Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biogenní prvky Prof. Dr. Richard Průša. Prvky Bioanorganická chemie C, N, P, O, H, S: proteiny, nukleové kyseliny, sacharidy, lipidy Ionty: K, F, Cl,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biogenní prvky Prof. Dr. Richard Průša. Prvky Bioanorganická chemie C, N, P, O, H, S: proteiny, nukleové kyseliny, sacharidy, lipidy Ionty: K, F, Cl,"— Transkript prezentace:

1 Biogenní prvky Prof. Dr. Richard Průša

2 Prvky Bioanorganická chemie C, N, P, O, H, S: proteiny, nukleové kyseliny, sacharidy, lipidy Ionty: K, F, Cl, I, Na, Ca, Fe Esenciální stopové prvky: Mg, Cr, Co, Cu, Mo, Se, Zn Toxické stopové prvky: As, Ba, Cd, Pb, Li, Hg, Pt

3 Prvky Stopové prvky: koncentrace v tkáních a orgánech méně než 50 mg/kg Biologicky aktivní prvky Toxické prvky, toxikologie

4 Uhlík Nereaktivní prvek CO, CO-Hb CO2, HCO3 HCN

5 Vodík, kyslík H – vysoce reaktivní, H2 H2O O, O2, O3 pO2, pCO2 – air, blood CO, NO H2O2 Vysoce reaktivní formy kyslíku – anionty a radikály (10 forem): peroxid, superoxid, hydroxyl, peroxyl, perhydroxyl

6 Dusík, síra N2, bod varu -200 C NH3, NH4, NH2 N2O, NO, N2O3, NO2, N205 HNO2 – nitráty, met-Hb HNO3 – nitrity H2S, H2SO4 – sulfáty, SH

7 Fosfor, vápník, hořčík H3P04, fosfáty, kosti, pufr, estery, anhydridy Ca – kosti (fosfát, uhličitan, fluorid) Ca – ionizované, proteiny, citrát, laktát Oxalát, urát – urolithiasis S-Ca 2,15 – 2,50 mmol/l S-fosfát anorg. 0,80 – 1,45 mmol/l S-Mg 0,65 – 1,1 mmol/l (moč – inh.)

8 Chrom Role: metabolismus glukózy, chromodulin (intracel. oktapeptid), LMWCr faktor Deficit: snížená tolerance glukózy Toxicita: profesní expozice

9 Měď Ceruloplasmin, acerulopl. Cytochrom c oxidasa, lysine 6-oxidasa Ferroxidasa I and II, monoamin oxidasa Melanocyty – tyrosinasa Wilson n., Menkesův sy., biliární obstr. S-Cu 11-22 umol/l

10 Kobalt, fluor Složka vitaminu B12 Deficit – makrocytární anemia Prevence: zubní sklovina Deficit – zvýšená zubní kazivost

11 Mangan Nutný pro syntézu glykoproteinů a proteoglykanů Superoxide dismutasa Pyruvát karboxylasa Arginasa Toxicita – manganové šílenství

12 Molybden Sulfit oxidasa Xanthin dehydrogenasa Aldehyd oxidasa

13 Selen Selenocystein (Se záměnou za síru), 21.amk, UGA, tRNA Glutathion peroxidasy (4x) Thioredoxin reduktasa Selenoprotein P (10 atomů Se jako Se-Cys) Iodothyronin deiodinasa (T4 – T3)

14 Zinek Cca 300 zinek- metaloenzymů a proteinů Metallothioneiny Karbon anhydrasa, alkalická fosfatasa, RNA a DNA polymerasy Alkohol dehydrogenasa, thimidine kinasa Deficience (AE), toxicita

15 Jod Tvorba perifern í ch hormonů š t í tn é žl á zy. Metabolismus: I - přich á z í do organismu potravou, po absorpci ve střevn í sliznici jsou jodidov é ionty transportov á ny ve vazbě na plazmatick é proteiny. Z krve jsou d á le vychyt á v á ny tzv. jodidovou pumpou (Na/K dependentn í ATP á za), regulovan á TSH. Ionty jsou n á sledně inkorporov á ny do molekul tyreoglobulinu, kde se akumuluj í. N á sledně dojde k zachycen í tyreoglobulinu jednotlivými tyreocyty, kde pak doch á z í ke vzniku tyroxinu. Jod se vylučuje moč í a pr á vě hladina jodu v moči nejl é pe odr á ž í př í padný jodový deficit. DDD je 1 μmol. Referenční meze - moč: μg/l μmol/l Závažný nedostatek < 20 < 0,158 Mírný nedostatek 20–99 0,158–0,784 Dostatečný příjem 100–200 0,785–1,580 Nadbytečný příjem > 200 > 1,580 Interpretace: Deficit jodu se projevuje jako tzv. endemická struma, která však nemusí odrážet pouze snížený přívod jodu, ale i vyšší obsah strumigenů v potravě. Pokud dlouhodobě dochází ke sníženému příjmu jodu v potravě, vzniká hypotyreóza.

16 Železo S-Fe M, Ž cca 10 – 25 umol/l Hemoglobin, myoglobin Cytochromy Transferrin Ferritin

17 Ostatní medicínsky významné prvky Bor, nikl, rtuť, kadmium křemík, berylium, hliník baryum, arsen, lithium, vanad olovo Stříbro, zlato, platina thallium, vizmut, germanium, titanium

18 Na, K, Cl NaCl 0.15 mol/l (0.9 % = 154 mmol/l) Ionty Na mmol/l: plasma 136 - 145, ICT 12 K mmol/l: plasma 3.5 – 5.1, ICT 156 Cl mmol/l: plasma 98 – 107, ICT 4 Žaludeční sekrece HCl: 0.1 mol/l Sodné, draselné a chloridové kanály (Na-I symportér, CFTR)

19 Fyziologické hodnoty Referenční intervaly, průměr, 2SD, 5-95 % Distribuce hodnot Biologická variabilita, inter a intra individuální Cirkadianní rytmy, den, sezóna

20 Nadměrný příjem molybdenu způsobí deficit: A) olova B) zinku C) mědi D) selenu


Stáhnout ppt "Biogenní prvky Prof. Dr. Richard Průša. Prvky Bioanorganická chemie C, N, P, O, H, S: proteiny, nukleové kyseliny, sacharidy, lipidy Ionty: K, F, Cl,"

Podobné prezentace


Reklamy Google