Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠkolaKatolické gymnázium Třebíč, Otmarova 22, Třebíč 674 01 Název projektu Moderní škola Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0464 Šablona III/2 Inovace a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠkolaKatolické gymnázium Třebíč, Otmarova 22, Třebíč 674 01 Název projektu Moderní škola Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0464 Šablona III/2 Inovace a."— Transkript prezentace:

1 ŠkolaKatolické gymnázium Třebíč, Otmarova 22, Třebíč 674 01 Název projektu Moderní škola Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0464 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor DUM Mgr. Helena Průžová Název DUM Žurnalistika a její žánry Kód DUM VY_32_INOVACE_7.1.4 Datum vytvoření 2. 9. 2012 Předmět Český jazyk a literatura Tematická oblast Mediální výchova Výstup ŠVP Mediální produkty a jejich významy Anotace DUM Prezentace přináší základní informace o žurnalistice a jejím členění a poskytuje přehled novinářských žánrů. Metodický popis Prezentace slouží jako podpůrný materiál pro výklad učitele, ale je vhodná také k samostudiu pro žáky. Vychází z novějšího přístupu k žurnalistickým sdělením, takže se místy rozchází s tradičním učivem publicistického stylu, ale ne výrazně. Některé informace (např. členění žurnalistiky podle zdrojů) nejsou určeny k pamětnímu osvojení. Hodnocení Materiál se osvědčil, přispěl ke zkvalitnění výuky. Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

2

3  označení pro práci novináře (= žurnalista)  pravidelné získávání, zpracovávání a šíření informací důležitých či zajímavých pro široké publikum prostřednictvím sdělovacích prostředků  mediální sdělení = jednotka žurnalistické produkce

4  pravidelná periodicita (tisk, pravidelnost televizního či rozhlasového vysílání)  aktuálnost – vztah k dění ve společnosti (nemusí znamenat pouze novost, ale návaznost)  obecná dostupnost

5  zdrojová – získává informace od oficiálních zdrojů (agentury, tiskoví mluvčí, …)  technožurnalistika – pohotovost, rychlost předávání a získávání informací (např. CNN)  hloubková – předávání událostí v souvislostech, vysoké nároky na novináře  nová –u významných událostí důraz na jedince  investigativní (pátrací) – zabývá se porušováním zákona, negativními společenskými jevy apod.  zábavní (infotainment) – zajímavost, napínavost, příběhovost, celebrity, hrdinové, ale i spodina  virtuální – skutečnost je nahrazena výmysly – aféry apod.

6  zpravodajská (informační) – základ žurnalistiky  publicistická (analytická, přesvědčovací) - druhá nejdůležitější funkce  naučná (cílem je poradit a poučit)  umělecká (beletristická)  zábavní – její podíl se liší podle druhu média (doplňující role x výlučná), obecně ale narůstá

7  tradičně v učebnicích se objevuje pojem publicistický styl jako označení pro styl žurnalistických sdělení, což je nepřesné  proto jej členíme dále na a) styl zpravodajský b) styl publicistický v užším slova smyslu (styl analytický) c) styl publicistický beletristický d) případně ještě propagační (reklamní)

8  postupem času se proměňovaly (např. fejeton za časů J. Nerudy a dnes – výrazně kratší a „odlehčený“)  některé žánry už se prakticky nevyužívají (např. causerie, črta, entrefilet)  časté je mísení žánrů (zejm. publicistických), v současném dnešním tisku se např. vyskytují texty na pomezí různých žánrů (fejeton, glosa, sloupek); takové texty nejsou označeny žánrově, ale např. názvem rubriky  část badatelů (G. Osvaldová), ale i novinářů na ně zcela rezignovala…

9  zpráva je základním žánrem zpravodajství  žurnalisticky zpracovaná informace o něčem, co se stalo nebo stane (resp. nestalo nebo nestane)  odpovídá na základní otázky (kdo, co, kde, kdy, u rozšířených zpráv jak a proč)  měla by být objektivní, věcná, aktuální a vyvážená, psaná neutrálně

10  lze členit na zprávu seriózní, bulvární a fíčrovou  feature – zprávy, které nejsou důležité pro věcnou informovanost, ale jsou vtipné, zajímavé a zábavné  tvoří přechod mezi seriózní a nízce bulvární zprávou (i mezi zpravodajstvím, publicistikou a zábavou)  texty založené většinou na příběhu, zajímavé a zábavné, v současnosti nejsledovanější  specifické druhy zpráv viz Jak vzniká zpráva

11  oznámení – informace o události, která teprve nastane; nezbytné jsou přesné informace  reportáž – stojí na přechodu mezi zpravodajskými a dalšími žánry (podle míry beletrizace); přináší přímé svědectví o určité události, popisuje fakta, k nim vyjadřuje i postoje či pocity autora (bezprostředního svědka události)

12  úvodník, editorial - druh článku zaujímající stanovisko redakce (píše jej často šéfredaktor nebo jeho zástupce), zabývá se většinou aktuálním tématem a názorem redakce na něj - v časopisech zaujímá místo úvodníku editorial (slovo šéfredaktora o obsahu aktuálního čísla s komentářem)  sloupek – krátký útvar (viz název), který se vtipně zamýšlí nad aktuálním děním  kurzívka – nenáročná, podobná sloupku, psaná kurzívou  glosa – stručná poznámka komentující již známou zprávu, může být vtipná i kritická zároveň

