Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

(změna loga a positioningu) Slůně – svět jazyků, s.r.o. Marketingový plán pro období 2007-2008 (změna loga a positioningu) Slůně – svět jazyků, s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "(změna loga a positioningu) Slůně – svět jazyků, s.r.o. Marketingový plán pro období 2007-2008 (změna loga a positioningu) Slůně – svět jazyků, s.r.o."— Transkript prezentace:

1 (změna loga a positioningu) Slůně – svět jazyků, s.r.o. Marketingový plán pro období (změna loga a positioningu) Slůně – svět jazyků, s.r.o. Marie Adamová, Petra Beníčková

2 Obsah marketingového plánu Situační analýza (podniková, produktová, cenová, promotion, prodejní, konkurenční a zákaznická) Marketingové cíle Marketingové strategie k jednotlivým cílům Plánovací kalendář Rozpočet Kontrola Prostor pro dotazy

3 Situační analýza Podniková analýza Produktová analýza Cenová analýza Promotion analýza Prodejní analýza Konkurenční analýza Zákaznická analýza

4 Podniková analýza – představení firmy Jako JŠ působí na trhu již od roku 1998 Centrála firmy je v Ostravě, další kamenné pobočky fungují v Brně (od r.2002), Praze (od r.2005) a Plzni (od r.2006) Nabízí služby jazykové školy a překladatelské agentury Jazykový kapitál tvoří 90 světových jazyků V oblasti překladů a tlumočení zaujímá firma dobré postavení (30.největší firma v ČR) Zajišťuje výuku po celé ČR, včetně on-line docházek Motto: S námi „…žádný jazyk není cizí“

5 Podniková analýza - SWOT Silné stránky bohatá a variabilní nabídka služeb, celorepubliková působnost (Ostrava, Brno, Praha, Plzeň), překlady a tlumočení, firma je schopna tlumočit a překládat 90 světových jazyků, střední cenové pásmo/ velmi kvalitní služby Slabé stránky dojem neserióznosti a dětskosti, vyplývající z názvu a loga => negativní účinnost značky, nedostatečná a špatně směrovaná propagace služeb Příležitosti změna značky (loga), přeorganizování a posílení reklamy, inovační reklama, využití potenciálu 90 jazyků Hrozby Velká konkurence (lokální – JŠ i celorepubliková – překlady a tlumočení), nasycení trhu

6 Podniková analýza – růst obratu RokObrat společnosti Slůně – svět jazyků ,- Kč ,- Kč (=> nárůst o 48% vůči r.2002) ,-Kč (=> nárůst o 22% vůči r.2003) ,-Kč (=> nárůst o 29,8% vůči r.2004) ,-Kč (=> nárůst o 30% vůči r.2005) ,-Kč (požadovaný) (=> nárůst o 40% vůči r.2006)

7 Produktová analýza – jazyková škola Kurzy pro veřejnost Firemní kurzy Kurzy šité na míru Specializované kurzy – obchodní angličtina Letní jazykové pobyty – AJ Jazykový audit Jazykové úrovně Mezinárodní zkoušky a certifikáty Kurzy pro děti Čeština pro anglicky mluvící cizince On-line testy Angličtina On-line testy Němčina Za půlku peněz celého slona

8 Produktová analýza – překladatelská agentura PŘEKLADATELSKÝ SERVIS Běžné překlady Soudně ověřené překlady Překlady v expresním termínu Zajištění notářem ověřené kopie textu určenému k soudnímu překladu korektury TLUMOČNICKÝ SERVIS Doprovodné tlumočení Konsekutivní tlumočení Simultánní/kabinové tlumočení Konference na klíč Tlumočení v zahraničí Soudní tlumočení

9 Cenová analýza SlužbaCena cca (bez DPH) Kurzy pro veřejnost 2 500,-/semestr Firemní kurzy ,-/os./h. Kurzy na míru ,-/os./h. Letní pobytové k.6 000,-/5 dní Jazykový auditOd 300Kč/os. Mez. zkoušky ,- Za půlku peněz … ,-/1-4os./h. SlužbaCena cca (bez DPH) Slevy 0-8% Podle celkové ceny Tarifní sazby (normostrana) ,-/NS Podle jazykové skupiny Tisková korektura 110,-/NS Jazyková korektura 190,-/NS Tlumočení ,- Podle počtu hodin

