Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | Jaroslav Sixta Vítězslav Ondruš IMPLEMENTACE ESA 2010 MIMOŘÁDNÁ REVIZE NÁRODNÍCH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | Jaroslav Sixta Vítězslav Ondruš IMPLEMENTACE ESA 2010 MIMOŘÁDNÁ REVIZE NÁRODNÍCH."— Transkript prezentace:

1 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | www.czso.cz Jaroslav Sixta Vítězslav Ondruš IMPLEMENTACE ESA 2010 MIMOŘÁDNÁ REVIZE NÁRODNÍCH ÚČTŮ 19. června 2014, ČSÚ Praha

2 2 Obsah prezentace  Důvody mimořádné revize národních účtů  Dopady revize na tvorbu a užití HDP  Dopady revize na deficit a dluh vládních institucí  Dokončení mimořádné revize a publikace výsledků

3 3 Důvody a rozsah mimořádné revize národních účtů  přechod na nový evropský metodický standard ESA 2010, který vychází z celosvětového standardu SNA 2008;  změny metod výpočtů a odhadů přesahující rámec běžných revizí  požadavky Eurostatu,  změny ve zdrojích dat (Sčítání lidu, domů a bytů 2011),  další zlepšení metod a postupů,  změna referenčního roku pro ukazatele ve stálých cenách (2010);  rozsah revize časových řad:  1995–2010 (celý systém účtů),  1990–1994 (pouze vybrané ukazatele).

4 4 Prezentace revize  ČSÚ již dokončuje práce na revizi; srovnatelné řady budou publikovány od října 2014.  Proces revize národních účtů je koordinován Eurostatem a zahrnuje všechny členské země.  Centrální banky pracují na implementaci 6. manuálu platební bilance (ČNB).(ČNB)  Eurostat i členské země koordinují komunikaci revize a připravují uživatele a veřejnost na nové údaje (ESA 2010 na webu Eurostatu).(ESA 2010 na webu Eurostatu)  Revize standardů se netýká jen EU. SNA 2008 jako první implementovala Austrálie (HDP +4,4 %).  První země v EU byly  březen Nizozemsko (HDP +7,6 %),  květen Francie (HDP +3,2 %).

5 5 Změny hrubého domácího produktu a složek jeho užití, běžné ceny 2010 (předběžný odhad) Změny celkem z toho: Změny celkem z toho: ESAostatníESAostatní mld. Kč %% Produkce -96,4-47,6-48,8-1,0-0,5 Mezispotřeba -262,8-168,5-94,3-4,4-2,8-1,6 Hrubá přidaná hodnota 166,4120,945,52,82,00,8 Hrubý domácí produkt, celkem 166,6120,945,74,43,21,2 v tom: Výdaje na konečnou spotřebu domácností 28,110,118,01,50,51,0 Výdaje na konečnou spotřebu vládních inst. 1,9-1,53,40,2-0,20,4 Tvorba hrubého fixního kapitálu 135,5116,119,514,612,52,1 Vývoz zboží a služeb 98,5-83,8182,33,9-3,37,2 Dovoz zboží a služeb 96,8-81,7178,54,0-3,47,4

6 6 Hrubý domácí produkt, běžné ceny 2010 (předběžný odhad)

7 7 Změny hrubého domácího produktu běžné ceny 2010 (předběžný odhad) Změny: mld. Kč% Hrubý domácí produkt, celkem166,64,4 z toho: Vlivem implementace ESA 2010120,93,2 kapitalizace výdajů na výzkum a vývoj45,11,2 kapitalizace vojenských výdajů5,20,1 kapitalizace drobného majetku62,51,6 neživotní pojištění7,50,2 ostatní0,60,1 Vlivem změny zdrojů a metod45,71,2 služby bydlení40,21,1 ostatní5,50,1

8 8 Důvod změny: ■Výdaje na výzkum a vývoj jsou považovány za kapitálové výdaje (investice). Jde tedy o aktiva, která přinášejí svému majiteli ekonomický přínos v budoucnu. ■Tyto výdaje vedou k získání specifických znalostí a dovedností, které zakládají budoucí ekonomický růst. ■Výzkum a vývoj je realizován soukromými subjekty (podniky) i vládními institucemi (vysoké školy, výzkumné ústavy). Kapitalizace výdajů na výzkum a vývoj (ESA 2010) (předběžný odhad) Dopad změny za rok 2010: Mld. Kč% Produkce42,50,5 Mezispotřeba-2,60,0 Hrubý domácí produkt45,11,2 Výdaje na konečnou spotřebu neziskových institucí-0,3-1,2 Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí-2,3-0,3 Tvorba hrubého fixního kapitálu47,85,1

9 9 Důvod změny: ■Změna přístupu ke službám obrany, kdy moderní pojetí zachycení těchto služeb bere v úvahu životnost, zastarávání a opotřebování zbraní. Služba, kterou zbraně poskytují, odpovídá jejich použitelnosti. ■Odstranění nestejného zachycení výdajů na aktiva s dlouhou dobou životnosti a vysokou pořizovací hodnotou. ■Zbraně podle ESA 2010 nejsou zachyceny v mezispotřebě, ale v tvorbě hrubého fixního kapitálu. Kapitalizace vojenských výdajů (ESA 2010) (předběžný odhad) Mld. Kč% Produkce2,10,0 Mezispotřeba-3,1-0,1 Hrubý domácí produkt5,20,1 Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí2,10,3 Tvorba hrubého fixního kapitálu3,10,3 Spotřeba fixního kapitálu5,20,7 Dopad změny za rok 2010:

