Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

To nejhezčí z Německa (1) Berlín - Braniborská brána byla z ř ízena roku 1734 jako celní brána v opevn ě ní m ě sta.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "To nejhezčí z Německa (1) Berlín - Braniborská brána byla z ř ízena roku 1734 jako celní brána v opevn ě ní m ě sta."— Transkript prezentace:

1

2 To nejhezčí z Německa (1)

3 Berlín - Braniborská brána byla z ř ízena roku 1734 jako celní brána v opevn ě ní m ě sta

4 Berlin Siegessäule – památník na po č est vít ě zství v dánsko-pruské válce

5 Berlin, vládní budovy

6 D ů m kultury

7 Jedním z nejzajímav ě jších hotel ů v Berlin ě je 5-hv ě zdi č kový hotel Radisson SAS, který má v hale cylindrické akvárium s 2500 tropickými rybami. St ř edem akvária projí ž dí výtah

8 Kolín nad Rýnem s katedrálou sv. Petra a Marie

9 Katedrála

10 Vnit ř ek chrámu

11 Frankfurt nad Mohanem

12 Frankfurt (nejv ě tší m ě sto spolkového státu Hesensko)

13 Frankfurt – západní p ř ístav

14 Frankfurt - letišt ě

15 Hamburk - radnice

16 Č eská republika má od N ě mecka pronajatu č ást p ř ístavu v Hamburku do roku 2028.

17 Tato č ást m ě sta p ů vodn ě slou ž ila p ř ístavu jako skladišt ě

18 Alster je pravostranným p ř ítokem Labe a tvo ř í ve m ě st ě dv ě um ě lá jezera

19 P ř ístav v Roztoku, Meklenbursko

20 Jezdecká socha císa ř e Viléma I. na „n ě meckém rohu “ na soutokuRýna a M ě stoKoblenzPorýní-Falc Jezdecká socha císa ř e Viléma I. na „n ě meckém rohu “ na soutoku Rýna a Mosely. M ě sto Koblenz - Porýní-Falc

21 To nejhez č í z N ě mecka (2)

22 Schwarzwald - Č erný les

23 Vinice

24 Freising - Bavorsko Nám ě stí s radnicí a kostelem svatého Ji ř í

25 Bautzen - Budyšín je centrem Horní Lu ž ice

26 Freiburg Bádensko-Württembersko – Slune č ní m ě sto – m ůž e být vzorem pro ostatní m ě sta ve vyu ž ívání slune č ní energie

27 Váno č ní výzdoba ulice v Landshutu / Bavorsko

28 Brémy – hanzovní m ě sto na SZ N ě mecka - radnice

29 Baden-Baden – m ě sto JV N ě mecka s lázn ě mi a kasinem (na obrázku)

30 Helgoland Island – pár ostr ů vk ů v Severním mo ř i

31 Binz, Rügen - Rujana – nejv ě tší ostrov a p ř ímo ř ské letovisko N ě mecka je v Baltském mo ř i

32 Sellin – další letovisko na Rujan ě

33 Düsseldorf – p ř ístavní č tvr ť

34 Freudenberg, Siegerland – roubené deomy

35 Leipzig (Sasko) Název Lipsko pochází z názvu lípa, m ě sto bylo toti ž zalo ž eno slovanskými osadníky ji ž v roce 1015 jako tr ž išt ě. )

36 Munich, Königsplatz Mnichov, nám ě stí král ů

37 Munich, Königsplatz, místo nacistických shromá ž d ě ní a vojenských p ř ehlídek

38 Také Mnichov. Tady byla podepsána Mnichovská dohoda Neodpustil si p ř ipojit

39 Zugspitze / Bavorsko, je nejvyšší hora N ě mecka (2962m)

40 Bavorská zima

41 Úzkokolejka na nejvyšší horu poho ř í Harz - Brocken

42 Mittenwald, kostelík v jednom turistickém centru Bavorska

43 Am Deutschem Wesen soll die Welt genesen ! Ale kdy ž Mnichov, tak nanejvýš slavnosti piva ! Music : Peter Alexander Wenn dan der Abent Kommt Königsjodler Fur meine familie : Schlachtbauer Richter Zimmermann Mit Liebe von Helga


Stáhnout ppt "To nejhezčí z Německa (1) Berlín - Braniborská brána byla z ř ízena roku 1734 jako celní brána v opevn ě ní m ě sta."

Podobné prezentace


Reklamy Google