10 Promotion analýza Internetová prezentace na Internetové odkazy – seznam.cz, centrum.cz, edb.cz, zlatestranky.cz Specializované odkazy na jazykovou výuku, partnerské internetové stránky Tisk – MfDnes, HN, Bohemia a Moravia (výjimečně), Konstrukce, Silnice a železnice Letáky v tramvajích v Ostravě a Brně Cedule před kamennými pobočkami Sponzoring – plesy, SOS vesničky, Rockový festival v Příboře, … Direct mailing – poštou, elektronicky, letáčky do informačních center Slůněcí bulletin – tisk, elektronicky Osobní schůzky

11 Prodejní analýza Kurzy – září až únor, únor až červen Letní pobytové kurzy – červenec, srpen Tlumočení – nárazově, krátkodobé i dlouhodobé Ostatní – nárazově, dle požadavků klienta

12 Konkurenční analýza Firma podniká na velmi konkurenčním trhu V oblasti překladů se potýká s celorepublikovou konkurencí Tento trh je nasycený a vyrovnaný V oblasti jazykové školy se potýká s lokální i celorepublikovou konkurencí Tento trh se zmenšuje Firma je schopna zabezpečit kvalitní komplexní služby, hlavní výhodou konkurence je však seriózní vzezření Hlavní konkurenti:Hlavní konkurenti: Výuka: lokálně Miramare (Brno), Cloverleaf (Ostrava), Tutor (Praha), Skřivánek (Plzeň); celorepublikově Skřivánek, Glossa Překlady: Skřivánek, Aspena, Eurolingua => Nejsilnějším konkurentem je Skřivánek – konkuruje v několika oblastech

13 Zákaznická analýza Jazyková škola 90% - firemní kurzy 8% - večerní kurzy (veřejnost) 2% - individuální kurzy (firmy + veřejnost) Překladatelská agentura – výrazně převažují firmy Zaměření kampaně na firemní zákazníky Žádoucí vnímání značky: serióznost, kvalita, flexibilita, tradice a originalita

14 Kontinuální růst firmy Růst obratu firmy o 40% do konce r.2008 Otevření dalších 3 (4) poboček do konce r.2008 Změna poměru výuka:překlady ze 3:1 na 1:1 během 2 let Změna loga Inovace a nárůst mediální komunikace firmy Změna positioningu Zavedení on-line výuky Spuštění mediální kampaně v městech nových poboček Promotion překladů a tlumočení Inovace a nárůst mediální komunikace firmy Změna loga Cíle a strategie - schéma

15 Marketingový cíl 1 – růst obratu firmy CÍL –Nárůst obratu firmy o 40% (tj ,-Kč) do konce r.2008 STRATEGIE –změna loga –Inovace a nárůst mediální komunikace firmy –Výrazná změna positioningu

16 Změna loga V čem je problém?  Současné logo považováno za dětské, příliš hravé, neseriózní,… => Hlavní důvod, proč jsou zákazníky upřednostňovány jiné JŠ Je nutná změna, avšak zachování kontinuity loga Návrhy nového loga

17 Inovace a nárůst mediální komunikace firmy Zvýšení internetové komunikace (celorepubliková konkurence) Změna vlastních internetových stránek (ceník!!), využití google.cz Šíření propagačních a dárkových materiálů (letáky, propisky, plyšoví sloni, maskoti, minislovníky,…) na sponzorovaných akcích Inzerce ve formě potisku na služebních autech (levné a efektní) Pohyblivé bannery na internetu (Slon kráčející po zeměkouli,…) Venkovní reklama ( letáky v MHD, billboardy na efektivních místech ) DŮRAZ NA JAZYKOVÝ KAPITÁL A INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP!