10 10 Důvod změny: ■ESA 2010 přináší pokrok v mezinárodní harmonizaci zachycení investic. Tvorba kapitálu zahrnuje výdaje na aktiva s dobou použitelnosti delší než jeden rok. ■Jde zejména o počítače, tablety, chytré mobilní telefony a drobné nástroje (sekačky na trávu). ■Dosavadní hranice 500 EUR v cenách roku 1995 je zrušena. Kapitalizace drobného majetku (ESA 2010) (předběžný odhad) Mld. Kč% Produkce-1,90,0 Mezispotřeba-64,4-1,1 Hrubý domácí produkt62,51,6 Výdaje na konečnou spotřebu Neziskových institucí-0,2-0,6 Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí-1,7-0,2 Tvorba hrubého fixního kapitálu64,46,9 Dopad změny za rok 2010:

11 11 Důvod změny: ■Vyplacené nároky na škody jsou upraveny o náhrady vyplývající z katastrof (kapitálový transfer). ■Změna výpočtu produkce zajištění, které obsahuje specifické platby typické pouze pro zajištění (provize přímým pojišťovatelům a podíly na ziscích). Neživotní pojištění (ESA 2010) (předběžný odhad) Mld. Kč% Produkce15,00,2 Mezispotřeba7,50,1 Hrubý domácí produkt7,50,2 Výdaje na konečnou spotřebu domácností10,10,5 Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí0,0 Vývoz služeb-0,4-0,1 Dovoz služeb2,30,7 Dopad změny za rok 2010:

12 12 Důvod změny: ■Zpřesnění počtu bytů a domů podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (celkový počet i počty podle forem vlastnictví). ■Změna metody výpočtu imputovaného nájemného (bytové domy – stratifikační metoda; rodinné domy – nákladová metoda). ■Změna metody odhadu mezispotřeby (využití výsledků nového zjišťování). ■Zpřesnění výpočtů za bytová družstva (využití výsledků nového zjišťování). ■Zpřesnění ocenění stavů a spotřeby kapitálu. Služby bydlení (předběžný odhad) Mld. Kč% Produkce12,20,1 Mezispotřeba-28,0-0,5 Hrubý domácí produkt40,21,1 Výdaje na konečnou spotřebu domácností28,91,5 Tvorba hrubého fixního kapitálu6,80,7 Dopad změny za rok 2010:

13 13 Důvod změny: ■Dochází ke změnám v ESA, mění se i statistika deficitu a dluhu vládních institucí (EDP), mění se poměrové ukazatele. ■Změny ESA bez vlivu na deficit (kapitalizace VaV, drobného majetku, vojenských výdajů apod.). ■Změny ESA s vlivem na deficit, změny v sektorovém zařazení jednotek. ■Ostatní změny bez vlivu na deficit (zatřídění daní a sociálních příspěvků a dávek). Deficit vládních institucí (podle ESA) (předběžný odhad) Dopad změny za rok 2010 (ESA i EDP): Deficit vládních institucí % z HDP:

14 14 Hlavní důvody změn: ■Dochází ke změnám v ESA, mění se i statistika deficitu a dluhu vládních institucí (EDP), mění se poměrové ukazatele. ■Změny v sektorovém zařazení jednotek vlivem implementace ESA 2010. Jiný přístup k tzv. 50% kritériu a upřednostnění kvalitativních požadavků. Dluh vládních institucí (podle ESA) (předběžný odhad) Dopad změny za rok 2010 (ESA i EDP): Deficit vládních institucí % z HDP:

15 15 Roční národní účty ■Sektorové účty, odvětvové účty, dluh a deficit vládních institucí (1993 až 2013): 1. 10. 2014. ■HDP, tvorba a užití (1990 až 2013): 1. 10. 2014. ■Regionální účty (1995 až 2013): 15. 12. 2014. ■Tabulky dodávek a užití (1990 až 2013): 31. 12. 2014. ■Adresa: http://czso.cz/csu/redakce.nsf/i/hdp_narodni_ucty.http://czso.cz/csu/redakce.nsf/i/hdp_narodni_ucty Čtvrtletní národní účty ■Čtvrtletní národní účty (HDP 1995 až 2Q2014): 1. 10. 2014. ■Čtvrtletní sektorové účty (nefinanční,1999 až 2Q2014): 1. 10. 2014. „Historická ročenka národních účtů ČR 1990–2013“ (plán 1. pololetí 2015). Dokončení mimořádné revize

16 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | www.czso.cz Děkujeme za pozornost Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D., vrchní ředitel tel.: 274 054 253, e-mail: jaroslav.sixta@czso.czjaroslav.sixta@czso.cz Ing. Vítězslav Ondruš, CSc. ředitel tel.: 274 052 445, e-mail: vitezslav.ondrus@czso.czvitezslav.ondrus@czso.cz Sekce makroekonomických statistik ČSÚ


Stáhnout ppt "ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | Jaroslav Sixta Vítězslav Ondruš IMPLEMENTACE ESA 2010 MIMOŘÁDNÁ REVIZE NÁRODNÍCH."

Podobné prezentace


Reklamy Google