Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průvodní list Šablona: VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Vzdělávací materiál: Prezentace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průvodní list Šablona: VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Vzdělávací materiál: Prezentace."— Transkript prezentace:

1 Průvodní list Šablona: VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Vzdělávací materiál: Prezentace Určen pro: 3. ročník oboru Ekonomika podnikání Vzdělávací oblast: Peněžní gramotnost Název učebního materiálu: Instituce působící na finančním trhu - banky Jméno autora: Ing. R. Krastenicsová Datum vytvoření: 11.7. 2013 Reg.č. projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0627

2 Klíčová slova: bankovní sektor, nebankovní sektor, Anotace: Prezentace je určena žákům 3. ročníku oboru Podniková ekonomika. Inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace. Metodické pokyny: Pomocí tohoto materiálu se žák naučí orientovat mezi institucemi působícími na finančním trhu.

3 FINANČNÍ TRH Je trh, na kterém se střetává nabídka peněz, cenných papírů a dalších forem kapitálu s poptávkou po nich Rozlišujeme: a ) peněžní trh – předmětem obchodování jsou krátkodobé finanční nástroje se lhůtou splatnosti do jednoho roku b) kapitálový trh – předmětem obchodování jsou střednědobé a dlouhodobé finanční nástroje se lhůtou splatnosti delší než jeden rok

4 Instituce působící na finančním trhu 1. Banky 2. Stavební spořitelny 3. Penzijní fondy 4. Investiční společnosti 5. Instituce sloužící k obchodování s cennými papíry 6. Pojišťovny 7. Leasingové společnosti 8. Splátkové společnosti

5 BANKOVNÍ SEKTOR Je tvořen: centrální bankou a soustavou komerčních bank Centrální banka (jinak také ústřední, cedulová, emisní apod.) – státní instituce, nepodnikatelský subjekt Komerční banky - podnikatelské subjekty- vyvíjejí činnost za účelem dosažení zisku

6 NEBANKOVNÍ SEKTOR Všechny ostatní společnosti, které nabízí stejné nebo podobné služby jako banky, ale nejsou to banky To znamená, že: -Nemají bankovní licenci -Podléhají pouze obchodnímu zákoníku -Nepodléhají bankovnímu dohledu -Nikdo jejich činnost pravidelně nereguluje ani nekontroluje -Jejich vklady nejsou nijak pojištěny

7 BANKY Typy komerčních (obchodních bank): univerzální – poskytují celou řadu produktů specializované- a) spořitelny b) stavební spořitelny c) hypoteční banky d) investiční banky e) úvěrová družstva f) rozvojové banky

8 Obchody bank a) AKTIVNÍ – banka poskytuje úvěry, vystupuje v roli věřitele Klient nemá na úvěr právní nárok, je to smluvní vztah mezi ním a bankou B) PASIVNÍ – banka přijímá vklady, je v dlužnické pozici Patří sem: vklady, vedení účtů, vydávání platebních karet

9 Vklady rozlišujeme z několika hledisek 1. hledisko termínové Netermínované vklady (vklady na viděnou) – klient může svůj vklad kdykoliv vybrat Termínované vklady – na pevný termín nebo s výpovědní lhůtou 2. hledisko měny Korunové (v Kč) Devizové (v cizí měně)

10 Jiné zdroje než vklady Úvěry od centrální banky Úvěry od ostatních bank Emise bankovních obligací Emise hypotečních zástavních listů (pouze banky s hypotekární licencí)

11 1. Krátkodobé se splatností do jednoho roku kontokorentní úvěr eskontní úvěr akceptační úvěr revolvingový úvěr lombardní úvěr 2. Střednědobé a dlouhodobé – se splatností od 1 do 10 let hypoteční úvěr emisní úvěr spotřební půjčky Aktivní úvěrové operace - úvěry

12 Zajištění návratnosti úvěru Než banka poskytne klientovi úvěr, prověřuje si: bonitu klienta – schopnost dostát svým závazkům podnikatelský záměr – nač si podnikatel bere úvěr likviditu – schopnost přeměny majetku na hotové peníze zástavy nemovitostí – hypoteční úvěr zástavy movitostí – cenné papíry, stroje, zásoby … ručitele – u občanských půjček vinkulace vkladu – zablokování vkladu dlužníka na účtu ve prospěch věřitele pro případ nesplacení pvěru postoupení pohledávek apod.

13 Bankovní služby 1.Zakládání a vedení účtů 2.Bezhotovostní platební styk domácí i zahraniční 3.Platební karty 4.Šeky 5.Homebanking 6.Směnárenská činnost 7.Devizové operace 8.Zprostředkování obchodů s cennými papíry 9.Bezpečnostní schránky a ukládání cenností 10.Poradenské služby

14 SHRNUTÍ Centrální banka je státní institucí, která má celou řadu úkolů. Obchodní banky podnikají na finančním trhu, jejich klienty jsou občané, podniky i organizace zřizované státem, krajem či obcí. Banky můžeme označit jako univerzální správce peněz.

15 Použité zdroje Učebnice – KLÍNSKÝ, P., CHROMÁ D., TESAŘOVÁ S., JANÁK M, Finanční gramotnost – obsah a příklady z praxe škol, Praha 2é13: NUOV, ISBN 978 – 80-87063-13-2 -ŠVARCOVÁ, j. Ekonomie stručný přehled –teorie a praxe aktuálně a v souvislostech učebnice. Zlín, CEED 2013. ISBN 978-80-903433-8-2 – KLÍNSKÝ P., CHROMÁ D. Finanční gramotnost - úlohy a metodika, Praha 2013, ISBN 978- 80-87063-26-2 -SKOŘEPA M., SKOŘEPOVÁ E. Finanční a ekonomická gramotnost prozákladní školy a víceletá gymnázia, 1. vyd. Praha: SCIENTA spol. s r. o. 2009, ISBN 978-80-86960-40-1 – KOLEKTIV AUTORŮ. Slabikář finanční gramotnosti – Učebnice základních 7 modulů finanční gramotnosti, 1. vyd. Praha: COFET, a. s., 2012, ISBN 80-254_4207-4 http://www. mfcr.cz/cps / rde / xbcr/mfcr/SBFG_25_326-07_.pdf http://www. mfcr.cz/cps / rde / xbcr/mfcr/SBFG_25_326-07_.pdf http://www.nuov.cz/financni-gramotnost Internetový odkaz naleznete zde.zde


Stáhnout ppt "Průvodní list Šablona: VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Vzdělávací materiál: Prezentace."

Podobné prezentace


Reklamy Google