Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TMKSSK. Co vlastně je masová komunikace? 1.1 Mediální komunikace (MK)1.1.  Médium z latiny (= prostředek, zprostředkující činitel) – médium je to,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TMKSSK. Co vlastně je masová komunikace? 1.1 Mediální komunikace (MK)1.1.  Médium z latiny (= prostředek, zprostředkující činitel) – médium je to,"— Transkript prezentace:

1 TMKSSK

2

3 Co vlastně je masová komunikace? 1.1

4 Mediální komunikace (MK)1.1.  Médium z latiny (= prostředek, zprostředkující činitel) – médium je to, co zprostředkovává NĚKOMU nějaké SDĚLENÍ, tj.médium komunikační.  Média = hlavně tisk, rozhlas, tv, nová média (tj.založena na digitálním zpracování a přenosu dat), ale i různé kódy jako např. jazyk (kódy jsou primární komunikační média).  sekundární média-technologie zajišťující přenos (komunikace by byla bez média nemožná)  Sekundární média (modernější) snaží se překonat čas a prostor mezilidské komunikace (toto jsou dva důvody rozvoje médií a důležitým mezníkem umožňující multiplikaci sdělení byl knihtisk)  Mediální komunikace (MK) – jedna z rovin sociální komunikace, vyznačující se tím, že veškeré komunikační aktivity se dějí pomocí a prostřednictvím médií.

5 Kategorie médií 1.1  a)interpersonální komunikace, tato média podporují existenci sociálních vztahů mezi jednotlivci, tzv. interpersonální média (dopisy, poselství, e-mail, SMS, telefon, telegraf,…) – důležité je zde umožnění komunikace na obou stranách.  b)média sloužící celospolečenské komunikaci (mezi jedním bodem a publikem) tj.masová média. Posluchači se neznají- tvoří masu, jsou anonymní, vytvářejí nové sociální vazby ve společnosti, utvrzují skupinovou identitu (např.politický tisk), pomáhají jedinci najít místo mezi ostatními lidmi. Jsou to noviny, časopisy, knihy, tv i rozhlas.vysílání, film, nahrávky, internet, atd.  Někteří autoři rozlišují ještě síťová média, propojující mnoho bodů a konstituující tak vztahovou a komunikační síť (např.pošta, chaty, fóra, atd.)

6 Vztah masové a mediální komunikace 1.1. mediální komunikace: každá zprostředkovaná komunikace masová komunikace síťová komunikace

7 Mediální komunikace1.1. mediální komunikace ● o ↔ o ↔ o ↔ o ↔ o ↔ o ↔ o ↔ o ↔ o

8 Masová komunikace 1.1  Účastníci jsou vnímáni jako pasivní periférie oslovovaná z centra masová komunikace ● o │ o │ o │ o │ o │ o │ o │ o │ o │

9 Síťová komunikace 1.1. ● o ↔ o ↔ o ↔ o ↔ o ↔ o ↔ o ↔ o ↔ o ●

10 Masová média 1.1. Masová komunikace (MasK)  - je jedním z typů MK  - komunikační prostředky dostupné široké veřejnosti bez ohledu na její zájem  - historicky zakotvené  - má různé charaktery vždy dle aktuálního vývoje  - máme stále větší možnosti komunikace (rozvoj TV, internetu)  - MasK – termín označující něco specifického, označuje jev podřízený MK

11 Mediace/Medializace 1.1.  Mediace je proces, při němž mezi dvě strany vstupuje prostředník, aby ovlivnil či zajistil vztah mezi nimi.  Medializací rozumíme posun ke společnosti, ve které média hrají významnou roli  některé jevy se dějí prostřednictvím médií, za pomoci médií (někdy se uvádí termín mediatizace – angl. medization)  výraz je mnohoznačný, znamená i zveřejnění  medializace = zveřejnění X sociální proces, kdy média nabývají na významu (proces adekvátní byrokratizaci, alfabetizaci, urbanizaci atd.).

12 Hlavní rysy „medializace“1.1.  Extenze: rozšiřování možností člověka - člověk poznává i to, co nezažil, nenavštívil (nové prostředí), boří distance, máme info z různých vzdáleností)  Substituce: MK nahrazuje často přímou (interpersonální) komunikaci (viz přechod běžného bankovnictví na internetové bankovnictví)  Amalgamizace: -do celé řady interní nemediální povahy vstupují média -promíchávání jednání nemediálního a jednání spojeného s médii (např. rande v kině – spojení milostné schůzky a návštěvy kina).  Marketizace - média se stávají obchodem, komercializace mediálních obsahů -komodifikace mediálních obsahů – fakt tržních vztahů se odráží v jejich obsahu

13 Média a společenské vztahy, typy sítí 1.2

14 Typy mezilidské komunikace 1.2. : rozlišujeme dle roviny uspořádání společnosti, kde se komunikace odehrává  -intrapersonální (se sebou samým)  -interpresonální (2-3 jedinci – dyadická či triadická)  -skupinová (ustavená skupina – např.rodina)  -meziskupinová (např.rodiny, třídy, sportovní týmy, zájmové skupiny)  -institucionální/organizační (v rámci politického procesu, podnikatelského subjektu)  -celospolečenská (potenciálně dostupná všem, podmíněna i masovými médii)

15 Globalizace médií 1.2. - Globalizace médií: -mediální produkty mají tendenci k homogenizace na nadnárodní úrovni. Týž produkt je nabízen na různých trzích (např.zábavné pořady je možné koupit „na klíč“,Cosmopolitan, Harper´s Bazar apod., rozhlas (hudba), - úsilí o dominantní postavení v globálním měřítku projevily tiskové agentury už koncem 19.století např. Reuters a Havas).


Stáhnout ppt "TMKSSK. Co vlastně je masová komunikace? 1.1 Mediální komunikace (MK)1.1.  Médium z latiny (= prostředek, zprostředkující činitel) – médium je to,"

Podobné prezentace


Reklamy Google