Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_BATKOVA_CEJJLI. 03 VÝTAH (Teorie). VÝKLAD.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_BATKOVA_CEJJLI. 03 VÝTAH (Teorie). VÝKLAD."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_BATKOVA_CEJJLI. 03 VÝTAH (Teorie)

2 VÝKLAD

3  útvar výkladového slohového postupu + popis, případně úvaha  postihuje a vysvětluje vnitřní souvislosti a vztahy  problematiku zdůvodňuje, ukazuje její příčiny a vztahy  konstatuje nebo předvídá důsledky

4 Cíl výkladu - odborné poučení o některém tématu z oblasti vědy, techniky, hospodářství, umění - sdělení nových poznatků ve shodě s vědeckým poznáním Výklad je základem učebnic, odborných časopisů a publikací

5 Kompozice  metoda deduktivní postup od obecné poučky (definice) k objasnění konkrétních jevů  metoda induktivní postup od konkrétních jevů, méně obecných poznatků k vyvození obecného závěru, pravidla

6 Typy výkladu  statický – výklad s definicí na začátku  dynamický – výklad o vzniku a vývoji jevu (populární)  výklad o poznání jevu – míra poznání roste, začíná se stavem + další poznání

7  podle stupně odbornosti  výklad odborný – pro odborníky určitého oboru  populárně naučný – pro laiky nebo začátečníky v oboru  podle adresáta  výklad (pro neodborníky)  pojednání (pro odborníky)

8  podle typu autorství  výklad – autor vědecké poznání zprostředkovává  pojednání – autor vědecké poznatky prohlubuje, rozšiřuje, přináší nové poznatky, objevy  podle formy  mluvený (přednáška)  psaný (stať, odborný článek)

9  popisný  dokazující

10 Téma  různorodé  vyjádřeno v názvu nebo na začátku textu Důležité:  přehlednost  věcná správnost  jasnost a srozumitelnost

11 Postup vědecké práce 1.shromažďování látky (studium pramenů, vědeckých spisů, učebnic, příruček) 2. zpracování poznatků + příklady 3. zhodnocení, shrnutí

12 Návrh osnovy I.Úvod – uvedení tématu, problematiky II.Vlastní výklad 1) cíle 2) použité metody 3) konkrétní výklad – popisný, dokazující (indukce, dedukce) III.Závěr – shrnutí, vyvození závěrů, poučení, zdůraznění důležitých bodů výkladu, využití v praxi, význam

13 Jazyk  spisovný jazyk  termíny  jmenné vyjadřování (cenové snížení)  slovesně jmenné vyjadřování ( provést cenové snížení)

14 Syntax  složitější souvětí  vedlejší věty příslovečné příčinné, podmínkové, přípustkové  souřadně spojené věty v poměru příčinném, důsledkovém a vysvětlovacím

15 Odpovězte ne otázky: 1.Co je základní podmínkou a předpokladem kvalitního výkladu? 2. Co je cílem výkladu? 3. Které slohové postupy kromě výkladové- ho se v něm mohou objevit? 4. Které jazykové požadavky klademe na výklad? 5. Usiluje výklad o pestrost výrazovou jako např. vypravování? 6. Používají se citově zabarvená slova?

16 7. Uveďte různé typy výkladu z hlediska kompozice. 8. Čím se liší běžný výklad od pojednání?

17 Zdroje: Sochrová,M.: Český jazyk v kostce pro SŠ, Fragment, Havlíčkův Brod 1999. Sochrová,M.: Cvičení z českého jazyka v kostce, Fragment, Havlíčkův Brod 1999. Baumbgartnerová,G., Kapustová,A.: Český jazyk a literatura písemná práce, Nakladatelství Tauris, Praha 2012. Mgr. Renata Batková


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_BATKOVA_CEJJLI. 03 VÝTAH (Teorie). VÝKLAD."

Podobné prezentace


Reklamy Google