Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro zájemce o veřejné zakázky v rámci projektu Úřadu práce v Mostě MIKROREGIONY MOSTECKA: Budoucnost patří kvalifikovaným.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro zájemce o veřejné zakázky v rámci projektu Úřadu práce v Mostě MIKROREGIONY MOSTECKA: Budoucnost patří kvalifikovaným."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro zájemce o veřejné zakázky v rámci projektu Úřadu práce v Mostě MIKROREGIONY MOSTECKA: Budoucnost patří kvalifikovaným

2 PROJEKT „MIKROREGIONY“ Zdroj financování: Evropský sociální fond (85 %) Státní rozpočet ČR (15 %) Oblast podpory 2.1 OP LZZ Realizátor / Příjemce / Zadavatel: Úřad práce v Mostě Partneři projektu: Svazek obcí v regionu Krušných hor Svazek obcí SRPINA – okres Most Sdružení obcí regionu Most-Jih Typ projektu: Regionální individuální projekt (RIP)

3 PROJEKT „MIKROREGIONY“ Výběrové řízení na dodavatele služeb: Vyhlášení veřejné zakázky: Zadávací dokumentace k dispozici na adrese: Dotazy je možné podávat do: Podávání nabídek do: do 9.00 hod. na ÚP v Mostě Otevírání obálek na Úřadě práce v Mostě: v hod. Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky:

4 Veřejná zakázka: „Poskytování komplexních služeb v projektu Mikroregiony Mostecka: Budoucnost patří kvalifikovaným“

5 Poskytování komplexních služeb v projektu MIKROREGIONY Cílové skupiny: uchazeči či zájemci o zaměstnání s bydlištěm v níže uvedených obcích: Mostecko (150 osob): Mikroregion Most-venkov: Braňany, Korozluky, Lužice, Obrnice, Patokryje, Želenice Mikroregion Jih: Bělušice, Bečov u Mostu, Havraň, Malé Březno, Volevčice Litvínovsko (180 osob): Mikroregion Litvínov-okolí: Horní Jiřetín, Lom u Mostu, Louka u Litvínova, Mariánské Radčice, Meziboří Mikroregion Hory: Hora Svaté Kateřiny, Klíny, Nová Ves v Horách Cíle projektu: podpořit vytváření pracovních míst a příležitostí dle místních potřeb ve spolupráci s partnerskými sdruženími obcí zvýšit uplatnitelnost osob bydlících v odloučených obcích

6 Poskytování komplexních služeb v projektu MIKROREGIONY Předmět plnění (aktivity dodavatele): 1.Řízení a realizace veřejné zakázky 2.Vyhledávání pracovních možností v mikroregionech 3.Výběr a vstup účastníků do projektu 4.Diagnostika a poradenství 5.Motivace, pracovní asistence 6.Rekvalifikace a praxe 7.Zprostředkování zaměstnání 8.Přímá podpora

7 Poskytování komplexních služeb v projektu MIKROREGIONY Doba plnění: – Uchazeč je povinen zahájit plnění neprodleně po uzavření smlouvy se zadavatelem. Nedojde-li ke komplikacím ve výběrovém řízení, je reálné, že plnění zakázky započne již Místo plnění: Zadavatel požaduje, aby aktivity 2, 3, 4, 5 a 8 probíhaly v závislosti na bydlišti účastníků, tedy v oblasti měst Litvínova a Mostu, a to v poměru odpovídajícím rozložení účastníků projektu (150 osob na Mostecku, 180 osob na Litvínovsku).

8 Poskytování komplexních služeb v projektu MIKROREGIONY Závazné indikátory dosahování cílů: Počet fyzických osob, které obdrží podporu v rámci projektu Počet účastníků kurzů (jednu fyzickou osobu lze počítat vícekrát) z toho účastníků motivačních kurzů z toho účastníků rekvalifikací Počet úspěšných absolventů kurzů z toho úspěšných absolventů motivačních kurzů z toho úspěšných absolventů rekvalifikací Počet úspěšně podpořených klientů služeb (zaměstnaných osob) Počet nově vytvořených dotovaných pracovních míst z toho pracovních míst pro ženy - 25 Počet udržených dotovaných pracovních míst - 55

9 Poskytování komplexních služeb v projektu MIKROREGIONY Předpokládaná cena: AktivitaCena bez DPH (Kč) Cena s DPH (Kč) 1. Řízení a realizace veřejné zakázky , ,00 2. Vyhledávání pracovních možností v mikroregionech41 667, ,00 3. Výběr a vstup účastníků do projektu , ,00 4. Diagnostika a poradenství , ,00 5. Motivace, pracovní asistence , ,00 6. Rekvalifikace a praxe , ,00 7. Zprostředkování zaměstnání19 500, ,00 Celková cena bez přímé podpory , ,00 8. Přímá podpora ,00 Celková cena včetně přímé podpory , ,00

10 Poskytování komplexních služeb v projektu MIKROREGIONY Kvalifikace uchazečů o zakázku: Základní kvalifikační předpoklady Výpis z rejstříku trestů Potvrzení FÚ a OSSZ Čestné prohlášení (Příloha č. 2 zadávací dokumentace) Profesní kvalifikační předpoklady Výpis z obchodního rejstříku (ne starší 90 dnů) Doklad o oprávnění k podnikání Povolení ke zprostředkování zaměstnání Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Pojistná smlouva (odpovědnost za škodu vůči třetím osobám do výše 2 mil. Kč) Údaj o obchodním obratu za 3 poslední účetní období (jedno období min. 5 mil. Kč) Technické kvalifikační předpoklady Seznam 3 významných služeb za poslední 3 roky (jedna služba za min. 5 mil. Kč) + osvědčení Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci (projektový a finanční manažer VŠ + 5 let praxe v projektech) Přehled o provozním zařízení a technickém vybavení v oblastech měst Mostu i Litvínova

11 Poskytování komplexních služeb v projektu MIKROREGIONY Hodnotící kritéria při výběru nabídek: 1. Výše nabídkové ceny bez DPH (bez přímé podpory-aktivita 8) % 2. Způsob zajištění plnění veřejné zakázky …………………………………….. 70 % Subkritéria: 2.1 Popis vyhledávání pracovních možností v rámci aktivity 2 …………….. 40 % 2.2 Popis poradenských a motivačních opatření v rámci aktivit 4 a 5 …….. 30 % 2.3 Nabídka rekvalifikačních kurzů pro aktivitu 6..……………………….…… 30 % Pro hodnocení číselně nevyjádřitelných kritérií budou srovnávány vzájemně porovnatelné charakteristiky (např. pestrost nabídky rekvalifikačních kurzů z hlediska stupně vzdělání účastníků, genderové vyváženosti a relevance oborů k požadavkům místního trhu práce, zastoupení oborů rozvíjejících podnikatelské kompetence, kvalita osnov motivačních kurzů, typ diagnostiky, organizace pracovní asistence apod.). Hodnotící komise využije podkladů předložených uchazeči dle Přílohy č. 5 zadávací dokumentace.

12 Kontakt na zadavatele: Úřad práce v Mostě Mgr. Alena Zieglerová Odbor projektů RLZ Tř. Budovatelů 1989, Most Máte dotazy?


Stáhnout ppt "Seminář pro zájemce o veřejné zakázky v rámci projektu Úřadu práce v Mostě MIKROREGIONY MOSTECKA: Budoucnost patří kvalifikovaným."

Podobné prezentace


Reklamy Google