ Open House, o.p. s, Bruntál - programy všeobecná prevence

6 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Dotace z rozpočtu KÚ MSK  Bude otevřeno na jaře 2016  Změna z důvodu nové legislativy – otevřená výzva, po termínu otevření výzvy se otevře lhůta pro podávání žádostí (1 týden).  Možnost čerpání po celý školní rok  Alokace před schválením rozpočtu – 2 mil. Kč  Záměr – každoroční výzva

7 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Srovnání krajských rozpočtů na dotace 2012201320142015součet Karlovarský450 000 1 800 000 Plzeňský900 000 500 000900 0003 200 000 Jihočeský1 275 0001 180 0001 110 0001 100 0004 665 000 Liberecký0250 0000 500 000 Ústecký1 000 000 4 000 000 Hl. město Praha6 775 0006 990 0007 010 000 7 960 00028 735 000 Středočeský881 0000441 000711 3302 033 330 Vysočina868 0002 073 0002 500 000 7 941 000 Královehradecký450 000 700 0001 600 000 Pardubický00000 Olomoucký200 000 800 000 Moravskoslezský1 560 00001 000 00002 560 000 Zlínský160 000150 000 700 0001 160 000 Jihomoravský1 373 0001 502 0001 510 0002 440 0006 825 000 Celkem 15 892 000 15 145 000 14 071 000 18 211 330 63 319 330

8 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Srovnání krajských rozpočtů – dotace na prevenci

9 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Bezpečnostní prevence  Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízení http://www.msmt.cz/dokumenty/metodicky-pokyn-k-zajisteni- bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-deti-zaku-a-studentu-ve-skolach-a- skolskych-zarizenich-zrizovanych-ministerstvem-skolstvi-mladeze-a- telovychovy  Aktualizované preventivní materiály k útokům, vydané MSK http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/skolstvi/strategicke- dokumenty--legislativa-a-dalsi-informace-ve-vecech-prevence- 42434/ -Doporučujeme zařadit do pravidelných školení BOZP a PO -MSK připravuje metodiku pro PO MSK -Všem k dispozici ředitelům

10 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Nové webové stránky MS kraje Školství: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/skolstvi/index.html Prevence: http://verejna-sprava.kr- moravskoslezsky.cz/cz/skolstvi/prevence-rizikoveho-chovani-u- deti-a-mladeze-40547/ Dotace: http://verejna-sprava.kr- moravskoslezsky.cz/granty_vyhlasene.html

11 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Monitoring Závěrečné zprávy o plnění školních preventivních strategií Pravidelný monitoring o přehledu situace v našem kraji od roku 2001 Výsledky k nalezení na: http://verejna-sprava.kr- moravskoslezsky.cz/cz/skolstvi/strategicke-dokumenty--legislativa-a- dalsi-informace-ve-vecech-prevence-42434/http://verejna-sprava.kr- moravskoslezsky.cz/cz/skolstvi/strategicke-dokumenty--legislativa-a- dalsi-informace-ve-vecech-prevence-42434/ Prezentováno – náměstkyni hejtmana MSK, MŠMT, ČŠI dále na komisích, konferencích a přednáškách v oblasti prevence rizikového chování Novinkou z MŠMT je uvedení povinnosti vykazovat preventivní práci Následující údaje jsou z 93 % škol „unikla“ data od 2 664 žáků ZŠ a 3 953 žáků SŠ

12 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Monitorování situace výskytu rizikového chování ve školách v Moravskoslezském kraji

13 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Počet dětí – demografický údaj Počet dětí na ZŠPočet dětí na SŠ 2012/201397 00651 824 2013/201498 01749 203 2014/201599 95847 344

14 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Snížené stupně z chování

15 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

16 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Omluvené hodiny Základní školy 7 765 522 hodin / loni - 6 331 846 hodin Nejvyšší počet – okres Ostrava, přepočet na vykázaného žáka je 103 hodin Nejnižší počet – okres Nový Jičín, přepočet na jednoho žáka je 60 hodin Přepočet na vykázaného žáka v kraji je necelých 80 hodin Střední školy 5 676 362 hodin / loni - 5 834 134 hodin Nejvyšší počet – okres Ostrava, přepočet na vykázaného žáka je 144 zameškaných hodin Nejnižší počet – okres Nový Jičín, přepočet na vykázaného žáka je 93 hodin Přepočet na vykázaného žáka v kraji je 130 zameškaných hodin Asi 50 % škol uvedla, že mají podezření na skryté záškoláctví

17 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

18 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

19 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

20 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Co se dále často vyskytuje Krádeže, podvody, kouření Skryté záškoláctví a záškoláctví Vulgarismus vůči pedagogům Vandalismus Poruchy příjmu potravy Sebepoškozování až suicidální jednání Volný čas strávený ve virtuálním světě a s tím související nepřipravenost a ospalost ve škole … a mnohé další

21 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu … na závěr „Všichni na jednom jevišti velkého světa stojíme, a cokoli se tu koná, všech se týče.“ Jan Amos Komenský

22 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Velmi děkuji za pozornost Přeji užitečnost konference, energii a optimismus po celý školní rok Mgr. Andrea Matějková Krajská koordinátorka prevence rizikového chování oddělení mládeže a sportu tel: 595 622 337 e-mail: andrea.matejkova@kr-moravskoslezsky.cz www.kr-moravskoslezsky.cz


Stáhnout ppt "Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Zpracovala: Andrea Matějková Prevence rizikového chování u dětí a mládeže v MSK."

Podobné prezentace


Reklamy Google