Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TEORIE OCEŇOVÁNÍ LESNÍHO POROSTU A LESA Jiří Matějíček.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TEORIE OCEŇOVÁNÍ LESNÍHO POROSTU A LESA Jiří Matějíček."— Transkript prezentace:

1 TEORIE OCEŇOVÁNÍ LESNÍHO POROSTU A LESA Jiří Matějíček

2 Konstrukce věkové hodnotové křivky

3 Ekonomický model průběhu nákladů a výnosů (porostu/dřeviny) Výnosy Náklady Kč Úroky z půdního kapitálu (z pořiz. ceny půdy - B) Všeobecné roční (správní) náklady - v roky c Pf Da Db Dc Au u c Hodnota mýtní výtěže Probírky obmýtí Náklady na zajištěnou kulturu Péče o kultury

4 Ekonomický model průběhu nákladů a výnosů (porostu/dřeviny) Výnosy Náklady Kč roky c Au u Hodnota mýtní výtěže obmýtí Náklady na zajištěnou kulturu a Ha

5 NÁKLADOVÁ HODNOTA POROSTU (Faustmann 1854) HK m = (B+V). (1,0p m – 1) + ∑ c i. 1,0p m-i – Nj. 1,0p m-j - D a. 1,0p m-a kde : B = hodnota půdy V = kapitál správních nákladů m = věk porostu v době oceňování (max. 30 až 40 let) i = věk porostu, kdy byly vynakládány náklady na dosažení zajištěné kultury Nj = případné vedlejší výnosy j = okamžik (rok) vzniku vedlejších výnosů D a = výnos z probírek (pokud byly realizovány) a = okamžik (rok) realizace probírek hrubá půdní renta

6 OČEKÁVANÁ HODNOTA POROSTU kde : Au = hodnota mýtní výtěže v u D n = hodnota jednotlivých probírek, jak jsou realizovány v různém věku porostu (ve věku a, b, c, …) B = hodnota půdy V = kapitál správních nákladů u = obmýtí m = věk porostu v okamžiku oceňování n = okamžiky realizace jednotlivých probírek, vyjádřené věkem porostu v okamžiku realizace probírky

7 HODNOTA MÝTNÍ VÝTĚŽE Výpočet: A m = M. (P – K v ) A m =  m i. (p i – k iv ) kde A m = hodnota mýtní výtěže ve věku m (porostní zásoba v m3 s k. v RT, m3 b.k. v LHP) m i = množství hmoty i-tého sortimentu v m 3 (sortimentace) p i = cena i-tého sortimentu v Kč/m 3 (ceníky surového dříví) k iv = těžební náklady na výrobu i-tého sortimentu v Kč/m 3 (použité technologie) Poznámka: A m (A a) …………….. zvláštním případem je A u

8 Konstrukce věkové hodnotové křivky (VHK) Nákladová hodnota Očekávaná hodnota Hodnota mýtní výtěže Obmýtí (u) A m = A u

9 Konstrukce věkové hodnotové křivky (VHK) VHK = polynom 5. stupně

10 Alternativní ocenění porostu (s rizikem) VHK = polynom 5. stupně c HaHa riziko za obmýtím

11 VÝNOSOVÁ HODNOTA PŮDY podle Faustmannova vzorce (1849) kde: Au = hodnota mýtní výtěže porostu v době obmýtní u po odečtení těžebních nákladů ∑ = výnosy z probírek v různých časových okamžicích n (ve věku a, b, c, …) po odečtení těžebních nákladů N q = výnos z vedlejších užitků ve věku q po odečtení nákladů c = kulturní náklady (ve smyslu oceňování lesa) V = kapitalizované správní náklady

12 VÝPOČET EFEKTIVNÍ ÚROKOVÉ MÍRY Základní statická rovnice Au + D a. 1,0p u-a + …. = c. 1,0p u + (B + V). (1,0p u – 1) hrubá půdní renta Bez výnosů z probírek je pak Au = (B+ V + c). 1,0i u – (B + V) kde i = interní (efektivní) úroková míra

