Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

. Financování ze strukturálních fondů EU v oblasti zdravotnictví (2007-2013) Praha 2. dubna 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: ". Financování ze strukturálních fondů EU v oblasti zdravotnictví (2007-2013) Praha 2. dubna 2009."— Transkript prezentace:

1 . Financování ze strukturálních fondů EU v oblasti zdravotnictví (2007-2013) Praha 2. dubna 2009

2 Integrovaný operační program Programovací období 2007 - 2013 Integrovaný operační program Oblast podpory: Služby v oblasti veřejného zdraví (3.2 IOP) Aktivita: modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí Cíl: dosažení srovnatelných standardů kvality péče a bezpečnosti provozu specializovaných pracovišť v rámci národních sítí zdravotnických zařízení se zeměmi EU prostřednictvím řízené modernizace či obnovy přístrojového vybavení a technického zázemí.

3 Integrovaný operační program Zaměření 1. výzvy Podporované subjekty v rámci národních sítí:  Specializovaná pracoviště poskytující traumatologickou péči  Specializovaná pracoviště poskytující komplexní onkologickou péči Oprávnění žadatelé:  příspěvkové organizace zřizované a nebo založené MZ ČR nebo jinými ústředními orgány státní správy (Ministerstvem obrany)  organizace zřizované a nebo zakládané kraji Termíny výzvy: Vyhlášení výzvy: 7. 5. 2008 Ukončení výzvy: 22. 6. 2008 Alokace finančních prostředků: 2, 6 mld. Kč Celkové finanční požadavky zaregistrovaných projektů: 2, 795 mil. Kč

4 Systém výběru projektů – fáze hodnocení  Kontrola přijatelnosti  Kontrola formálních náležitostí  Hodnocení kvality projektů - věcné hodnocení externími hodnotiteli, hodnotící komise  Analýza rizik, kontrola ex-ante a analýza rizik po ex-ante kontrole  Monitorovací návštěvy na místě u všech subjektů  Výběrová komise IOP (zástupci komise: MZ ČR, zástupci odborných společností, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR a NNO) Integrovaný operační program

5 Výsledky 1. kola výzvy 3.2 IOP  24 projektů doporučených Výběrovou komisí IOP k financování v celkové výši 1,946 mil. Kč - 11 projektů v oblasti traumatologie ve výši 932 mil. Kč - 13 projektů v oblasti onkologie ve výši 1,014 mil. Kč Členění dle právní formy žadatele: -15 projektů fakultních nemocnic zřizovaných MZ ČR - 8 projektů nemocnic zřizovaných a nebo zakládaných kraji - 1 projekt Ústřední vojenské nemocnice

6 Integrovaný operační program Rozhodnutí o poskytnutí dotace 27. 2. 2009 – vydáno 10 Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektům s datem zahájení realizace od 1. 3. 2009 30. 3. 2009 - vydáno 13 Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektům s datem zahájení realizace od 1. 4. 2009 31. 3. 2009 – vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva obrany k projektu Ústřední vojenské nemocnice s datem zahájení realizace od 1. 4. 2009 Celkem vydaná Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro 24 projektů v celkové výši 1,946 mil. Kč.

7 Integrovaný operační program Aktuální stav realizace  Nastaven systém vícestupňového posouzení návrhů podmínek zadávacích řízení  Semináře pro příjemce k problematice administrace žádostí a realizaci výběrových řízení  Kontroly na místě u jednotlivých příjemců s cílem zjištění aktuálního stavu připravenosti a znalosti problematiky čerpání Výsledek Žádost Šetření na místě Zjištění skutečného stavu Optimální stav vybavení onko a trauma center MZ + odborné společnosti

8 Využití finančních prostředků IOP Finanční prostředky:  Jsou směřovány do vybraných zdravotnických zařízení na konkrétní specializované pracoviště poskytující vysoce specializovanou péči v oblasti traumatologie a onkologie;  Jsou použity na modernizaci a obnovu diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků;  Přispívají ke splnění poskytování nejvyššího stupně traumatologické a onkologické péče, tedy péče poskytované v traumacentrech a komplexních onkologických centrech.

