Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Jana Krchňáčková Název prezentace (DUMu): 18. Politické procesy 50. let Název sady: Osobnosti a události českých.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Jana Krchňáčková Název prezentace (DUMu): 18. Politické procesy 50. let Název sady: Osobnosti a události českých."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Jana Krchňáčková Název prezentace (DUMu): 18. Politické procesy 50. let Název sady: Osobnosti a události českých a světových dějin ve 20. století (určeno pro 2. ročník oboru Technik puškař) Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/ Datum vzniku: Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 Anotace Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Osobnosti a události českých a světových dějin ve 20. století (určeno pro 2. ročník oboru Technik puškař) je ukázat žákům, kteří se v této oblasti vzdělávají, jaké jsou nejznámější osobnosti a události českých a světových dějin ve 20. století. Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu dějepis na naší SŠ. Konkrétně tato prezentace je zaměřena na komunistické politické procesy, které měly za cíl zlikvidovat, eliminovat a vystrašit odpůrce komunistického režimu.

3 Po politickém převratu v únoru 1948 nástup despotického totalitního režimu – moc v rukou úzké skupiny funkcionářů KSČ.

4 Opora o armádu, bezpečnost, lidové milice, rozvrat právního řádu – masová nezákonnost (odposlechy, zásahy do soukromí, zrušení listovního tajemství).

5 Maskovaný fotoaparát určený pro fotografování v noci. Přístroj sovětské výroby.

6 Parník, zařízení užívané StB pro rozlepování tajně cenzurovaných dopisů.

7 Zkonstruované politické procesy proti tzv. „skrytým třídním nepřátelům a škůdcům“ = zastrašení opozice, represe, justiční vraždy. Odpůrci komunistické strany byli vystaveni pronásledováni, vyhazováni z práce - jen v únoru a březnu 1948 bylo takto postiženo na lidí.

8 Na základě zákona přijatého byly zřizovány tábory nucené práce pro občany, dávající najevo svůj nesouhlas s novou politikou – tábory byly zřizována v místech, kde byla ložiska uranové rudy (Jáchymovsko).

9 Oběti nového režimu: − Mladí lidé podezřelí z nepřátelského vztahu ke komunistickému režimu a ti, kteří měli „závadný“ třídní původ, byli odváděni k výkonu základní vojenské služby v Pomocných technických praporech.

10 Dislokace pomocných technických praporů na podzim 1951

11 − 1949 křivě obviněn z velezrady a popraven generál Heliodor Píka, šéf české vojenské mise v SSSR za války Heliodor Píka

12 − Církev: kláštery obsazeny StB, mniši a jeptišky uvězněni, vražda římskokatolického faráře Josefa Toufara v Čihošti na Českomoravské vysočině.

13 Boj s „třídním nepřítelem“: - Vystoupení demokraticky smýšlejících vojáků proti totalitě – tajná skupina „Praha – Žatec“ - Setkání zástupců národně socialistické, sociálně demokratické a lidové strany na faře ve Vinoři – hledání možnosti společného postupu v ilegálním boji proti režimu, přijat návrh dr. Milady Horákové, že si budou pravidelně vyměňovat zprávy o situaci doma i v zahraničí.

14 = důvod k zatčení Milady Horákové, KSČ se rozhodla uspořádat velký výstražný proces, který začal : dr. Milada Horáková spolu se třemi dalšími politiky odsouzena a popravena. Památník Milady Horákové

15 - Sabotáže skupiny založené bratry Ctiradem a Josefem Mašínovými (na podzim 1952 podnikli útěk do Západního Berlína). Ctirad MašínJosef Mašín

16 - Odbojová skupina Světlana - Opatření komunistického režimu k upevnění své moci = nárůst počtu členů StB, budována síť udavačů, do táborů nucených prací uvrženy desetitisíce lidí, 231 lidí popraveno.

17 Dislokace vojenských pracovních jednotek v listopadu 1953.

18 Za pomoci sovětských expertů (generálové Lichačev a Makarov) hledáni nepřátelé i ve vlastních řadách KSČ = zatčení velké skupiny dosud významných stranických činitelů a jejich obvinění z protistátního spiknutí, příprava politického procesu – 1952 popraven generální tajemník KSČ Rudolf Slánský, politik Vladimír Clementis.

19 Početná emigrační vlna na Západ, vznik 3. odboje v zahraničí (za demokracii), ale nejednota - od května 1951 vysílání rozhlasové stanice Svobodná Evropa.

20 Otázky k opakování: 1.Jak dlouho trvala letecká bitva o Anglii? 2.Jakou taktiku zvolilo Německo v boji s Brity? 3.Kdo podporoval odhodlání britského civilního obyvatelstva? 4.Jak se do Anglie dostali českoslovenští letci? 5.Jmenuj některé československé letce, kteří se letecké bitvy účastnili.

21 Zdroje pro textovou část SOCHROVÁ, M. DĚJEPIS V KOSTCE II. Novověk, Dějiny nové doby. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, s Jiří Pernes: Československo 1946 – Dějiny českých zemí v obrazech – Praha 2006, s

22 Seznam zdrojů pro použité obrázky Snímek 3 – [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: Snímek 5 - [cit ]. ]. Dostupný pod licencí Russian International News Agency (RIA Novosti) na WWW: Snímek 6 – [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: Snímek 8 – [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Snímek 10 – [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: Snímek 11 – [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: > Snímek 14 - [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:. Autor: Luděk Kovář.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pam%C3%A1tn%C3%ADk_Hor%C3%A1kov%C3%A9_-_busta_Knobloch.jpg Snímek 16 - [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Snímek 16 - [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Snímek 18 – [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: Snímek 21 - [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:


Stáhnout ppt "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Jana Krchňáčková Název prezentace (DUMu): 18. Politické procesy 50. let Název sady: Osobnosti a události českých."

Podobné prezentace


Reklamy Google