Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace Materiál je určen pro žáky středních odborných škol a středních odborných učilišť v rámci výuky finanční gramotnosti v bloku ekonomických a příbuzných.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace Materiál je určen pro žáky středních odborných škol a středních odborných učilišť v rámci výuky finanční gramotnosti v bloku ekonomických a příbuzných."— Transkript prezentace:

1

2 Anotace Materiál je určen pro žáky středních odborných škol a středních odborných učilišť v rámci výuky finanční gramotnosti v bloku ekonomických a příbuzných předmětů, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace doplněné textem podporujícím výklad učitele. Metodický pokyn Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.

3 Pojištění

4 Životní pojištění - Rizikové: klient je pouze pojištěn - Investiční: kombinace pojištění a zároveň spoření - klient si může vybrat, kam budou prostředky vloženy - v případě pojistné události se vyplácí: - v případě smrti: pojistnou smlouvou garantovaná výše pojistného plnění - v případě dožití stanoveného věku: aktuální hodnota investovaných prostředků

5 Pojištění Životní pojištění - Kapitálové: kombinace pojištění a investování - pojišťovna garantuje minimální vyplacenou částku - klient neovlivňuje investování prostředků - v případě pojistné události se vyplácí: - v případě smrti: sjednaná pojistná částka - v případě dožití: sjednaná pojistná částka včetně podílu na výnosech investování - Úrazové pojištění: kryje riziko: - zranění pojištěného s přechodným nebo trvalým poškozením zdraví - smrti pojištěného - pojistné plnění pomáhá zmírnit následky úrazu

6 Pojištění Neživotní pojištění - Pojištění majetku - kryje rizika škod způsobených požárem, vodou, úderem blesku, vloupáním, vichřicí - výše vypláceného pojistného plnění je odvozena od hodnoty pojištěného majetku - pojištění domácnosti: hradí škody na věcech, které jsou součástí budovy - pojištění nemovitosti: hradí škody na samotné nemovitosti

7 Pojištění Neživotní pojištění - Pojištění odpovědnosti - kryje rizika na majetku a zdraví způsobená jednáním pojištěného třetí osobě - pojištění za škody z běžného občanského života (např. při sportu) - pojištění za škody způsobené výkonem povolání - pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla

8 Použité zdroje KLÍNSKÝ, Petr; MÜNCH, Otto; CHROMÁ, Danuše. Ekonomika, ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy. Praha: Eduko s.r.o., 2011, ISBN 978- 80-87204-41-2. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.


Stáhnout ppt "Anotace Materiál je určen pro žáky středních odborných škol a středních odborných učilišť v rámci výuky finanční gramotnosti v bloku ekonomických a příbuzných."

Podobné prezentace


Reklamy Google