18 Změna positioningu Je třeba, aby firma byla vnímána jako seriózní, a kvůli požadavkům trhu také jako schopná poskytnout komplexní služby, a proto: Je třeba přicházet s nabídkou komplexních služeb Vystupovat jako firma, která svým zákazníkům plní každé přání Dávat dojem spolehlivosti a tradice  Vše pod jednou střechou: kurzy, překlady, korektury  Kvalita & Flexibilita & Tradice  Výhody pro staré známé (věrnostní programy a balíčky služeb pro firmy) Ukázky propagačních materiálů

19 Marketingový cíl 2 – otevření nových poboček CÍL –Otevření 3-4 nových poboček (Hradec Králové, České Budějovice, Liberec a/nebo Olomouc) během 2 let STRATEGIE –Zavedení on-line výuky –Spuštění mediální kampaně v městech nových poboček

20 On-line výuka Výhoda on-line výuky: možnost prezentace před vlastní kampaní ve vybraných městech Na - materiály k hodinámwww.slune.cz - texty prohlubující výuku - testy k opakování látky

21 Mediální kampaň v nových městech Důraz na potenciál překladatelské agentury a on-line výuku Odkazy na internetových stránkách měst Letáky a reklamní cedule na informacích, pobočkách oslovených firem, MHD, popř.billboardy Využití tisku – zpravodaje, regionální noviny,… Do reklamních sloganů zapojit lokální zajímavosti Sponzoring místních akcí – plesy, místní školy, apod. Osobní prodej služeb v místních firmách Výhody pro „stálé“ zákazníky

22 Marketingový cíl 3 – poměr výuky a překladů CÍL –Změna poměru výuka:překlady ze 3:1 na 1:1 během 2 let STRATEGIE –Promotion překladů a tlumočení –Změna loga –Inovace a nárůst mediální komunikace firmy

23 Promotion překladů a tlumočení Napojení na jazykovou školu Komplexnost služeb Balíčky a věrnostní programy pro zákazníky-firmy: –jazykový kurz + slevový kupón na překlad –slevy na budoucí zakázku při překročení určité ceny –zvýhodněné ceny stávajícím zákazníkům

24 Plánovací kalendář období 2007/2008 AktivitaZačátekKonec Zpracování nového loga Reklama na internetu (placené odkazy) Reklama na internetu (bannery) Reklama v tisku Letáky (každoročně) Sponzoringčerven-červenec, leden-únor Potisk aut neurčeno Billboardy ve městech stávajících poboček Billboardy ve městech nových poboček

25 Rozpočet - Firma je ochotna investovat do marketingu ,-Kč pro r.2007, pro r.2008 se rozhodne až na základě r.2007Aktivita části aktivity Rozpočet Reklama na internetuPlacené odkazy,bannery ,- Venkovní reklamaLetáky, billboardy, MHD, auta, tisk, propagační materiály ,- Kampaň v nových městechLetáky, tisk, propagační materiály, slevy, sponzoring ,- SponzoringPlesy, festivaly, SOS vesničky, Školy ,- Pozn.: Rozpočet je odhadován na období a je koncipován formou doporučené alokace finančních prostředků na jednotlivé aktivity.

26 Kontrola Kontrolním orgánem plnění marketingového plánu byl stanoven management firmy Slůně - svět jazyků, s.r.o. Při nedosahování stanovených cílů bude upraven marketingový plán

27 Děkujeme za pozornost Prostor pro dotazy Situační analýza Marketingové cíle Plánovací kalendář Rozpočet Kontrola KONEC

28 Návrhy nového vzhledu loga Slůně – svět jazyků

29

30 Návrh na leták/billboard  Hledáte komplexní jazykové služby? Máme největší rozpětí nabídky služeb  Nemáte čas přizpůsobovat se času jazykové agentury? Nemusíte, přizpůsobíme se my  Potřebujete kvalitní překladatelské služby? Zvládneme 90 světových jazyků  Víte, že bez znalosti cizího jazyku se dnes těžko podniká? Nabízíme firemní kurzy, slevy, věrnostní balíčky  Kdo jsme??? viz

31 Návrh na leták/billboard Jazykové kurzy Překlady Jazykový audit Tlumočení Korektury Tlumočení Korektury !!! Pouze u nás najdete komplexní nabídku jazykových služeb !!!

32 Návrh na leták/billboard Pro věrné zákazníky nabízíme slevy a balíčky věrnostních služeb. Našli jste SVOJI jazykovou agenturu. Více na


Stáhnout ppt "(změna loga a positioningu) Slůně – svět jazyků, s.r.o. Marketingový plán pro období 2007-2008 (změna loga a positioningu) Slůně – svět jazyků, s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google