Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:PhDr. Eva Fučilová NÁZEV:VY_12_INOVACE_01B_18_Hrubín_Romance_pro_křídlovku TEMA:Česká.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:PhDr. Eva Fučilová NÁZEV:VY_12_INOVACE_01B_18_Hrubín_Romance_pro_křídlovku TEMA:Česká."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:PhDr. Eva Fučilová NÁZEV:VY_12_INOVACE_01B_18_Hrubín_Romance_pro_křídlovku TEMA:Česká literatura 20. století ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0816 DATUM TVORBY:13.08.2013

2 Tento materiál byl vytvořen pro výuku v předmětu český jazyk a literatura v šestém ročníku šestiletého studia, a to jako část jedné vyučovací hodiny v rozsahu cca 30 minut. Materiál slouží k procvičování čtenářské gramotnosti, je zaměřen na kontrolu porozumění textu a vyhledávání informací v úryvcích z díla Romance pro křídlovku od Františka Hrubína. Cílem prezentace je naučit žáky pracovat s textem, vyhledávat v něm určité informace, porozumět mu a přemýšlet o jeho obsahu. Dále je prezentace využita také pro otázky týkající se jazykové výstavby textu uměleckého stylu a fakultativně také pro opakování literární teorie. Pozn. Prezentace navazuje na předcházející znalosti o autorovi, který je představitelem literatury předválečné i poválečné. Metodické pokyny: Žáci postupují podle pokynů uvedených v prezentaci. Řešení úloh zapisují na tabuli elektronickým perem, správné řešení či srovnání obsahuje prezentace v závěru. Texty i otázky k nim je možno vytisknout a dát žákům k dispozici do dvojice či do skupiny apod. Materiál je určen k interaktivní výuce.

3 Rozvoj čtenářské gramotnosti 1

4  jedna z rozsáhlých lyrickoepických skladeb, které spojují autobiografické prvky s parafrázemi dalších příběhů. Bývá označována jako báseň o nesmrtelnosti lásky.1).  motivy lásky a erotiky, mládí a dospívání / smrti a stáří  napsána volným veršem  neobvyklá kompozice - není chronologická ani jednoznačně retrospektivní – několik časových rovin se vzájemně proplétá. (Na druhé straně jsou jednotlivé události datovány jako v deníku.)  Prostředí: Lešany, vesnice v době pouti/í  Hlavní postavy:  František, básník sám,  Terina, dívka z maringotky,  Viktor, básníkův „soupeř v lásce“,  Tonka, vdaná žena.  V další rovině skladby - postavy dědečka a vnuka. Obr. 2 Obr. 1

5 Dnes v noci /28. srpna 1930/ Pralesy kopřiv, hvězdami bičované k oknu dokořán a). Vlahá srpnová noc. Sedím v okně s koleny u brady. Bdím. Musím bdít. A chlad ze světnice mě tiskne do teplých a vonných vosků tam venku b). (Tiskne mě na pečeť vzpomínky, již jednou se odhodlám zlomit.) Osoby Terina. Vím jenom, že je jí patnáct. Chci si ji vypodobnit, je však nevypodobitelná. Je všechno, co mých dvacet let do mě nanosilo z vůní a tvarů… 1. Z které části básně je tento úryvek? 2. Interpretujte obsah první části úryvku? Co je jejím obsahem? 3. Vysvětlete obsah veršů Pralesy kopřiv, hvězdami bičované k oknu dokořán a chlad ze světnice mě tiskne do teplých a vonných vosků tam venku. 4. Co je obsahem druhé části úryvku? Pro který literární druh je toto typické? 5. Vysvětlete obsah veršů všechno, co mých dvacet let do mě nanosilo z vůní a tvarů. Řešení viz František Hrubín, Romance pro křídlovku Úryvek I. - odpov...František Hrubín, Romance pro křídlovku Úryvek I. - odpov...

6 Označte správné řešení, popř. stručně zapište. 1.a) úvod – b) střed – c) závěr 2. 3. 4. 5.

7 „Vy nemáte holku?“ „Ne.“ (Tončiny drsné ruce, jež za to léto chtěly z mých chlapeckých ramen vydřít slunce až do poslední šupinky, vytrhly naráz má křídla z Teriny krve a zpátky do zad jakoby navždy mi je zamáčkly.A) „Ne.“ (Stačilo však jít druhý den podle řeky, abych byl čistý, abych necítil dech ze silných vyhrnutých rtů, které nikdy nelíbají, abych neslyšel starý hlas s nakřáplým smíchem: „Copak s takovým klukem? Pokaždý roztečeš jako svíčka!) „Ne!“ Vzala mě kolem krku a vrátila mi polibek, ale na ústa: „Já vás mám taky moc ráda.“ 1. V ukázce jsou zmíněny obě ženské postavy, symbolizující dvě polohy lásky – smyslně tělesnou a platonicky okouzlenou. Odhadněte podle textu ukázky, která z nich je symbolem lásky tělesné, a odůvodněte svůj názor. 2. Text obsahuje i přímou řeč. Čím se liší z hlediska lexikálního od dalšího textu? Jaká vrstva slovní zásoby je tam užita? 3. Pokuste se vlastními slovy vysvětlit obsah podtrženého obrazného pojmenování. Co mohou symbolizovat „křídla“? Řešení viz František Hrubín, Romance pro křídlovku Úryvek II. - odpo...František Hrubín, Romance pro křídlovku Úryvek II. - odpo...