9  Plošné a systémové řešení - již se nestane, aby ve specializovaných pracovištích byly výrazné rozdíly v přístrojové vybavenosti.  Stanou se supermoderně vybavenými pracovišti, jakým je v současné době např. Traumacentrum FN Hradec Králové a Traumacentrum ve FN Brno.  Již v tomto roce by v nich měli být léčeni první pacienti, k významnému zkvalitnění péče dojde v rekordním čase Využití finančních prostředků IOP

10 Současné rozložení traumacenter pro dospělé

11 Současné rozložení Komplexních onkologických center Zlín Klatovy Třebíč Bruntál Tábor Znojmo Příbram Písek Tachov Jičín Svitavy Louny Vsetín Žďár n.S. Benešov Cheb Opava Jihlava Kolín Olomouc Břeclav Děčín Trutnov Šumperk Ústí n.O. Přerov Prachatice Pelhřimov Karlovy Vary Hodonín Liberec Plzeň-jih Vyškov Chrudim Blansko Plzeň-sever Náchod Domažlice Jindřichův Hradec Mělník Český Krumlov Semily Česká Lípa Litoměřice Rakovník Kladno Nymburk Strakonice Most Sokolov Jeseník Chomutov Beroun Frýdek-Místek Nový Jičín Pardubice Kroměříž Havlíčkův Brod Praha Kutná Hora Rychnov n.K. Teplice Hradec Králové Brno- venkov České Budějovice Prostějov Mladá Boleslav Rokycany Uherské Hradiště Ústí n.L. Karviná Praha- západ Praha- východ Jablonec n.N. Brno- město Ostrava- město Plzeň- město Kraj Praha KOC FN Bulovka Ve spol. s VFN, FTN Jihomoravský kraj MOÚ ve spolupráci s FN U Sv. Anny a FN Brno

12 Srovnání současného stavu (fotodokumentace traumacenter) Urgentní příjem Traumacentrum FN Královské Vinohrady získalo na obnovu a modernizaci přístrojového vybavení 88 450 000, - Kč Traumacentrum FN Hradec Králové

13 Srovnání současného stavu (fotodokumentace traumacenter) ARO – Anesteziologicko- resuscitační oddělení Traumacentrum Krajské nemocnice Liberec, a.s. získalo na obnovu a modernizaci 82 850 000,- Kč. Traumacentrum FN Hradec Králové

14 Srovnání současného stavu (fotodokumentace traumacenter) Urgentní operační sál Traumacentrum FN Hradec KrálovéTraumacentrum FN Ostrava získalo na obnovu a modernizaci přístrojového vybavení 95 450 000,- Kč.

15 Srovnání současného stavu (fotodokumentace traumacenter) Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Traumacentrum FN Olomouc získalo na obnovu a modernizaci přístrojového vybavení 84 250 000,- Kč. Traumacentrum FN Hradec Králové

16 Integrovaný operační program Další připravované Výzvy MZ ČR  prevence zdravotních rizik osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem  řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví  modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí  věda a výzkum  celoživotní vzdělávání zdravotníků

17 Integrovaný operační program Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR: tel.: 224 972 166 e-mail: tis@mzcr.cz

18 Integrovaný operační program BACK UP

19 Integrovaný operační program Podpoření žadatelé z oblasti traumacenter Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Fakultní nemocnice v Motole Krajská nemocnice Liberec, a.s. Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Ostrava Ústřední vojenská nemocnice Praha Fakultní nemocnice Brno Krajská zdravotní, a.s. Fakultní nemocnice Olomouc Fakultní nemocnice Plzeň Nemocnice České Budějovice, a.s.

20 Integrovaný operační program Podpoření žadatelé z oblasti onkocenter Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Fakultní nemocnice Hradec Králové Krajská nemocnice Liberec, a.s. Fakultní nemocnice Plzeň Nemocnice České Budějovice, a.s. Fakultní nemocnice Ostrava Krajská zdravotní, a.s. Masarykův onkologický ústav Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice Olomouc Fakultní nemocnice Na Bulovce Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


Stáhnout ppt ". Financování ze strukturálních fondů EU v oblasti zdravotnictví (2007-2013) Praha 2. dubna 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google