Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro zájemce o veřejné zakázky v rámci projektu Úřadu práce v Mostě MIKROREGIONY MOSTECKA: Budoucnost patří kvalifikovaným.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro zájemce o veřejné zakázky v rámci projektu Úřadu práce v Mostě MIKROREGIONY MOSTECKA: Budoucnost patří kvalifikovaným."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro zájemce o veřejné zakázky v rámci projektu Úřadu práce v Mostě MIKROREGIONY MOSTECKA: Budoucnost patří kvalifikovaným

2 PROJEKT „MIKROREGIONY“ Zdroj financování: Evropský sociální fond (85 %) Státní rozpočet ČR (15 %) Oblast podpory 2.1 OP LZZ Realizátor / Příjemce / Zadavatel: Úřad práce v Mostě Partneři projektu: Svazek obcí v regionu Krušných hor Svazek obcí SRPINA – okres Most Sdružení obcí regionu Most-Jih Typ projektu: Regionální individuální projekt (RIP)

3 PROJEKT „MIKROREGIONY“ Výběrové řízení na dodavatele služeb: Vyhlášení veřejné zakázky: 30.4.2010 Zadávací dokumentace k dispozici na adrese: http://portal.mpsv.cz/sz/local/mo_info/projekty/vyzvy_a_aktuality Dotazy je možné podávat do: 2.6.2010 Podávání nabídek do: 14.6.2010 do 9.00 hod. na ÚP v Mostě Otevírání obálek na Úřadě práce v Mostě: 14.6.2010 v 11.00 hod. Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky: 1.10.2010

4 Veřejná zakázka: „Poskytování komplexních služeb v projektu Mikroregiony Mostecka: Budoucnost patří kvalifikovaným“

5 Poskytování komplexních služeb v projektu MIKROREGIONY Cílové skupiny: uchazeči či zájemci o zaměstnání s bydlištěm v níže uvedených obcích: Mostecko (150 osob): Mikroregion Most-venkov: Braňany, Korozluky, Lužice, Obrnice, Patokryje, Želenice Mikroregion Jih: Bělušice, Bečov u Mostu, Havraň, Malé Březno, Volevčice Litvínovsko (180 osob): Mikroregion Litvínov-okolí: Horní Jiřetín, Lom u Mostu, Louka u Litvínova, Mariánské Radčice, Meziboří Mikroregion Hory: Hora Svaté Kateřiny, Klíny, Nová Ves v Horách Cíle projektu: podpořit vytváření pracovních míst a příležitostí dle místních potřeb ve spolupráci s partnerskými sdruženími obcí zvýšit uplatnitelnost osob bydlících v odloučených obcích

6 Poskytování komplexních služeb v projektu MIKROREGIONY Předmět plnění (aktivity dodavatele): 1.Řízení a realizace veřejné zakázky 2.Vyhledávání pracovních možností v mikroregionech 3.Výběr a vstup účastníků do projektu 4.Diagnostika a poradenství 5.Motivace, pracovní asistence 6.Rekvalifikace a praxe 7.Zprostředkování zaměstnání 8.Přímá podpora

7 Poskytování komplexních služeb v projektu MIKROREGIONY Doba plnění: 1.10.2010 – 28.2.2013 Uchazeč je povinen zahájit plnění neprodleně po uzavření smlouvy se zadavatelem. Nedojde-li ke komplikacím ve výběrovém řízení, je reálné, že plnění zakázky započne již 1.9.2010. Místo plnění: Zadavatel požaduje, aby aktivity 2, 3, 4, 5 a 8 probíhaly v závislosti na bydlišti účastníků, tedy v oblasti měst Litvínova a Mostu, a to v poměru odpovídajícím rozložení účastníků projektu (150 osob na Mostecku, 180 osob na Litvínovsku).

