Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Dana Zajíčková Název prezentace (DUMu)Zvláštnosti větné stavby Tematická oblast:Česky jazyk a literatura pro 3. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Dana Zajíčková Název prezentace (DUMu)Zvláštnosti větné stavby Tematická oblast:Česky jazyk a literatura pro 3. ročník."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Dana Zajíčková Název prezentace (DUMu)Zvláštnosti větné stavby Tematická oblast:Česky jazyk a literatura pro 3. ročník oboru Tesař RočníkIII. ročník Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0369 Datum vzniku: říjen 2013 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR

2 Anotace Cílem vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK je rozvíjet komunikační kompetence žáků a naučit je užívat jazyk jako prostředek k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací. Cílem této prezentace je seznámit žáky se stavbou českých výpovědí, vést je k tomu, aby se zamýšleli nad jejich formální a významovou stránkou, aby pochopili jejich strukturu, osvojili si větná schémata, syntagmatická pravidla i zákonitosti výstavby textu a naučili se získané znalosti užívat ve své komunikaci. Tématem této prezentace jsou zvláštnosti větné stavby.

3 Zvláštnosti větné stavby

4 Oslovení Je slovo nebo slovní spojení, která vyjadřují, ke komu se mluvčí obrací. Není větným členem. V písmu je oddělujeme čárkami: Petře, zavolej mi večer. Zavolej mi, Petře, večer. Zavolej mi večer, Petře.

5 Citoslovce Obvykle není větným členem. Odděluje se čárkou: Haló, slyšíte mě? Ach, to bolí! Ach bože, to bolí! Stojí-li citoslovce samostatně, tvoří větný ekvivalent odděluje se vykřičníkem: Hurá! Máme prázdniny!

6 Samostatný větný člen Je pro zdůraznění postaven mimo větu. V mluveném projevu je oddělen přestávkou, v písmu čárkou: Zuzka, to je ale šikovná kytaristka. To je ale šikovná kytaristka, ta Zuzka.

7 Osamostatněný člen Větný člen bývá někdy oddělen od věty, k níž patří. V mluveném projevu je ukončení věty patrno z její intonace. V písmu je věta ukončena tečkou a osamostatněný člen stojí za ní: Měla jsem v životě štěstí na kamarádky. Na život a na smrt.

8 Osamostatněná vedlejší věta Ať mluví o čemkoli, dosáhne toho, že lidem je spolu dobře. Že se začnou nejenom snášet, ale dokonce i mít rádi. Aniž by jim naléval trychtýřem do hlavy „milujte se ve spolek“. (František Nepil: Dobré a ještě lepší jitro)

9 Vsuvka Nejraději jsem jezdil, jak už jsem řekl, k tetě na venkov. Já jsem si svou vinu, abych vám pravdu řekl, tehdy neuvědomoval. Jednoslovné vsuvky čárkami neoddělujeme: Nebude to myslím nutné.

10 Věta neúplná (eliptická) Je vynechán větný člen (většinou přísudek), které si z kontextu snadno doplníme: Stáří se má ctít, mládí bránit. vynechána slova se má

11 Kontrolní otázky Doplňte čárky: Brr to je zima! Vosa bzz u jeho ucha. Jednou bylo to už před půlnocí mě probudil telefon. Oslovil dřevaře slovem strejdo on taky hned každému říká strejdo a zeptal se na cestu k myslivně. Tomu on s prominutím nerozumí ani za mák.

12 Řešení Brr, to je zima! Vosa bzz u jeho ucha. Jednou, bylo to už před půlnocí, mě probudil telefon. Oslovil dřevaře slovem strejdo, on taky hned každému říká strejdo, a zeptal se na cestu k myslivně. Tomu on s prominutím nerozumí ani za mák.

13 Seznam zdrojů ČECHOVÁ, Marie. Český jazyk pro 3. ročník středních škol. 2. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2007, 208 s. ISBN 80-7235-190-7. STYBLÍK, Vlastimil a Marie ČECHOVÁ. Stručná mluvnice česká: mluvnická a slohová cvičení. 8. vyd., (ve Fortuně 3., přeprac.). Praha: Fortuna, 2007, 215 s. ISBN 978-807-1689-560. www.ujc.cas.cz


Stáhnout ppt "Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Dana Zajíčková Název prezentace (DUMu)Zvláštnosti větné stavby Tematická oblast:Česky jazyk a literatura pro 3. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google