Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

METODICKÝ LIST PRO ZŠ Pro zpracování vzdělávacích materiálů (VM)v rámci projektu EU peníze školám Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "METODICKÝ LIST PRO ZŠ Pro zpracování vzdělávacích materiálů (VM)v rámci projektu EU peníze školám Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt:"— Transkript prezentace:

1 METODICKÝ LIST PRO ZŠ Pro zpracování vzdělávacích materiálů (VM)v rámci projektu EU peníze školám Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Moderní výuka Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo DUM: VY_32_INOVACE_ Jméno autora: Mgr. Jarmila Gécová Datum, období, kdy byl vytvořen: prosinec 2011 Název práce: Románské umění Předmět, pro který je VM určen: Vv Ročník, pro který je VM určen: 7. Časová dotace: 1 h Vzdělávací oblast, tematický okruh, téma: Umění a kultura Práce v materiálu Románské umění Metodický list, anotace- výstižný popis způsobu použití VM ve výuce: Prezentace je výukovým materiálem k upevňování vědomostí učiva o románském umění. Pomůcky: José Pijoan – Dějiny umění

2 Románské umění -11. stol. – polovina 13. stol. - návaznost na kulturu starověkého Říma (Roma = románská) - nositel kultury – církev - centrem Itálie, Francie, Španělsko, Německo - 2 zdroje: pohanský – antický x křesťanský

3 Architektura -2 předrománské slohy: karolínský – západní Evropa v 9. st., dle Karla Velikého – snaha vyrovnat se v umění starověkému Římu - svatováclavská rotunda sv. Víta v Praze otonský – 10. st., dle Oty Velikého (německý císař) - bazilika sv. Jiří na Pražském hradě - blokovost – strohé geometrické nečleněné stavby foto zdroj vlastní

4 znaky: - stavební materiál – původně dřevo, pak kámen - stabilní, masivní (ochrana v nebezpečí) - vnitřní prostor: ploché trámové stropy → valená klenba → křížová klenba - silné sloupy s bohatě zdobenými hlavicemi

5 znaky: - silné (několikametrové) zdi, většinou neomítnuté - portál (vchod) – bohatě zdobený půlkruhový oblouk - okna úzká, často spojená (2 – 3 vedle sebe, odděleny sloupky), půlkruhový oblouk - kopule - vnitřek omítnutý, sochařská výzdoba, nástěnné malby

6 církevní stavby: - rotunda – válcová, kruhový půdorys, kupole, půlkruhový přístavek pro oltář (= apsida) - bazilika – kostel, obdélníkový půdorys, na jedné straně oltář, na druhé vchod, dvě věže - klášter – soubor budov s bazilikou a apsidami

7 světské stavby: - hrady – masivní věž, opevnění; sídlo knížete - hradní příkopy a kamenné hradby - tvrze – opevněná sídla menšího rozsahu, v blízkosti vesnice - kupecké domy, šlechtické dvorce - mosty Foto zdroj vlastní

8 Foto zdroj Karel Bačina

9 Francie: most v Avignonu katedrála v Avignonu Notre Dame Cluny Foto zdroj Karel Bačina, https://pf.ujep.cz/~velimskyt/Dejiny_um eni/Dejum10/DEJUM10.htm

10 Německo: katedrála ve Wormsu Dóm ve Špýru https://pf.ujep.cz/~velimskyt/Dejiny_umeni/Dejum10/DEJU M10.htm

11 Itálie: Pisa Foto Karel Bačina

12 Naše románské stavební památky: ROTUNDY - sv. Jiří na Pražském předměstí - sv. Longina a Martina v Praze - sv. Kateřiny ve Znojmě - sv. Jiří na Řípu - sv. Klimenta na Levém Hradci

13 BAZILIKY - bazilika sv. Jiří na Pražském hradě Foto zdroj vlastní

14 HRADY - pražský knížecí hrad (kamenné hradby se zubatým cimbuřím, palác, biskupský kostel) = bazilika sv. Víta Loket Přimda Zvíkov MOSTY - Juditin (dnes Karlův) Foto zdroj vlastní

