Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PREZENTUJÍCÍ Společně vše zvládneme Červen 2013 Mgr. et Bc. Petr K r č á l radní Kraje Vysočina pro sociální oblast protidrogové prevence a multikulturní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PREZENTUJÍCÍ Společně vše zvládneme Červen 2013 Mgr. et Bc. Petr K r č á l radní Kraje Vysočina pro sociální oblast protidrogové prevence a multikulturní."— Transkript prezentace:

1 PREZENTUJÍCÍ Společně vše zvládneme Červen 2013 Mgr. et Bc. Petr K r č á l radní Kraje Vysočina pro sociální oblast protidrogové prevence a multikulturní spolupráci telefon : 564 602 126, e-mail : krcal.p@kr-vysocina.czkrcal.p@kr-vysocina.cz

2 PREZENTUJÍCÍ Společně vše zvládneme Kraj Vysočina Pro Vysočinu jsou charakteristické malé vesnice nepříliš vzdálené od místního centra, jímž bývá klidné malé město se třemi až deseti tisíci obyvatel. Průměrnou obcí je malá vesnice do 800 obyvatel. Celkově je v kraji 704 obcí, což je druhý nejvyšší počet mezi kraji. Svým charakterem osídlení je tak Kraj Vysočina jeden z nejvenkovštějších regionů v rámci ČR. Z toho vyplývá i větší soudržnost rodiny oproti jiným regionům (méně dětí narozených mimo rodinu, méně rozvodů).

3 PREZENTUJÍCÍ Společně vše zvládneme V Kraji Vysočina máme 392 pěstounských rodin. V těchto rodinách vyrůstá 459 dětí (338 v pěstounské péči a 121 v poručenství). Umístěných v zařízení pro výkon ústavní výchovy je pouze 253 dětí. Což představuje polovinu celorepublikového průměru počtu dětí umístěných v ostatních krajích (cca 524 dětí na kraj).

4 PREZENTUJÍCÍ NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí přinesla několik velmi zásadních změn, a to hlavně: - rozvoj náhradní rodinné péči, - zvýšení podpory pěstounské péče, - hmotné zajištění pěstounské péče na přechodnou dobu, - vytváření podmínek pro zřízení podpůrných a odlehčovacích služeb pro nové i stávající pěstounské rodiny Společně vše zvládneme

5 PREZENTUJÍCÍ K naplnění všech těchto změn je nezbytné rozvíjet spolupráci mezi všemi institucemi, které poskytují sociálně-právní ochranu. Orientujeme se společně s Psychocentrem – manželskou a rodinnou poradnou Kraje Vysočina na podporu rozšíření nabídek služeb pro pěstouny, náhradní rodiny a jejich členy. V rámci dne otevřených dveří nazvané „Společně vše zvládneme“ (od toho i název mé prezentace) byli pěstounské rodiny i široká veřejnost seznámeni s novými vzdělávacími aktivitami a odbornými službami pro pěstounské a náhradní rodiny. Společně vše zvládneme

6 PREZENTUJÍCÍ Patronem aktivity Psychocentra – manželské a rodinné poradně Kraje Vysočina se stala režisérka, dokumentaristka a scénáristka Helena Třeštíková Společně vše zvládneme

7 PREZENTUJÍCÍ Společně vše zvládneme

8 PREZENTUJÍCÍ Příklady dobré praxe Navázali jsme spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi – uspořádali jsme pro ně dva semináře k novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí (i za účasti ředitele odboru rodiny a ochrany práv dětí MPSV PhDr. Miloslava Macely), abychom je seznámily s možností rozšíření působnosti v oblasti sociálně právní ochrany a vyvolaly tak jejich zájem o spolupráci s pěstouny. Aktuálně evidujeme 5 subjektů (NNO Střed Třebíč, Centrum multikulturního vzdělávání Jihlava, Centrum pro rodinu Jihlava, Dětské centrum Jihlava, Dětský domov Kamenice nad Lipou), kterým bylo vydáno pověření k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. Společně vše zvládneme

9 PREZENTUJÍCÍ Na všechny další odborné přednášky pořádané Krajem Vysočina, které se týkají práce o ohrožené děti, jsou zvány i NNO. Společně s Místními kluby Asociace náhradních rodin České republiky (Bystřice nad Pernštejnem, Pelhřimov, Moravské Budějovice, Žďársko a Jihlava) pořádáme kulturní akce pro pěstounské rodiny. Účastníme se setkávání a předáváme odborné informace z oblasti legislativy a psychologie. Společně vše zvládneme

10 PREZENTUJÍCÍ Společně vše zvládneme V dubnu 2012 jsme zahájili v našem kraji kampaň s názvem „Dejme dětem rodinu“.

11 PREZENTUJÍCÍ Základní cíl kampaně - seznámit veřejnost s problematikou náhradní rodinné péče a jejich formách - působit na veřejnost, za účelem získávání zájemců o náhradní rodičovství z řad široké veřejnosti. Zdůrazněna je priorita náhradní rodinné péče před péči ústavní. Kraj usiloval o více nových zájemců o pěstounskou péči a zvláště o pěstounskou péči na přechodnou dobu. Od dubna do dnešního dne je evidováno 20 nových žádostí o pěstounskou péči na přechodnou dobu (do dubna 2012 to byla pouze jedna žádost). Za období duben 2011 až březen 2012 obdržel kraj 17 žádostí o dlouhodobou pěstounskou péči. Od dubna 2012 do března 2013 obdržel kraj 24 žádostí. Společně vše zvládneme

12 PREZENTUJÍCÍ Společně vše zvládneme

13 PREZENTUJÍCÍ Společně vše zvládneme Navázání spolupráce s institucemi a organizacemi, které jsou ochotny - spolupracovat na propagaci kampaně - vyvíjet aktivity - poskytovat služby na území Kraje Vysočina Příklady dobré praxe - kampaň Jedná se především o obecní úřady, pověřené obecní úřady a obce s rozšířenou působností, Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, Vyšší odbornou školou sociální, Domy dětí a mládeže na území Kraje Vysočina, některé soukromé zdravotnické ambulance, mateřská centra a některé komerční provozovny služeb.

14 PREZENTUJÍCÍ Kraj Vysočina je zřizovatelem 11 zařízení pro výkon ústavní výchovy - dvě zvláštní zdravotnická zařízení - devět dětských domovů Proces transformace pobytových zařízení a deinstitucionalizace péče o ohrožené děti byl zahájen ve čtyřech zařízeních, která provozují rovněž i zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP). Obě zdravotnická zařízení mají vydáno pověření k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče, i k poskytování poradenské činnosti (např. formou asistovaného styku). Společně vše zvládneme

15 PREZENTUJÍCÍ Společně vše zvládneme Cílem Kraje Vysočina je naplnit klíčové aktivity „Národní strategie ochrany práv dětí“ - zajištěním rozvoje a profesionalizace pěstounské péče - zajištěním služeb pro náhradní rodiny a svěřené děti - aktivním vyhledávání náhradních rodičů Tohoto cíle chceme dosáhnout spoluprací se všemi institucemi a organizacemi, které působí v oblasti sociálně-právní ochrany a jsou ochotny spolupracovat.

16 PREZENTUJÍCÍ Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "PREZENTUJÍCÍ Společně vše zvládneme Červen 2013 Mgr. et Bc. Petr K r č á l radní Kraje Vysočina pro sociální oblast protidrogové prevence a multikulturní."

Podobné prezentace


Reklamy Google