8 Zde zapište své odpovědi 1. 2. 3.

9 …„Neumřete mi!“ řekla mi dnes ráno. Já umřít? Jsem přece k zbláznění živý, už dnes ráno je mne víc o synka, jemuž bude k smíchu taková stará věc, jako je břitva, … je mne víc o dceru, sjíždějící na kánoi Pěnkavský jez (už tam nespatří chlapce, jenž nesl mé jméno a pro nějž každý zlatý oblázek pod zelenavým proudem byl dívčím kolenem), už dnes je mne víc o tvrdou a zuřivou práci, do které své noci budu zaklínat, ale je mne také víc o tvůj ztracený hrob, Terino - … Smrt je v úryvku jak dovršením života (dědeček), tak jeho předčasným přerušením (Terina). 1. Kde se v úryvku objevuje motiv smrti? 2. Jaké slovní spojení se v úryvku opakuje? Jak byste vysvětlili význam tohoto obrazného pojmenování? Jedná se o metaforu? 3. Jaké slovesné osoby jsou v textu použity, jedná-li se o postavu Teriny? Proč? 4. Kdo je oním chlapcem u jezu? Řešení viz František Hrubín, Romance pro křídlovku Úryvek III. - řeš...František Hrubín, Romance pro křídlovku Úryvek III. - řeš...

10 Zde zapište své odpovědi 1. 2. 3. 4.

11 …je mne víc o den, kdy se můj ………… poprvé bude ……… a já mu nenabrousím břitvu, ani mu neukážu, jak ji přiložit k ……..., bude mu k smíchu taková stará věc, jako je …………, ale budu blaženě naslouchat, jak mu na hladkých hubených lících jako čmelák bzučí elektrický ………….., už navždy jist, že ho ani nenapadne říci si o břitvu (v břitvě bude stále něco z ………..), a za toho bzučení můj synek, jako jsem kdysi …………. já, vstoupí mezi …………., kteří dosud mají ………….. po pradávných předcích --- V básni je opakování slov a motivů časté, jak vidíte v dalším úryvku týkajícím se dospívání v muže. Pokuste se odhadnout, jaká slova v textu chybí a doplňte: břitva - dospělé holit - srst strojek - synek tváři - vraždy vstoupil Řešení viz František Hrubín Romance pro křídlovku – close text - řešeníFrantišek Hrubín Romance pro křídlovku – close text - řešení Jaká jiná slova a spojení můžeme spojovat se vstupem do světa dospělých?

12 Řešení 1. a) úvod – b) střed – c) závěr 2. Subjektivně zabarvený popis letní noci 3. a) silná vůně kopřiv, kterých roste mnoho, b) krásný příklad personifikace vyjadřuje odlišnost mezi venkovní teplou letní nocí a chladnějším vnitřním prostředím 4. Subjektivně zabarvená charakteristika postavy 5. Všechny zkušenosti a zážitky

13 Možná řešení – lze formulovat jinak, popř. doplnit 1. Smyslnost a erotika – Tonka … hovorová i nespisovná slovní zásoba v přímé řeči, použitá adjektiva v charakteristice, 2. Užití nespisovného jazyka, popř. hovorových výrazů u všech mluvčích. 3. Křídla jsou symbolem rozletu a mládí, zatímco Terina lyrického mluvčího povznáší, Tonka ho tlačí zpět k zemi

14 Řešení 1. V úvodu („Neumřete mi“) a v závěru (ztracený hrob) 2. „je mne víc o“ – jiný obraz pro životní zkušenosti, to, co člověk v životě získává, co jeho život naplňuje 3. V úvodu třetí, v závěru druhá (přímé oslovení, subjektivnější) 4.Sám autor v době dospívání

15 …je mne víc o den, kdy se můj …synek… poprvé bude …holit… a já mu nenabrousím břitvu, ani mu neukážu, jak ji přiložit k …tváři..., bude mu k smíchu taková stará věc, jako je …břitva…, ale budu blaženě naslouchat, jak mu na hladkých hubených lících jako čmelák bzučí elektrický …strojek.., už navždy jist, že ho ani nenapadne říci si o břitvu (v břitvě bude stále něco z …vraždy...), a za toho bzučení můj synek, jako jsem kdysi …vstoupil... já, vstoupí mezi …dospělé..., kteří dosud mají …srst... po pradávných předcích ---

16 HRUBÍN, František. Romance pro křídlovku, Praha: Československý spisovatel, 1964, ISBN 22-013-64 Klipart (snímek 3) - galerie Klipart [cit.13.08.2013]. Dostupný pod licencí Microsoft Office 2010: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/.http://office.microsoft.com/cs- cz/images/ Obr. 1 (snímek 4) – wikipedia [online]. [cit. 13.08.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/Flugelh orn.jpg/185px-Flugelhorn.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/Flugelh orn.jpg/185px-Flugelhorn.jpg Obr. 2 (snímek 4) - archiv autora Cit. 1 - OPELÍK, Jiří, BLÁHOVÁ, Kateřina. František Hrubín. [online] [cit. 13.08.2013]. Dostupný na http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=337 http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=337 Archiv autora


Stáhnout ppt "ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:PhDr. Eva Fučilová NÁZEV:VY_12_INOVACE_01B_18_Hrubín_Romance_pro_křídlovku TEMA:Česká."

Podobné prezentace


Reklamy Google