13 VÝPOČTENÁ EFEKTIVNÍ ÚROKOVÁ MÍRA - NĚMECKO kde i = interní (efektivní) úroková míra Úrokové míry použité pro konstrukci věkových hodnotových faktorů Spolkové směrnice 1977 IIIIIIIV DUB0,730,570,43 BUK0,680,500,270,05 SMRK1,671,340,960,45 BOR0,810,560,31

14 VÝPOČTENÁ EFEKTIVNÍ ÚROKOVÁ MÍRA - ČR Skupina dřevin KvalitaObmýtí Bonita 123456789 SM 3100 1,121,050,950,850,710,590,410,23- JD 3100 1,070,990,890,780,640,490,290,09- BO 3100 0,580,500,400,300,190,08--- MD 3100 0,910,820,720,610,450,320,13-- DG 3100 1,090,990,930,850,76 BK 2120 0,630,580,510,430,320,200,04-- DB 2140 0,980,930,860,790,710,620,500,220,08 JS 2100 0,680,560,40 OL 270 0,480,350,16-- OS 270 0,04-- AK 270 1,281,181,070,960,780,410,09-. TP 350 1,461,911,801,661,491,311,100,890,55 BŘ 270 0,300,12- Pramen: Matějíček, David (2014) Vypočtená vnitřní úroková míra (v %) podle skupin dřevin a bonit při zvolené průměrné kvalitě dle Pařeza

15 f a = věkový hodnotový faktor (VHF) H a – c f a =  A u - c Ha - c Au - c c c Glaser-Blumeho vzorec fa v obmýtí = 1,000

16 Časové okno na celou dobu obmýtní 100 let Diskontování budoucích výnosů

17 Kalkulační období pro CBA a)v rámci doby obmýtní b)na definované časové okno

18 Časové okno na zbývající roky do konce obmýtí 70 let

19 Časové okno na zbývající roky do konce obmýtí 40 let

20 Časové okno na zbývající roky do konce obmýtí 20 let

21 Časové okno na zbývající roky do konce obmýtí 10 let

22 obmýtí ? TRH: věcná cena X ceny obvyklá (výnosová)

23 Kalkulační období pro CBA a)v rámci doby obmýtní b)na definované časové okno

24 30 let Klouzavé „časové okno“ (time window) během obmýtí

25 CELKOVÉ OCENĚNÍ LESA (LES = lesní pozemek + lesní porost) Výnosová hodnota lesa Důchodová hodnota lesa Kapitálová hodnota lesa

26 Metody celkového ocenění CELKOVÁ HODNOTA VÝNOSOVÁ HODNOTAVĚCNÁ HODNOTA jako součet hodnoty půdy + hodnoty porostu („rozdělená hodnota“) Pravidelné podnikové poměry Nepravidelné podnikové poměry = kapitalizace renty S celkovou hodnotou se pracuje především při tržním ocenění = parciální (vícefázové) ocenění

27 84 ha

28 527 ha

29 863 ha

30 195 ha

31 Pravidelná hospodářská skupina ha věkové třídyIIIIII IV V 1000 ha u = 100 200 1000 Těžební předpis =  = 10 ha mýtní těžby ročně 100

32 Nepravidelná hospodářská skupina ha věkové třídyIIIIII IV V 1000 ha u = 100 300100 400 300 100 400

33 Výnosová (důchodová) hodnota lesa Normální zastoupení věkových tříd Au +  D - (c + u. v) r WR =  =  0,0p 0,0p renta věčná kapitalizační úroková míra Rozhodující je těžební etát


Stáhnout ppt "TEORIE OCEŇOVÁNÍ LESNÍHO POROSTU A LESA Jiří Matějíček."

Podobné prezentace


Reklamy Google