Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

METODICKÝ LIST PRO ZŠ Pro zpracování vzdělávacích materiálů (VM)v rámci projektu EU peníze školám Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "METODICKÝ LIST PRO ZŠ Pro zpracování vzdělávacích materiálů (VM)v rámci projektu EU peníze školám Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt:"— Transkript prezentace:

1 METODICKÝ LIST PRO ZŠ Pro zpracování vzdělávacích materiálů (VM)v rámci projektu EU peníze školám Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Moderní výuka Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3192 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_5.3.13 Jméno autora: Mgr. Jarmila Gécová Datum, období, kdy byl vytvořen: prosinec 2011 Název práce: Románské umění Předmět, pro který je VM určen: Vv Ročník, pro který je VM určen: 7. Časová dotace: 1 h Vzdělávací oblast, tematický okruh, téma: Umění a kultura Práce v materiálu Románské umění Metodický list, anotace- výstižný popis způsobu použití VM ve výuce: Prezentace je výukovým materiálem k upevňování vědomostí učiva o románském umění. Pomůcky: José Pijoan – Dějiny umění

2 Románské umění -11. stol. – polovina 13. stol. - návaznost na kulturu starověkého Říma (Roma = románská) - nositel kultury – církev - centrem Itálie, Francie, Španělsko, Německo - 2 zdroje: pohanský – antický x křesťanský

3 Architektura -2 předrománské slohy: karolínský – západní Evropa v 9. st., dle Karla Velikého – snaha vyrovnat se v umění starověkému Římu - svatováclavská rotunda sv. Víta v Praze otonský – 10. st., dle Oty Velikého (německý císař) - bazilika sv. Jiří na Pražském hradě - blokovost – strohé geometrické nečleněné stavby foto zdroj vlastní

4 znaky: - stavební materiál – původně dřevo, pak kámen - stabilní, masivní (ochrana v nebezpečí) - vnitřní prostor: ploché trámové stropy → valená klenba → křížová klenba - silné sloupy s bohatě zdobenými hlavicemi http://www.dekorastuck.cz/?page=romanske-umeni

5 znaky: - silné (několikametrové) zdi, většinou neomítnuté - portál (vchod) – bohatě zdobený půlkruhový oblouk - okna úzká, často spojená (2 – 3 vedle sebe, odděleny sloupky), půlkruhový oblouk - kopule - vnitřek omítnutý, sochařská výzdoba, nástěnné malby http://www.dekorastuck.cz/?page=romanske-umeni

6 církevní stavby: - rotunda – válcová, kruhový půdorys, kupole, půlkruhový přístavek pro oltář (= apsida) - bazilika – kostel, obdélníkový půdorys, na jedné straně oltář, na druhé vchod, dvě věže - klášter – soubor budov s bazilikou a apsidami http://www.dekorastuck.cz/?page=romanske-umeni

7 světské stavby: - hrady – masivní věž, opevnění; sídlo knížete - hradní příkopy a kamenné hradby - tvrze – opevněná sídla menšího rozsahu, v blízkosti vesnice - kupecké domy, šlechtické dvorce - mosty Foto zdroj vlastní

8 Foto zdroj Karel Bačina

9 Francie: most v Avignonu katedrála v Avignonu Notre Dame Cluny Foto zdroj Karel Bačina, https://pf.ujep.cz/~velimskyt/Dejiny_um eni/Dejum10/DEJUM10.htm

10 Německo: katedrála ve Wormsu Dóm ve Špýru https://pf.ujep.cz/~velimskyt/Dejiny_umeni/Dejum10/DEJU M10.htm

11 Itálie: Pisa Foto Karel Bačina

12 Naše románské stavební památky: ROTUNDY - sv. Jiří na Pražském předměstí - sv. Longina a Martina v Praze - sv. Kateřiny ve Znojmě - sv. Jiří na Řípu - sv. Klimenta na Levém Hradci http://www.dekorastuck.cz/?page=romanske-umenihttp://www.dekorastuck.cz/?page=romanske-umeni, http://cs.wikipedia.org/wiki/Románský_sloh

13 BAZILIKY - bazilika sv. Jiří na Pražském hradě Foto zdroj vlastní

14 HRADY - pražský knížecí hrad (kamenné hradby se zubatým cimbuřím, palác, biskupský kostel) = bazilika sv. Víta Loket Přimda Zvíkov MOSTY - Juditin (dnes Karlův) 1158 - 1342 Foto zdroj vlastní