8 Poskytování komplexních služeb v projektu MIKROREGIONY Závazné indikátory dosahování cílů: Počet fyzických osob, které obdrží podporu v rámci projektu - 330 Počet účastníků kurzů (jednu fyzickou osobu lze počítat vícekrát)- 435 - z toho účastníků motivačních kurzů- 270 - z toho účastníků rekvalifikací - 165 Počet úspěšných absolventů kurzů - 345 - z toho úspěšných absolventů motivačních kurzů - 210 - z toho úspěšných absolventů rekvalifikací - 135 Počet úspěšně podpořených klientů služeb (zaměstnaných osob) - 105 Počet nově vytvořených dotovaných pracovních míst - 50 - z toho pracovních míst pro ženy - 25 Počet udržených dotovaných pracovních míst - 55

9 Poskytování komplexních služeb v projektu MIKROREGIONY Předpokládaná cena: AktivitaCena bez DPH (Kč) Cena s DPH (Kč) 1. Řízení a realizace veřejné zakázky1 461 063,001 753 275,00 2. Vyhledávání pracovních možností v mikroregionech41 667,0050 000,00 3. Výběr a vstup účastníků do projektu380 000,00456 000,00 4. Diagnostika a poradenství557 500,00669 000,00 5. Motivace, pracovní asistence1 833 333,002 200 000,00 6. Rekvalifikace a praxe3 647 500,004 377 000,00 7. Zprostředkování zaměstnání19 500,0023 400,00 Celková cena bez přímé podpory7 940 563,009 528 675,00 8. Přímá podpora22 946 700,00 Celková cena včetně přímé podpory30 887 263,0032 475 375,00

10 Poskytování komplexních služeb v projektu MIKROREGIONY Kvalifikace uchazečů o zakázku: Základní kvalifikační předpoklady Výpis z rejstříku trestů Potvrzení FÚ a OSSZ Čestné prohlášení (Příloha č. 2 zadávací dokumentace) Profesní kvalifikační předpoklady Výpis z obchodního rejstříku (ne starší 90 dnů) Doklad o oprávnění k podnikání Povolení ke zprostředkování zaměstnání Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Pojistná smlouva (odpovědnost za škodu vůči třetím osobám do výše 2 mil. Kč) Údaj o obchodním obratu za 3 poslední účetní období (jedno období min. 5 mil. Kč) Technické kvalifikační předpoklady Seznam 3 významných služeb za poslední 3 roky (jedna služba za min. 5 mil. Kč) + osvědčení Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci (projektový a finanční manažer VŠ + 5 let praxe v projektech) Přehled o provozním zařízení a technickém vybavení v oblastech měst Mostu i Litvínova

11 Poskytování komplexních služeb v projektu MIKROREGIONY Hodnotící kritéria při výběru nabídek: 1. Výše nabídkové ceny bez DPH (bez přímé podpory-aktivita 8)................. 30 % 2. Způsob zajištění plnění veřejné zakázky …………………………………….. 70 % Subkritéria: 2.1 Popis vyhledávání pracovních možností v rámci aktivity 2 …………….. 40 % 2.2 Popis poradenských a motivačních opatření v rámci aktivit 4 a 5 …….. 30 % 2.3 Nabídka rekvalifikačních kurzů pro aktivitu 6..……………………….…… 30 % Pro hodnocení číselně nevyjádřitelných kritérií budou srovnávány vzájemně porovnatelné charakteristiky (např. pestrost nabídky rekvalifikačních kurzů z hlediska stupně vzdělání účastníků, genderové vyváženosti a relevance oborů k požadavkům místního trhu práce, zastoupení oborů rozvíjejících podnikatelské kompetence, kvalita osnov motivačních kurzů, typ diagnostiky, organizace pracovní asistence apod.). Hodnotící komise využije podkladů předložených uchazeči dle Přílohy č. 5 zadávací dokumentace.

12 Kontakt na zadavatele: Úřad práce v Mostě Mgr. Alena Zieglerová Odbor projektů RLZ Tř. Budovatelů 1989, 434 01 Most alena.zieglerova@mo.mpsv.cz Máte dotazy?


Stáhnout ppt "Seminář pro zájemce o veřejné zakázky v rámci projektu Úřadu práce v Mostě MIKROREGIONY MOSTECKA: Budoucnost patří kvalifikovaným."

Podobné prezentace


Reklamy Google