Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pozemkové úpravy nástroj pro obnovu a ochranu krajiny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pozemkové úpravy nástroj pro obnovu a ochranu krajiny."— Transkript prezentace:

1 Pozemkové úpravy nástroj pro obnovu a ochranu krajiny

2 Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav Základní právní předpisy

3 pozemkové úpravy se provádějí ve veřejném zájmu slouží pro prostorové a funkční uspořádání pozemků a jejich zpřístupnění vytvářejí podmínky pro racionální hospodaření zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu půdního fondu a vodní hospodářství slouží pro obnovu katastrálního operátu jsou (závazným) podkladem pro územní plánování Pozemkové úpravy § 2 zákona č. 139/2002 Sb.

4 pozemkové úpravy se provádějí zpravidla formou komplexních pozemkových úprav v případě nutnosti řešit pouze některé hospodářské (urychlené scelení nebo zpřístupnění pozemků) nebo ekologické (lokální protierozní nebo proti- povodňové opatření) potřeby v krajině se pozemkové úpravy provádějí formou jednoduchých pozemkových úprav Formy pozemkových úprav § 4 zákona č. 139/2002 Sb.

5 Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (polní nebo lesní cesty, mostky, propustky, brody, žel. přejezdy apod.) Protierozní opatření pro ochranu půdního fondu (protierozní meze, průlehy, zasakovací pásy, záchytné příkopy, terasy, větrolamy, zatravnění, zalesnění apod.) Vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami (nádrže, rybníky, úpravy toků, odvodnění, ochranné hráze, suché poldry apod.) Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability (místní ÚSES, doplnění příp. odstranění zeleně, terénní úpravy apod.) Plán společných zařízení § 9 odst. 8) zákona

6 Zpřístupnění pozemků po KPÚ Veselí-Předměstí

7 Zpřístupnění pozemků po JPÚ Blatnice pod Sv.Antonínkem

8 Důsledné respektování chráněných území Začlenění dokumentace ÚSES (generel, plán, projekt) do procesu KPÚ Zajištění polyfunkčního charakteru prvků ÚSES a propojení s dalšími opatřeními Preferování lokalit se zemědělsky nevhodnými půdami Upřesnění tvaru a hranic prvků ÚSES s ohledem na nové umístění pozemků Používání autochtoních druhů z místních populací při následné realizaci Aktivní pomoc pozemkového úřadu při zajištění realizace (zdroje národní i evropské) Opatření ke zvýšení ekologické stability krajiny

9

10

11

12 Biocentrum Loučky KPÚ Kozojídky

13 Mokřadní biocentrum – JPÚ Ježov

14 Mokřadní biocentrum KPÚ Terezín u Čejče

15 Mokřadní biocentrum KPÚ Terezín u Čejče

16 Praktická ukázka výsledku pozemkových úprav KPÚ Žeraviny

17 Stav před pozemkovou úpravou

18 Plán společných zařízení

19 Návrh pozemkové úpravy

20 Návrh s plánem společných zařízení

21

22 Financování pozemkových úprav

23 Národní zdroje - Státní rozpočet Ministerstva zemědělství - Státní fond podpory životního prostředí ČR MŽP Program péče o krajinu Program revitalizace říčních toku Fondy Evropské unie Financování pozemkových úprav

24 2002 – 2004Program SAPARD Opatření 1.4. Meliorace a pozemkové úpravy 2004 – 2006 OP Zemědělství (EAGGF) Podopatření 2.1.1. Pozemkové úpravy 2007 – 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) - PRV Opatření I.1.4. Pozemkové úpravy Pozemkové úpravy a fondy EU

25 European Agriculture Fund for Rural Development EU – 3 cíle zemědělské politiky: Zvyšování konkurenceschopnosti Zlepšování životního prostředí Zvyšování kvality života na venkově Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) 2007 - 2013

26 Ministerstvo zemědělství ČR Pozemkový úřad Hodonín Hodonín, Bratislavská 1/6 PU_Hodonin@mze.cz tel. 518 670 561


Stáhnout ppt "Pozemkové úpravy nástroj pro obnovu a ochranu krajiny."

Podobné prezentace


Reklamy Google