15 SOCHAŘSTVÍ A MALÍŘSTVÍ znaky: - inspirováno hl. křesťanstvím - nezájem o prostor – nevyužívá perspektivu, společenské postavení odlišeno velikostí postav = hierarchická perspektiva, prostor vyjádřen pásy nad sebou - nezájem o plastický tvar – místo 3D soch pouze reliéfy (strach z modlářství) - uplatňování předepsaných kompozičních schémat (vzorníky témat, atributy…)

16 SOCHAŘSTVÍ: - kamenictví – dekorativní (rostlinné a zvířecí ornamenty) x figurální (křest. dogmata); u nás nejdochovanější - kovolitectví – dveře do chrámu: biblické výjevy; bronzové desky - řezbářství – jediné téma: kříž, Kristus na kříži Kostel sv. Prokopa (u Kolína) Foto Karel Bačina

17 - zobrazuje trůnící a klečící postavu; možná Václava I. s klečícím stavitelem mostu nebo korunovace Vladislava II. reliéf Malostranské Mostecké věže Juditina mostu - 70. léta 12. stol. - naše nejvýznamnější památka - vliv Itálie reliéf z baziliky svatého Jiří v Praze -trůnící madona s abatyšemi Mladou a Bertou, po stranách klečící abatyše Anežka a její bratr Přemysl Otakar I. - náznaky gotiky (snaha zachytit živý výraz ve tváři) Foto Karel Bačina

18 MALÍŘSTVÍ: druhy malby: - nástěnná (= fresky) - nejvýznamnější, úkol: zprostředkovat negramotné veřejnosti křesťanství; obrázková kniha, bible chudých; náměty na stěny kostela předepsány: kněžiště: Kristus, Marie, Jan (symbol apoštolů) stěny: výjevy ze Starého zákona, legendy o mučednících - knižní - pro kněží a nejvyšší vrstvy, zprvu zdobeny pouze liturgické knihy, od 12. stol. i světské knihy - desková - plně rozvinuto až v gotice - malba na sklo - plně rozvinuto až v gotice http://cs.wikipedia.org/wiki/Codex_gigas

19 Románská rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě spojení nábožensko-církevní ideologie s politickou ideou a s rodovou reprezentací. Apsida předepsána církví (Kristus…), loď – povolání Přemysla na knížecí trůn + 8 přemyslovskách panovníků, dále namalována pražská křesťanská knížata (od Bořivoje po Soběslava) Foto zdroj vlastní

20 Vyšehradský kodex (1085) – korunovace 1. českého krále Vratislava I. kníže Václav na trůně s praporcemzmrtvýchvstání při Posledním soudu http://www.radio.cz/cz/rubrika/kultura/seznam-narodnich-kulturnich-pamatek-se-opet-rozrostl-nove-jsou-na-nem-stredoveke-rukopisy-i- televizni-vysilachttp://www.radio.cz/cz/rubrika/kultura/seznam-narodnich-kulturnich-pamatek-se-opet-rozrostl-nove-jsou-na-nem-stredoveke-rukopisy-i- televizni-vysilac, http://curiavitkov.cz/prace43.html

21 KODEX GIGAS - největší rukopisná kniha světa - pravděpodobně napsána počátkem 13. stol. v podlažickém klášteře u Chrudimi - následně byl zastaven cisterciánům, od nich byl odkoupen pro Břevnovský klášter, během 16. století se nacházel v Broumovském klášteře a následně se stal součástí sbírky Rudolfa II. Za 30-leté války byl ukraden Švédy. Ve Stockholmu je dodnes. - bývá označována jako Ďáblova bible (výjimečné vyobrazení ďábla) http://cs.wikipedia.org/wiki/Codex_gigas

22 - do knihy je latinsky vepsána celá bible, Kosmova kronika, řada traktátů, kalendář, nekrolog, zaklínadla…,záznam končí r. 1229 - obsahuje iluminace červené, modré, žluté, zelené a zlaté barvy - na díle fascinuje jeho jednota, ráz písma je beze změny téměř v celém rozsahu, bez vlivu stárnutí písaře, nemocí, počasí či nálad - na listu 290 je na jinak prázdné stránce naprosto unikátníí vyobrazení ďábla, o velikosti skoro 50 cm - hmotnost celého kodexu je 75 kg, na výrobu potřebného pergamenu byly spotřebovány kůže 160 oslů http://cs.wikipedia.org/wiki/Codex_gigas


Stáhnout ppt "METODICKÝ LIST PRO ZŠ Pro zpracování vzdělávacích materiálů (VM)v rámci projektu EU peníze školám Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt:"

Podobné prezentace


Reklamy Google