Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozpočet Evropské Unie ING. DAVID SLAVATA, PH.D..

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozpočet Evropské Unie ING. DAVID SLAVATA, PH.D.."— Transkript prezentace:

1 Rozpočet Evropské Unie ING. DAVID SLAVATA, PH.D.

2 Účel rozpočtu EU  financování společné politiky;  pomoc nejslabším regionům na základě principu solidarity;  dotvoření vnitřního trhu;  podpora synergie, spolupráce a rozsáhlých projektů v oblasti výzkumu, inovací nebo spravedlnosti;  okamžitá reakce na přetrvávající a nové výzvy, které si žádají společný celoevropský přístup, jako je změna klimatu, demografické změny nebo humanitární katastrofy.

3 Politiky EU  Politiky společné  obchodní politika  zemědělská a rybolovná politika  dopravní politika  měnová politika  Politiky koordinované (např.)  regionální a strukturální politika  vědecko-výzkumná politika  energetická politika  ekologická politika a další  Politiky individuální (např.)  bytová politika  kulturní politika

4 Rozpočtový proces  Evropská komise  Rada EU  Evropský parlament  Návrh (Evropská komise)  Schvalování (Rada EU, Parlament EU)  Realizace  Kontrola (Evropský parlament, Evropský účetní dvůr)

5 Rozpočet EU struktura  Příjmy  Vlastní zdroje EU  Výnosy z cel  Zemědělské vyrovnávací dávky  DPH  Příspěvek členských zemí  Ostatní  Výdaje  Společná zemědělská politika  Strukturální politika  Bezpečnost, právo, svoboda, katastrofy  Administrativní výdaje

6 Zásady sestavování rozpočtu  Zásada jednotnosti a správnosti  Zásada ročního rozpočtu  Zásada vyrovnanosti  Zásada zúčtovací jednotky  Zásada obecnosti  Zásada specifikace prostředků  Zásada řádného finančního řízení  Zásada průhlednosti

7 Rozpočet 2016  Platby, Závazky  Příjmy (platby)  143,5 mld EUR  Výdaje (platby)  143,5 mld. EUR

8 Priority rozpočtu 2016  Stimulace hospodářského růstu a zaměstnanosti  Podpora politických priorit: energie, digitální trh  Erasmus +  Zvýšení konkurenceschopnosti díky inovacím (Horizont 2020)  Migrace obyvatelstva

9 Příjmy 2016 struktura  Rozpočet se dělí na tzv. rozpočtové oddíly (Hlavy)  Hlavy se dělí na kapitoly  Kapitoly se dělí na podkapitoly

10 Hlavy  Hlava 1:Vlastní zdroje  Hlava 2: Neuvádí se  Hlava 3: Přebytky, salda opravy  Hlava 4:Příjmy od osob pracujících v orgánech a jiných institucích unie  Hlava 5:Příjmy ze správní činnosti orgánů  Hlava 6: Příspěvky a náhrady v rámci dohod a programů unie  Hlava 7: Úroky z prodlení a pokuty  Výpůjční a úvěrové operace  Různé příjmy

11 Vlastní zdroje  Kapitola 11: Dávky a ostatní poplatky  Kapitola 12: Cla a ostatní poplatky  Kapitola 13: Vlastní zdroje z DPH  Kapitola 14: Vlastní zdroje z HND

12 Plánované příjmy podle oddílů v mld. EUR HlavaNázev2016 1Vlastní zdroje141,941 3 Přebytky, salda, opravy 0 4Příjmy od osob pracujících v orgánech a jiných institucích unie 1,332 5 Příjmy ze správní činnosti orgánů 0,06 6 Příspěvky ze správní činnosti orgánů 0,06 7 Úroky z prodlení a pokuty 0,12 8 Výpůjční a úvěrové operace 0,003 9 Různé příjmy 0,025 Celkem143,541

13 Výdaje  Inteligentní růst podporující začlenění  Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost (výzkum, inovace, doprava, telekomunikace, vzdělání)  Hospodářská, územní a sociální soudržnost (podpora konkurenceschopnosti méně rozvinutých regionů)  Udržitelný růst: přírodní zdroje (zemědělství, podpora rozvoje venkova, ochrana životního prostředí)  Bezpečnost a občanství (řízení migrace, terorismus, ochrana lidských práv)  Globální Evropa (pomoc kandidátským zemím, humanitární pomoc)  Administrativa  Kompenzace

14

15 Plánované výdaje podle oblastí (v mld. EUR) Názevplatby 2016 Inteligentní růst podporující začlenění 66,578 Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost 17,518 Hospodářská, územní a sociální soudržnost 49,06 Udržitelný růst: přírodní zdroje 55,865 Bezpečnost a občanství 2,259 Globální Evropa 9,539 Administrativa 8,91 Ostatní 0,389 Celkem143,54

16 Strukturální fondy EU  Evropský fond pro regionální rozvoj  Evropský sociální fond  Fond soudržnosti  Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  Evropský námořní a rybářský fond  Fond solidarity  Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci


Stáhnout ppt "Rozpočet Evropské Unie ING. DAVID SLAVATA, PH.D.."

Podobné prezentace


Reklamy Google