13  komentář – druh článku zaujímající stanovisko redakce (píše jej často šéfredaktor nebo jeho zástupce), zabývá se většinou aktuálním tématem a názorem redakce  publicistická reportáž – cílem je seznámit adresáta s reáliemi určité oblasti od politických událostí přes kulturní akce až po cestování  story (žurn. příběh) – žánr tzv. nové žurnalistiky, příběh někoho, kdo je něčím výjimečný (zážitkem, dovednostmi), je psán v přít. čase, mimo citaci dotyčné osoby neobsahuje další zdroje

14  rozhovor  anketa  polemika – středně dlouhá nesouhlasná reakce na veřejně prezentovaný názor, má se vztahovat k věci, nikoli k osobě  recenze – hodnotí (umělecké) dílo nebo událost, určená širší veřejnosti, součástí je stanovisko ke kvalitě posuzovaného díla a příp. doporučení  kritika – podobné zaměření, ale obsáhlejší a určená odborníkům (zejm. v odborných časopisech) (dále např. úvaha, medailon, pamflet, debata, projev)

15  glosa, sloupek, kurzív(k)a – rysy publicistiky i beletrie (někdy označeny jako kurzíva fejetony, glosy, sloupky apod. vysázené šikmým písmem)  fejeton – oproti minulosti kratší rozsah, vyjadřuje se nepřímo (obrazně, umělecky, emotivně) k aktuálním otázkám, zakončen pointou  beletristická (umělecká) reportáž  kulturní rubrika může obsahovat i např. básně, povídky, kresby, umělecké fotografie, eseje, …  kulturní vysílání může obsahovat i celé umělecké pořady (film, drama, rozhlasová hra)

16  poradny jako rubrika v časopise nebo vysílání (např. právní či daňová poradna)  vzdělávací pořady  typické pro odborný tisk (profesní i zájmový)  spotřebitelské testy

17  filmy, seriály, sitkomy, telenovely, talk-show, reality show, koncerty, zejm. v komerčních TV  populární hudba jako hlavní náplň soukromých rozhlasových stanic (prokládáno telefonáty, soutěžemi apod.)  křížovky, sudoku, horoskopy, citáty, soutěže apod. (často spojené s podporou prodeje)  komiksy, karikatury

18 „Vlastníci soukromého rádia prodávají své posluchače výrobcům zboží. Čím více lidí poslouchá jejich rádio, tím více dostanou zaplaceno za reklamy. Soukromé rádio je obal na reklamní spot.“ 1 Ivan Hoffman 1 BARTOŠEK, J. – DAŇKOVÁ, H. Žurnalistika a škola: příručka pro učitele mediální výchovy. 2. vyd. Frýdek-Místek : Václav Daněk, 2010. ISBN 80-85947-67-6, s. 57.

19  BARTOŠEK, J. – DAŇKOVÁ, H. Žurnalistika a škola: příručka pro učitele mediální výchovy. 2. vyd. Frýdek-Místek : Václav Daněk, 2010, 207 s. ISBN 978-80-254-6459-5.  BURTON, G. – JIRÁK, J. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2003, 392 s. ISBN 80-85947-67-6.  ČECHOVÁ, M. Současná česká stylistika. 1. vyd. Praha : ISV, 2003, 342 s. ISBN 80- 86642-00-3.  KOL. AUTORŮ Metodická příručka mediální výchovy. 1. vyd. Vydalo Centrum Vysočina v rámci projektu Centrum mediální výchovy, tisk Pross reklama, 2012, 149 s.  KOSTEČKA, J. Český jazyk pro 2. ročník gymnázií. 1. vyd. Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2001, 243 s. ISBN 80-7235-155-9.  LABISCHOVÁ, D. Didaktika mediální výchovy. 1. vyd. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2011, 121 s. ISBN 978-80-7464-026-1.  MINÁŘOVÁ, E. Informativní a persvazivní funkce jako konstituující faktor projevu. Funkční styl publicistický. In ČECHOVÁ, M. - KRČMOVÁ, M. - MINÁŘOVÁ, E. Současná stylistika. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2008. s. 244-283, 40 s. Jazykověda a literární věda. ISBN 978-80-7106-961-4.  NIKLESOVÁ, E. Teorie a východiska současné mediální výchovy. 1. vyd. České Budějovice : Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2007, 140 s. ISBN 978-80-7040-995-4.  NIKLESOVÁ, E. – BÍNA, D. Mediální gramotnost a mediální výchova: studijní texty. 1. vyd. České Budějovice : Vlastimil Johanus, 2010, 86 s. ISBN 978-80-904247-6-0.  MCQUAIL, D. Úvod do teorie masové komunikace. 2. vyd. Praha : Portál, 2002, 447 s. ISBN 80-7178-714-0.


Stáhnout ppt "ŠkolaKatolické gymnázium Třebíč, Otmarova 22, Třebíč 674 01 Název projektu Moderní škola Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0464 Šablona III/2 Inovace a."

Podobné prezentace


Reklamy Google