Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sekce fondů Evropské unie (Sekce 8) Hlavní náplň Zajištění činností Řídicího orgánu operačních programů spolufinancovaných z ESF (OP LZZ a OPZ), Zprostředkujících.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sekce fondů Evropské unie (Sekce 8) Hlavní náplň Zajištění činností Řídicího orgánu operačních programů spolufinancovaných z ESF (OP LZZ a OPZ), Zprostředkujících."— Transkript prezentace:

1 Sekce fondů Evropské unie (Sekce 8) Hlavní náplň Zajištění činností Řídicího orgánu operačních programů spolufinancovaných z ESF (OP LZZ a OPZ), Zprostředkujících subjektů OPLZZ a IOP a Řídicího orgánu FEAD příprava a implementace OP (metodické a finanční řízení a koordinace, efektivní provádění, hodnocení a výběr, monitorování, kontrola, propagace a evaluace) vydávání a aktualizace dokumentace pro řízení OP, podpora příjemců, vyhlašování výzev odpovědnost za řádné plnění limitů čerpání finančních prostředků Hlavní úkoly 2014-2015 dokončit realizaci OP LZZ bez ztráty finančních prostředků a IOP s minimalizací ztráty vyjednat návrhy OPZ a OP FEAD s EK připravit prováděcí a řídicí dokumentaci k OPZ a k OP FEAD zajistit vytvoření efektivní organizační a implementační struktury sekce a OP zahájit implementaci programů, připravit a vyhlásit první výzvy OPZ a OP FEAD k předkládání projektů

2 Sekce fondů Evropské unie (Sekce 8) Struktura: Odbor řízení pomoci z ESF (81) Odbor implementace fondů EU (82) Odbor realizace ESF (83) Odbor ostatních fondů EU (84) Oddělení evaluací a strategií (801) Cíle: zajistit efektivní a pružné řízení, s efektivními procesy, jasnými rolemi, kvalitními systémy pro komunikaci a výměnu informací a zajistit kvalitní, motivovaný a všestranně se rozvíjející tým uplatňovat transparentní a srozumitelná pravidla vedoucí k prokazatelným výsledkům spolupracovat s partnery a cíleně komunikovat přínosy

3 Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu (81) Hlavní náplň řízení operačních programů spolufinancovaných z ESF (OP LZZ a OPZ) příprava a implementace OP (metodické a finanční řízení a koordinace, efektivní provádění, hodnocení a výběr, monitorování, kontrola a propagace) v souladu s předpisy EU a národními normami vydávání a aktualizace dokumentace pro řízení OP (operační manuál, příručky) odpovědnost za řádné plnění limitů čerpání finančních prostředků v jednotlivých letech Hlavní úkoly 2014-2015 dokončit realizaci OP LZZ bez ztráty finančních prostředků vyjednat návrh OPZ s EK připravit prováděcí a řídicí dokumentaci k OPZ zahájit program, připravit a vyhlásit první výzvy OPZ k předkládání projektů

4 Odbor implementace fondů EU (82) Hlavní náplň Zprostředkující subjekt pro OP LZZ v oblastech zaměřených na zaměstnanost a sociální začleňování a sociální služby Zajištění administrace a podpory příjemců projektů směrem k úspěšnému dokončení realizace projektů, včetně vyčerpání alokace a plnění limitů čerpání finančních prostředků Příprava výzev na „dočerpání“ finančních prostředků v administrovaných oblastech podpory, zajištění hodnocení a výběr projektů Spolupráce na přípravě OPZ Hlavní úkoly 2014-2015 Dokončit realizaci OP LZZ bez ztráty finančních prostředků v oblastech podpory v gesci odboru 82 Podílet se na přípravě nového programového období – spolupráce s odborem 81 a věcnými garanty Spolupracovat na přípravě metodiky pro OPZ Příprava zahájení OPZ, včetně personálních kapacit, příprava výzev ve spolupráci s odborem 81 a věcnými garanty

5 Odbor realizace Evropského sociálního fondu (83) Hlavní náplň Realizace operačních programů spolufinancovaných z ESF (OP LZZ a OPZ) Implementace OP (vyhlašování výzev, výběr a hodnocení projektů, administrace projektů, monitoring a kontroly projektů, řízení zprostředkujících subjektů) Spolupráce na přípravě dokumentace pro řízení OP (operační manuál, příručky) Odpovědnost za řádné plnění limitů čerpání finančních prostředků v jednotlivých letech Hlavní úkoly 2014-2015 Dokončit realizaci OP LZZ bez ztráty finančních prostředků Spolupracovat na přípravě OPZ, připravit podmínky pro realizaci Spolupracovat na přípravě prováděcí a řídicí dokumentace k OPZ Zahájit program, připravit a vyhlásit první výzvy OPZ k předkládání projektů

6 Odbor ostatních fondů EU (84) Hlavní náplň Zprostředkující subjekt pro Integrovaný operační program (IOP) v oblastech zaměřených na transformaci, sociální začleňování, sociální ekonomiku a služby v oblasti zaměstnanosti Spolupráce na přípravě IROP pro období 2014 - 2020 Garant přípravy operačního programu a následně implementace OP financovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) Hlavní úkoly 2014-2015 Dokončit realizaci IOP s minimalizací ztráty finančních prostředků v důsledku neplnění n+2 v oblastech intervence 3.1 a 3.3 Důsledně monitorovat „dočerpání“ finančních prostředků v administrovaných oblastech intervence a realizovat adekvátní a účinná opatření Podílet se na přípravě nového programového období a spolupracovat na přípravě metodiky pro IROP Zajistit předložení operačního programu FEAD Evropské komisi a připravit zahájení implementace OP od roku 2015 EVROPSKÁ UNIE FOND EVROPSKÉ POMOCI NEJCHUDŠÍM OSOBÁM

7 Oddělení evaluací a strategií (801) Hlavní náplň v oblasti evaluací zajišťuje výkon činností v odpovědnosti Řídicího orgánu programů spolufinancovaných z ESF (OP LZZ a OPZ) zajišťuje zpracování analytických materiálů a podílí se na strategickém plánování relevantním pro využívání prostředků z rozpočtu EU připravuje podklady z oblasti evaluací pro zprávy o realizaci OP LZZ diseminuje poznatky z evaluací, tj. informuje zaměstnance o výsledcích, průběhu a doporučeních evaluací Hlavní úkoly 2014-2015 Pracovat na evaluacích souvisejících se závěrem programového cyklu OP LZZ v souladu s Evaluačním plánem 2007 -2013 Spolupracovat na přípravě OPZ, včetně ex-ante evaluace programu, příprava Evaluačního plánu 2014 – 2020 Povinné vyhodnocení Youth Employment Initiative dle požadavku Nařízení o ESF Spolupracovat na přípravě prováděcí a řídicí dokumentace k OPZ Připomínkovat strategické dokumenty s vazbou na činnosti spolufinancované z ESF Rozvíjet odbornou evaluační kapacitu pro kvalitní realizaci interních i externích evaluací


Stáhnout ppt "Sekce fondů Evropské unie (Sekce 8) Hlavní náplň Zajištění činností Řídicího orgánu operačních programů spolufinancovaných z ESF (OP LZZ a OPZ), Zprostředkujících."

Podobné prezentace


Reklamy Google