Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teorie frézování. Geometrie břitu frézy zub frézy má tvar klínu ostřejší klín snadněji vniká do materiálu vzájemná poloha ploch břitu nástroje a obrobku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teorie frézování. Geometrie břitu frézy zub frézy má tvar klínu ostřejší klín snadněji vniká do materiálu vzájemná poloha ploch břitu nástroje a obrobku."— Transkript prezentace:

1 Teorie frézování

2 Geometrie břitu frézy zub frézy má tvar klínu ostřejší klín snadněji vniká do materiálu vzájemná poloha ploch břitu nástroje a obrobku vytváří soustavu úhlů, které říkáme geometrie břitu hodnoty jednotlivých úhlů jsou závislé na druhu obráběného materiálu všeobecně platí, že čím je materiál obrobku měkčí, tím menší úhel břitu β použijeme

3 Teorie frézování Základní pojmy Obráběná plocha - jedná se o plochu, z níž se odebírá vrstva materiálu, která se mění v třísku Plocha řezu - plocha, která se vytváří na obrobku hlavním a vedlejším břitem nástroje a tvoří přechod mezi obráběnou a obrobenou plochou Obrobená plocha - nově vytvořený povrch, vzniklý odebráním vrstvy materiálu Řezná rychlost - jedná se o rychlost hlavního rotačního pohybu, kterou při frézování vykonává nástroj

4 Teorie frézování Složky řezných podmínek Posuv – s : (mm/min), (m/min) Je to dráha, kterou urazí nástroj za určitou časovou jednotku. Hloubka řezu – h (a p ) : (mm) Je závislá na způsobu obrábění – hrubujeme nebo frézujeme na čisto c) Řezná rychlost – v : (m/min) Pokud nelze otáčky přesně nastavit, nastavují se otáčky nejbližší nižší

5 Teorie frézování Základní řezné úhly - rovina ortogonální úhel hřbetu α (alfa) - je úhel svíraný mezi hřbetem zubu frézy a tečnou k obvodu nástroje, ovlivňuje tření mezi nástrojem a obrobkem úhel břitu β (beta) - je úhel svíraný plochou hřbetu a plochou čela. Čím menší tento úhel je, tím je snadnější jeho vnikání do materiálu úhel čela γ (gama) - je úhel mezi plochou čela břitu a spojnicí špičky břitu, po čelní ploše odchází tříska úhel řezu δ (delta) - je úhel, který svírá plocha čela a tečna k obvodu frézy, je součtem úhlů břitu a hřbetu

6 Teorie frézování Základní řezné úhly - rovina ostří úhel sklonu ostří λ (lambda) - je úhel, který svírá osa otáčení frézy a tečna k šroubovici břitu vyskytuje se u nástrojů s břity šikmými, šroubovitými, střídavými a šípovými

7 Teorie frézování Sousledné frézování : Fréza se otáčí ve smyslu posuvu, zuby se postupně zařezávají do maximální tloušťky a končí na obrobené ploše Výhody: obrobená plocha je hladší příznivé působení řezné síly vyšší trvanlivost nástroje Nevýhody: silové rázy (odstraníme šikmými zuby) vymezení vůle u posunového mechanismu požadavek na tuhost soustava S-N-O u polotovarů s tvrdou kůrou nevhodný

8 Teorie frézování Nesousledné frézování Fréza se otáčí ve smyslu posuvu, průřez třísky se postupně zvětšuje od nuly do maximální tloušťky Výhody: nepůsobí rázy ( klidný záběr ) nižší požadavek na tuhost soustava S-N-O vhodný pro polotovary s tvrdou kůrou Nevýhody: kvalita obrobené plochy je nižší nepříznivé působení řezné síly nižší trvanlivost nástroje

9 Teorie frézování Výpočet posuvu, výkonu a strojního času Posuv – je dán délkou vzájemného posunutí obrobku a nástroje Používáme: posuv na zub s z (mm) posuv na zub s z (mm) posuv na otáčku frézy s (mm) posuv na otáčku frézy s (mm) posuv za minutu s min (mm) posuv za minutu s min (mm) Vzájemný vztah těchto posuvů vypočteme s min = n. s = n. s z. z

10 Teorie frézování Výpočet výkonu Potřebný výkon pro frézování se počítá buď z obvodové řezné síly, nebo z množství odebraných třísek užitečný výkon užitečný výkon příkon motoru příkon motoru kroutící moment kroutící moment

11 Teorie frézování Výpočet strojního času Strojní čas při obrábění při obrábění válcovou i čelní frézou vypočítáme z posuvu frézy za minutu. Strojní čas L……..celková dráha frézy L……..celková dráha frézy smin …….posuv (mm) smin …….posuv (mm) i ………počet záběrů i ………počet záběrů

12 Použité zdroje: KOCMAN, Karel. Technologické procesy obrábění. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011, 330 s. ISBN 80-7204-722-2. ŘÍČKA, Jaroslav a Vladimír BULLA. Technologie obrábění. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1979, 179 s. ISBN 80-7204-722-2. KOCMAN, K., PROKOP, K. Technologie obrábění. Brno: Akademické nakladatelství CERN Brno, s.r.o., 2001. 274 s. ISBN 80-214-196-2. PŘIKRYL, Zdeněk. Teorie obrábění. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1966, 227 s. Učební texty vysokých škol (České vysoké učení technické v Praze). LEINVEBER, Jan a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 5., upr. vyd. Úvaly: Albra, 2011, xiv, 927 s. ISBN 978-80-7361-081-4. CHLADIL, Josef. Teorie obrábění: Příklady a cvičení. 1. vyd. Brno: VUT Brno, 1983, 64 s. Učební texty vysokých škol (České vysoké učení technické v Praze). ISBN 80-214-0370-5.


Stáhnout ppt "Teorie frézování. Geometrie břitu frézy zub frézy má tvar klínu ostřejší klín snadněji vniká do materiálu vzájemná poloha ploch břitu nástroje a obrobku."

Podobné prezentace


Reklamy Google