15 SOCHAŘSTVÍ A MALÍŘSTVÍ znaky: - inspirováno hl. křesťanstvím - nezájem o prostor – nevyužívá perspektivu, společenské postavení odlišeno velikostí postav = hierarchická perspektiva, prostor vyjádřen pásy nad sebou - nezájem o plastický tvar – místo 3D soch pouze reliéfy (strach z modlářství) - uplatňování předepsaných kompozičních schémat (vzorníky témat, atributy…)

16 SOCHAŘSTVÍ: - kamenictví – dekorativní (rostlinné a zvířecí ornamenty) x figurální (křest. dogmata); u nás nejdochovanější - kovolitectví – dveře do chrámu: biblické výjevy; bronzové desky - řezbářství – jediné téma: kříž, Kristus na kříži Kostel sv. Prokopa (u Kolína) Foto Karel Bačina

17 - zobrazuje trůnící a klečící postavu; možná Václava I. s klečícím stavitelem mostu nebo korunovace Vladislava II. reliéf Malostranské Mostecké věže Juditina mostu léta 12. stol. - naše nejvýznamnější památka - vliv Itálie reliéf z baziliky svatého Jiří v Praze -trůnící madona s abatyšemi Mladou a Bertou, po stranách klečící abatyše Anežka a její bratr Přemysl Otakar I. - náznaky gotiky (snaha zachytit živý výraz ve tváři) Foto Karel Bačina

18 MALÍŘSTVÍ: druhy malby: - nástěnná (= fresky) - nejvýznamnější, úkol: zprostředkovat negramotné veřejnosti křesťanství; obrázková kniha, bible chudých; náměty na stěny kostela předepsány: kněžiště: Kristus, Marie, Jan (symbol apoštolů) stěny: výjevy ze Starého zákona, legendy o mučednících - knižní - pro kněží a nejvyšší vrstvy, zprvu zdobeny pouze liturgické knihy, od 12. stol. i světské knihy - desková - plně rozvinuto až v gotice - malba na sklo - plně rozvinuto až v gotice

19 Románská rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě spojení nábožensko-církevní ideologie s politickou ideou a s rodovou reprezentací. Apsida předepsána církví (Kristus…), loď – povolání Přemysla na knížecí trůn + 8 přemyslovskách panovníků, dále namalována pražská křesťanská knížata (od Bořivoje po Soběslava) Foto zdroj vlastní

20 Vyšehradský kodex (1085) – korunovace 1. českého krále Vratislava I. kníže Václav na trůně s praporcemzmrtvýchvstání při Posledním soudu televizni-vysilachttp://www.radio.cz/cz/rubrika/kultura/seznam-narodnich-kulturnich-pamatek-se-opet-rozrostl-nove-jsou-na-nem-stredoveke-rukopisy-i- televizni-vysilac,

21 KODEX GIGAS - největší rukopisná kniha světa - pravděpodobně napsána počátkem 13. stol. v podlažickém klášteře u Chrudimi - následně byl zastaven cisterciánům, od nich byl odkoupen pro Břevnovský klášter, během 16. století se nacházel v Broumovském klášteře a následně se stal součástí sbírky Rudolfa II. Za 30-leté války byl ukraden Švédy. Ve Stockholmu je dodnes. - bývá označována jako Ďáblova bible (výjimečné vyobrazení ďábla)

22 - do knihy je latinsky vepsána celá bible, Kosmova kronika, řada traktátů, kalendář, nekrolog, zaklínadla…,záznam končí r obsahuje iluminace červené, modré, žluté, zelené a zlaté barvy - na díle fascinuje jeho jednota, ráz písma je beze změny téměř v celém rozsahu, bez vlivu stárnutí písaře, nemocí, počasí či nálad - na listu 290 je na jinak prázdné stránce naprosto unikátníí vyobrazení ďábla, o velikosti skoro 50 cm - hmotnost celého kodexu je 75 kg, na výrobu potřebného pergamenu byly spotřebovány kůže 160 oslů


Stáhnout ppt "METODICKÝ LIST PRO ZŠ Pro zpracování vzdělávacích materiálů (VM)v rámci projektu EU peníze školám Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt:"

Podobné prezentace


Reklamy Google